Pravdivý falzifikát

Určite to poznáte. Vraj je to podvrh, v skutočnosti je to kritický popis. Áno, sú tam možno aj veci slabé, ale čo si pomyslíte o niekom, kto pred sto rokmi napísal nasledujúci úryvok? Že to bol geniálny prognostik, alebo to bol niekto, kto insidersky poznal ciele silnej mafie?

 

27. Naše reformy finančného poriadku Gojimov navrhneme tak, aby sme nikoho nevystrašili. Poukážeme na nutnosť týchto reforiem pre prílišný rozsah neporiadkov, plynúcich z finančnej rozvrátenosti Gojimov. Budeme mať na zreteli, že hlavným zdrojom týchto neporiadkov je zvyk, že sa rozpočet odhaduje len približne a ten potom rok čo rok stúpa. Takto pripravený rozpočet sa môže s veľkou námahou udržať do prvej polovice roka. O revidovanom rozpočte sa teraz hlasuje a takto povolené úvery sa vyplatia v nasledujúcich troch mesiacoch. Po tom sa musí predložiť dodatočný rozpočet a potom sa žiada ďalší úver, aby samohlo previesť konečné zúčtovanie. Pretože rozpočet na nasledujúci rok je založený na celkových výdavkoch minulého roku, tak dosiahne aj oproti normálnej spotrebe zvýšenie o 50 % ročne, takže sa ročný rozpočet každých desať rokov strojnásobí. Takýto postup, ktorý vyplýva len z bezstarostnosti gojimských vlád, končí prázdnou pokladnicou. Potom nastane obdobie pôžičiek, ktoré vstrebajú všetky fondy pokladní a uvrhnú gojimské vlády a štáty do úpadku.


28. Pochopíte, že nám samým ale tento spôsob finančného hospodárstva, ktorý sme Gojimom našepkali, nemôže vyhovovať.*


29. Pôžička je znamením nemohúcnosti vlády, dôkazom, že nevie použiť svoje právo. Nad hlavami vlád visí Damoklov meč v podobe pôžičiek. Miesto toho, aby určili dane podľa vzniknutej spotreby, naťahujú ruky a žobrú o peniaze u našich bankárov. Zahraničné pôžičky sú pijavice, ktoré sa nedajú striasť z tela štátu, iba že odpadnú sami alebo sa ich štát zbaví radikálnymi prostriedkami. Vlády Gojimov však miesto toho, aby ich obmedzili, rozmnožujú ich a tým, že si sami púšťajú žilou, páchajú samovraždu.


30. A čo je naozaj zahraničná pôžička? Len pijavica! Pôžička pozostáva zo štátnych dlhopisov, ktoré nesú úroky v pomere k vypožičanej čiastke. Ak má dlhopis 5 % úrok, je zbytočne počas dvadsiatich rokov znovu zaplatený. Za štyridsať rokov je dvakrát, za šesťdesiat rokov trikrát znovu zaplatený a pritom pôvodný kapitál zostáva nesplatený.


31. Z týchto výpočtov vyplýva, že vlády vyrvú všeobecnými daňami úbohým poplatníkom posledný halier na zaplatenie úrokov cudzím kapitalistom, miesto toho, aby rovnaké sumy pre potreby štátu vybrali vopred z daní, za ktoré sa úroky neplatia.


Grécko? Írsko, Portugalsko, Island, Španielsko ....je to všeobecné, dnes vidíte realitu, ktorú pisatel "falzifikátu" videl pred sto rokmi.


* vhzľadom na tu neuvedený kontext, pozn. k bodu 28  - autor túto vetu smeruje do budúcnosti - potom, po prevzati moci, do svojho vlastného systému podobný nezmysel nezavedú a samozrejme nepripustia, lebo je nevyhovujúci. V súčasnosti na rozklad gojimských vlád im naopak vyhovuje - preto ho, ako píše, "našepkávajú".ps poznámka redakcie: tento článok bol z technických dôvodov refrešnutý, ale určite stojí za pripomenutie (v podstate by sa táto vec mala pripomínať každý týždeň)

 
Buheh
Hm, raz za čas azda v každej krajine sveta, keď sa preplnia väzenia, tak múdra hlava štátu slávnostne vykoná amnestiu. Iste, do obehu sa tak opäť dostanú aj ľudia, ktorí zase budú vraždiť či kradnúť, ale verejnosť to tak akosi akceptuje, ako nutné sprievodné zlo, popri pozitívnom prínose takej amnestie pre spoločnosť: kedže takýto prejav veľkorysosti a dobrej vôle je akousi hrubou čiarou za minulosťou, novým začiatkom.   Tak sa pohrávam s úplne zvrátenou, antisemitskou a samozrejme, úplne nereálnou myšlienkou, aké jednoduché by bolo prinajmenšom na dlhé desaťročia vyriešiť ekonomické problémy zemegule jedným úplne jednoduchým opatrením: zo dňa na deň zrušiť všetky majetkové práva vzťahujúce sa k tomu, čo marxisti označujú „výrobné prostriedky“ (ostali by patriť tomu, kto na nich pracuje) , a všetky dlhy – štátov, firiem i jednotlivcov, skrátka každého každému. Inak by všetko ostalo po starom. Skrátka, bola by to akási ekonomická amnestia – systém by sa nezmenil, ale dostal by totálny reset. Dostal by sa do idylickej fázy ako z učebnice: konečne by šlo o pravý kapitalizmus s rovnou šancou pre každého.   Že by to bolo nespravodlivé? No iste, v mnohých prípadoch. Nuž ale čože už je dnes spravodlivé? Treba asi častejšie a úplne nahlas hovoriť o tom, že aj tí najklasickejší klasici trhovej ekonómie na prvých stránkach svojich múdrych kníh konštatujú niečo v tom zmysle, že súkromné vlastníctvo ako princíp je tiež iba ekonomickým nástrojom. Jeho používanie je odôvodnené iba preto, aby ľudská spoločnosť efektívne fungovala na prospech ľudstva ako takého – tam je zdroj jeho oprávnenosti, spravodlivosti a etickosti.   No a potom som sa zobudil a zistil som, že mi nerobí dobre sa na noc príliš najesť.
1488
na noc nažral a podobnú myšlienku dal do filmu http://www.csfd.cz/film/315420-ocista/   emericko francúzska koprodukcia kultúry je inak strata času, ale ak si zvedavý, tak študijný materiál je online napríklad http://filmy.kinotip.cz/video/2561-ocista
Norman
"Prijebana chora Amerika. Toho uchyla, ktory to napisal a natocil by som dal zastrelit, kurvu hnusnu, spinavu. Chore kusy." Úplne vážne si myslím to isté. http://filmy.kinotip.cz/video/2561-ocista

nové