Vianočné kyvadlo

Vianoce sú krajný bod kyvadla. Hup na jednu stranu ... zastavenie na vrchole ... a následne zas naspäť. Je to ukážka večnosti, veľmi hlboký pocit.

Bolo by dobré, aby si každý udržal ten pocit mieru a pohody, ktorý naozaj v tieto dni miestami zažijme. Aby sa vracal aj celý nasledujúci rok, občas, najlepšie každý deň na pár minút. Ako taký ochranný obal imunity, ako naplňujúca pneuma, ako základný najprirodzenejší stav.

A tak to aj bude.

 
Autor: 
téma: 
forma: