Kotlebovci a fašizmus

Tak a máme po tom. Najvyšší súd v pondelok zamietol žalobu Čižnára na rozpustenie Kotlebovej strany. Presné dôvody pre takéto rozhodnutie si môžete prečítať tu.

Popravde, dalo sa čakať, že to dopadne takto. Prekvapením by bolo skôr, ak by súd stranu rozpustil. To aký laxný bol Čižnárov návrh si všimli viacerí. Niektorí dokonca špekulujú či to vlastne nebol od začiatku pokus kotlebovcom pomôcť a legitimizovať ich. Veď napokon, každý kto sa nad tým zamyslí pochopí, že Kotleba tu nemal čo stratiť. Bolo všeobecne známe, že v prípade rozpustenia LSNS, majú kotlebovci v zálohe ešte ďalšiu stranu.

Ale nekonšpirujme toľko a poďme sa pozrieť na jeden zaujímavejší článok od Danišku z kresťansko-sionistického webu Postoj, v ktorom sa dá zachytiť niekoľko dobrých postrehov. Vypichol by som najmä toto:

Keď človek pozná dejiny alebo diela autorov, ktorí sa z rôznych vedeckých disciplín zaoberali nástupom totality, musí mu udrieť do očí zásadný rozdiel: politický program Kotlebu nemá ducha, náboj ani obsah toho, čím fašizmus kedy bol, chýba mu jeho „aktivistický politický štýl“, ako o ňom píše Noël O’Sullivan (Fašizmus, česky 2002), chýba mu „fundament fašizmu“, ako ho opísal Walter Laqueur (Faszyzm, poľsky 1998), to nie je len antiliberalizmus, prípadne antimarxizmus, ani pohŕdanie demokraciou, ani len fašistické minimum s organizáciou, terminológiou, ide o program vytvorenia nového človeka, nového poriadku, niečoho, čo pôsobí moderne až modernisticky a progresívne.

Fašizmus rovnako ako komunizmus bol v našej časti Európy nebezpečný preto, že nadchýnal nielen dav, ale aj elitu (aspoň jej časť). Čo z toho má, prosím vás, Kotleba?

Marinetti, autor Manifestu futurizmu a neskôr Fašistického manifestu. Foto: wikimedia


Presne tak. Mnohí dnes nevedia, že rozmanité medzivojnové hnutia tzv. fašistického charakteru mali výrazný progresivistický obsah. Fašizmus (vrátane jeho vetvy známej ako národný socializmus) bol ideologicky dedičom Francúzskej revolúcie (vezmite si už len militarizovaný charakter spoločnosti, to v stredoveku nebolo, žiadna povinná vojenská príprava pre každého muža neexistovala). 

O tom, že z myšlienok, ktoré sa vynorili z Francúzskej revolúcie, ktorá nasledovala po americkej, a následne ovplyvnili celú Európu, ťažili i fašistické hnutia, píše i francúzsky filozof Novej pravice Alain de Benoist. Ten vo svojom texte „O fašizme“ charakterizuje fašizmus nasledovne:

„Bolo navrhnutých bezpočet definícií fašizmu. Najjednoduchšia je stále tá najlepšia: Fašizmus je revolučná politická forma charakterizovaná zlúčením troch základných prvkov: nacionalizmu jakobínskeho typu, nedemokratického socializmu a autoritárskej výzvy k mobilizácii más.“

Málo sa spomína, že fašistom ako boli Mussolini (ateista), Farinaci, Balbo, Pavolini či Bombaci celkom imponovalo to, ako teror VFR poriadne zakrútil krkom dekadentnej šľachte i “prežratej” cirkvi. Snaha robiť z fašizmu niečo rýdzo kontrarevolučného a „tradicionalistického“ je nepresné.[1]

Sám Mussolini bol veľmi inšpirovaný i myšlienkami Thomasa Painea, ktorý podporoval VFR i Americkú revolúciu. Aj francúzski medzivojnoví fašisti sa veľmi otvorene hlásili k odkazu VFR – od Jacques Doriota (vodcu fašistickej Ľudovej strany) až po Marcela Déatu (vodcu francúzskych fašistických neosocialistov). To isté platí pre americkú nacistickú stranu, tzv. German – American Bund, ktorá sa zase hrdo hlásila k americkým otcom zakladateľom (mnohí boli slobodomurári) a k Americkej revolúcii.

Osvietenstvo tiež imponovalo národnosocialistickým mysliteľom ako bol napr. Alfred Rosenberg (pomerne dosť anti-katolícky založený) alebo Savitri Devi, ktorá ho vnímala ako “víťazstvo Euklida nad Mojžišom.”(pozri. č. 281 VII. kapitoly).

