Slovník Pavla Kamasa - Kresťanstvo

Židovské náboženství pro Nežidy, vycházející z učení ahistorické postavy židovského kazatele a mudrce Ježíše Krista. Jeho základní morální normou je tzv. Desatero božích přikázání, které podle sbírky židovských legend, Starého zákona, dal židovský bůh Jahve do rukou židovského vůdce Mojžíše,  autora Tóry, tzv. hebrejské Bible, základního dokumentu judaismu. Hlásá rovnost všech lidí, nerozlišuje rasynárody, kultury, pouze věřící a nevěřící. Výjimku tvoří Židé, jež jsou národ vyvolený. Křesťanská věrouka staví na exitenci jednoho Boha, který je však zároveň „trojjedinný“: Bůh otec, Syn a Duch svatý. Křesťanství je egocentrické – usiluje o spásu duše a věčný život individua, rasanárod, pospolitost, jsou mu lhostejné. Charakteristickou zvláštností křesťanské věrouky je závislost na židovském etniku, židovské kultuře, židovských osobnostech a židovských realiích. Facit: Žid se bez křesťana obejde, křesťan bez Žida nikoli.

 
 
Postoj z nadhľadu:
Táto definiciá pristupuje ku kresťanstvo ako ku sociálnemu fenoménu, teda z racionálneho bodu pohľadu - preto sa určite pravoverným kresťanom nebude páčiť. Ale uvedomte si, že tu nie je témou teológia, ale jej dopad na sociálnu a kultúrnu realitu. Aj kresťania to môžu brat pozitívne ako upozornenie, priam varovanie, že deje okolo kresťanstva takto pôsobia na spoločnosť. 
0
mnkr

ze krestanstvo vychadza z judaizmu, je trivialny fakt. Ale zaroven su v Novom zakone zjavne odkazy na diskontinuitu, ze to nie je len ciastocny upgrade - vid napr. reci o strome, ktory nerodi dobre ovocie, ktory vytnu a spalia a pod. Dopady na socialnu, kulturnu a politicku realitu pocas 2 tisicroci tomu nasvedcuju. To, co sa deje v sucasnosti nema vela co docinenia s krestanstvom - to uz ma marginalny dopad na spolocnost ( neviem ci bohuzial ci bohuvdaka :-) ), ale s celkovou dekadenciou Zapadu

Norman

Ak by sme presnejšie rozpísali môj pohľad, tak kresťasntvo bolo nezávislé učenie, skupina učení či hnutí, ktorého časť sa spojila s judaizmom a bola ním ovládnutá. Boli k nemu nalepené starozákonné spiysy a vôbec mýty o Abrahámovi, Mojžišovi atď.
Ale tieto detaily, ako k tomu došlo, sú pre súčasnoť a našu debatu už vlastne druhoradé.

Ďalšia vec je, že si to povedzme tak: každý človek má nejaké "duchovno", svoj duchovný vývoj, aj ateista, každý má nejako riešené metafyzické a hodnotové problémy - a u nás to prirodzene väčšina či mnohí uskutočňuje cez kresťanstvo. Tí ľudia sa ho logicky nemôžu zriecť, to je ako zrieknuť sa matky, ktorá ťa vychovala, či zrieknuť sa svojho člna na mori. Napriek tejto dileme je ale objektívna pravda, že kresťanstvo je takto zaháknuté na židovstvo, (doslovne "hacknuté", s vírusom, ktorý sa zaktivizuje, keď to zločincovi vyhovuje).

Ergo: nikomu nechceme brať jeho mystiku, ani najmenej, ale tu sa teraz nebavíme o vnútornýh tajomstvách, ale o spoločnosti - a ľudia by si mali uvedomiť, kde končí duchovno a začína cudzia perfídna sieť. Ísť s ňou bojovať na jej koňovi, s jej zbraňami, s jej pojmovým aparátom a naratívom, je ľahkomyselné a dopadne zle.

mnkr

neviem...to ovplyvnovanie spolocnosti virusom je vec relativne historicky nova. Koniec staroveku, cely stredovek a podstatna cast novoveku nevykazovala podstatne ovplyvnenie...potom je otazka, preco to zacalo relativne nedavno v takomto rozsahu. Chory organizmus lahsie podlahne virusu.

Norman

Môže byť, že to v takomto rozsahu začalo len relatívne nedávno, ako sa to všobecne vidí. Ale ktovie, keď sa človek pozrie, ako naozaj dokážu zametať stopy a obracať históriu naruby tak si myslím, že sa to ťahalo celým kresťanstvom. Celý čas boli židia tí, čo požičiavali šlachte či královskému dvoru peniaze, už vtedy, ochodovali s otrokmi a podobne.
Najväčší zlom bol už okolo roku 300, keď sa zlomila Rímska Ríša a prijala to náboženstvo z Blízkeho východu za štátne. Potom sa ho snažila celý čas upraviť, zjemniť, zreformovať, rozložilo ho do desiatok smerov - ale vidíme, že vplyv blízkovýchodných ľudí je stále tragicky veľký.

mnkr

ked sa zamyslim co si napisal, asi mas pravdu...aj ked to nebolo ani zdaleka take zjavne a priamociare ako teraz, vid vizigotske Spanielsko napriklad. Ale ano, virus uz posobil

Roland Edvardsen

Neexistujú presvedčivé dôkazy, že kresťanstvo začínalo ako nejaká mystická nežidovská záležitosť. Yehsua bar Yosef aka Ježiš bol pravdepodobne reálnou postavou (možno nemanželský syn istej ľahšej židovskej devy menom Mária a židovského vojaka menom Pantera slúžiaceho u Rimanov), galilejský Žid, možno fanatický blázon, ktorý začal o sebe prehlasovať, že je mesiáš a kázať židovskú apokalyptickú správu o konci sveta ďalším Židom. Jeho následovníci ho začali považovať za sľúbeného mesiáša a po jeho poprave Rimanmi začať veriť, že vstal z mŕtvych a že sa čoskoro vráti z neba, aby ustanovil kráľovstvo božie a božiu spravodlivosť na zemi, ako sľúbený židovský mesiáš.

Toto je presne ten Ježiš, ktorého nájdeme v raných textoch Nového zákona, v siedmich epištolách Pavla, v evanjeliách Marka, Matúša a Lukáša (nie už u Jána. Ten je veľmi špecifický a mal inú agendu) - čiže Ježiš ako človek, židovský mesiáš (niečo ako Mohamed), nie Boh v ľudskej podobe, nie Boží syn.

Po potlačení židovskej vzbury okolo r. 70 n.l. a zničení židovského chrámu došlo k prerušeniu pôsobenia tejto židovskej sekty v Palestíne (centrálnu komunitu mala v Jeruzaleme) a sekta bola postupne rozptýlená okolo židovskej diaspóry. A práve v diaspóre sa začalo kresťanstvo odklánať ešte viac od judaizmu a radikálne sa meniť (ten odklon v skutočnosti začal už pod vedením Pavla, ktorý chcel kresťanstvo urobiť príťažlivejším pre gójov - preto sa napr. zrušila obriezka alebo rôzne stravovacie návyky, kóšer diéta a kopec iných židovských nariadení).

V nasledujúcich storočiach sa kresťanstvo stávalo menej a menej židovskou sektoru tvorenou prevažne Židmi a menilo sa na kult vyznávaný prevažne Nežidmi. Striktne židovská predstava Ježiša ako mesiáša začala ustupovať helenizovaným, pohanským, prirodzene gójskym predstavám Ježiša ako spasiteľa a božieho záchrancu. A práve v čase evanjelistu Jána bol definitívne vytvorený koncept Ježiša ako bohočloveka. A tento pohľad na Ježiša sa behom 2.storočia n.l. stal dominantným v kresťanstve - hoci vyžiadalo si to 4 alebo i viac storočí teologických argumentov, hádok, vojen a cirkevných koncilov, kým sa ako tak ústálilo v akom konkrétnom vzťahu je Ježiš k "Otcovi" a ako presne Trinita funguje (hoci tuším kresťania sa vlastne na tomto dodnes akosi nezhodnú - viď tie "milióny" kresťanských siekt, že áno).

Každopádne historická evidencia získaná kritickou analýzou textovej evidencie Nového zákona ukazuje, že rané kresťanstvo malo omnoho židovskejší charakter, že neobsahovalo myšlienku Ježiša ako Boha, a že táto idea sa vyvinula neskôr skrz helenistické vplyvy. Nuž, chcete vidieť ako asi vyzeralo to rané kresťanstvo? Tak sa pozrite na dnešných jehovistov. Tí majú k nemu dnes asi najbližšie. :-)

Odporúčaná literatúra z mojej domácej knižnice:
1. Zenon Kosidowski - Čo rozprávali proroci
2. James D. Tabor - Ježišova Dynastia

afinabul

Si popísal to pomýlenie, naozaj si myslíš, že krestania vychádzajú z nejakej židovskej náuky? Alebo pocit židovskej náuky vzišiel až po pridaní sa židov, čo vedeli písať.
Pretože existuje DOGMA a tá je antižidovská, kresťania sú vlastne Egypťania, čo chcú dostať chudáćkov na púšť aby dozrel, že si to oni uvedomujú vidno vśade.

Norman

No vidím, že si uviedol aj literatúru, z ktorej si čerpal. Teda ... ktorej názory podávaš. Jednu z mnohých koncepcii, že áno, lebo určite daní autori nie sú jediní, sú aj mnohí iní, ktorí to vidia inak.
Ale celý ten rozsiahly text, čiastočne o téme, ktorej sa nebavíme ( vôbec nás teraz nezaujíma, kedy a ako vznikol teologický koncept "bohočloveka" a podobne), by sa mohol charakterizovať jednou tvojou vetou:
----
Každopádne historická evidencia získaná kritickou analýzou textovej evidencie Nového zákona ukazuje, že rané kresťanstvo malo omnoho židovskejší charakter
----
Evidencia nového zákona?
Všetky tieto (tvoje) predpoklady, ako vzniklo kresťanstvo na základe života jedného potulného kazatela (žida?), akých boli vtedy stovky a stovky, sú založené, ako sám píšeš, už na podani zožidovštenej interpretácie kresťanstva - Nového zákona. Spisy evanjelia sú predsa už výrazne požidovštené kresťanstvo - to nie je zdroj historickej ani ideologickej pravdy.

To som považoval za nutné upozorniť, aj keď tvoj príspevok celkovo je podporou Kamasovho a môjho prístupu, že kresťanstvo je odnožou židovstva a pod výrazným mocenským vplyvom židovstva, aj keď nie jasne viditeľným a ako skoro všetko v židovstve, skrytým, utajeným a klamným. Ale podľa mňa nie je pre tento vplyv dôležité, ako presne vzniklo kresťanstvo, ale viac to, ako bolo veľmi rýchlo naviazané na religiózno dogmatickú aj priamu politickú podriadenosť židovstvu (viď niektoré listy Pavla, v ktorých prikazuje podriadenosť Jeruzalemským "kresťanom" a podobne (Pavlove spisy nie sú podľa analýzy dielom jedného človeka, jednej koncepcie, ale to je teraz tiež druhoradé).
Táto podriadenosť či závislosť tam je, aj keď s ňou celý čas kresťanstvo bojovalo, nepodarilo sa mu jej zbaviť.

