Bájka o dobre a zle

 Kdesi vo vesmíre bola raz jedna planéta. Celá bola zaplavená oceánom, boli na nej iba dva veľké ostrovy. Na jednom z týchto ostrovov sa postupne vyvinula civilizácia. Boli tam krajiny s mestami i dedinami, polia i lesy, ľudia dobrí aj zlí. Nevedeli, že okrem ich ostrova je na planéte ešte iný ostrov. Až jedného dňa sa odvážni moreplavci vybrali na objaviteľskú plavbu a tento druhý ostrov objavili. Zistili, že je tam rovnako pekná príroda ako na ich ostrove, ale že tam žijú iba nejakí jednoduchí domorodci. A tak sa tam potomkovia smelých objaviteľov usadili.

Panovníci starého ostrova si nový ostrov hneď privlastnili a začali k sebe privážať všetky jeho živé i neživé poklady. Čoskoro prišli ešte na jeden spôsob ako nový ostrov využiť: rozhodli sa tam vyvážať všetkých zločincov, aby starý ostrov bol pred nimi v bezpečí. Tak sa stalo, že na nový ostrov začali prúdiť tí najhorší ľudia z celého starého sveta: násilníci, podvodníci, klamári, zlodeji, ľudia zákerní, bezcitní, ľstiví, nespravodliví a ukrutní.

 

Prešlo veľa rokov. Nový ostrov sa postupne naplnil množstvom potomkov prišelcov. Zdedili po svojich predkoch objaviteľoch a dobrodruhoch odvahu a dravosť a po svojich predkoch zločincoch všetky zlé vlastnosti vymenované vyššie. Obrovské nové územie bolo príležitosťou vybudovať mocnú ríšu a priebojní noví obyvatelia ju využili. Vykynožili pôvodných obyvateľov a vyhlásili nezávislosť od starého ostrova. Tí najviac ctibažní rýchlo ustanovili jednotnú vládu, čo sa ukázalo byť veľkou výhodou oproti starému ostrovu, ktorý bol odjakživa rozdelený medzi mnohé historické krajiny.

 

Vládcovia nového ostrova začali využívať túto svoju výhodu: zistili, že štvaním jedného kráľovstva na starom ostrove proti druhému sa starý ostrov oslabuje, a tým rastie ich moc. Rozdeľ a panuj, to sa čoskoro stalo hlavnou zásadou ich politiky. Starý ostrov sa tak pohrúžil do nekonečných vojen a jeho moc postupne upadala, zato na novom ostrove bol mier a jeho vládcovia boli čoraz mocnejší. Využili všetku svoju vrodenú zákernosť a ľstivosť, aby skryte nanútili krajinám starého ostrova svoje falošné učenia, falošné zákony a falošných vládcov.

 

Zlo napokon zaplavilo celý starý svet a hrozilo, že ho zahubí. Starý ostrov bol postavený pred voľbu: buď sa nechá celkom ovládnuť a zničiť, alebo sa postaví na odpor. Ale ako? Čo mal starý ostrov urobiť, aby sa zachránil, aby vrátil svetu rovnováhu, spravodlivosť, mier a dobro? Zodpovední mužovia starého ostrova sa nevedeli dohodnúť, a tak sa išli spýtať starej veštice.

 

Veštica im vyriekla veštbu: „Zlo môže byť porazené iba dobrom. Zlo bude porazené iba vtedy, ak namiesto cudzích učení tu budú platiť vaše domáce pravdy overené vekmi, namiesto cudzích zákonov zavládne vaša domáca spravodlivosť a namiesto vládcov v cudzích službách budú vládnuť vaši domáci vládcovia dbajúci o svoj ľud, mier a dobré susedské vzťahy.“ Starešinovia sa zamysleli a spýtali sa: „Ale ako to máme dosiahnuť?“ A veštica im odpovedala: „Každý z vás sa musí pozrieť na dno svojej duše. Iba vtedy uvidíte čo je dobro a čo zlo, uvidíte čo je ozajstné a čo falošné, a tam nájdete aj cestu ako zachrániť váš svet.“

 
snake_eater

akú cestu odporu zlu našlo desať dobrých neozbrojených starešinov, stojac proti jednému cudziemu zlému žoldnierovi?

nové