Práve NS bol asi najviac kompletnou syntézou myšlienok, ktoré vzišli, či už priamo alebo nepriamo, z Francúzskej revolúcie. V žiadnom prípade tu nešlo o nejaký návrat do minulosti, ale o pokus vytvoriť “nového človeka”, ako správne píše i Daniška.

Málo sa tiež vie o množstve progresivistických opatrení v NS Nemecku: napr. to, že ako prvá krajina zaviedla upozorňovanie na krabičkách cigariet, že fajčenie je zdraviu škodlivé. Alebo sa robili kampane proti rakovine prsníka, tým ako sa radilo, aby si ženy kontrolovali prsia. Rovnako Hitler zvýšil zamestnanosť žien. Áno, to je ten paradox, že hoci sa formálne chcelo, aby ženy rodili čo možno naviac [2], tak v realite sa práve v NS Nemecku výrazne zlepšilo ich pracovné zaradenie: už to neboli len slúžky a domáce gazdiné ako za Weimarskej republiky, ale začali vykonávať množstvo prác, v ktorých predtým boli len muži. Taktiež sa zaviedol zákaz vivisekcie, podporovali sa vzdelávacie kurzy pre dospelých vrátane podpory zdravého životného štýlu, zaviedlo sa obrovské množstvo zaujímavých sociálnych opatrení vrátane 8-hodinového pracovného času, ktoré by mohli byť inšpiráciou i dnes a mnohé iné veci vrátane progresívnej eugeniky [3] a eutanázie. (Zdroj: interview s historičkou W. Kuzniar).

Heil Goering’ a zákaz vivisekcie.


Takže žiadne “zastavenie času” alebo “návrat do stredovekého Temného veku”. Na druhej strane, keď sa pozrieme na LSNS, tak v podstate jediné čo chcú je vrátiť sa niekam…Ja ani neviem, do 70-tych rokov? Či do r. 1939? To asi ťažko. :-)

Skutočne je na mieste otázka, čo presne by zmenili pri hypotetickej situácii, kedy by ovládli krajinu. Fajn, zakázali by potraty (rozumej: viac cigánskych detí v detských domovoch a viac potratov na čierno), zakázali by homo-adopcie aka najväčší “problém” Slovenska (hups, to vlastne už dávno zakázané je). Čo ďalej? Výstup z NATO a EU (V súčasnosti si to majorita Slovákov aj tak neželá)? 14. marec ako štátny sviatok? A čo ďalej?

Je ťažké si dnes vôbec niečo ako vládu LSNS predstaviť. A aj oni sami asi chcú byť skôr v opozícii – tam je to pre nich o dosť bezpečnejšie. Lenže iba kecať o nejakom vlastenectve, Bohu a rodine mi dnes už príde naozaj málo  - to ľuďom stačiť nebude. Režim môže byť akokoľvek formálne konzervatívny a vlastenecký, avšak pokiaľ nevie zabezpečiť dôstojný život pre čo najväčší počet ľudí, nezlepšuje konkrétne oblasti, nevyvíja sa dopredu, nedrží krok s rozvojom vedy a technológie, ale akurát podnieti veľkú emigráciu ľudí a stagnuje, potom o čom to vlastne je?

Kresťanský demokrat Daniška píše, že kotlebovci prijímali a prijímajú isté povrchové paterny fašizmu (alebo skôr karikatúrny obraz o tomto smere po 2. sv. vojne), ale obsahovo, vnútorne, tá strana s reálnym medzivojnovým fašizmom veľa spoločného nemá:

Pretože žonglovanie s totalitným odkazom, krvavými symbolmi minulého veku, toho sme tu mali viac a oplatilo sa ignorovať ich. Jeho nositelia neboli totiž skutočne nebezpeční, iba túžili, aby ich za takých niekto považoval. Je Kotleba iný prípad?

V strane má skinheadov a bývalých skinheadov, čo je kasta, ktorá už ani na Ukrajine nepatrí do politiky, kreatúry s vytetovanými hákovými krížmi, ktorých spoločnosť si nikto normálny vo svojom okolí nepraje. Kotleba má záľubu provokovať, to sú tie darované peniaze a cifry s významom, ale debate o holokauste sa skôr vyhýba, ani len s obrazom prezidenta Tisa nedokázal doteraz naplno pracovať.”


