Anglosaskí kapitalisti a ich vina

Dnes sa tu rozoberali Anglosasi a dôvody ich špeciálneho postavenia v dnešnom marazme Európy. Tému "anglosaskej problematiky" som relatívne nedávno spracoval do tejto úvahy. Dúfam, že sa vám text bude páčiť.  

 
Myslím si, že mnohí z nás sa zhodnú, že výnimočná európska civilizácia za posledné storočia prešla hlbokými krízami a i pomalým úpadkom, predovšetkým v morálnej a spirituálnej oblasti, hoci tým najzávažnejším problémom zo všetkých je jednoznačne nebezpečenstvo vyhynutia unikátneho európskeho rasového typu.
 
Kto presne však nesie za tento nešťastný vývoj vinu? Mnohí národniari, bieli nacionalisti, „noví pravičiari“„alt righteri“, tradicionalisti, národní socialisti a podobné typy majú pripravenú jasnú odpoveď. Odpoveď akú nám dá z meme obrázka i Christiano Ronaldo.
 
 
Lenže je naozaj všetko len ich vina? Naozaj to bude všetko len a len o nich? Nuž, ja si myslím, že problém bude omnoho komplexnejší, než ako ho prezentujú mnohí radikálni antisemiti. Poďme si zopakovať trochu hodiny dejepisu.
 
Vo VFR nám proti sebe bojovali tzv. tretí stav s tzv. prvým (duchovenstvo) a druhým (šľachta). Na VFR existujú rôzne pohľady, kedysi som býval k nej veľmi kritický, hoci dnes by som skôr povedal, že ako pri mnohých iných historických udalostiach, i tu bude pravda niekde uprostred. Každopádne popravu mojej obľúbenej kráľovny – krásnej a frivolnej “módnej ikony” Márie Antoinetty - týmto jakobínskym radikálom tak skoro neodpustím.
 
 Dokonalá primadonna v podaní nádhernej Kirsten Dunst
 
Uf, nechal som sa trochu strhnúť všetkou tou krásou.  Poďme sa však vrátiť k Židom. Židia vo všeobecnosti patrili k najtalentovanejším príslušníkom tzv. tretieho stavu, pričom v ich prípade išlo predovšetkým o obchodníkov, finančníkov, bankárov (jednoducho povedané úžerníkov) a len vo veľmi malej miere pracovníkov všetkého druhu, ale zvyčajne nie vlastníkov pôdy (ktorí, ako už bolo spomenuté, boli členmi 2. stavu, t.j. aristokracie).
 
Avšak myslím, že by sme nemali z podielu na vine ospravedlniť i ostatných príslušníkov tretieho stavu, pretože práve tí skrz svoju moc založenú na odmene/obchode spochybnili moc druhého stavu, t.j. “konzervatívcov” (čiže aristokratickej/bojovej triedy). A zďaleka nešlo len o prípad VFR. Poďme sa pozrieť ešte hlbšie do minulosti.
 
Klasické Atény, kozmopolitné mesto s politikami, ktoré smerovali k väčším medzinárodným obchodným príležitostiam, jednoznačne predstavovalo tretí stav a tiež (na svoju dobu) dosahovalo vysoké priečky z hľadiska liberalizmu, a to či už z hľadiska imigračnej politiky alebo demokracie. Atény napadli Spartu, ktorá bola stelesnením druhého stavu, ale vo vojne prehrali. Podobne Kartágo, mesto založené fenickými obchodníkmi, ktoré profitovalo zo svojej centrálnej polohy okolo Stredozemného mora, bolo zničené disciplinovanou, nie ešte tak dekadentnou, Rímskou republikou v troch púnskych vojnách.
 
Ďalej sa poďme pozrieť do obdobia stredoveku, kedy dochádza v Európe k významnému posunu. Moc tretieho stavu sa presunula z oblastí Stredozemného mora k vysokointeligentným domorodcom severozápadnej Európy žijúcimi v okolí Severného mora a venujúcimi sa prevažne obchodu. A aj tí začali s bojom proti druhému stavu. Ako príklady možno uviesť Frízov, Vikingov alebo neskôr i Hanseatickú ligu.
 