Roland Edvardsen

Samozrejme, že nájdeme rôznych autorov a rôzne vysvetlenia. Niektoré prijateľnejšie, iné fantazmagorickejšie. Ja som samozrejme ponúkol pomerne dosť známe, mainstreamové podanie, ktoré má konsenzus väčšiny autorov, historikov, odborníkov a v zmysle ktorého bolo pôvodne kresťanstvo jednou z mnohých židovských siekt, podobne ako boli napr. farizeji, saduceji, eséni, eboniti, zelóti a iní, v podstate integrálna súčasť judaizmu, aby sa postupne od neho oddelilo, pričom toto oddelenie bolo započaté práve Pavlom, ktorý sa rozhodol prijímať medzi seba i nežidov (a robiť ústupky voči židovskému právu ako napr. spomenuté zrušenie obriezky alebo kóšer stravovania). To vyvolalo i konflikt medzi ním a Jakubom (s veľkou pravdepodobnosťou brat Ježiša), ktorý bol (podobne ako Ježiš, ktorý bol možno ukrižovaný pre podporu alebo zapojenie sa do zelótskych vzbúr proti Rimanom) striktný, ortodoxný Žid neznášajúci všetko "pohanské".

Ja som samozrejme oboznámený s teóriami o "mýtickom kresťanstve" pred Ježišom. Určite to stojí za bližšie preskúmanie a naozaj sa nechcem púšťať do nejakého ich spochybňovania. Nie je to jednoduchá téma a vyžaduje si to svoje štúdium. Asi by bolo fajn, ak by si niekedy čitateľov lepšie oboznámil s touto teóriou a procesom ako k tomu malo dôjsť a čo presne sa sledovalo.

Ale ak teda existovali mystické smery, ktoré boli neskôr ovládnuté a zneužité židovstvom, tak nevidím dôvod, prečo ich nazývať kresťanstvom? U mňa stále skôr platí, že kresťanstvo bolo a je židovská sekta - akurát pôvodne začínalo ako židovina 1.stupňa, aby sa neskôr zmenilo na židovinu slabšiu, povedzme 2.stupňa. Každopádne je to židovina, ako to správne vysvetlil i Kamas - a to veľakrát pekne škodlivá a nechutná.

Norman

naozaj presahuje tému článku, našťastie.

Len by som povedal, že rozdieľ je v prístupe - vznikajú hnutia a religiá na základe dozretia a rozšírenia nejakých ideí, alebo vznikajú individuálnou (náhodnou) prácou či genialitou hrdinov. Snažím sa ten rozdieľ opísať ako tak rovnocenne, ale je preferujem tú prvú možnosť.

Ešte by som dodal, že kresťanstvo bezpochyby v sebe nesie ten základný konflikt medzi severným (bielym, árijským, ako kto chce) svetom a južným (semitským židovským) svetom. Ľudia ako napr. Ján Kozák sa snažia ukázať, ako je sevrský biely svetonázor, naratív - ktorý považuje za lepší a tvorivý- potom mapovaný, transformovaný fo južanského naratívu (ktorý považuje za viac prízemný, chtonický, živočíšny, brutálny). Čiže podľa všetkých zúčastnených je krsťanstvo hybrid. Ale jedni si myslia, že to nevadí a svetlá zložka je dôležitejšie, Kamas v tomto článočku naopak pripomína postoj, že je kresťanstvo príliž zaťažené, oslabené.

Tieto veci boli aj v minulosti, tým myslím pred sto rokmi a viac, preberané - bohužiaľ sú dnes znova čoraz viac zdôrazňované nádeje, že v politike je kresťanstvo výborná cesta. Ja to považujem čoraz viac za nebezpečnú ilúziu.

Felix

3. Reza Aslan - Zelóta

Felix
3. Reza Aslan - Zelóta
afinabul
Norman

Kozák v podstate správne upozorňuje na existenciu duchovného hnutia, tradície, beložskej árijskej tradície, na ktorú bola naštepená židovská pojmová interpretácia, ktorá bola klamne zdeformovaná na prízemnú chtonickú realitu.

Kozák vlastne plne podporuje myšlienky tohto článku - podľa neho pôvodné biele "kresťanstvo" bolo otrávené a reálne historické kresťanstvo je už len židovská sekta, ktorá pôvodné biele tradície ukradla, zámerne pretvorila a pomocou ktorej sú bieli ak nie priamo ovládaní, tak udržiavaní v stave otupelej bezmocnosti. V stave neschopnosti pochopiť svojho nepriateľa a odmietnuť ho. (postoje "židia ukrižovali krista" síce možno boli, slabé, ak vôbec, ale dnes sú interpretované ako niečo neakceptované a ďalší diel viny, ktorú majú kresťania u židov, ktorú si kresťania musia u židov odprosiť, odrobiť ).

afinabul

a apokryf:

Jeho učedníci mu řekli:
Prospívá obřízka, nebo ne?
Řekl jim: Kdyby to prospívalo,
jejich otec by je z jejich matky plodil obřezané.
Ale až pravá obřízka z Ducha přinesla plný užitek.
42,18b-23a

Výpalník.

ma jednu elementarnu chybu, parazit potrebuje cicat, nez hostitela zahynie.
Otec vzdy hovoril ked som nieco flakal " nebudeme robit zidovsku robotu!" ...

Norman

Veď koncepcia domestikácie bielych cez náboženstvo umožňuje práve to pohodlné cicanie.

Výpalník.

kde sa tvrdi ze parazit hostitela nepotrebuje.
Potrebuje nadovsetko. Ta domestifikacia je len nastroj, ak by nebolo hostitelov vykapu, pozeru sa navzajom. Z toho vyplyva ze absencia hostitela sposobuje kanibalizmus. Haniball bol zidom?:-)

Norman

Aha, už ťa chápem, tá posledná veta v Kamasovom článku. Ale to je myslené inak, nie o parazitizme, ale ideologicky - židovstvo nemá žiadne závislosti na kresťanstve, ale kresťanstvo sa neustále musí okolo židovstva krútiť, stále ho obhajovať, lebo ho má vo svojich základoch. Preto má kresťanstvo, či lepšie povedané židokresťansvo, ťažké znevýhodnenie.

Ćo sa týka parazitizmu, to máš samozrejme pravdu, že parazit svojho hostitela potrebuje, inak zahynie aj sám. Ale on keď vysaje a zničí svojho nositela, v princípe to rieši preskončením na nového. Sionizmus to urobil už viackrát, preskokom z Paríža do Londýna a potom preskokom do Newyorku.

Ľubov

Zatial jediným efektívnym riešením bol systém kást.Chudáci egypťania so svojou harmonickou doktrínou Maat síce čosi vydržali,ale napokon aj tak podľahli kobylkám.

Nespokojný „občan“

Spomenul tu už niekto „A Real Case Against the Jews“ od rabína menom Marcus Eli Ravage? Preklad nájdete aj na slovenských internetoch. Neverím, že to čo napísal, je hlúposť, ktorú je potrebné hneď zmiesť zo stola. Možno ma ale niekto opraví a jeho state z Century magazínu vyvráti.

Ahaswer

lebo kresťanstvo, islam, marxizmus, aj neomarxistický konečný útok na Gójov mudrcmi z Frankfurtskej školy sú naozaj historicky najúčinnejšie Židmi vyvinuté nástroje na vaše zotročenie.
Rabín Ravage napísal svoj traktát o Šavlovi - komisárovi k pohanom, ako provokáciu a výsmech: “Môžeme Vám povedať krutú pravdu, ale vy nám aj tak neuveríte, lebo ste natoľko osprostení, že sa radšej budete utiekať k falošným nádejám, ako by ste čelili realite.”
Darmo je, jeden rabín má viac rozumu, ako milióny osprostených Gójov.

Norman

tú pravdu, čo napísal vraj jeden rabín, napísali už tisíce bielych.
Lenže ich práce boli ničené. Zato údajnú prácu nejakého rabína, tá je vyzdvihovaná - len preto, aby boli bieli urážaní ako sprostí a bezmocní.
Že na taký jednoduchý trik skočíš a ešte ho tu aj propaguješ, človeče.

Židia nie sú šikovnejší - sú len ako kartoví podvodníci. Ak sa do hry zapojí podvodník a podvádza, vždy má lepšie výsledky - až do momentu, kým ho neobjavia. Potom musí za svoje podvody platiť, a to mnohonásobne. Potom sa ale nesmie čudovať a ostatní, ktorí možno neboli až tak obraní alebo sa v podvádzaní nevyznajú, ho nesmú brániť.

Pravda, dá sa spôsob práce židovstva pirovnať aj p predávaniu drôg - najprv sa vypestuje závislošť, najprv sa obeť doslovne otrávi, ani o tom nevediac. Je drogový díler, dávajúci svoje svinstvo nedospelým dorastencom, múdrejší alebo len väčšia sviňa?

Sloven

Dobre tak skúsme na chvíľočku uvažovať, že židovský hoax hoaxov Christianizmus má aj nejaký skutočný podklad..

Podľa svätého Bernarda z Clairvaux (1090 – 1153): „Mária je bránou do neba, pretože nikto nemôže vstúpiť do svätého kráľovstva bez toho, aby tam neprešiel skrze ňu.” Svätý Bonaventura (1221 – 1274) zase napísal: „Ako mesiac, ktorý stojí medzi slnkom a zemou odovzdáva zemi to, čo dostal od slnka, tak Mária leje na nás, ktorí sme na zemi, nebeskú milosť, ktorú dostala od slnka Božej spravodlivosti.”

Ak si preložíme tieto psychometafory do Slovenčiny, tak sa dozvieme, že Maria (v prekl. z lat. moria) nieje ani ľudská bytosť, ale niečo ako vrchný ochranný štít Zeme teda asi ionosféra, či také niečo..

A preposiela k nám svetlo od Slniečka..

No natom by nebolo nič zlé keby to nebola zároveň aj bohorodička..

Teda čo k nám pustila na svet táto stará panna? Akého votrelca, nejakého židovského Boha, či jeho potomka?

Čo je potom to to menom Boh, ktoré oplodnilo tie "moria"? 

Ono potopa, ktorá sa tu v týchto Sci-fi príbehoch, tiež tak často spomína by potom už dávala zmysel, po vstupe cudzieho telesa do nášho ovzdušia.

No žiaľ, ešte stále sa väčšina ľudí duševne nepamätala po zrážke s touto vesmírnou sračkou, a tou sračkou šíriacou sa ako mor nivočiac pritom všetko živé sa stala sama.