Poznámky:

[1] V skutočnosti takmer všetci myslitelia európskej Novej pravice zdieľajú podobný pohľad na fašizmus ako Benoist – čiže nevnímajú každý jeho komponent ako negatívny a/alebo zviazaný s dobou, ale fašizmus, hoci išlo o prejav modernizmu, ako celok popisujú ako dobovú záležitosť. Perspektíva radikálnych tradicionalistov a revolučných konzervatívcov na fašizmus je v istom bode podobná, avšak v mnohom o dosť kritickejšia – obzvlášť, ak ide o národný socializmus.

[2] Väčšina pokusov o výraznejšie zvýšenie pôrodnosti na Západe behom posledných desaťročí viac či menej zlyhala. Mnohých však prekvapí, že tieto pokusy zlyhali dokonca v NS Nemecku napriek výrazne pro-rodinnej politike tejto ideológie. Viac tu.

[3] Eugenika bola dlho agendou progresívnej ľavice. Ide o oblasť, ktorá je neustále asociovaná s nacistickým Nemeckom, avšak pôvod eugenického hnutia nenájdeme v Nemecku. Eugenické programy boli zriadené vo veľkom rozsahu v Spojených štátoch, predtým než vôbec existoval nejaký NS štát v Nemecku. Medzi dvomi svetovými vojnami bol za najdôležitejšieho eugenického mysliteľa považovaný Madison Grant, Američan, ktorého dielo Hitler označil za “svoju bibliu”.

 

Odporúčaný text: Hitler ako osvietenský intelektuál: trvalá príťažlivosť hitlerizmu, autor: Mark Weber 


1
Norman

Dík za článok, výborná stále horúca téma.

Ale definícia pojmu "fašizmus" je rovnako beznádejná, ako definícia pojmu "boh". Slovo "fašizmus" je proste pojem a azda sme dostatočne na úrovni si uvedomiť, že pojem je to, čo sa do neho vloží. Pojem "fašizmus" samozrejme znamenal niečo iné v Taliansku pred vojnou, niečo iné v Nemecku, znamenal niečo iné pre komunistov a niečo iné znamená dnes pre vládnúcu sionistickú doktrínu. O ktorom "fašizme" teda Daniška hovorí? Alebo je mu to jedno a splieta hrušky s jablkami?

Dnes sú jasné dve veci:
1. "fašizmus" je termín, ktorým sa označujú hnutia, ktoré sú pre vládne elity a vládny systém ako taký nepohodlní. Úplne vážne to nemusí mať nič spoločné s historickými reáliami predvojnovými a vojnovými. Len sa to zámerne zaplieta do tej doby a používa sa termín z tej doby, lebo veľká vyhraná vojna s "fašizmom" je základ ideologickej moci súčasného režimu. Preto sa v slovníku ako najhorší nepriateľ používa práve termín "fašizmus" - je to takmer úplne to isté, ako sa v stredoveku používal pojem "diabol"(a pojmy s tým spojené) a jeho varianty. reálny marxizmus tak používal pojem "buržoázia" (a pojmy s tým spojené). Ak by bola iná vojna a napríklad krajiny Západu viedli vojnu s boľševickým Sojuzom, a vyhrali ju, bol by dnes namiesto pojmu "fašizmus" ako ultomátne zlo používaný pojem "boľševizmus". Bolševizmus nakoniec tiež prehral vojnu, ale len studenú, takže je menej démonizovaný. A ak by vyhrala Európa vojnu nad AngloAmerickou plutokraciou, bol by dnes taký najhorší politický pojem možno "plutokratizmus", "buržuj" alebo čokoľvek iné. Je to všetko úplne relatívne.
Toto si treba uvedomiť. A vyplýva z toho, že "nepriateľom spoločnostii", teda "fašistom", bude každý, kto len trocha viac zatne do SUČASNÝCH mocenských štruktúr. Teda nielen niekto, kto presne upozorní na sionistickú plutokraciu, ale proste ktokoľvek, kto sa odmietne celkom nechať ožobračiť a zotročiť (teda napríklad najnovšie aj Smer).

2. Kotlebovci naozaj neboli a už dupľom teraz nie sú fašisti. Ich základom v porevolučnom prevrate bol návrat k poslednej Slovanskej štátnosti - ktorá bola priam náhodou Slovenský štát počas vojny, satelit nacistického Nemecka. Tento historický fakt predurčil určitý profil kotlebovcov, ale aj mnohých iných podobných hnutí. Títo ľudia naozaj nikdy neboli hrozba pre spoločnosť, ale ani pre mocných. Neboli to ani nejakí militanti, ani nejakí antikapitalisti, ani nejakí ostrí antisionisti.
Treba si spomenúť, že aj systém si pestoval ešte aj pred rokom 1990 tzv. skinheadov, teda holohlavý britský punk, ktorý slúžil na vytváranie strašiaka. Týto mladí ľudia, keď začali cítiť, že to nikam nevedie a že sú len zneužívaní, začali v novej dobe "demokracie" hľadať lepšie serioznejšie cesty. Nuž, ale systém ich nepustil, potreboval ich a vlastne ich stále potrebuje, stále potrebuje svojich "fašistov" a tak ich ďalej pestuje. Aj Daniška sa teda čuduje, prečo ich vlastne chceli zakázať? Ale ako sme tu už spomínali a je to aj v tvojom texte - akoby im chcel systém pomôcť po tom, ako Kotleba politicky totálne pohnojil prezidentské voľby. Nielen tým, že kandidoval, aj tým, ako to vysvetľoval a podobne.