V neskorom stredoveku teda vyrástla v Anglicku, Holandsku, severnom Nemecku a v Škandinávii pomerne veľká kozmopolitná obchodnícka trieda, ktorá pripravila tieto oblasti pre akceptáciu tzv. nominalizmu (ktorý by následne zaviedol metafyzický základ pre individualistickú axiológiu liberalizmu) a neskôr samozrejme protestantizmu, aj v jeho viac radikálnej forme a tiež vo forme tzv. nízkych cirkví (ktoré tiež majú svoje korene v nominalizme). Možno špekulovať, že tieto javy vychádzajú jednak z genetiky a taktiež individualistickej axiológie kapitalizmu a môžu byť dôvodom, prečo sú univerzalizmus, individualizmus, ale i kozmopolitné hodnoty hlbšie zakorenené v nordických populáciách nachádzajúcich sa pri mori a hovoriacich germánskymi jazykmi viac než v iných oblastiach Európy - najmä vnútrozemskej slovanskej Európy.
 
Možno tiež argumentovať, že to bola práve táto kultúra kapitalizmu a nízkocirkevný protestantizmus, hlboko zakorenený v stredovekom medzinárodnom obchode okolo Severného mora, ktorý bol v konečnom dôsledku za puritánskou frakciou v Anglickej občianskej vojne. Keď puritáni emigrovali zo svojej vlasti do severnej Ameriky, priniesli si zo sebou i svoju ikonoklastickú kultúru a stali sa predchodcami whigovcov v revolučnej vojne a unionistov v Americkej občianskej vojne.
 
Ale prečo istá výrazná časť anglosaskej populácie tak silne pripomína v mnohých svojich prejavoch židovské etnikum? Prečo bola práve táto európska podskupina tak silne priťahovaná k slobodomurárstvu či globalizmu? Ich deformácia výrazne pochádza z kalvinizmu, špecifickejšie puritánskeho kalvinizmu Británie, ktorý môžeme v podstate definovať ako "judaizmus pre bielych Anglosasov." Judaizmus a puritánsky kalvinizmus sú si veľmi podobné, obzvlášť vo svojich predpokladoch o "vyvolenosti" a "predestinácii". V skratke išlo o takýto prístup: “Sme bohatí, sme úspešní a sme predurčení vládnuť, pretože Boh nás k tomu predurčil. A tí druhí sú chudobní a neúspešní, pretože Boh si vybral nás a ich odvrhol.” Rovnako i v judaizme sú nežidia/gójovia považovaní len za obyčajný dobytok, ktorý môže byť vykorisťovaný Jahveho vyvolenou skupinou. Tento prístup sa dokonale manifestoval napr. v prístupe puritána Cromwella, v jeho agresívnom šovinizme voči Írom, na ktorých spáchal genocídu, zatiaľ čo v celej svojej puritánskej zaslepenosti povolal do krajiny vyhnaných Židov. Rovnako sa odráža i v americkom “Manifest destiny”.
 
V tomto smere odporúčam skvelú knihu Albion and Sion United od Weroniky Kuzniar, ktoré dokumentuje históriu spolupráce a spojenectva medzi anglosaskou "rasou" a židovstvom, ich vzájomne a nerozlučné prepojenie. Zaujímavé sú predovšetkým informácie o slobodomurároch. Bola to Británia, ktorá zrodila klasické slobodomurárstvo. Áno, Francúzi bol tiež od začiatku ponorení do slobodomurárstva, ale hlavným zdrojom bola jednoznačne Británia. Veľmi zaujímavým faktom je, že napr. takí nemeckí a talianski slobodomurári boli niečo ako slobodomurári 2.triedy a neboli Britmi a Francúzmi považovaní za skutočných slobodomurárov.
 
