Má ľudstvo budúcnosť?

Bola tu reč o tom, aké má ľudstvo šance vo svojom mentálnom-duchovnom vývoji. Ako môže dospieť do nejakého vyššieho stavu?

Ľudstvo je fetus, ktorý bez ďalšieho vývinu nemôže prežiť

Aby fetus dospel do stavu samostatného životaschopného jedinca, sú nutné dve veci. Za prvé vonkajšie podmienky, musí mať starostlivé (materské) prostredie. Za druhé, nesmie mať fatálne chyby v samom sebe, respektíve sa ich musí vedieť zbavovať.

Prostredie Zeme malo ľudstvo výborné.  S výbuchom fosílnych palív sa to ale prudko zhoršilo.

Svojich vlastných chýb sa zbavovať tiež ľudstvo vedelo. S premnožením v posledných storočiach je ale ten proces zastavený.

Odpoveď je preto jednoduchá: súčasné ľudstvo v tomto stave nemá budúcnosť, nemá podmienky ani vlastnú kvalitu.  Až po úpadku konzumného šialenstva môže dôjsť opäť k očistným procesom biologickým (hardware) aj kultúrnym (software).

Až potom. 
Persuázna sila

Koniec konzumného šialenstva je nutná podmienka. Nie je to ale všetko.

Ako prebieha kultúrna evolúcia teraz? Vedec si sadne pod strom (alebo k počítaču), padne mu na hlavu jablko (alebo myš) a objaví penicilín. Túto informáciu napíše na papierky, polepí nimi mesto,  každý si to môže prečítať, a tak sa vynález šíri. Všeobecný progres a šťastie.

To je dogma o tom, ako tí lepší, šťastnejší a snaživejší poučia ostatných, ktorí akceptujú novú  kvalitu a pravda rýchlo sama od seba zviťazí.

Hurá. 

Tak ale prečo je ľudstvo neustále duchovne tak v prdeli? 

 

Všetko táto optimistická groteska, samozrejme, nie je pravda.

Učenia nie sú prijímané podľa toho, či sú dobré alebo zlé. Ako by to vôbec populácia mohla rozpoznať? Učenia sú populárne podľa celkom iných povrchných parametrov. A aj keď sa už dobré učenia šíria, neudržia svoju kvalitu, delia sa na schizmy a obsahovo upadajú, stávajú sa z nich mŕtve dogmy.

Ergo, spôsob prenášania pozitívneho svetonázoru z človeka na človeka je jadro problému. 

Treba si uvedomiť, že záujem ľudí o nové učenia je minimálny. Od mala sú už plní rôzneho memetického gulášu, a prirodzene nemajú chuť do neho pridávať iný. Už niet miesta. Učení a ideológií je mnoho. 

Preto je ľudstvo tam, kde je. Samovoľný spôsob šírenia mémov proste nefunguje. Celá história ľudstva o tom dáva tisíce a tisíce dôkazov.

Presvedčovanie v bežnom ľudskom dialógu je ako snaha urobiť sochu z vody. Entropia a chaos v mysli súčasného človeka sú proste príliš veľké. Je možno do hlavy vložiť myšlienku, tá sa ale rýchlo rozpadá pod návalom chaosu predošlých agresívnych mémov. Je to ako vložiť sochu z vosku do ohňa. Nutné je opakovanie a opakovanie, ale ani to nie je zárukou udržania poznatku.

Najprv treba dosiahnuť stav, že mysel postihnutej populácie neobsahuje toxickú kyselinovú zmes agresívnych mémov. To sa v textoch spomína ako  "oslobodenie" či "prebudenie". Ale ako?

Vraj sa to u žiakov dá dosiahnuť rôznymi očistne meditačnými procesmi. Je teda oddávna známe, že také niečo jestvuje - len súčasný stav svedčí o tom, že sa to vo veľkom nedarí dosiahnuť. Ak aj postupy sú správne, ich efektivita je očividne mizerne nízka. Okrem toho, aj podľa klasických spisov je udržanie takého stavu mysle na dlhší čas ťažké, až nemožné.  

Kým ľudia, ktorí budú na vyššej úrovni, nebudú mať až schopnosť priamo oslobodiť druhých spod balastu, neuspejú.

A zatiaľ takú schopnosť nemajú.

Nemajú schopnosť "odpojiť" postihnutých a slabých, ako o tom je humorne snívané vo fime La Belle verte.

Kým ju nebudú mať, ľudstvo sa nikam neposunie. Bude sa stále krútiť v kruhu, ničiť postupne všetko okolo.

Jedno z učení sveta, ktoré dosiahlo najväčšie úspechy čo sa týka množstva ovplyvnených, ako aj v udržaní si relatívne dobrej miery čistoty, učenie Stredu, hovorí o ľuďoch ako o chorých a o svojej náuke  ako o liečení. Prvoradé je efektívne liečenie. Až potom sa prípadne hľadá, prečo ochorel, až potom sa vysvetľuje, ako sa už chýb vyvarovať, ako zostať na ceste. Až potom. Ale prvotné liečenie môže prebiehať mimo chápania postihnutého, ktorý často pre (mentálne) bolesti ani nevníma.

Taká je teória. Ale taká persuázna sila je mentálna schopnosť, ktorú ľudstvo proste ešte nedosiahlo.  

 
0

nové