Len pripomínam sumárne, že dnešný systém je rafinovaná kryptokracia, plutokracia založená na peniazoch, plus ťažký batoh stredovekého židokrasťanského tmárstva (jeho "liberálnsť" je len fiktívna a obmedzuje sa takmer výhradne na sodomistické neresti a iné zbytočnosti). TO nám vládne, je to jasné a nie je dôvod si to tajiť. Akákoľvek opozícia voči tomuto bude označená za "fašizmus". Ale režimu sa hodí mať aj nejakých pestovaných exemplárnych viditeľných "fašistov", aby verejnosť uverila, že také zlo naozaj jestvuje.

Zámerne som nehovoril nič o predvojnovývh a vojnových dejoch a hnutiach, lebo to nemá zmysel v tomto kontexte vôbec spomínať, podobne ako nemá zmysel spomínať Napolenské časy, Džingischánove výboje alebo dobu Cézara - to všetko, ako aj Hiter či Stalin, je pre súčasný mocenský oblbovací naratív rovnako nepodstatné.

Norman

Takže otázka je vlastne iná:
Chcú byť členovia a priaznivci ĽSNS fašisti, alebo nechcú? A myslím, že odpoveď je jednoznačná:
nechcú - a tak je to dobre.
Tadiaľ je jediná cesta - musia sa dostať z izolácie a uzatvárať spojenectvá. To je ich terajšia úloha.

Ale nie ani tak so Smerom, do čoho ich zámerne tlačia globalisti - ale so Sme rodina, a s medzinárodnými stranami, s Čechmi, Rakúšanmi, Maďarmi (Poľsko je ďaleko a je iné ). Toto by ľudové hnutie malo robiť aj za cenu toho, že nebude už kotlebovské. Majú tam vlastne oni vnútrostranové voľby alebo je ozaj vodca despotom?? Ten druhý prípad je horší, lebo treba si uvedomiť, že nielen že nie sú fašisti, ale ani ich vodca veru nie je žiaden sturmbannführer, nehovoriac viac. Idú na nás čierne doby a treba mať aj čierne knowhow, nestačí len nejaké hundranie.

afinabul

Například v Německu stále panuje strach z ultrapravice, z neonacistů. Snažili se tam postavit mimo zákon ultrapravicovou stranu NPD. Během soudních stání se však přišlo na to, že většina vedoucích členů strany byli ve skutečnosti infiltrovaní příslušníci německé tajné služby, kteří vyvolávali incidenty coby agenti-provokatéři. Na tyto incidenty pak vládní představitelé ukazovali: to je to nebezpečí ultrapravice, kvůli němuž je nutné zvýšit pravomoci policie! K něčemu podobnému přitom dochází i v dalších zemích. Neříkám ve všech případech, ale velmi často jsou tyto události výsledkem záměrných snah vlád upevnit svoji moc, vytvořit nové vládní úřady.
https://www.tyden.cz/rubriky/byznys/svet/prijde-dalsi-a-vetsi-krize-rika...
Dříve muž číslo dvě maďarské ultrapravicové strany Jobbik, bývalý antisemita a popírač holokaustu dnes dodržuje šabat. On sám se rozhodl žít jako praktikující Žid a dodržovat všech 613 přikázání, včetně deseti, která převzali i křesťané.
http://www.delet.sk/spravy-a-politika/dilema/byvaly-antisemita-dnes-dodr...

afinabul

Čaro nechceného?
Som presvedčená, že jediným možným riešením je dialóg vedúci ku vzniku dvoch samostatných demokratických štátov - Izraelu a Palestíny
http://afinabul.blog.cz/1905/caputova-chce-rozdelit-izrael
:D

afinabul

https://www.youtube.com/watch?v=WFmPPZlyybU
Kua kdo im to diktuje, mno čo našinec sa baví, bacha slovo "našinec" je as na zozname:
http://afinabul.blog.cz/1904/nasinec-si-vsimne

nové