Následne, v polovici 20-teho storočia, to boli práve anglosaské kapitalistické národy USA a Británie, ktoré viedli vojnu proti Nemecku. Dovolím vám samozrejme špekulovať o tom, či dôvodom tejto vojny nebolo i to, že Nemecko v tomto čase narušilo ambície istej "hmm" skupiny internacionálnych bankárov, ktorí sa stali vedúcou vrstvou v týchto anglosaských krajinách.
 
Každopádne na záver, v súvislosti s celou touto problematikou, by som vám naozaj odporučil zamerať sa i na problematiku bankového systému. Tu dávam do pozornosti najmä jedno skvelé video od známeho youtubera Black Pigeon Speaks. Podľa "čierneho holuba" je túžba po viac a viac zadĺžených otrokoch (voči súkromným národným bankám) obývajúcich západné krajiny hnacím motorom za nevýrazné obmedzenie až podporu a privážanie más tretieho sveta do Európy.
 
Pochopiteľne, všetci dobre poznáme prípad globalistu Georga Sorosa a nielen jeho mimovládok a korporácii, ktoré propagujú kultúrne ľavičiarstvo a neoliberalizmus (a samozrejme, že sem zahŕňame i médiá). Túto agendu uskutočňujú nielen židovskí, ale i gójski kapitalisti, ktorí túžia po infúzii hnedoidných más do Západu, ktoré chcú následne využívať ako lacnú pracovnú silu.
 


Záver
Tak koho treba viniť? Nuž, rôznym mainstreamovým "pravičiarom" sa nebude veľmi páčiť, čo napíšem, ale výrazní podiel na dnešnom stave majú proste kapitalisti ako takí - nielen židovskí, ale i gójski (a najmä anglosaskí). Naozaj nechcem znieť ako nejaký marxista, ale je to tak. Problémom je totiž ich zvyk uprednostňovať trhy pred národmi, čo približuje dnešné európske národy a európsku civilizáciu nebezpečne blízko k zániku. Kartágo, najvyššia moc tohto dedičstva, prsteň internacionálnej sily, teda musí byť jednoznačne zničené.
0
Ľubov

vidno,že si si dal prácu . To je článok,ktorý raz prečítať nestačí. Od Sparty a Púnskych vojen po Sorosa. Klobúk dolu,Roland.

Ale jeden fakt je zjavný okamžite.Tam,kde sa objaví vznešený ideál,či to boli spartskí králi,ktorí chceli obmedziť obohacovanie patricijských rodín na úkor vojenských veteránov(to je tiež na dlhšie,ale poučné),alebo refotmátori cirkví či politického systému,vždy,vždy sa tam takmer okamžite objavia chtonické sily a,prinášajú krv a utrpenie a končí sa.

Otázka,či práve anglosasi majú bližšie k chtonizmu ako my,stredoerópania,je myslím zodpovedaná.

Skromne pridám aj moju teóriu,že zničenie Germánov je preventívny krok pred ich možnou spoluprácou s Ruskom v budúcnosti.To by nerozdýchali bastardi.

Roland Edvardsen

Práveže s týmto textom žiadna veľká práca nebola - veď je to písané veľmi uvoľneným spôsobom, neformálne. Je to trochu, resp. dosť rozhárané, ale pointa bola v tom hodiť atraktívnu tému či témy do diskusie. A pri takomto texte sa dá diskutovať naozaj o mnohom - od rasy cez kalvinizmus až po banky či módu 18.storočia. Každý si vyberie. :-)

Ľubov

Na videu s MA sa mihne ešte aj jeden zákusok,volá sa Pavlovova. je to vlastne šĺahačka s jahodami. Takže k téme sú aj dezerty.Darmo,máme my dvaja niečo spoločné,všímať si detaily... ale až taký široký záber si iste nechcel.