Títo kresťania, tie slniečka dnes už pomaly ale isto vyhasínaju, ale to newa pretože nové židovské hviezdy sú už pripravené zaujať ich miesto.. A zasrať tento svet ešte viac.

Tu sa len ukazuje ako veľmi je potrebné chrániť si svoj životný priestor a nenechať sa zotročiť vírusmi a vyvraždiť divou zverou, kresťanstvo je len vírus, ale tú zver by zdraví ľudia zahnali, tieto narušene príšery ju nanajvýš tak "integruju" -
začlenia medzi seba..
Slováci sa už zotročiť nechali!

A vidíme, že v krajoch v ktorých žili už v dnešnom Rumunsku , Maďarsku, Grécku, Rakúsku, Pomoransku, atď. už nežijú nanajvýš tí čo sa tam po ich vyhubení znovu usadili, ale už len ako hostia.. Áno v tychto krajinách zostali nejaké stopy po týchto zotročencoch nejaké názvy riek, miest, dedín ale tie sa tiež už časom úplne stratia..

Norman

maria nie sú latinsky moria. maria je bežný atribút používany ako meno, a je podľa mňa prevzaté z egyptského "mi ré", čo znamená "ako ré", "ako slnko". Zrejme atribút Eset, v gréckej či rímskej dobe prepisované ako Isis. Miriam a Isis, Miriam a Iesus ... informácia vždy časom degraduje. Čo bola Eset, to je už celkom stratené v tme - aj keď bola ako žiara, mi re.

Sloven

Či to má nejakú skutočnú suvislosť s menom Mária som neriešil.. ale ak som raz napisal že maria sú v lat. moria tak to pravde je..

{more moria}
nominative mare maria
genitive maris marium
dative marī maribus
accusative mare maria
ablative marī maribus
vocative mare maria

všimni si to koncové -a
Ktoré určuje, že ide o žen. pod. meno

to -a je najčastejšia koncovka ženského rodu napr. v týchto jazykoch slovenčine, taliančine, latinčine a modernej hebrejčine :)

to - ia v slove moria je pomerne častá koncovke pre pod. m. stredného rodu v množ. č. v slovenčine a latinčine o iných jazykoch v ktorých by to tak fungovalo nwm..

Ak to slovo more skomolíme zas ináč tak dostaneme nemecké Meer

O tom, sa to takto naozaj komolí svedčí nem. slovo Pommern.

Norman

o moriach máš pravdu, ale musíš sa už prestať zaoberať touto hrou s hláskami. Ľudský hlas má približne len 20 hlások, tie tvoria podľa miesta výslovnosti len také 4 skupiny a sú teda ľubovolne zameniteľné - vždy sa dá ukazovať na nejakú náhodnú podobnosť a robiť z nej úplne mylné uzávery. Musíš sa zamerať na obsah slova, na jeho význam. A na realitu - je reálne, že v egypte použiívali meno Mira, podobne už všeobecne známe je Mose, teda meno Mojžišove (znamená "dieťa"), menej známe ale explicitne doložiteľné je meno Ib ra, čo znamená Srdce Ra, dosť pravdepodobne základ mena Ibrahám, a tiež neisté, ale čoraz častejšie spomínané samotné meno Izrael vyložené ako Is-Ra-el, kde prvé dve sú egyptské božstvá, posledné je semitské slovo pre boha, pre každého z mnohých bohov (poznáš, Rafael, Gabriel, Ezechiel .... Aláh) - Izrael je preto svojou podstatou prevzaté (a sprimitívnené) egyptské učenie (rovnako, ako je ich písmo prevzaté a sprimitívnené egyptské písmo). A ich svätá kniha to ani nezamlčuje, ale, ako je zvykom nevďačníkov a kočujúcich parazitov, šíri nenávisť voči národu a kultúre, odkiaľ prišli a ktorá im pomohla a ich scivilizovala. Ich svaté spisky šíria nenávisť voči Egyptu úplne rovnako, ako dnes šíria nenávisť voči bielym, najmä proti Rusku, Nemecku, prípadne Iránu. Ich sväté spisky sa pokúšajú falošne tvrdiť o špinavých kočovníkov, že sú egyptskí kňazi a dávali si nafúkane egyptské mená (podobne, ako v neskorom stredoveku vo východnej Európe vydávali falošnými nemeckými menami za Západniarov - podvodnícka kultúra sa proste nezmenila, nech už ju prevzal ktokoľvek)

Nie že by tento egyptský pôvod židovstva (a kresťanstva) bol nejako podstatný pri našej téme, len s tým menom som ťa chcel usmerniť na reálny zdroj.

Náhodný okoloidúci

Najväčšia sranda je, že história Židov tak ako je opísaná v Starom zákone zrejme nie je nič iné ako zbierka plagiátov mýtov susedných národov. Ešte aj tých povestných 10 prikázaní je pajcnutých z Chammurapiho zákonníka - Chammurapimu ich na hore diktoval babylonský boh Šamaš.
A v egyptskom zajatí nikdy neboli - možno tam bolo niekoľko jednotlivcov, ale neexistujú žiadne egyptské dokumenty, v korých by sa písalo niečo o nejakých izraelitských otrokoch.
Akýsi chlapík tvrdil, že v Červenom mori našiel ľudské kosti a kolesá vojenských vozov prenasledujúcich Mojžiša a jeho tlupu, ale bol to len jeho vlastný podvrh a fotky kostí boli ukradnuté - boli indiánske, z Mexika.

mirages

davnejsie si chcel vysvetlit vyznam alebo zvuk pismena m,
preco bolo zvolene ako koncovka v slovese 1.os. v slovencine,polstine, srbchorvat...

kde sloveso vacsinou vyjadruje akciu, aktivitu a naopak pismeno m je dost uzatvoreny, pasivny, stop zvuk

v inych jazykoch sa slovesa 1os koncia skor na otvorene samohlasky, ktore lepsie ladia s predstavou cinnosti

Sloven

Áno sloveso väčšinou vyjadruje nejakú činnosť.

To SLOVESO to vyjadruje, NIE jeho PRÍPONA, tá prípona určuje podmet a čas (kto/čo, kedy), ale nie samotný dej.

píš-eM (JA, teraz), pís-al-i (oni, minule), píš-ete (vy, teraz), píš-eMe (MY, teraz)

Čiže tie tvoje dohady o znelosti hlások sú nezmyselné a nepravdivé.. Navyše slová všetkých ostatných jazykov sú len polonáhodné zhluky hlások alebo znakov, tie hlásky ale sami o sebe v týchto cudzích jazykoch neznamenajú nič.. Všetko sú to len také plytké napodobneniny ľudskej reči..

Čo znamená to emko?

Skúsim ti to názorne vysvetliť, daj si ruky pred seba, otoč ich do takej polohy ako keby si chcel tlesknúť, nie s tlieskaním to nemá nič :), zohni prsty, daj si ruky bližšie k sebe a pozri sa na tie ruky; pozri sa tiež, že kam ti smerujú končeky tých prstov..

Význam tej časti prípony -*m, je v tomto prípade znamenie, že tú činnosť vykonávaš ty, kedže tie prsty ukazujú na teba, kto neverí nech si to overí, prsty hádam máte.. :)

A čo ten zvuk?
Zober si písmenko, napr. to í v prípone -ím, najprv ale čo to í vôbec znamená..

Ak sa nudíš tak ukazovákom ukáž pred seba a to je celé, ten PRIAMOČIARY POHYB presne to je to I/i..

Teda ak trošku rozmýšľaš, tak už vieš prečo je to dlhé íčko napr. v slovese ÍSŤ.. (to -sť je prípona)

No ale teraz už naozaj, čo ten zvuk tých písmen?
Mno ten dostaneš, keď ten pohyb, ten posunok vykonáš na nejaký pevný povrch, eto vsjo..

Teda aj keby si nebol človek a nevedel by si nič o slovenčine, ale vedel by si, že ju kedysi dávno používali ľudia a poznal by si ich telostavbu, napr. z kostier, tak by si pri dostatočnej rozumnosti dokázal rozlúštiť všetky staroveké nápisy, teda ich význam a dokonca približne aj výslovnosť..

Na ukážku: prečo znamenajú slová im a mi to čo znamenajú..

Treba si to rozmeniť na drobné, stačí ak uvážime, že človek má zvyčajne dve ruky :) - > naše najzákladnejšie a aj najstaršie dorozumievanie je preto práve rukami-nohami..

Veľmi zjednodušene:
Slovo im tvoria 2 posunky:
I - pohyb prstom dopredu a M - pohyb prstami na CIEĽ.. (viď napr. slová: týM, taM, seM, zeM, najzaostalejšíM, hovnáM)

Pri slove mi je to zas naopak, najprv ukážeš na seba - to je to M a potom íčkom upresníš, že cieľ je bod a nie celý povrch, pri slove ma je to práve smerovanie na celý povrch, čiže na tebA a nie tebE, jedno je mávnutie dlaňou a druhé ako prstom do oka..

mirages

pri zaciatku vzniku reci, zrejme zvuky hlasok mali suvis s realitou, asi aj prve slova zvukovo suviseli s realitou

mohli nimi byt napr. hrom, blesk, burka, vietor, tiger, zem, spanok, son

a neskor sa pridavali do slovnej zasoby cim dalej tym viac abstraktnejsie tvary

ku koncu prispevku pises, ze hlasky sa daju asociovat s nejakou predstavou
i - s priamociarym pohybom, s pohybom smerom k bodu, objektu, abstraktne aj k niecomu konkretnejsiemu (ujalo sa idea a nie adea)
a - s plochou (neskor sa ujalo area a nie irea)
m - je ciel (konecny bod cesty kde sa zastavim, tj zastavenie, stop, bodka, bum, zum)

ak hraju nejaku ulohu v zamenach, tak mozu hraj aj v slovesach

preto ak vyslovis sloveso idem
tak i v slovese vyjadruje pohyb, ale m na konci zase nesie informaciu zastavenia, tak to slovo nesie urcitu protivorecivost ( pohybujem ale o nejaky cas budem stat?)

porovnaj tieto zvuky slov idu ida ide ido, s

idem, ktore vyjadruje lepsie realitu?

ano, zmysel slovesa je v koreni, ale
koren + pripona = kmen
kmen + koncovka = slovo
sloveso je slovo a tak vnimas nielen zvuk korena ale aj zvuk koncovky, teda sloveso vnimas ako celok a preto tam pocujes aj koncove m (a to co je na konci, tak to sa v pamati udrzi o nieco dlhsie, ako keby to bolo v strede)
chces kavu alebo caj? chces caj alebo kavu?

takze ak v 1os jc pouzivame na koncim m tak, so vsetkymi tymi vyslovenymi cinnostami akoby vyslovujeme zaroven aj ich stopnutie

na sklonovanie a casovanie slovies sa pouzivaju pripony a koncovky zlozene so spoluhlasok a samohlasok, nerozumiem preco spominas znelost a neznelost hlasok
na definovanie 1 osjc a mc mozno miesto zneleho m pouzit aj neznele k
idem - idek, ideme - ideke a slovo moze niest presne ten isty vyznam a zaroven byt stale jasne odlisitelne od tvarov pre 2. a 3. osobu

Sloven

Vedel som, že to nepochopíš skôr som dúmal nad tým ako si to vyložiš tak aby to nemalo zmysel a zároveň aby to odpovedalo tvojej mainstreamovej predstave o fungovaní sveta..

Ale vidím, že sa to dá, ono prekrútiť sa dá asi naozaj všetko..

M neznamená stopku..
A nesúvisí s plochou, tak ako nesúvisí placnutie placačkou na muchy s muchou..

slovo area je úplne mimo kontext toho čo som písal keďže to nieje slovenské slovo.. ale len polonáhodne zoskupenie písmen zopovedajúce štruktúre cudzieho jazyka..

m v slove idem neznamená zastavenie, ale to isté čo slovo ja..

Môžeš to povedať primitívne aj ako ísť ja, aj tam vidíš stopku?
Áno keď vymyslíš nový uhroslovanský jazyk tak tam môžeš dať aj k aj x aj w aj xcg proste čokoľvek ale to čo som písal o emku a íčku tam už nebude platiť..
To platí len v slovenčine a len v pôvodných slovách, či aspoň v pôvodných častiach..

ešte k tomu áčku to A znamená tiež spojenie dvoch bodov.. (smerovanie na plochu, nie plochu samotnú)
to A to = to /-> to, to <-\ to pretože keď chceš ukázať rukou A/a - tak len spojíš prsty, či len zohneš zápästie dolu ako napr. v slove áno, to áno sa skladá z 2 posunkov z Á a z NO, to no je pohyb prstom hore dopredu a prudko dole, to o v tej časti naznačuje ten pohyb po krivke hore, dopredu, dole; n - pohyb hore a prudko dolu.. podobne ako m len iba s jednym prstom..

Nie žiaden začiatok vzn. reči.. najprv si ľudia primítivne všetko polopate ukazovali, potom sa našiel niekto kto to zjednodušil dal tomu systém a všetky tie posunky rozobral na primitíva a zapísal ich ako abecedu, každé jedno písmenko je graficky znázornený posunok.. Až vtedy vzn. jazyk v dnešnom chápaní jazyka, slová a slovenčina..

Podobne znejúce slová sa nezapisujú podobne preto, že by mali podobný význam, ale preto, že keď chceš ukázať tie slová, tak na to použiješ podobné pohyby rukami..

napr. had a hádzať: had nesúvisi s hádzaním, ale hadenie - také vlnenie sa ukazuje podobne ako hádzanie..

mirages

najprv sa spytam:

- mas nejaku asociaciu so zvukom pismena m, co sam o sebe jeho zvuk pripomina v realite?
- ked sa zacali sa pouzivat slova, slovesa v hovorenej slovencine, bolo pismeno m na konci 1os. hned od zaciatku?

Sloven

|\ /|
|\ - zohnutá ľavá ruka | prst
/| - zohnutá pravá ruka | prst

Ešte skôr ako jestvovalo písmo, ešte skôr ako bol prvýkrát počutý zvuk pre em, ešte skôr ako jestvovala slovenčina, keď človek ukázal to "M", tak každý človek na svete pochopil, že tým myslí seba..

Takisto tam hneď od začiatku bolo aj š na konci v slove ideš a makčen na konci slova choď..

mirages

v 1. prispevku pisem, ze otvorene samohlasky sa lepsie hodia na ukoncenie slovesa 1osjc
takze ukoncenie na spoluhlasku, navyse na m, ktoreho zvuk je velmi tlmeny, tlmiaci a brzdiaco posobiaci, sa mi nezda zvukovo spravne
odpises, ze preco sa zaoberam znelostou hlasok
(spoluhlasky sa delia na znele a neznele...stavat proti sebe samohlasku a spoluhlasku znamena zaoberat sa znelostou hlasok?)
ked odmietam spoluhlasky, tak ich znelost a neznelost je uz nepodstatna, nanajvys druhorada alebo nic neriesiaca vid. priklad m vs. k.
dalej pises,ze znele k..tiny

ak idem = ideja, tak ak vidim v prvom stopku, preco by som mal vidiet aj v druhom stopku? je v nom m?

zaoberam sa zvukom m a nie vyznamom m

samozrejme som vedel, ze m evokuje mna ako osobu, aj v zamene aj v slovese
m sa opakuje aj v inych reciach - me, mich, moi, tak kto by to nechapal

ak sa vyznamovo 'zameno' m = zamenu ja, tak v poriadku,
ale pripnut kvoli tomu m ako prostriedok zdoraznenia na sloveso v 1osjc (aj ked sa to nejakou logikou da vysvetlit, ale aj s tym vysvetlenim je to nadbytocne podla mna, mali skor zmenit 3.osjc) sa mi uz nezda v poriadku kvoli fonetike

ak sa m hodi pre zamena, to neznamena , ze sa hodi aj na ukoncenie slovesa
slovesa ako jedine vyjadruju cinnost a nemalo by koncit na spoluhasku ako m

ak bude na konci chybat m, znizi to zrozumitelnost slova?
porovnaj si slova - ceske, rus., slov.
chci chacu chcem (je tam rozdiel v zrozumitelnosti?)
existuje sice este nieco ako spodstatnene sloveso? napr. robenie, varenie - tie uz koncia na samohlasku
je mozne, ze ako prve vzniklo forma 1osmc napr. ideme a 1osjc sa z neho nasledne odvodila odstranenim e

v anglictine je vela slovies konciacich na spoluhlasku ale zriedkavo na m, a bezne slovesa su skor kratsie nez ich slovenske verzie.... maju sice slovo move, ale tu je m na zaciatku, ako pevny start. block
nemecke slovesa 1osjc su dlhsie ale vsetky kocnia na dynamicku samohlasku e
slovenske slova su dlhsie a navyse konciace iba na m
m ako koncovka by postacovalo ak by sme boli trvalo agrarna krajina bez inych ambicii, kedze m je nieco ako uzemnenie - bum zum zem strom dom...atd
....
slovo im
i naznacuje smerovanie a
m = k oni (oni = vacsi objekt, ma plochu).. ale aj tu m nakoniec predstavuje ciel smerovania, tj kde sa smer zastavi, smeruje na a logicky (ak sa to domysli do konca) sa ukonci na oni, takze m nakoniec evokuje stopku, tam sa cinnost-smerovanie ukonci

a - smerovanie nie na bod ale na nieco vacsie nie je smerovanie na plochu vacsieho objektu alebo miesta objektu (co bude pravdepdobne tiez plocha)?
aj vyraz plocha aj vyraz smerovanie na plochu obsahuju predstavu plochy,
takze ak a znamena smerovanie na plochu, tak aj tu sa da a asociovat s plochou

asociovanie a s plochou nemusi byt fenomenom iba slovenciny
podobne e, o
otvorene samohlasky sa hodia na predstavu plochy ale aj dynamickeho otvoreneho deja

i skor na smer, bod
rovina planina obloha area land plane flat sky(skaj) jazero lake wald krajina country(kantri)
more mer pole les forest
alebo je lepsie rivina plinina, ibliha, irea, lind, pline, flit, skii, jizero, like, krijina, ciintri,
mire, mir, pile, lis, firest?

idea - myslienka (hovor. napad)
idea island river stream idle ihla

....

mas nejaku asociaciu so zvukom m? , napr. bum, zum - spadnutie niecoho na zem, zuchnutie na zem, zabrana, tiaz, mokry tazky, mociar...co spomaluje pohyb

mirages

ak tu pisu ludia, co sa tomu trochu venuju, doplnovanie m na koniec 1osjc sa v bulharcine, srb-chor. polstine zacalo diat niekedy v 13--15stor.

https://forum.wordreference.com/threads/all-slavic-languages-1st-person-...

a tohto pana poznas?

http://skutocna-historia-slovanov.blogspot.com/2014/09/podobne-ako-geny-...

Ľubov

Keď čítam Vaše úvahy,chcela by som spomenúť aj túto veľmi častú definíciu kresťanského Boha,ktorý je Láska. Aká láska ? Je možné ju nejako definovať?

Toto,čo sem napíšem,je naozaj dosť odvážne a je to názor katolíckeho kňaza,dosť ma prekvapil.Táto Láska,ktorá je od Boha je jednoducho dokonalá láska muža a ženy,povedal,je to na fyzickej a duchovnej úrovni jediná cesta,ako sa priblížiť k Jedinému. Takže tantra,v kresťanstve.-)?

Preto niektorí slovenskí biskupi,ale aj inde,vedeli prižmúriť oči nad faktom,že farári mali frajerky. Skutočnou katastrofou je však akákolvek podpora homosexuálnych a pedofilných kontaktov,tam všetko svetlé končí.

Žial,ani on toto nepovie verejne,ale len v úzkom kruhu priateľov.Tiež sa bojí o svoje postavenie.

Sloven

Áno Boh je láska, ale čisto len v tomto psychopatickom ponímaní sveta..
Boh je spojenie dvoch protikladov teda materialisticky videné je to hermafrodit..
Vojna je v tomto ponímaní sveta presne tej istej podstaty ako láska..

Nie náhodou sú základné židokresťanské symboly hviezda, trojuholnik, kríž, kruh, svastika, koruna, jin a jang, anjel vraždiaci draka atď.
ono v tomto ponímaní totiž všetky predstavujú to isté slniečko tu istú padlú zviezdu..
a zároveň popisujú celý a tento Matrix..

kríž predstavuje spojenie dvoch protikladov (+-)
dávidová hviezda predstavuje spojenie dvoch protikladov dvoch trojuholnikov..
kruh predstavuje spojenie dvoch protikladov  (začiatok koniec) predstavuje tiež cyklus, program... (had ktorý si požiera vlastný chvost )

Tieto dva póly predstavujú zotročeného človeka (muža a ženu) tvoriaceho v tomto rekurzívnom parazitickom systéme batériu, ktorá napája to slniečko šťavou aby si mohlo veselo žiariť..

Trojuholník predstavuje takisto túto hierarchickú štruktúru, kde na vrchu smradi slniečko žijúce z rozkladu | zlučovania muža a ženy..

jin jang pekne znázorňuje ten cyklus práce.

V podstate sa to celé dá znázorniť svätou trojicou ako jednoduchý elektr. obvod s batériou a žiarovkou..

Zaujímavý na tomto systéme je fakt, že každá jeho súčasť predstavuje vlastne celý tento systém.

Ukrižovanie a znovuzrodenie Krista(kríža) predstavuje širenie tejto nákazy. (cyklus)
Krst je symbolické utopenie teda zabitie decka aby sa mohlo takto nakazené zaradiť do stáda zombie..

Boh je trojjediný, pretože jeho neoddeliteľnou súčasťou je človek teda muž a žena, ktorí dokonalé spútaní v okovách svojej mysle, slúžia tejto príšere, ľudskej sračke, ktorá sa povýšila nad človeka...

Ešte priamočiarejší spôsob ako vyjadriť tento systém je znázornenie hovna = trojuholník, pyramída => hierarchická štruktúra, ktorá sa rozkladá a rozkladom, ktorej nevzniká nejaké "svetlo poznania", ale len obyčajný smrad, teda nie tak obyčajný, ale smrad, ktorý sa tyčkovaním skrze ľudí šíri ako požiar..

Ten váš všemocný Boh = Svetlonos je totiž len obyčajný maličký chrobák Scarabeus, teda hovnivál a vy ste jeho potrava.

Vaša slepá láska - vaša viera su len okovy, len Matrix, do ktorého sa uchyľujete zo slabosti aby ste nemuseli prijať krutú pravdu, konečne dospieť a prevziať zodpovednosť za vlastný život..

mirages

aky symbol je dobry (napr. vhodny na zastavu)?

Sloven

Neviem, ale počmáraná slepica to asi nebude...

Záleží na tom akú funkciu by mal plniť..

Ja nepracujem pre marketingové oddelenie, takže nwm hmm..

Svet nieje čiernobiely symboly niesu dobré ani zlé samé o sebe zaleži na tom, že kto, kedy, čo a ako použivá..

Teda ak som napísal, že počmáraná slepica to nebude tak v konktrétnom prípade to pravda byť nemusí, nedá sa všetko takto zovšeobecniť, ak napríklad porazí nejaké hrdé vojsko s krásnym bielym nablyskaným levom pár prešibaných domorodcov a premaluje tie ich nablyskané štíty tou svojou smiešnou slepicou, tak ich to poniži omnoho viac ako keby ich porazilo veľkolepé dračie vojsko...

Takže je to dobrý symbol, či zlý?

No tak povedzme, že múdry vodca bielych levov si povie, že aha vyhrali lebo mali lepší symbol, slúžili silnejšiemu Bohu..
A dá premalovať všetky zástavy a jeho ďalší nepriatelia Dračie vojská sa mu začnú vysmievať, ale to nieje všetko jeho vlastné vojská ho prestanú poslúchať; z davu zrazu zaznejú "extrémistické" hlasy ako "Prečo by sme my hrdí levi mali bojovať ako nejaké slepice?" a podobne.
Následne jeho vojská aj spolu s ním ľahnú popoľom...

A tie slepice aj s tým ich smiešnym symbolom sa nakoniec zapíšu do dejín, koniec príbehu a pekné sníčky XD :)

Pointa je v rasizme - v základoch morálky..
To čo vyhovuje a dobre slúži jedným nemusí hneď tak dobre činovať aj iným.. :p

Norman

zasa jeden, čo druhým pomáha, a sebe nemôže :)

bohužia, aj ľudia, čo majú tendenciu venovať sa mystike, sú zrážaní na kolená, ak skúšajú pracovať s abrahámovským pojmovým aparátom a chtonicky zvulgarizovanými mýtmi. S takými nástrojmi sa naozaj ťažko niekam dôjde... najčastejšie len do šialenstva.

Sloven

To mi pripomenulo jeden starodávny doteraz nejestvujúci príbeh o mladom prešibanom slovenskom bojovníkovi.

Nebudem to tak farbisto opisovať v skratke išlo o to, že na maličku planétu s vlastným názvom Slovensko, v ďalekej minulosti prileteli votrelci z El-Amerix a začali kolonizovať tento pre nich nehostinný svet bez betónových pláži, bez El-bancromatox a začali másivne vyvražďovať všetko slobodné tvorstvo, ich hlavné heslo znelo: Rozdeľ a panuj!

I žil si vtedy v čase tej desivej skazy jeden ničim nevýrazný, ničím nespútaný Normálko, nemal nejaké veľke nadanie na nič užitočné, ale zato prešibaný bol čoby líška..

I pozoroval on nepriateľské nivočenie, nechcel sa ale len prizerať ako mu ničia jeho rodnú vlasť a tak sa vydal na cestu k hore, v ktorej sídlili tieto napohľad čoby ľudské tvory.
No na sto honov vzdialené svojím správaním Normálkovmu pochopu.
I neprešlo veľa času, ale čoby, roky len tak leteli a Normálko pomaličky spriadal svoje plány, učil sa a pozoroval nepriateľov.

Celé roky pozorne hľadal slabiny nepriateľa..
Naučil sa reč týchto tvorov, ich zvyky, tradície aj staré dejiny.
Až jedného dňa bol už konečne pripravený.
Poznajúc dokonale svojho nepriateľa rozhodol sa votrieť sa medzi neho a zničiť jeho ríšu z vnútra.

Ako si zaumienil tak sa aj stalo.
Normálko sa bez väčších potiaži začlenil do novej El-Amerix vzdialenej len čoby kameňom dohodil od jeho už vtedy nejestvujúcej rodnej obce..
Roky ubiehali a Normálko zatiaľ dospel, za ten čas si ale vytvoril obrovskú mocenskú štruktúru vnutri tejto medúzy a keby len jednu desiatky bojových frakcii, ktoré v zmysle hesla rozdeľ a panuj poštval proti sebe súperiac o moc.
Aby zatiaľ mohol vystúpať na vrchol tej hory a zoťať tej medúze hlavu..
A opäť ako si zaumienil tak sa aj stalo, výstúpal na horu, zoťal zaskočenej medúze hlavu, vyzabijal aj tie posledné zvyšky votrelcov až kým na svete zostal už len jeden jediný mimozemský votrelec.

Totižto tým votrelcom hovoriacim len nejakým nezmyselným bľabotavým jazykom so správaním na sto honov vzdialeným ľudskému pochopu bol on sám!

Norman

Tak, ako jej ja rozumiem, teda čo sa mňa týka, je až príliš zhovievavá :)
Napríklad "obrovskú mocenskú štruktúru vo vnútri medúzy" Normálko nevytvoril, to je milá, ale úsmevná predstava :). (Mocenská štruktúra v medúze rastie sama od seba a medúzu nakoniec zabije sama od seba)
A iba v rozprávke hrdina sám zotne hydre všetky hlavy (v realite nik taký hrdina nie je - tí, čo si mysleli, že to tak dokážu, zabudli, že za jednu zoťatú narastú hydre dve. S hydrou sa zaobchádza inak).

Ale opravil by som nejaké drobnosti, ktoré sú príliš podľa detinských rozprávok a menej podla dospelého mýtu.

Normálko už ako malé dieťa pohŕdal hnusom a len čo vedel chodiť, odišiel na horu, kde žil jednu celú večnosť. Na inú horu, ako spomínaš ty, toto bol svet svetlý. Ale pravdu máš, že tam odišiel ako čarodejníkov učeň, to hej.
Normálko nemá nepriatelov ani netrpí kvôli nejakej údajnej ubolenej vlasti - lebo každá bolesť je len relatívna a žiaden národ sa bez nej nezaobíde. Ale na hore naozaj spoznal dušu aj hada a dobre z nej vidno správanie aj toho plaza. A je normálne povedať tým, ktorí zatiaľ nemali čas a šťastie isť sa rozhliadnuť na svoje hory, aby vedeli, kde sa plaz nachádza a čo stvára. Nie je to záchrana slabšieho, je to naopak prostá pomoc silnejšiemu, je úplne normálne vzdávať tak úctu víťaznej čistej sile. Je to Normálne, tak ako je svet normálny.

A ak niekto Normálkovi nerozumie, nie je to nikoho chyba - je nekonečný počet rečí a je naopak skôr zázrak, že si niekto s niekým čo len chvílu rozumie. Comprende?

Sloven

V rozprávke nieje až tak dôležitá, zápletka tá je vymyslená a pekne namalovaná, to podstatné je v pointe.

Netreba byť, tak vzťahovačný, rozprávka neopisuje skutočnosť.

Je pochopiteľné, ak sa ľudia nájdu v hrdinoch.

Lenže je to veľký omyl ak si myslíš, že sa skončila nejakým happyend-om, je to veľmi povrchný pohľad..

Ide o to, že hrdina v tomto príbehu, nakonci tohto príbehu tú medúzu vôbec neporazil, ale sám sa ňu premenil.

Nikdy nespoznal vlastnú krajinu, neštudoval svoj jazyk, ale len cudzie mýty. Cudzí jazyk sa učil preto aby porozumel nepriateľovi, no akonáhle mu porozumel tak sa ním stal sám, svoj vlastný jazyk, kultúru aj dušu už v cudzom svete nadobro stratil.

Normalko celý život použival nepriateľskú technológiu, aj techniku, bojoval zbraňou nepriateľa tak dlho, až sa tou zbraňou stál sám.....

To nieje o konkrétnych ľuďoch, ale len také varovanie pre každého jedného.

Aby neskončili tak smutne ako tento hrdina...

Comprende?

Norman

Ako vzťahovačný? Veď som tú tvoju alegóriu naozaj ocenil a len povedal, že v tom príbehu je dokonca ten hrdina opísaný ešte príliš pozitívne, heroicky. Ale aj pointu o odcudzení som myslím dostatočne pochopil. A plne aj ju oceňujem, aj ako všeobecné varovanie, aj ako osobné. Vzťahuje sa to na všetkých, teda aj na mňa.

A práve ako ocenenie tvojho relatívne (na webové) pomery dobrého odhadu som tu výnimočne ponúkol určité vysvetlenie, v čom je to predsa len iné a prečo sa ja nemusím báť, že budem na konci prekvapený.

Pravda, sú tam veci, s ktorými nesúhlasím a nemáš pravdu - ale práve som považoval za slušnejšie sa v tom až tak nerýpať, aby si nenadobudol falošný dojem, že som urazený. Ale ak na tom trváš, že si to myslel tak zle, že to sa mám brániť, tak dobre:
Nie som zbraň nepriateľa, ináč povedané, nepôsobím pre jeho prospech, ani náhodou. Dobre viem, čo robím.
Čo sa týka samej zbrane, techniky - áno, ja som a presadzujem od začiatku, že žiadna zbraň či technika nepatrí len nepriatelovi, ale ju môže použiť každý, ak to prináša efekt. Pravda, vždy hrozí to, pred čím varuješ - že sa človek akosi odcudzí - preto to odporúčam len tým, čo to naozaj zvládnu, čo na to majú talent a čo sú nad vecou. Nikdy som tu nechcel mať dobrácky folklórny spolok, ale reaktor plný voľnej a použiteľnej energie. Také niečo môže byť nebezpečné, aj pre hrozbu sebastratenia či prepadnutia sa do nenormálnosti, ako stále aj teba varujem, a ako varujú všetky tradície - ale ja som tu nikoho moc nenahováral a bol som umiernený.

Čo sa týka straty svojho jazyka a svojej kultúry: aj ten motív uznávam, ale poznáš ty vôbec svoj jazyk a svoju kultúru? Už som tu viackrát písal, že sa nemožno slepo stotožňovať s tým, čo KTOSI vydáva za slovenskú či slovanskú kultúru. Naozaj som sa nikdy neuspokojil s tým, čo nám ponúkajú ako naše naši cudzinci - s cudzou intepretáciou histórie aj moderných čias.
Ja som vždy spomínal, že som odchovaný odmlada na indickej filozofii. Od detstva som odišiel na Horu. Môžeš tomu neveriť, ale asi to nemôžeš pochopiť. Ale viem, že tá cesta je v bežnom živote zabednená áno, aj cudzími jazykmi, aj sprvoti cudzou kultúrou, s ktorou treba dlho žiť, kým sa stane známou. Niektorí sa to akoby cudzie pokúšajú sprostredkovať, aj klasici svetoví takí boli, aj československí, ale výsledky sú mierne. Asi tadiaľ nevedie ľahká cesta. Ale nesúhlasím s tým, že to nie je naša, slovenská či slovanská cesta - naopak, spoznanie indoeurópskej jednoty bolo veľkým podnetom pre duchovný a humanistický rozvoj celej Európy, a Slovania sú na nej spoluúčastní ešte viac. To, že to nechápu, že sa vlastne zatváranim sa vlastne nevenujú svojej skutočnej identite, ale falošnej, môže na konci zle prekvapiť ich, nie ľudí hľadajúcich, ako ja. Nie, naozaj nemám obavu, že by som sa od svojich koreňov vzďaloval, práve naopak, stále viac cítim s nimi väčšiu a väčšiu totožnosť - čo je príjemné. Konieckoncov, aj pre Slovanov platia univerzálne zákony.

Si teraz dostatočne poctený, že som venoval toľko priestoru svojej obhajobe pred tvojím varovaním? :-)

Sloven

Myslím, že úcta je tu vzájomná...

Aj Normálko bol človek hľadajúci a čo hladal to aj našiel...

Ty ako kebysi podčiarkoval pravdivosť tohto vymysleného príbehu.

Ja napr. niesom oddchovaný na žiadnej tradícii, z tej slovenskej totiž toho veľa neostalo, len také spotvorené zvyšky.

Neuznávam žiadne univerzálne zákony a teda pre mňa ani neplatia..

To akoby cudzie, je naozaj cudzie, pravdu môžeš mať v tom, že sa to cudzie mohlo inšpirovať tým našim, ale to je tak všetko.

Áno nemôžem to pochopiť.
Lebo nechcem.

Jednota bojových frakcii hydry je len rozprávkou a aj v tej rozprávke sa nakoniec len skončila zjednotením, teda vzájomným zničením.

Práve tieto cudzie choré univerzalistické antirasistické tézy sú pričinou rozkladu spoločnosti..

Práve naopak tým zatvaraním sa upevňuje vlastná identita.
Hranice si treba brániť za každú cenu, je to úplná samozrejmosť. Na každej úrovni: bunka sa bráni vírusom bunkovou stenou, človek má kožu, dom má steny, pozemok plot, krajina má hranice, atď.

Svoj jazyk poznám celkom dobre, je to ten najstarší jazyk na svete a pre mňa osobne aj ten najkrajší.

Je síce mierne spotvorený, ale tak aj ja píšem trochu spotvorene a s chybami, zatiaľ.

Myslíš, žeby uveril Normálko, keby si mu povedal, že je len zbraňou nepriateľa, nie vysmial by ťa, veď predsa všetko čo vedel sa naučil sám nikto ho neuniesol ani nikdy nezotročil, nie to jediné po čom skutočne túžil bolo zničiť votrelcov.
Ako by aj mohol byť ich zbraňou, keď ich chce poraziť..
To predsa nemá žiadnu logiku! . by ti povedal.

Ja som netvrdil, že si tou zbraňou ja som to naozaj spočiatku myslel ako varovanie pre ostatných, ale vidím, že som trafil kliniec po hlavičke.

Norman

Ako by bol Normálko zbraňou votrelcov, keď podľa príbehu by im všetkým zoťal hlavu? Ako by im to "pomohlo"? :)

Sloven

Spomeň si na Krista smrť je pre "nich" len začiatok..

Všetkým nie, tá jeho tam zostala ak sa nezabil, alebo sa nejakým zázrakom nestal znovu tým Normálkom zo začiatku.. ten koniec je voľný a každý si ho môže doplniť podľa seba..

Lenže tu nejde o nich oni sa prispôsobia, zabil skoro všetkých tu, teda len jednu jedinú loď z milióna, teda len jedného jediného bezvýznamného pešiaka..

Lenže tá loď tá medúza bola len hmotná schránka len obal semiačka a to semiačko tu zakorenilo a to práve v ňom..

Takže ako by im to pomohlo? Je predsa jedno či sa tá ríša, tá medúza bude voľať El-Amerix alebo El-Normalix..

Ale konečne sa pýtaš a sám uvažuješ a myslím, že na to ideš dosť dobre..

Norman

Vieš že sombol na teba vždy dobrý, a aj keď tu už nedávam indivudálnu pomoc, poviem ti niečo:
Stojíš pred problémom dosiahnutia dospelosti a odhodlania vykonať to zoťatie hláv. Tieto tvoje balady sú dôkazom tejto tvojej fázy ( zdrobnenina Normálko namiesto normálneho plného názvu napríklad Normál, úvahy o tom, že skutok neprinesie svoj účel ale ešte to zhorší ...). To musíš prekonať, pretože práve takýto stave nerozhodnosti a váhavosti je to, čo medúza ako prvé púšťa na populáciu, čo medúze najviac vyhovuje.

Viem, že verejné rady málokedy nepomôžu, ba niekedy sa objekt práve zatne, ale napísal som to, lebo je to pravda. Ty na to máš, skús to stráviť. Potichu a sám.

Sloven

Normálko, či už dospelí Normalix, (ty sám si sa s ním identifikoval)

Všetko je to len abstrakcia a je samozrejmé, že do nej autor vkladá aj časť svojho detinského ja.

Lenže to pointu nemení, stav nerozhodnutosti tomuto hrdinovi vytknúť rozhodne nemôžeš..

Nie skutok tú práveže priniesol svoj cieľ, no zároveň sa splnil aj ten "vyšší cieľ", chrípka El-Amerix proste len v pozemskom prostredí zmutovala, príspôsobila sa a práve preto mohol Normalix tak poľahky zničiť svoju starú verziu El-Amerix..

Chcel zničiť Boha no najprv sa ním stal sám...
Aby si mohol niekoho poraziť v šachu najprv musíš hrať podla jeho pravidiel... bojovať jeho figúrkami...

Lenže ak chceš zničiť ten šach, tak musíš práve naopak prestať hrať podľa jeho pravidiel.. a to se nestalo..

(Tí votrelci..)
Tí čo boli zabití,
nájdu spočinutie
na Nebeskom Tahiti
ale naše (nebeské) hnutie
na skale sa zachytí
(skalu rozdrtí) a vyženie v prútie.

Norman

Zas sa mýliš, ty si nepísal o mne, ale o sebe, v prvom rade o sebe.
Ja som to len porovnal so mnou a uviedol ti rozdiel, ale tá balada je prirodzene hlavne tvoja sebareflexia.

Čo sa týka hrdinu - tomu sa nerozhodnosť vytknúť nedá, ale to je ten rozdiel medzi baladou a realitou:) Na to balady sú, aby inšpirovali. Ja som ti to len vyložil, ako keby som ti vyložil tvoj sen - ale balady sú lepšie na výklad.

Ale neber to ako kritiku - znova hovorím, že balada to bola pekná a dokonca aj ako výklad tvojej mentálnej dilemy je to dosť na úrovni, nemáš sa za čo hanbiť.

----
No, čo sa týka tej myšlienky, že ak chceš zničiť hru, musíš ju prestať hrať - tá je naozaj tiež múdra, bez irónie. Ale nehnevaj sa, zas ti musím povedať svoj názor:
nie je to tak, hru nemožno zastaviť. Možno to je tá základná ilúzia a omyl, že z obavy a zo zhnusenia nad čiernymi figúrkami ľudia odmietajú celú hru - to je to, čo postihuje mnohých, možno je to základná chyba a principiálny dôvod mnohých (našich) prehier.
Ja viem, že to protirečí základnej myšlienke tej balady, nuž ale to ti hovorím. Opakujem, tá myšlienka o prestaní hrať je často pravdivá, napríklad je treba prestať sa hrať na ľavicu a pravicu, prestať sa hrať na politické strany a voľby, a podobne, je proste často treba prestať hrať PODLA ICH PRAVIDIEL.
Ale samotnú hru neodstrániš. Večné koleso.
A nikdy si v nej nezachováš svoju identitu, svoje detstvo, svoju vlasť. S tým sa tiež zmier, že na konci budeš niekto úplne iný.

Takže len smelo sekaj tie hlavy hydry.

Sloven

Čím viac budeš sekať, tým ich bude viac a budú silnejšie..

Ak sa topíš tak bezhlavé kopanie okolo seba ti život nezachráni, práve naopak vysíliš sa a zomrieš.

Nezabúdaj, že príživník tú energiu čerpá z teba.

Nie, to čo ti život zachráni je práve pokoj a rozvaha...

Nie prestať ju hrať, ale začať ju hrať podľa seba, prečo som ten príbeh nazval asi Čia reč, čia pieseň toho život?

Ja nemám žiadnu dilemu.

Práve o tú zmenu tam paradoxne ide, Normalix sa mohol zabiť aby tak dokončil to čo začal, ale bola by to výhra?

Alebo sa ďalej rozrastať a pohlcovať svojou ríšou svet.
To už by bola výhra, ale nie tá jeho..

Ale čo už iné ostáva, už asi len ten zázrak.
Ak som napísal, že by sa mohol stať tým čím bol na začiatku, tak som tým nemyslel malé dieťa, ale človeka.

Ak by sa napr. zaľúbil a znovu sa stal človekom, ak by sa znovu naučil ľudskú reč, spoznal svoju krajinu, bol by to naozaj veľmi nepravdepodobný zázrak.
Totižto láska tým zázrakom rozhodne je.

To čo mňa ženie vpred v boji sú okrem chladnej logiky, pudu sebazáchovy, tiež tie dva najsilnejšie city na svete.

Vždy keď čo i len na okamih pomyslím na Slovenský národ mám zimomriavky. Cítim silu, hrdosť, smútok, bolesť, štastie, lásku aj nenávisť.

