Sú praveké európske gény viac ohrozené pandémiou Covid-19?

Na chorobu Covid-19 reagujú ľudia rôzne. Je jasná závislosť od veku a od niektorých iných zdravotných problémov. Ale javia sa aj niektoré globálne nepravidelnosti.

Max-Planck-Institut pre evolučnú antropológiu sa prirodzene venuje genetike, a tak sa zameral na tento aspekt aj pri chorobe Covid-19. V lete vytvoril štúdiu, z ktorej vyplynulo, že práve jedna skupina génov v 3. chromozóne je štatisticky spojená s väčším rizikom priebehu choroby. Popravde zo zdrojov nie je jasné, ako prišli práve na túto genetickú skupinu, či skúmali genetické mapy väčšieho počtu pacientov a podľa toho si odvážili urobiť takéto tvrdenie konkrétne voči tejto skupine génov. Autori tvrdia, že majitelia týchto génov majú až 3-krát väčšiu pravdepodobnosť nutnosti použiť prístroj na umelé dýchanie pri ochorení na Covid-19.

K údaju pristupuje fakt, že tento gencluster je podobný génom 50 000 rokov starým pozostatkom „nenadertálca“ nájdeného v Chorvátsku. Tieto gény sú dodnes dedené medzi modernými ľuďmi. Štúdia ukazuje aj rozšírenie tejto génovej varianty po svete – zvlášť je rozšírená v Južnej Ázii, kde ju má asi polovina obyvateľstva, v Európe ju má každý šiesty človek, naopak v Afrike a Východnej Ázii sa takmer nevyskytuje. Inštitút končí prácu tým, že sa musí ďalej skúmať.

To, že rozšírenie choroby Covid-19 po svete nie je rovnomerné, je jasné. Ťažko ale pri súčasných dátach rozlíšiť, čo je dané kvalitou protiepidemiologických opatrení, a čo inými faktormi, teda aj genetikou. Pri pohľade na mapu je jasné, že Covid-19 postihuje v tomto čase najmä Ameriku, a to ako severnú tak aj južnú, potom Európu, Rusko, a výrazne Indiu. Či  je toto rozšírenie, povedzme, zhodné s rožšírením spomínaného genclusteru prvotným podnetom na danú teóriu, alebo sú aj iné reálnejšie dáta, opakujem, ťažko posúdiť.

V každom prípade väčšie postihnutie bielych etník je jednoznačný fakt. Ak by väčšie postihnutie bolo založené na citlivosti vírusu SARS-CoV-2 voči ľudským rasám, bola by na stole ešte dôraznejšie otázka, či vírus nie je umelý konštrukt. Genetický projekt, genetická zbraň, pokus. A ak aj nie priamo polepený ako Frankenstein v laboratóriu, tak povedzme vyselektovaný a podporovaný v rozšírení. Nebojme sa povedať – skúšaná biologická zbraň

Žiaľ, uvažovanie o rasách je dosť tabu (Max-Planck-Institut je jeden z mála, ktorý môže skúmať vývojovú antropológiu), a naopak, politická alternatíva bola strhnutá do postoja, že Covid-19 nie je dôležitá choroba, takže vlastne niet politickej sily, ktorá by sa na toto zamerala a mala aj dostatok sily odhaliť reálneho pôvodcu a podporovateľa tohto svinstva.

 

Zdroj 

 

 

0