Pavlovovu je však ťažké ignorovať.-).No,mala sa dobre Antónia,darmo jej mama písala"chovaj sa skromne,nebuď roztopašná." Dokonca aj brat Jozef ju bol osobne napomenúť.

Aspoň si užila,koleso dejín by sa aj tak nezastavilo ,pár náhrdelníkov hore dole.
Krásny historický film je aj Kráľovná Margot,( kvôli Bartolomejskej noci ,práve dnes)ho spomínam.No aj kvoli I.Adjani,je tam ohromujúca.

Stačila jedna svadba,iracionálna nenávisť katolíkov k hugenotom a vraždiaci amok .Skončili,keď už nebolo koho zabíjať,koho vyťahovať z domov.

ps Ukážka https://www.youtube.com/watch?v=CVHIfTC6AXw kostýmy,hudba,a ešte aj v podstate historická presnosť

Roland Edvardsen

Ja mám vo všeobecnosti pre kráľovné slabosť a na MA sa ma páči práve tá jednoduchosť a dievčenská živelnosť. MA bola vychovávaná v Rakúsku už inak ako stredoveké princezné pred ňou - povedzme viac normálne, "stredostavovsky", a preto nevedela až tak dobre zapadnúť do upjatého francúzskeho dvora, kde stále vládlo kopec starobylých feudálnych pravidiel. Táto scéna napr. pekne demonštruje, čo mám na mysli: https://www.youtube.com/watch?v=ioTp9vkQAaA

Obvinenia, že sa nevie správať ako kráľovná a len strápňuje kráľa a Francúzsko patrili ešte k tým najmiernejším. Neskôr prišli na rad aj slobodomurárske pamflety obviňujúce ju z posadnutosti sexom, promiskuity či lesbizmu (veď vieme, že jakobíni ju oficiálne popravili nielen za "vlastizradu", ale k tomu museli ešte pridať vykonštruované obvinenie, že sexuálne zneužívala vlastného syna. Nech už tá žena bola akokoľvek rozmaznaná a frivolná, tak to čo jej pred smrťou títo radikáli robili bolo jednoducho peklo. Toto si nezaslúžila).

Tie obrázky sú iná sila.  Samozrejme, že nechýbala ani paródia na jej prehnané, rokokové účesy :-). Kam sa na toto dnes hrabe nejaký Shooty a jemu podobní :-D

 

 

 

Norman

skôr bola rozmaznaná a mimo realitu. :-)
Ako sa ti môže páčiť scéna, kde sa správa ako slniečkárska revolucionárka?

Hm, čo jej robili radikáli pred smrťou som nečítal, kto to spísal, markíz de Sade? :-))

Roland Edvardsen

Myslím, že to bude dosť o mojom znechutení zo "žabožrútov", tak preto chcem radšej fandiť Rakúšanke.
Neviem, ale mám taký dojem, že tí jakobíni mohli byť celkom dychtiví čitatelia pána markíza. A očividne to trochu preháňali s tými porno-obrázkami. A keby len s tým. :-)

Norman

vždy sprevádzali človeka, už tie praveké venuše sú porno artefakty. Obrázky, kde je cisárovna nahá sú prejavom prostej mysle, ktorá ešte nevedela o svojom podvedomí nič, tak sa nehanbila za to, že sa jej zlieval pud zabiť s pudom sex.

No, žabožrúti - ale to bolo ešte predrevolučné Francúzsko, a tá osoba bola, podľa histórie, typický cudzí element. Doma je v poriadku, ale cudzie prostredie rozvráti. Ťažko posúdiť jej činy, tie až tak nepoznáme, nedá sa ničomu veriť, ale už je prítomnosť v kráľovskej rodine oslabovali autoritu tej monarchie. Je to niečo také, ako keď si ten britský ryšavec teraz zobral tú polonegriňu, heh - on síce nie je následník trónu, ale predsa :-) Alebo tá predošlá, Diana - tej síce nesťali hlavu, ale oodfaklili ju moderným spôsobom vlastné britské tajné služby (o tom nepochybujte), lebo sa snažila zavliecť arabov do monarchie. V podstate súhlasim. S tým, že ju odfaklili. Bola to primeraná nevyhnutná obrana. Bože, aspoň nemusíme sledovať jej nové uplakané interview.

Roland Edvardsen

Ale veď králi a kráľovné si bežne brali cudzincov. Manželka predošlého francúzskeho kráľa Ľudovíta XV. bola Poľka a kráľa Ľudovíta XIV. Španielka. Problém s M.A. bol v tom, že kašľala na rôzne tie prehnané konvencie, taktiež sa zdá, že až príliš prepadla gamblingu a mala rada extrémy v móde. Ale inak to nebola až taká zlá kráľovná. Boli aj omoho horšie kráľovné a princezné, len M.A. sa skrátka ocitla v zlom čase na zlom mieste, to je všetko.

Ale, keď už spomínaš Dianu, tak tá je celkom M.A. podobná. Tiež to nebola 2x bystrá žena, taká slniečkárka, a ešte k tomu veľmi psychicky labilná (anorexia, bulímia, tabletky, pokusy o sebevraždu, večné psychózy a hystérie). Ale či ju zabili len kvôli váľaniu sa s mohamedánmi (nielen s tým Egypťanom, ale vzťah mala aj s jedným pakistánskym doktorom), tak to neviem posúdiť. Ale problém s ňou bol aj v tom, že ten ryšavec Harry nie je Charlesov, ale od jej predošlého milenca Hewitta a možno sa nechcelo, aby s tým niekedy vyliezla aj ona na verejnosť. A ktovie aké špinavosti vedela aj ona o kráľovskej rodine (Charles je vraj bisexuál a princ Andrew pedofil, napríklad).

Roland Edvardsen

Inak tak ma napadlo, že možno sa v kráľovskej rodine až tak neprotestovalo voči svadbe s rozvedenou, nevkusnou polo-negriňou, lebo sa skrátka vie, že Harry aj tak nie je ich krv (a nástupcom na trón bude William), takže čo ich vlastne potom. Bastard môže mať aj negriňu. :-)

Norman

to je vybrané slovo po R?
:-)

Roland Edvardsen

Mne to lepšie pasuje, keď je to povedané alebo napísané natvrdo. :-D

Roland Edvardsen

Ale opravil som to, aby tu náhodou niekto nepísal, že som pokrytec, keď kritizujem niekoho ako svarga. :-D

Norman

Začne sa Anglosaskými kapitalistami, potom židmi, aby sa vzápätí prešlo zneznámych dôvodov na francúzsku revolúciu a nekoncentrovane sa venuješ rakúšanke.

Ak by sme považovali za jadro článku otázku:
"Ale prečo istá výrazná časť anglosaskej populácie tak silne pripomína v mnohých svojich prejavoch židovské etnikum?"
tak na ňu nie je v článku odpoved. Celé to len smeruje k potvrdenie zvláštneho spojenia Albionu a Zionu, ako sa spomína v linku na tú knihu "Albion and Sion United", ale prečo? Len to zosiluje ten termín, ktorý používame aj my, "anglosionizmus".
Ja som tu minule sa snažil zachytiť, prečo sa líšia "briti" a "kontinentálni germáni". Ale ani v tom nie je odpoveď, prečo Albion tak veľmi podľahol Sionizmu, a to ako v židovskej, tak aj kresťanskej forme.
Minule som čítal pre relax zjednodušené zápisky známeho kapitána Cooka (zomr 1779). V tom čase akoby bola britská civilizácia ako tak v poriadku. Ale práve začala strácať Ameriku, a tak sa viac zamerala nie na europske osídlenie (ako ešte povedzme v Austrálli), ale na podmanenie a kruté čo najrýchlejšie vyšťavenie aj slušných kultúr (india, čína), bez ohľadu na tamojšie dopady.
Ale je táto ich karma z klasickej mamonárskej pažravosti ten podstatný dôvod, prečo morálne skolabovali?

Roland Edvardsen

V článku je na spomínanú otázku jasná odpoveď. Písal som tam predsa o anglosaskej verzii kalvinizmu - puritánstve - a aj o tom, ako puritánstvo zmenilo imigračnú politiku Anglicka tým, že začalo k sebe zhŕňať Židov z Európy a "hýčkať si ich tam". Výsledok tohto prístupu poznáme.
A spomenul som aj odlišnú genetiku a orientáciu na obchod z dôvodu prítomnosti mora, vznik širšej obchodníckej/buržoáznej vrstvy, zatiaľ čo vnútrozemská Európa ostávala viac roľnícka, zviazaná so zemou.

Ja som si plne vedomý, že tam nekoncentrovane spomínam M.A., ale spomenutá bola preto, lebo článok riešil problematiku boja 2. stavu s 3. stavom, ktorý sa uskutočnil i vo VFR a M.A. je pre mňa jeden zo symbolov VFR, resp. porážky aristokracie, ktorá bola v tom času už príliš upadnutá, zdegenerovaná konzumom a odrezaná od reality.

Norman

Tebe naozaj pripomínaju puritáni židov?
Ty si myslíš, že židia žijú v striedmosti a prísnosti? Pretože chodia v čiernom?

Myslíš, že židia majú tendenciu k práci ako morálnemu liečeniu vlastného etnika?
Ja neviem, nechcem podliehať predsudkom, ale židia nepovažujú manuálnu fyzickú prácu za správnu cestu (a možno v tomto majú pravdu, o to teraz nejde, ale puritáni nemali zábrany pred fyzickou prácou, naopak :)

Židia bezpochyby prekvitali v Anglicku, ja to datujem od čias založenia Bank of England. Ale boli takí spriaznení s purátanmi? Nie je to omyl, a naopak, až keď nabrali finančnú moc, až potom, aby mohli volnejšie žiť, tak rozložili puritánov a rozkladajú morálku Západu až doteraz? Dnešné doslovne farebné Anglicko - to je pravá tvar židovskej kultúry v ňom - nie prísni a asketickí puritáni. Mne príde viditeľné to smerovanie: čím viac bankárskeho židovstva, tým menej puritanimzmu, tým viac naozaj chorej dekadencie.
Nie je to tak?

Ľubov

Vrátila by som sa k Tacitovi,spomínal si ho. Keby Tacitus vedel,aký neskutočne vtipný úvod napísal k svojmu pojednaniu o germánoch.( z dnešného pohľadu)
"Myslím si,že Germáni sú pôvodnými obyvateľmi,a že sa veľmi málo pomiešali s inými národmi.Lebo kolonisti neprichádzajú po súši,ale na lodiach a len zriedka....okrem toho,kto by opustil Áziu,Afriku,alebo Itáliu,aby šiel žiť do takého drsného,,nepekného a smutného kraja,akým je Germánia!"

Ešte pár poznámok od Tacita k spôsobu vlády,ktorý je ...veľmi inšpiratívny Posúďte sami:

"Vládcov si volia podľa urodzenosti,vojvodov(veliteľov)podľa udatnosti.Vládcovia nemajú neobmedzenú moc a velitelia pôsobia skôr príkladom ako rozkazom. Do čela sa dostávajú na základe obdivu,s akým odhodlaním bojujú na čele šíku.
Avšak trestať smrťou,alebo mučením,aleo väzením smú len kňazi.
K statočnému boju ich vedie fakt,že ich jednotky niesú náhodným zoskupením bojovníkov,ale spojením rodiny a ich príbuzných. V tesnej blízkosti majú svojich najbližších."

Viac citovať netreba.Za úrok trest smrti,pohostinnosť, svojich bohov uctievajú v hájoch, monogamia.Koho mi to len pripomínajú?

Roland Edvardsen

Samozrejme, že pripomínajú židov. Puritáni pripomínali židov vo svojom presvedčení o tom, že sú Jahveho vyvolení (nazývali sa deťmi Izraela) a podobne ako židia sa snažili čo možno najviac separovať od majority. Boli tiež veľmi dogmatickí, netolerantní a priam až posadnutí židovskými spiskami a aj svoj boj proti Anglicku identifikovali ako boj Hebrejcov proti "faraónovi". A k židom mali veľmi pozitívny vzťah, preto ich pozvali naspäť do Anglicka (je to podobné ako keď dnes taká Merkelová, v zápale slniečkárskeho fanatizmu, pozve tlupy negrov do Nemecka), kde si ich hýčkali.

No a puritáni usadení v Amerike vyslovene chceli vytvoriť spoločnosť, čo možno najviac založenú na Biblii. Taktiež obnovili viacero tradičných židovských zvykov - oslavovanie sabatu, mužská obriezka, napríklad. Mestám a ľuďom často dávali biblické, starozákonné mená.

A zďaleka v ich prípade nešlo len o dôraz na manuálnu prácu. Tieto morské národy boli totiž vždy silne orientované aj na obchod. A puritáni predovšetkým boli orientovaní na akumuláciu kapitálu, podobne ako Židia a vyslovene stotožňovali materiálne bohatstvo s Božou vyvolenosťou. Bola to silne pro-židovsky orientovaná sekta.

Norman

nehovoríme o tom prvý raz, takže viem, že v tomto smere máš ten (mylný) názor :-)

Hm, vyvolení - boli to kresťania, čiže akýsi židia, takže mali aj tento názor o svojej vyvolenosti, Je nejaká kresťanská sekta, ktorá ho nemá? Vážne, mali ho puritáni nejako vyvinutý viac, ako katolíci? Nemyslím.

Dogmatickí - no, boli prísni, asketickí. Bazírovali až tak na dogmách? Bazírovali na čistote. Zas - na to majú židia a kresťanaia svatú knihu, že sú dpgmatici. Ale ktorí znich viac? Ultraortodoxní židia sú prikladom dogmatičnosti, ale zvyšok - no neviem. A katolíci nie sú dogmatickí?

Separovať od majority? Každá sekta či menšina sa musí separovať. Ale puritáni predsa boli väčšinový národ, zväčša. Puratáni mali svoj štát, anglicko a neskôr USA, kde sa cítili väčšinou. Žili v iných pomeroch, než židia, ktorý vlastný štát neboli schopní vytvoriť.

To, že pracovali s bibliou (hebrejci a faraon) - katolíci či pravoverní či iní luteráni toto nerobia? Všetci kresťania sú položidia, toto nie je u puritánov iné. nepovedal by som ani, že boli viac náboženski zapálení, ako katolíci v Španielsku či Taliansku. A špeciál práve tí náboženskí aktívni nemali toleranciu voči židom, práve naopak. To porovnanie, že si hýčkali židov v Anglicku - to predsa boli politické a iné tlaky a okolnosti - to predsa nemôžeš mysleť vážne, že to vyplýva z puritanizmu :-) To máš nejaké zlé informácie - ale kľud, o nič nejde:)

Nemožno každé náboženské zanietenie, ani kresťanské, spájať so židmi. Možno je kresťanstvo v určitej forme vždy vpúšťanie aj židovstva, dobre - ale tak to, znova zopakujem: treba porovnať s inými kresťanmi. V Španielsku boli židia rozlezení výrazne, a tuším doteraz sú. Je katolicizmus špeciál prožidovská foma kresťanstva? Nuž, možno aj áno.

To s obchodom - tak teda je príčina obchod, nie puritánske náboženstvo. To je predsa už iná reč, iný faktor.
Ešte raz: ja súhlasím, že židovstvo a jeho politické negatívne formy boli v Albione rozlezeníé a že ho ovládli. S tým bez výhrad súhlasím. Len tvrdím, že na príčine zrejme nebolo náboženstvo puritánstva, prísnosti, asketizmu. Boli to iné faktory. Práveže židovstvo vyhráva tam, kde je spoločnosť konzumná, benevolentná, hedonistická.