A keď vidím Slovákov, tie živé mŕtvoly, tých sprosťáčikov, tak necítim nič.
Nanajvýš, tak zhnusenie z ich hnilobného zápachu

Norman

veď v poriadku, poradil som ti, nečakal som, že to budeš akceptovať. Keď sa raz preberieš z tých emócii, "z dvoch najsilnejších citov na svete", a z podobných pubertálnych hormonálnych kravín, potom skús niečo rozumné spraviť. Toto je klasický problém Európskeho východu - priveľa emócii a primálo chladnej rozvahy a vôle.
Viac pre teba spraviť nemôžem.

Sloven

Srry ale :) :D

Hlavne tej vôle..

Všetko sú to len kecy, lenže naozaj sú to všetko len kecy, pravda je krúta..

Hormóny su po slovensky pôsobky a sú v tele veľmi dôležité. :P

Ľudia sú len stroje, len výtvor Ich DNA a DNA to sú zas len kecy len program nič viac..

Vieš práve v tom je tá potiaž, niet rozumných ľudí a tí čo sú trocha rozumnejší zabíjajú čas "pomáhaním" sprostejším no nikto nechce konať..

Sám odseba, pozametať si pred vlastným prahom, ak si ty iný tak sa tou radou riadiš tiež.

Mne nemusíš nič dokazovať, nijak pomáhať ja skôr oceňujem to mojej povahe príznačnejšie rýpanie, nesúhlas, váhanie, uvažovanie.. Ale ja som tu len hosť na krátkej návšteve..

Norman

Všetci sme TU len hostia na krátkej návšteve. Času nie je moc, preto je dobré, aby tá rýpacia puberta rýchlo prešla. Nepestuj si to.

Sloven

Isteže.

Samozrejme dá sa to brať aj tak, že odkedy si sa narodil tak zomieraš a odpočítava sa ti až do okamihu, keď ti žiaden neostane, no toto nieje zrovna práve činupodporná myšlienka skôr naopak..

Času je stále toľko isto.
Je ale nakaždom z nás ako ho využijeme.

Či v depke, či v stresoch, alebo si ako pramen nájdeme nejakú štrbinku a vlastnú cestičku, s ktorou pôjdeme..

Ak chceš zmeniť svet tak zmeň seba a neskôr zbadáš, že sa ti zmenil aj ten samotný svet.. Či k lepšiemu alebo horšiemu to je už len na tebe, ďalšia (zbytočná rada) pre každého..

lipka

Pecko sprostáčik

MILAN RÚFUS

Žil človek umu trochu mdlého,
nazvaný Pecko sprostáčik.
Žil – veľké dieťa. Mimo neho
šiel svet a jeho chodiaci.

A zas sa púšťa príbeh prostý,
kam ani múdrym neradno.
Do končín plných záludností,
do hĺbky, ktorá nemá dno.

Kde myšlienka už nevydrží
ten mimoľudský strašný tlak.
Ani kliatby nie, ani slzy.
A slovo? Slovo ani tak.

Vtáčika ani letáčika
tu neuvidí riedky hosť.
A čas tu chvíľkou nezatiká,
aby ti riekol, kedy dosť.

Tu súčet býva vopred daný
a slepec kocky rozhodí.
Tu iba ži a nechci ani
hľadať a vidieť dôvody.

Nie sú. A nie je zľutovanie,
nie milosť ani nemilosť.
Tu iba si a držíš dané,
ako stĺp v rieke drží most.

„Ale, veď to nič neznamená,“
rozprávočka to zarieka.
„Povedz mi, v čom je ľudská cena?
Kde je začiatok človeka?

Vzdelanie? Neba večný azúr,
ó, chyby, vami nažité!
Veď múdrosť býva iba pazúr,
ktorým sa zversky chválite.

Ovievate sa pávím perím
v tom prevznešenom úskoku.
A zatiaľ vo vás spoza dverí
chystá sa zviera ku skoku.

Daj pokoj maličkým, sú moji.
Tí maličkí i po ume.
A radšej nechaj na pokoji
to, čomu nevieš rozumieť.

Pozorný počuj, čo ti poviem,
a kiež ťa vedie pokora.
Čo býva skryté v mojom slove,
nebýva tam hneď odhora:

Žil človek umu trochu mdlého.
Nazvaný Pecko sprostáčik
tými, ktorí sa smiali z neho,
múdrejší leda o máčik.

Múdrejší? Lepšie vystrojení.
Veď čo je múdrosť? Múdrosť žiť?
Stáročia som na tejto zemi,
a netrúfam si vysloviť.

Len pripomínam, hádam, volám
a uchodí mi bohviekam.
Ako riečka to dookola
podobenstvami obtekám.

A dobre viem, že neuchopím
do svojich ramien podstatu.
Dívam sa na zem, čítam stopy.
Preto som jakživ bola tu.

Pecko sprostáčik. Môj ty svete!
Tá vaša výhra prehratá!
Ak práve pred ním prepadnete,
potom ste nič, iba zvieratá.

Ba ešte menej. Menej o noc,
čo vo vás tisíc jedov má.
Pretože vaša nevedomosť
pred jeho stojí vedomá,

a preto nahá! Teda žite
a nech vás drží viera tá,
že kedykoľvek ponížite
tých najslabších – ste zvieratá.

A môžete mať chrámy v meste
a jemné púdre na tvári.
To nezmení nič na tom, že ste
barbari, iba barbari.

Žil Pecko, žil tak, ako stačil,
žil človek z vôle osudu.
A ľudský prúd ho nabok tlačil
a neprijal ho do prúdu.

Zanechal ženu, dom a stavy
i hojný statok vo dvore.
Šiel pokoj hľadať. A čo spravil?
Prichýlili ho v kláštore.

Lenže i mníchom vyznavačom
bol iba Pecko sprostáčik.
Dali mu najesť. A viac – načo?
Má misku, tá mu postačí.

Tak do komôrky vydedený,
kde nikto sa s ním nezblížil,
večer čo večer pri jedení
hovorieval s tým na kríži.

„Jaj, či si chudý, vyhladnutý!
Tak sa ti, Kriste, zle visí.
Azda ti z môjho bude chutiť,
nože na, opáč, vezmi si!“

Tak úprimne a úpenlivo
hľadel naň zrakom bezolstným,
až do tej sochy vdýchol život.
Drevený Kristus jedol s ním.

Večer čo večer si ho choval.
A ten mu z kríža (tiež tak sám)
večer čo večer zaďakoval:
„Ďakujem, Pecko, dosť už mám!“

Až keď mu umieráčik zvonil,
spoznali mnísi vzdelaní,
že bližšie pravdy ako oni
bol Pecko s dušou na dlani.

„Povedz, čo som už mohla viacej.
Len podobenstvo vymyslieť
a prebúdzať to vo vás spiace,
aby ste mohli cítiť svet.

A uhádli už mimo vrenia,
čo vašou krvou preteká,
v čom asi, v čom je ľudská cena.

Kde je začiatok človeka?“

Sloven

Zbytočne dlhé..
Čisto protislovenské svinstvo..

Tento odpad sa dá zhrnúť do jednej vety: Pecko sprosťáčik bol, ešte viac veriaci, ešte viac zotročený a fyzicky aj psychicky zúbožený kresťanským hoaxom ako tí mnísi, ktorí ten hoax šírili, čo je celkom logické...

Ako byť lepším, kretén pardon Kresťanom? No nwm ale zrejme najlepším budeš vtedy keď ťa pochovajú a ten tvoj kresťanský kríž ti bude vztýčený na pospas prírode a ošťavaniu psami..

Norman

v tomto sa plne zhodnem s tvojou úvahou a povahou.
Emócie, plakanie, údajne odmenené dobro - ako hovoríš, hnus.
Mamka Pôstková a podobne - jed v duši Slovákov.

Ľubov

pozor,tento jav,že nezmysel môže skrývať riešenie problému je oveľa,oveľa starší ako kresťanstvo.

Asi poznáte ruskú legendu o troch starcoch My traja,vy traja.Jej pôvod bol však objevený u Pythagora.
Napokon,ľudová inteligencia nkdy nedovolila,aby prostáčik -hlupáčik s čistým srdcom nemal šťastie,od Aladina po Hlúpeho Jana,až po tarotovú kartu s číslom nula.Blázon.Šašo.

Veľmi známym príkladom "hlúpej" odpovede je odpoveď na otázku"Prečo pes vrtí chvostom?"
"Pes vrtí chvostom,lebo chvost je ľahší ako pes.Keď bude chvost ťažší ako pes,bude vrtieť psom chvost"

Rúfus,ako je známe,mal mentálne postihnutú dcéru,ovplyvnilo to jeho tvorbu.Nehovorím,aj ja mám radšej básnikov divokých,tie rozorvané typy,čo nešetria nikoho ani seba,ale zas treba povedať,že Rúfus má aj iné básne.
Kratšie a jednoznačnejšie.

Norman

my nehodnotíme Rúfusa.
Hodnotíme dané slová v danom tunajšom kontexte, respektíve podobné tvorby.
Do debaty o zlozvyku uctievať akékoľvek "autority", slepo a nekriticky, sa mi teraz nechce.
Okrem toho pri tejto téme akosi vyplýva, ako sú slovenskí "klasici" mrtvi, bez skutočnej hodnoty a nasledovníkov, ľudí (až na výnimky, ako si ty), čo by z nich naozaj žili. Všetko to bolo len pro forma, v skutočnosti ich diela neprežili skúšku času.

1488

Na štastý sa nepýtaj krála, ludý sýtych,
pre kerých tu na paušál slnko mosí svítyt.
Na štastý sa opýtaj bláznov, malých detý.
Štastý, to neny manna, z neba nepriletý.

Ved štastý - to sú ludý od zemi až k nebu
a štastný si ždy tedy, ked si len sám sebu,
ked vačky máš prázdne, no v srcci vlasnýš sýpku,
ked svet vlasný more, no ty máš zlatú rybku.
Ked v sebe máš silu aj osud zlý skrotyt,
ked hadov steš škrtyt a obrov zas rodyt.

Opýtaj sa seba a trávy, vetra, vody,
kde spáva, jak vyzíra a též kade chodý,
či vedú tam k nemu pre každého cesty.
Len málo sa dozvíš a vác už vedet nesty.

Sloven

Tak škaredo napísané, a predsa tak krásne ;)

Ľubov

http://nadhlad.com/content/neznicitelna-substancia my sme tu Fortunu už dávnejšie preberali,neviem,či si to čítal.
Tak ma prekvapil 1488,tiež na tú hudbu nezabudol.-)

Achacius Wesselenyi

Dlhšiu dobu sledujem Nadhľad a jeho protikresťanské blúznenie ale dnes to azda dosiahlo dno. To že niekto zjavne nerozumie poézii, a chcel by mať každú poetik údernú azda v duchu Dilonga či Strmeňa je jedna vec, paušálny odsudok kresťanstva druhá ale vulgarita tzv. Slovena s krížmi vztyčovanými na "oštiavanie psami" je už dosť úbohý ale Normanovo konštatovanie o mŕtvych klasikoch je až smiešne... výňatky z jedného klasika pridávam (z Beniaka a jeho ľudáckeho pesimistického cyklu zúfalstva z revolúcie a prehry vo vojne zvaného Márnica):

Do hmly nás chceli ponoriť,
obluda ohňom do nás striekla,
dľa zafarbenia neba už
zem naša spadla do predpeklia
...
Videli sme človeka
i pri čiernej káve,
videli sme človeka
i v bojovej sláve,
i jak mu krv preteká
vlasy kučeravé.
...
Kohút vzlietol na ten dom,
kde sa bili veľmi,
s tolerančným patentom
borci pravoverní,
stáli v ohni latentnom,
dobehli ich šelmy.

Dobehli ich na pluku,
v kaviarni a kútoch,
umlčali repliku.
otvorili útok:
praskala už potichu
zlomenina v prútoch.

Podľa súry Koránu
čo nám zostáva ešte ?
Zaplatiť za ochranu,
hlavu vložiť v kliešte.
Jedni stihli Poľanu,
druhí čumia v meste.

...
Mnohým bude do plaču,
keď sa vrúti dvermi,
tvoje oči z topásu
zajagajú, ver mi,
slzami ma opášu
idúc medzi kvermi.

Jedných bude milovať,
druhých bude kántriť,
a keď spadne inovať
aj vypáli nám kryt,
tepla ani kilovat,
v zuboch hryzieš sanskrit.

Mračno múch a hromada
červov si ju chváli.
Kôň sa bojí ovada,
búrka na chotári.
Z krvi ľudskej pomáda.
Jej sa všetko máli.

Ona je tá Veľká smrť,
tisíc smrtí menších,
do snopov a popod žrď,
zbiera k mlatu tenších,
ona robí veľkú plť,
pre korpulentnejších.
...

Vyvrátený z koreňov
chviem sa po námestí,
s dušou k vzbure stvorenou
vyhýbam jej z cesty,
osud v zraku zhorenom
a zaťatosť v pästi.

Čaká, čaká v kúte kat,
v hrôze je Boh stály,
máme do hôr zutekať?
Z hory oheň páli!
Vyvalený ako klát,
náš rodokmeň v diali.

Mordovaní po svete
s dusnom v duši driemu,
nech sa tá smrť dopletie
k telu národnému,
kikiríka po tretie
kohút plynojemu.

Tí čo boli zabití,
nájdu spočinutie
na Nebeskom Tahiti
ale naše hnutie
na skale sa zachytí
a vyženie v prútie.

Hej, Slováci, krajani,
či vám šija zmäkla ?
Dedov diel je krájaný
v rozvalinách pekla,
nožom tlačte na rany,
aby sa krv sekla.

....
Ja sa smrti nebojím,
smrť je pani dobrá,
na večnosť sa prepojím,
keď ma pichne kobra,
len Bohu sa pokorím,
On zlomí aj obra.
....

Sláva Otcu i Synu,
Duchu, čo je plameň,
v ktorom všetci spočinú,
zatvrdnutí v kameň,
milujúci otčinu,
amen, amen, amen.

Ľubov

"Blahoslavení chudobní duchom".Otázka je,či ešte platí.(preferencia mentálne postihnutých jedincov)
Preboha,nesmie platiť,lebo všetci skončíme v pekle.Spýtaj sa hociktorej učietľky,povie,že 30 % detí je už dnes problémových,bežná je disleksia,autizmus,po novom aj "ja nie som Martin,ja som Martina"..a to ešte inklúzia ani nezačala.
Takže žijeme v krutých časoch,keď sa všetko láme vo svoj opak. Bývalo prejavom ľudskosti chrániť chorých. Dnes treba chrániť to,čo je zdravé.

lipka

Poznáte prípad Allfieho Evansa?

https://www.youtube.com/watch?v=YJI1GkghoaQ

zopakujete znovu to, čo ste povedali v poslednom odstavci?

Inak, Pecko sprostáčik je podobenstvo, nie o hlúposti alebo postihnutosti, ale o pokore a láske

„Povedz, čo som už mohla viacej.
Len podobenstvo vymyslieť
a prebúdzať to vo vás spiace,
aby ste mohli cítiť svet.
A uhádli už mimo vrenia,
čo vašou krvou preteká,
v čom asi, v čom je ľudská cena.
Kde je začiatok človeka?“

Ľubov

to predsa nemôžete myslieť vážne.-(...

A keď už,dobre- Alfie sa narodil ako zdravé dieťa a taký bol do piatich mesiacov,až do okamihu,kým ho jeho rodičia odovzdali detskej nemocnici. V Anglicku.

Nech Alfieho obeť zachráni aspoň niekoľko nevinných životov,nech je varovaním,že biele dieťa sa tomuto satanistickému systému nesmie len tak odovzdať.Ani tzv.zdravotníctvu,ani tzv.školstvu.

A naozaj úprimne sa Vás pýtam,voči komu mám dnes cítiť lásku a pokoru ? K mame,je prirodzená odpoveď,ale mnohí z nás ju už nemajú.

mirages

citali ste napr. clanok, kde by boli uvedene uryvky z lekarskej spravy? alebo viete v akom stave mal mozog?
ak nie, potom to co pisete su len puhe emocie
aspon si teda precitajte komentare pod videom

chlapec nemusel byt chory ale mohol byt rovno nezvratne poskodeny

pribeh bude mat este pokracovanie v tom, ci ti dvaja budu mat este 1 alebo 2 deti, k ich vychove treba mat energiu
kolko energie spotrebuje starostlivost o postihnuteho?

Norman

Tento server má svoj profil a svoj spôsob života - Vy nie ste pre nás žiadna autorita, ktorej hodnotenie by malo nejakú váhu.
Nik vám nebráni ísť si básniť a kresťančiť na iné servery, je ich takých plno. Mechanicky kopírovať hluché mŕtve texty, to je asi tak všetko, čo dokážete.

Norman

Ja sa smrti nebojím,
smrť je pani dobrá,
na večnosť sa prepojím,
keď ma pichne kobra,
len Bohu sa pokorím,
On zlomí aj obra.
---

Toto je poézia ? :-)))

Ale chodte.

Cico Ciciak

Súčasný biblický projekt (koncept/koncepcia) globalizácie globálneho prediktora
------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globaliza...

Cico Ciciak

Tieto stránky zjavne propagujú nacionálne-socialistický sveto-názor, resp. ideológiu - s ktorými do určitej miery súhlasím, ale neberiem to ako niečo definitívne a absolútne platné.
Vesmír je predsa neustála zmena a medzitým sa občas vyskytne nejaké dočasné optimum - ideál neexistuje.
A to isté platí aj u človeka a u ním vytvorených subjektívnych ideológií - v skutočnosti spoločnosť bez ideológie nemôže existovať, fundamentálnou otázkou je vždy adekvátnosť tej-ktorej ideológie vo vzťahu k životu človeka.
Národný/nacionálny socializmus (NS) beriem len ako dočasné optimum v rámci určitých podmienok, resp. určitej situácie., resp. v rámci určitého "závitu" vývojovej špirály ľudstva.
Dnes NS začína znovu dávať zmysel a mať svoje opodstatnenie - nesmie však skĺznuť k fašizmu - ale podľa mňa by to nemal byť koniec vývoja ľudstva.
Veď v dávnych dobách najskôr žiadne národy ani štáty neexistovali a podľa mňa vo vzdialenej budúcnosti, keď sa ľudstvo bude nachádzať na vyššom stupni svojho vývoja, opäť nebudú existovať, a vo svete bude prevládať jednotná globálna mravne-etická kultúra jednotného ľudstva, najskôr s určitými špecifikami pre danú rasu a národ.
Lebo iba v takomto svete nad-židovsko-slobodomúrarska úroveň riadenia ľudstva, ktorá podľa pozorovania obecného chodu historických udalostí sveta existuje alebo existovala, nemôže uplatňovať efektívnu proti-Ľudskú metódu "divide et impera".

Osobne nemám problém s tým, ak pôvodná filozofia života podľa vlastného svedomia jedinca - autentického Človeka Isu, ktorá bola nadčasová (podobne ako napr. sveto-názor/filozofia Achnatona, Mojžiša alebo Mohameda), hlásala, že na rase, etniku a národe (až tak moc) nezáleží a jediné, na čom záleží je to, či žiješ ako Človek - teda podľa vlastného svedomia a v rámci Zámeru Boha-Tvorcu.
A toto je treba pripomínať ako židom, tak aj kresťanom a aj moslimom - a táto teória/koncepcia nižšie v linku je v tejto osvetovej činnosti priekopnícka:

http://leva-net.webnode.cz/

Norman

Pomenovať to,čo tento portál tvorí a posúva, to láskavo nechajte na Nás!
Pochopili sme sa?

Môžete kritizovať, rozoberať, študovať a hlavne skúste SAM premýšlať - ale nálepky si láskavo lepte na vlastné čelo alebo na čelo toho vašeho Prediktora (zvláštne meno pre psa, čo je to za rasu?).

Cico Ciciak

Voľáky si agresívny.
Snáď mi nechceš rozkazovať, aby som si nerobil vlastný subjektívny názor na túto stránku.
Normálne som len skonštatoval, čo som zistil po tom, ako som použil svoju vlastnú hlavu a to, čo som si už počas svojho života naštudoval a odpozoroval - tak by to mal robiť asi každý súdny človek.

Spamätaj sa človeče a nepreháňaj to.
Mimochodom, máš niečo k meritu?
A kto je to "nás"?

Norman

Myslíš ako k tej tvoje bodke v nadpise? Naozaj originálne, to ťa samého napadlo a naozaj to považuješ za dobrý nápad?

Cico Ciciak

Ďalej:

Tzv. židia alebo judaisti = obyčajná sekta, sú pôvodne zaostalý semitský polo-kočovný kmeň Blízkeho východu žijúci na úrovni doby kamennej, ktorý bol zámerne vyšľachtený v púšti znacharmi kultu Amona podobnými metódami ako dobytok - úlohou judaistov, ktorá im bola naočkovaná do podvedomia tými, čo už vtedy disponovali min. niekoľko tisícročnými znalosťami pasenia ľudského "stáda", bolo rozšíriť do sveta tzv. biblickú nacisticko-úžernícku doktrínu globalizácie pod záštitou jediného pseudo-boha a stať sa jej kurátormi.

Norman

Vieš, základným prejavom úrovne je úcta k slovu, pretože pojmy sú to, v čom myslíme.
Ľudia ako ty, čo zamiešajú slová ako "nacisticko-úžernícku doktrínu globalizácie" do jedného gulášu, spôsobujú u ľudí nielen nevoľnosť, ale žiaľ aj ťažkú nedôveru voči možnosti čisto a jasne poznať svet.
Prestaň už generovať slová. Skús aspoň raz vytvoriť myšlienku.