Koronavírus a voľby

Koronavírus ešte nie je na Slovensku.

Presnejšie: ešte nie je objavený. Ale pravdepodobne už tu je. A pravdepodobnostne pôjde voliť. Nie on, ale jeho nosič. A nakazí ďalších.

Je malá šanca, že máte v okrsku nakazeného. Ale aj tak je najlepšou ochranou ísť voliť čo najskôr. Kým tam nepríde ten nakazený.

Ale aj tak sme mali šťastie. Môžeme ešte ísť voliť - koľké to šťastie. Možno za pár mesiacov by to už nebolo možné. 

Ale možno koronavírus ovplyvní tvorbu vlády. Možno sa dohodne kapitalista s komunistom, že musia ísť spolu. Boh vie. 

 
Autor: 
téma: 
forma: