ONI neprestanú, pokiaľ sa na tom bude zarábať

Sitra Ahra

V týchto dňoch prebehol v TV (v Kanade) nový ‘skvost’ sionisticko-americkej produkcie, produkcie arogancie a nenávisti voči árijskej rase ‘in general’ a proti Nemcom/Tretej ríši ‘in particular’, menom “NAZI ULTIMATE EVIL”. Ich nenávisť a “holokaustový folklór” neprestáva ani 70 rokov po tragédii a genocíde nimi páchanej na európskych národoch.

Po cca. 30-tich sekundách, keď som sa dozvedel, aký bol Hitler ‘najväčší vrah” v dejinách ľudstva, ako on a jeho okruh (Goebbels, Göring, Himler, atď.) rozpútali svetovú vojnu a zabili 60 miliónov (donedávna to bolo 52, potom 56 a už je to 60, typická židovská matematika), tak som to samozrejme vypol.

Toto svinstvo, vyprodukované týmto ‘verminom’ a jeho gójskymi otrokmi ma však presvedčilo, že je čas vyhrabať z môjho archívu text, ktorý tam uchovávam už od roku 1989, teda 26 rokov!

Je to text napísaný mojim nemeckým priateľom, ktorého meno neuvediem, pre jeho pokoj a bezpečnosť. Vieme všetci, ako pracuje CIA a Mossad, ruka v ruke). Je totiž už 40 rokov prenasledovaný a bol aj uväznený.

Tu je jeho znenie:

Priložený materiál je vám zaslaný za účelom akosi vyrovnať nával mediálnej nenávisti a hystérie, ktorá zaplavuje Západný svet celkove, ale hlavne Severnú Ameriku. Po mnoho rokov sme si my Nemci mysleli, že nebude potrebné vynášať na povrch hrôzy vojny, spáchané Spojencami, ale vzhľadom k tomu, že členovia “pomýleného spojenectva” Druhej svetovej vojny trvajú na ostentatívnom ‘defilé’ vraj nemeckých zverstiev, sme prinútení brániť sa odhalením ‘kostlivcov’ v skriniach Spojencov.

Pretože oslovujeme americké čitateľstvo, predstavíme vám niektoré americké vojnové zločiny a zverstvá počas Druhej svetovej vojny.

My Nemci sme zhnusení americkými politikmi a médiami, chovajúcimi sa tak hypokriticky, že vám teraz nastavíme zrkadlo Pravdy, aby ste mali jasný, dobrý a presný pohľad na seba samých. Dúfam, že znesiete toto odhalenie, práve tak, ako my Nemci sme niesli náš ’imidž’ strašiakov po toľko dekád. Toto je prvý bulletin Amerických vojnových zločinov, ktorý obdržíte. Ďalšie budú nasledovať – mnoho, mnoho ďalších.

Musíte konečne porozumieť, že Druhá svetová vojna nebola ani zďaleka taká ‘spravodlivá’, taká ‘korektná’, alebo taká ‘nekomplikovaná’, ako mnoho ľudí uverilo. Druhá svetová vojna zahrňovala mnoho ľudí a mnoho problémov. A čím viac ľudí zahrňovala, tým viac sa tieto problémy stali komplikovanejšie a nejasnejšie.

Informovaní učitelia a študenti histórie sú si dobre vedomí skutočnosti, že Druhá svetová vojna nevyriešila žiadne väčšie problémy sveta. V skutočnosti vytvorila nové, tak isto ako Prvá svetová vojna. Sovietska hrozba svetovému mieru a obchodná rivalita medzi Japonskom a Spojenými štátmi sú len dva príklady predvojnových problémov, ktoré sa stali ešte akútnejšie práve príčinou tejto vojny. Americké domáce problémy, vrátane národného dlhu, nezamestnanosti a rasových nepokojov, lomcujú Amerikou viac a viac a môžeme dôvodne argumentovať, že dve Svetové vojny urobili tieto problémy len väčšími a to rýchlejšie.

Depresie pred týmito dvoma Svetovými vojnami a nasledovné, krátke obdobie prosperity – pre niektorých – nemôžu v žiadnom prípade ospravedlniť tieto vojny. Ani tí, čo tieto boje vyhrali, nemôžu predstierať “víťazstvo”. I keď malá menšina prosperovala z týchto vojen, drvivá väčšina svetovej populácie, vrátane Američanov, Nemcov a Talianov, etc. v skutočnosti prehrali. Pozrite sa len na národný dlh Ameriky, nezamestnanosť, nestálu ekonomiku, skorumpovaných politikov. Pozrite sa na nich, Američania a povedzte nám, Nemcom, čo ste vyhrali tým, že ste bojovali v Druhej svetovej vojne.

