Priebeh pandémie

Najhoršie ľudia znášajú niečo, čo nevidia.

Pandémiu nevidia a nevidia tiež ani jej priebeh, možný koniec. Aby som im azda pomohol, dávam sem aproximačný výpočet priebehu pandémie.

Ako vzorový štát je vybrané Nemecko, pretože dáva dobrý obraz.

Na vodorovnej osi sú samozrejme dni. 

Na zvislej niekoľko vecí:

1. hrubá čiara - denný prírastok zistených prípadov

2. čiarkované čiary - sumárny počet zistených prípadov, respektíve aktívnych prípadov (predpoklad je, že infekcia trvá okolo 20 dní, respektíve tak nejako sú schopní infekciu šíriť.

3. tenká červená čiara - koeficient šírenia. Ak je pod hodnotou 1 (na grafe 1000), dochádza k redukcii infekcie, k jej potlačeniu. Graf je robený pre predpoklad, že sa dosiahne koeficient R=0,5   - čo sa príliš nelíši od súčasného stavu.

Na ľavej strane sú namerané hodnoty, až po zvislú čiaru, dátum 13.4. Línie napravo sú matematický model vývoja.

Vidíme, že nové prípady by prestali pribúdať okolo 4.6., teda koncom mája. Len s malým oneskorením by poklesol aj počet reálne infikovaných nositeľov, a teda aj chorých, na nulu.

Ak by koeficient rozširovania zostal pri súčasnom stave R = 0,7, na grafe hodnota 700, bol by pokles o mesiac dlhší - viď nasledujúci graf:

 

 

So Slovenskom či inými štátmi Európy to vyzerá podobne, nechcem to tu zavaliť grafmi pre každý štát osobitne. Ide o princíp. Slovensko je na tom zatiaľ tak dobre, jeho hodnoty sú tak nízke, že s nimi ani nemožno pracovať v nejakom štatistickom modeli. Preto uveďme príklad Česka, pri koeficente R = 0,5

 

 

Za povšimnutie stojí, že časový priebeh v Nemecku netrvá o moc dlhšie ako v Čechách, napriek tomu, že infikovaných tam bolo, aj pri prepočte na milión obyvatelov, ovela viac.

Samozrejme, je to len model a veľa záleží na tom, ako vydržia vládam nervy. Ak predčasne uvoľnia opatrenia, nakazených môže rýchlo pribudnúť (viď terajší prípad nakazenia polovičky  domova sociálnej starostlivosti v Pezinku ). V takom prípade by počet infikovaných neklesal, ale zas stúpal, potom by sa zrejme pritvrdilo a zas by klesal ... a tak by to pokračovalo ako na hojdačke, bez konca.

Takže každý môže vidieť optimálny model a naše súčasné miesto v ňom. Ak to nebude prebiehať podla týchto kriviek, verte mi, nie je problém v simulácii, ale v nesprávnych uvoľneniach opatrení. Alebo, ešte horšie, v otvorení hraníc a privlečení infekcie pendlermi a inými nezodpovednými javmi.

Takže hlavu hore, vydržať, the end is nigh:)

 

 

(The end is nigh is a phrase frequently used in relation to potential apocalyptic events or the Biblical Apocalypse :)

 

 

0