Védanta

Podľa védanty treba urobiť jediné - odstrániť neznalosť vlastnej prirodzenej podstaty. Toto nemožno dosiahnuť štúdiom, ani prácou, ani jógou, ale len priamym poznaním.

Človek je božský, slobodný a vždy jednotný s absolútnom. Len na to zabúda a identifikuje sa s mechanickou hmotou, ktorá sama je len deformovanou projekciou absolútnej informácie.

Oslobodenie je zbavenie sa neznalosti, človek nežije viac v ohraničujúcich konceptoch, ale identifikuje sa s večným neduálnym pokojným abstraktom.

Oslobodenie nemôže byť v stave mnohosti, stav absolútnej jednoty je cieľ, ku ktorému smeruje celá evolúcia.

Individualita sa plne rozpustí do oceánu bytia. Individuálne vedomie je ako kvapka vody plynulo absorbovaná univerzálnym vedomím.

 

nové