Nehante ľud môj dnes

Na internete padol komentár: 

Keď boh rozdával hlúposť tak slováci stáli 2x v šóre, a to aj s taškou
 
A na to reagoval kohosi známy rozsiahlejšou úvahou, ktorú sem ukladám:

 

Žil som a pôsobil dlhodobo aj na Východe (Vietnam, Čína),...aj na rozvinutom Západe (VB, NR, DK) a musím priznať,... že tamojší voliči nie sú o nič múdrejší, sčítanejší, či znalejší ich vnútornej, či svetovej politickej scény. Práve naopak,... mediálna manipulácia spoločnosti vo VB prevyšuje totalitnú komunistickú čínsku a vietnamskú propagandistickú "obrabotku" mnohokrát a preto aj "priemerná politická chápavosť, či uvedomelosť" je oveľa nižšia od tej našej. A je to na ich voličoch aj vidieť. Nehovoriac o neomarxistickej indoktrinácii škôl,... zamestnancov štátnych úradov a podobne. Stále tvrdím,... že priemerný slovenský volič je múdrejší,...vzdelanejší a schopnejší,... ako tí na Západe,...a často aj na Východe.

V čom teda problém?

Nuž problém vidím v tom,... že na malom Slovensku je na jeho veľkosť (počet obyvateľov) tak hustá a bohapustá propaganda a toľko propagandistických, vplyvových centier a centier informačnej vojny,... že ich celkový vplyv a dopad je plošne oveľa silnejší a cielenejší než v rozvinutých štátoch západu. A to aj vďaka mediálnym investíciám už spomínaných rozvinutých štátov Západu,...ktoré pravidelne k nám vysielajú svoje špeciálne spindoktorské tímy k ovplyvňovaniu volieb a plebiscitov. Ale aj napriek tomu takmer vždy tie politické sily v prospech ktorých tieto tímy (najčastejšie americké a izrealské) pracujú voľby prehrajú.

Ďalším dôvodom,...prečo sa slovenský volič len ťažko doberie pravdy je to,... že naši politici sa ničoho neštítia a bohapusto klamú a sľubujú to, čo dopredu vedia,... že nesplnia. Na Západe je politik oproti tomu nášmu opatrnejší a klame zakrytejšie, sofistikovaniejšie a nie tak ostentatívne a bez hanby,...ako ten náš.

V neposlednej rade je neprehľadnosť v ohľade čestnosti, či charakteru/necharakteru našich politikov zapríčinená aj vysokoefektívnou činnosťou predajných imagetvorných agentúr (viď pán Choleva a spol.) a tiež i nadprácou tímov obdobných tomu,...ktorý vedie pán Demeš, Duleba, či Bútora a iní. Títo vedia urobiť národného hrdinu aj z prelhaného exekútora, či zlodeja. K svojmu prispeje aj celá kohorta Sorosovských mimovládiek pôsobiacich ako agenti vplyvu,...skrátka ohromný pretlak inštitúcií zámerne metúcich urobiť si občanovi objektívny názor, kto je kto v slovenskej politike a za koho kto kope. Objem a intenzita týchto produktov informačnej vojny a ich dopad na slovenskú verejnosť je podstatne vyšší, ako kdekoľvek na svete.

Slovensko je tiež skúšobným polygonom intenzívnej informačnej vojny vedenej nielen neštátnymi (akože neštátnymi,...lebo za mimovládkami je cudzi ideologický vplyv, aj cudzí kapitál),...ale aj oficiálnych cudzích štátnych inštitúcií - orgánov ich informačnej, či psychologickej vojny.

Dnes prebieha širokorozvinutá vojna o vedomie a vnímanie slovenského národa,.... a táto má aj svoj kultúrny,... psychologický,....politický i duchovný rozmer. Neustále je spochybňovaná naša história,... zosmiešňovaná naša kultúra, zvyky,... a je negatívne masírované aj duchovné a náboženské povedomie národa,... čo potom vedie ku národnej skepse,...sebabičovaniu,... sebaobviňovaniu a ku strate vlastnej identity a sebadôvery.

A Vy sa potom čudujete,... že je slovenský volič zmetený? Je si treba položiť otázku,...prečo sme pre našich ideologických a duchovných oponentov takí dôležití ?,... keď nám venujú toľko svojej "láskavej" pozornosti !

Takže všetkých mudrolínov,... čo sa stále sťažujú na svoj národ,... na jeho malosť,...hlúposť,...nechápavosť je treba poslať otvorene do riti !!! (Čo aj s ľahkosťou a ochotne robím).

Naopak,... je nás treba pochváliť,... že aj napriek takému ohromnému informačnému (lepšie povedané dezinformačnému) vplyvu a napriek nasadeným obrovským dezinformačným a spindoktorským kapacitám,...sa národ pomerne slušne rozoberá nielen v našej,...ale aj v globálnej politike a vie,..kde je morálny a politický sever. Zásadným cieľom nášho protivníka je rozložiť duchovnú a morálnu integritu nášho národa,... vštepiť nám pocit viny a nehodnosti a tak tak oslabiť nezlomnosť a potenciál k odporu,... ktorý nám je geneticky daný,...

A preto všetkým tým,... čo tu urážajú a obviňujú vlastný národ a častujú jeho občanov a voličov nehanebnými prívlastkami pripomínam,... že robia presne to,... čo sily stojace proti nám potrebujú,... 
0
afinabul

Kúpil som si totok číslo a je tam rozhovor s policajtom podplk vo výslužbe Pánom Ivanom Melicherom, je na 6 strán, ktoré potvrdzujú naše domienky. Ako príklad dám to najkratšie:
" ... rómske etnikum alebo národnosť /ono sa to stále mení/ použili ako skúšobnú vzorku. Bola to skúška, ako sa zachová populácia, keď sa začnú presadzovať práva nejakej skupiny na úkor majority."
Doplnkové čítanie:
http://dolezite.sk/old/Preco_na_Slovensku_vypukne_obcianska_vojna_prva_k...
http://bloxxter.info/proc-na-slovensku-nemohl-vyjt-clnek-jozefa-kariky-p...

afinabul

Dewinter:
“Napätia budú už len narastať. Nedávne útoky na belgickú políciu, ako aj na obchody, bary a kaviarne boli podľa všetkého útokmi na európsku kultúru."
https://www.hlavnespravy.sk/europe-hrozi-obcianska-vojna-politici-nerobi...