Nečakám, že sa presvedčíme, ani sa nechcem hádať - len som ti chcel pripomenúť, že nesúhlasím :)

Roland Edvardsen

Nechcem to už veľmi riešiť. Jednoducho nesúhlasím a myslím, že ty sa mýliš, resp. silou mocou sa chceš zastávať všetkého protestantského (Načo? Treba kritizovať všetky tie sekty, všetky abrahámoviny). Netreba sa zastávať zase každého protestantizmu a puritanizmus historicky žiadnym pozitívom nebol. Ja doktrinálne rozdiely medzi katolicizmom a puritanizmom vidím a jasne mi z toho vychádza, že puritanizmus bol židovskejší a pro-židovskejší svojim charakterom.
Hýčkanie Židov v Anglicku výrazne vyplývalo aj z puritanizmu, podobne ako zákaz Vianoc či rozbíjanie sôch svätcov, pretože išlo o "pohanstvo". Viac zdôrazňovalo Starý zákon a úctu k Židom ako "ľuďom knihy" a "bratom", zatiaľ čo taký katolicizmus v Španielsku mal výrazne proti-židovský charakter. To, že je dnes situácia taká, že aj katolíci sú pro-židovskí je dôsledok neskoršieho vývoja, ale historicky bol puritanizmus na tom horšie.

A vôbec nemusí platiť, že Židia sa presadia len v tzv. hedonistickej spoločnosti. Židia sa predovšetkým dobre presadia tam, kde vládne abrahámizmus (akýkoľvek, hoci v prípade islamu je to na polemiku. Ale islam je už prílišný extrém). Americkí evanjelikáli sú ultra-konzervatívni a aj tak patrili k najhorlivejším podporovateľom židov, Izraela a jeho vojen na Blízkom východe, viac ako "uvoľnenejší", ľavičiari ("hipíci"), ktorí boli skôr proti. Aj aj Židia boli, sú a môžu byť ultra-konzervatívni. Okrem toho by sme mohli debatiť či nie je aj prehnaný puritanizmus/ konzervativizmus/morallizmus tiež škodlivý pre spoločnosť. Myslím, že jednoznačne je - ako všetky extrémy.

Norman

ale keď je to témou članku, tak dnes azda naposledy.
Tu nejde len o sektu, alebo o protestantizmus sám o sebe, ale o určitý svetonázror - jednoduchosť, čistota. To áno, to je mi sympatické a preto sa toho mierne zastávam.
Ale som ochotný sa poučiť a hovorím, je jasné, že židia sa nahrnuli do Anglicka - ale prečo práve angláni podporovali? Pre teologické drobnosti? Kvôli peniazom, alebo kvôli puritanizmu? To tvrdenie, že "puritanizmus bol židovskejší a pro-židovskejší svojim charakterom" je na čom postavené? Proste je to tak? Pre tie formálne podobnosti? A prečo to tak bolo? Historická náhoda?
"zákaz Vianoc či rozbíjanie sôch svätcov," to bol proste protestantizmus , čo to má spoločné so židovstvom? židia vianoce nemali, protestanti či puritáni odmietali ten termín, lebo to boli zrejme až príliš jasne pohanské sviatky - ale to nemá s o židovstvom nič. Rozbíjanie sôch svätcov - sochy rozbíjali už v Byzancii, ako vieme, tieto problémy sú tradičné, jedna strana je za, iná proti, to, že aj židia majú nejaký svoj teologický názor neznamená, že každý odmietač sôch je prožidovský.

Naozaj mi pripadajú realistickejšie tie ekonomické a geopolitické dôvody (more, obchod) . Teológa je skoro vždy druhotná. A čo sa týka severanov, tí odmietali levantíncov - len tí britskí boli holt v tomto smere slabší.