Svojimi hysterickými obvineniami Nemcov nám dokazujete, že rany, ktoré ste utŕžili v Druhej svetovej vojne, nie sú zahojené. Hnisajú. To znamená, že musia byť prepichnuté a znovu otvorené, tentoraz skalpelom Pravdy v rukách Nemca – nie s cieľom vám ublížiť, ale s cieľom, aby ste boli vyliečení, aby vaša protinemecká hystéria mohla byť vyliečená a aby ste konečne mohli zasadnúť a vyriešiť vaše vlastné skutočné problémy. Tí, ktorí ešte aj dnes budujú mylnú víziu nemeckého ‘strašidla’, to robia preto, aby vás odvrátili od skutočného nebezpečia hroziaceho vášmu bohatstvu, vášmu zdraviu a vašej slobode.

Američania sa radi považujú za národ noblesných rytierov v blýskavom brnení, alebo ako ‘cowboy–style’ hrdinov, ktorí chránia hodnoty detského skautu, slobodu a právo. Pravda je však úplne iná, napriek skutočnosti, že mnoho Američanov k týmto ideálom mlčia vo svojich prejavoch vo volebnej kampani. Z tohoto egoistického, hypokritického stanoviska, autori protinemeckej propagandy nazerali nesmierne kriticky na každý aspekt nemeckej spoločnosti a nemeckých politických ‘lídrov’. My teda otočíme mikroskop a pozrieme sa na americkú spoločnosť a amerických politických ‘lídrov’!

Budeme skúmať a analyzovať americké vojnové zločiny, rasovú politiku, vojnovú agresiu, vojnovú propagandu, vojnové zisky, imperializmus, bláznivosť, korupciu a kriminalitu na vysokých ako aj nízkych miestach – vo vašom governmente, vaše banky, vaše kostoly, vaše školy, váš priemysel, vaše ozbrojené sily a vašu politiku.

Budeme porovnávať vaše falošné predstieranie morálky s vašou kriminálnou realitou, vaše uprednostňovanie korupcie, drogy a pornografiu s vašimi nechutnými plánmi “zachrániť humanitu”. Pozrieme sa na tých z vás, ktorí notoricky kážu jedno, ale uprednostňujú iné. Budeme psychoanalyzovať vašu klasickú schyzofréniu, v ktorej kombinujete detské utopistické sny s najcynickejšími kriminálnymi ambíciami. Budeme kruto kritickí o americkej spoločnosti a americkej histórii. Je to naše právo ako Nemcov, lebo vy ste boli neférovo kritickí o nás tak dlho, že sa to stalo vašim návykom. Ste tak protinemeckí, že si to už ani neuvedomujete.

Najnepohodlnejšou vecou pre vás, zasnený národ je, že nebude úniku od VAŠEJ ZODPOVEDNOSTI. Nemôžete fňukať, že nie ste zodpovední za činy iných Američanov, alebo že ste ‘len robili svoju prácu”, alebo ‘počúvali rozkazy’. Vy ste zodpovední! Amerika uviedla v Norimbergu ako zákon, že všetci Nemci boli a sú zodpovední, individuálne a kolektívne za všetko, čo sa stalo, alebo “vraj” stalo počas Druhej svetovej vojny. To nie je vláda Nacionálne Socialistického Nemecka, čo pokračuje v platení vojenských reparácií Izraelu.

To je vraj “demokratické” Nemecko, ktoré platí a platí a platí a Nemci teraz žijúci, ktorých väčšina nikdy ani nežila v Tretej ríši, má platiť za fiktívnu vinu svojich otcov a starých otcov – nielen v materiálnych hodnotách, ale v morálnych, z pocitu viny za veci ktorých sa oni nikdy nedopustili.

Pomenovali ste náš národ a našu spoločnosť “kriminálnou”. Označili ste niektoré nemecké organizácie ako “zločinecké organizácie”. To činí každého Nemca “kriminálnikom” vyššieho alebo nižšieho stupňa, tak ako to robí všetkých Američanov, individuálne alebo kolektívne, vinných za omnoho väčšie zločiny proti mieru a zločiny proti ľudskosti, aké si väčšina Nemcov nevie ani predstaviť. Váš pokus urobiť z Nemcov “strašiakov” histórie len hromadí vaše zločiny – vy, národ, v ktorom jeden z troch bielych ľudí je nemeckého pôvodu!

Američania, v skutočnosti ste veľmi chorí a bude treba veľké úsilie z našej strany, aby sme vás vyliečili. Dúfajme, že budete včas vyliečení, skôr ako zmiznete za závojom vlastných lží a korupcie.

“Genocída” je zlé slovo, ale vy ho máte v obľube, a tak idete uviesť tzv. “Genocide Convention or Treaty” do zákona a tak zničiť váš “First Amendment Freedom of Speech and Press”, ako sa stalo vo všetkých krajinách, kde táto “Treaty” (Dohoda) bola prijatá.

Je iróniou, že vy, Američania, ste boli jediní, ktorí ste išli do Druhej svetovej vojny skutočne s plánom a programom “genocídy” a podnikli ste všetko, podľa vašich najlepších schopností, vašim masívnym bombardovaním bezbranných nemeckých miest a vašim plánovaným vyhladovaním nemeckých civilov a vojnových zajatcov, následne po vašom “Victory in Europe”.

Ach, áno, vy ste skutočne boli rozhodnutí nás všetkých vyvraždiť a dokonca ste to aj priznali. Len si prečítajte vaše vlastné knihy pod titulom “Germany Must Perish” (Nemecko musí zhynúť), “What to do with Germany” (Čo robiť s Nemeckom), “Germany is Our Problem” (Nemecko je náš problém), atď.

Preto, že ste sa rozhodli nahradiť váš ‘Morgenthau Plan’ za ‘Marshall Plan’ neznamená, že váš vražedný pokus bol menej vražedný. To len znamená, že ste zmenili na moment plány. Vaše intencie sú tam stále, lebo ste nás opakovane varovali – Nemcov aj vrátane západných Európanov, že nás považujete za nebezpečných obchodných rivalov, že vy nebudete odstavení a my všetci budeme zničení nukleárnym holokaustom, alebo zotročení vašim ‘galantným sovietskym spojencom’. My vás dobre poznáme, o moc lepšie ako poznáte vy sami seba, vy americkí “lotus-eaters” a snílkovia!

Možno ako jedinci si neuvedomujete, alebo ani neviete o vašej zodpovednosti, ale nevedomosť vás nezbavuje vašej povinnosti použiť váš mozog, ani vám nedovolí ujsť pred istým trestom, ktorý vás neminie, za pokus vyhnúť sa svojej zodpovednosti.

Možno dáte prednosť prejsť cez križovatku so zavretými očami, ale stále budete cítiť bolesť, alebo budete usmrtení, keď vás prevalcuje nákladné auto. Môžete si myslieť, že vám bude prepáčené, ale história neprepáči nikomu a najmenej tomu, kto dobrovoľne prinesie pohromu na seba samého, alebo iných. Ste vinní, Američania, omnoho viac ako si myslíte!

Vašimi bombardérmi ste zničili naše mestá, naše kultúrne strediská, zabijúc pritom mnohých z nás. Vy ste vedeli, že naše katedrály, naše mestské haly, naše kostoly, naše knižnice, naše múzeá a naše domy neboli výrobcami vojnového materiálu, a neboli nimi ani naše nemocnice! A to je hlavne to, čo ste bombardovali dúfajúc, že nás zabijete ešte viac, aby ste zlomili nášho ducha. Zabíjali ste nás, ale my sme bojovali ďalej. Potom, keď už sme nemohli ďalej bojovať, chceli ste nás zničiť vašim okupačným vojskom. Vy ste nás vyhladovali, orabovali, zabíjali, znásilňovali naše ženy a uspeli ste v zabití ďalších miliónov Nemcov. Dopustili ste sa ‘genocídy’ znovu a znovu. Snažili ste sa prisúdiť nám ďalšiu ‘vojnovú vinu’, presne ako ste urobili vo Versailles po Prvej svetovej vojne, tentoraz ‘inscenovanými súdmi’ našich vodcov v sovietskom štýle. Snažili ste sa otráviť naše mysle vašim vlastným, charakteristicky americkým štýlom korupcie. S pomocou vašich okupantských panákov, ktorí nám vládnu podnes, pripravili ste nás o všetku slobodu.

Snažíte sa nahovoriť svetu, že ste bránili vo vašej ‘vojne za skončenie vojen’ a vaše vojny mali “urobiť svet bezpečným pre demokraciu”. A nakoniec, po vašich zločinoch proti nemeckému ľudu, čo ste dosiahli?

Zabili a vyvraždili ste nás na milióny. Urobili ste nás skoro tak chorých, slabých a skorumpovaných, ako ste vy sami. Odopreli ste nám naše základné práva ako ľudským bytostiam, našu slobodu a naše sebaurčenie. Ale stále nie ste spokojní. Nie ste spokojní a nikdy nebudete, lebo my, Nemci, nie sme váš problém. My nie sme vaši nepriatelia. Nikdy sme neboli! Vy ste svojim vlastným problémom a vlastným nepriateľom. Preto, ako národ, umierate. Nikdy nebolo nemeckej hrozby vašej existencii, ale čím viac ohrozujete existenciu Nemecka, tým viac času premárnite, kým sa obrátite tvárou vašim skutočným problémom doma. Preto konfrontujeme vašu nenávistnú kampaň Pravdou – pre naše vlastné dobro a pre vaše. Uvedomte si pravdu, skôr ako bude neskoro.

 
Buheh

Výnimočne dobrý článok, ktorý je síce o niečom inom, ale vlastne tak trochu dosť súvisí aj s vyššie uvedeným, som našiel na zvedavcovi:

http://zvedavec.org/komentare/2015/05/6451-slepota-evropske-unie-tvari-v...

nové