Segregácia

Spoločnosť je štruktúrovaný systém a vždy sa delila na vrstvy, o tej dnešnej komplexnej, prepáčte za sprostý výraz, tzv. kapitalistickej, ani nehovoriac.
Segregácia je tiež delenie. Je to aj bežne vidieť, že súčasná spoločnosť ľudí segreguje. Napr. minimálne do 90% priestorov v budovách súčasného sveta je zakázané vstúpiť hocikomu - len vybraným, segregovaným jedincom. Nejako podobne je to s pozemkami všeobecne - všetko už patrí nejakej skupine, vrstve, segregovanej triede.
Nesegregované sú už asi len verejné záchody, verejné autobusy a iné podradné špinavé miesta.


Napriek tomu - v užšom zmysle slova bol negatívny kontext slova "segregácia" nechaný práve na verejnú oblasť - tam sa vraj segregovať nemá, lebo ... lebo, lebo taká je dogma. Žiaľ, jedno zo zmienených špinavých miest, kam by nik nechodil, keby nemusel, je aj verejné školstvo. Je podivuhodné, že to najcennejšie, čo spoločnosť má, nechávame napospas a stáva sa z toho miesto rovnako mizerné, ako záchody. Ale nemienim tu žartovať - školstvo pod Tatrami je ťažko zaťažené neznámou neprispôsobivou populáciou, o ktorej nemienim špekulovať, odkiaľ sa berie, ale je určite tu. Toto školstvo, mám na mysli hlavne základné, lebo vyššie nákaza nedôjde, s týmto problémom zápasí a niekde už použila základné hygienické opatrenia. Napríklad, keď do spoločnosti detí príde osoba  infikovaná všami - vši sú tie špinavé potvory vo vlasoch, niečo, čo sme my, vyrastajúci za zlej totality, poznali len z rozprávania a mysleli sme, že to vykapalo už za čias Márie Terézie - teda, keď niekto príde infikovaný všami, tuberkulózou prípadne inou chorobou (psychickú a nervovú demenciu nevynímajúc), tak sa kvôli hygiene telesnej aj duševnej musí umiestniť bokom, segregovať.


So segregáciou na východnom Slovensku vznikol nedávno konflikt. Skupinka aktívnych blbcov, platených za svoju kolaboráciu, udalo na súde školu. Presne zacitujem:
Hovorca Krajského súdu v Prešove Michal Drimák informoval, že žalobcom v tomto súdnom spore bola mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva. Žalovanou stranou bola Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
Ale časy sa menia. Dnes anielen  poslanci ináč hlboko submisívni voči západným degeneračným snahám, teda SDKU, oponujú. Aj štátna tajomníčka pre menšiny, ešte nedávno absolúúútne politicky korektná a Slovensko za "rasizmus" bičujúca politická poskokbaba Lucia Nicholsonová, skonštatovala:

Takže, teraz úprimne.

Áno, vadilo by mi, keby som môjmu synovi každý deň po príchode zo školy mala čistiť jeho hlavu od vší.

Áno, vadilo by mi, keby mu hladní spolužiaci kradli desiatu.

Áno, vadilo by mi, keby mi deň čo deň doma nariekal nad tým, že musí sedieť vedľa páchnuceho spolužiaka.

A áno, vadilo by mi, keby chodil domov zo školy s monoklom len pre to, že sa nenarodil v osade.

Kým deti z osád nebudú chodiť do školy pripravené, umyté a nasýtené, hra na vadí – nevadí bude mať rovnaký záver. A z antidiskriminačnej legislatívy a z rozsudkov súdov na nej založených si môžeme urobiť trhací kalendár.

Suma – sumárum, ospravedlňujem sa všetkým rodičom, ktorí majú deti v zmiešaných školách a majú negatívne skúsenosti, a ktorých moja typicky bratislavská odpoveď v klišé politickej korektnosti nasrdila a urazila. Aj keď, úprimne, veľmi by som si priala školy bez segregácie rómskych detí. Možno raz – v inej dobe, v inom Slovensku.

Dnes na toto zareagovala Sme ďalším interview s Nicholsonovou, kde už padlo máločo zaujímavého, azda len to, že situácia je podľa nej neriešiteľná. Nie, osôbka, každá situácia má riešenie, len tie vaše teórie sa ukázali presne také, ako vám to už roky hovoríme – sú bezcenné.
 Osud tohto prejavu zrútenia sa  politickej korektnosti je ďalej nezaujímavý, Nicholsonová končí spolu so Zlepencom, ktorého časťou bola.  A okrem toho, ľudí, ktorí tvárou v tvár tvrdej realite budú musieť povedať pravdu, bude pribúdať geometrickým radom.
V to dúfame.


 

nové