Smysl

Michael Winkler

Dnes půjde tak trochu o Viktora Frankla, zakladatele logoterapie. Dle svých vlastních slov přežil čtyři koncentrační tábory proto, že vždy ve svém životě viděl nějaký smysl. Od něj také pochází výrok, že konec konců existují tři způsoby nalézání smyslu: v tvořivém, v koumavém a v milujícím.

To tvořivé, tedy to stvořitelské, uvádí na svět věci, které nikdy předtím neexistovaly. Je to ten řemeslník, který je hrdý na produkt své práce, na židli, dům, vázu – vše uchopitelné, ukázatelné. Je to ten umělec, jenž prezentuje svůj obraz, je to autor u své nové knihy a myslitel u svého nového pojednání. Patří sem však i třeba takový zametač ulic, jenž spokojeně shlíží na odpad, který sesbíral, aby tak zkrášlil město. Znáte tu anekdotu o dvou kamenících? Poté co se jich zeptali na jejich činnost, první odpověděl, že mlátí do kamenů, ten druhý, že staví katedrálu. Kdo viděl více smyslu ve svém životě?

ler1

To koumavé je ovládáno zvědavostí na svět. Výzkumník v laboratoři, vynálezce ve vé dílně, to jsou prototypy koumavých. Vězí však duch výzkumníka i v laboratorním asistentovi, který má zároveň obhospodařit a katalogizovat na 200 pokusů? Výzkum se koná v kuchyni, když vyzkoušíme něco nového, na cestách, abychom poznali cizí zemi, ve vlastní zahradě, s každou novou květinou. Příroda se mění. Kdo na ni zaostří svůj zrak, objeví něco nového i na staré známé cestě, po které šel už stokrát.

To milující představuje oddanost jinému člověku, činnosti nebo myšlence. „Moje děti by se měly mít lépe.“ Toto rčení zní otřepaně, avšak tato myšlenka naplnila miliony rodičů touhou učinit více a vzít na sebe větší námahu, aby svému potomstvu otevřely všechny životní šance. Šlechtitel koní, jenž miluje svá zvířata, hodinář, který nikdy nemá na spěch, houslař, který usiluje o krásu dřeva a tónu, to jsou všechno příklady pro činorodou oddanost. Být připraven zemřít za Německo… To bylo kdysi vnitřní přesvědčení, když láska k vlasti a patriotismus měly ještě nějakou cenu. Za osvobození dělnické třídy, za svobodu, rovnost a bratrství – rovněž i politické nápady spadají pod tuto kategorii, umožňují smyslpodněcující oddanost.

Takové ty tři barevné kruhy jste už určitě někdy v životě viděli: Tři kruhy, které tvoří trojúhelník, navzájem se překrývají a tvoří tak společné centrum. Ony tři způsoby hledání smyslu se chovají podobně, jako tyto barevné kruhy. To čistě tvořivé se lehce protíná s oním koumavým či milujícím. V ideálním případě se všechno sjednotí. Podívejme se na starší paní, která staví na svůj balkon květináč. Uprostřed města si chce vytvořit jedno malé zelené místečko, koumá a zjišťuje, jak se o tyto květiny nejlépe postará, jak je zaopatří, a činí tak s oddaností. Místo šedých městských zdí vidí růst svoji oázu.

Co je smyslem života? O tom byl napsán nespočet knih, sofistikovaná díla se sofistikovanými, pro normální smrtelníky odpudivými pojmy jako „teleologie“ a „entelechie“. No, a já postavím na balkon jen jakýsi květináč…

Pohlédneme-li na běžné kosmologické učení, tak jsme tu měli jeden Velký třesk, od té doby se vesmír rozpíná a na konci je všechno studené a prázdné, dokonce i samy atomy budou roztrhány. O mnoho dříve, už za nějakých pět miliard let, se z našeho Slunce stane rudý obr, který spálí Zemi na škváru nebo ji dokonce spolkne. Květináč s kytičkami to nepřestojí, i ti největší myslitelé a umělecká díla do jednoho zmizí. Jistě, uplyne při tom spousta času, když ale tento příběh stlačíme do jednoho jediného dne, tak my žijeme přinejlepším ve druhé sekundě vesmíru. S ohledem na toto ultimativní rozpuštění, jaký smysl má pak ještě dnes vstát a jít do práce?


I kdybych věděl, že zítra zanikne svět, zasadil bych ještě dnes ovocný strom. 

Tato věta je připisována Martinu Lutherovi. Obsahuje arogantní vzdor vůči osudu, vzepření, jakési: „a just zrovna teď!“ Jestli Váš život potrvá už jenom jeden den nebo dalších sto let je zcela nejisté. Jedno však jisté je: Vy, jenom Vy, můžete tomuto životu dát každý den nějaký smysl anebo jej proživořit v bezvýznamnosti. Jen ten, kdo se vzdal, prohrál nadobro.

Záměrně jsem si vybral ten malý květináč s kytkami, neboť aby dal člověk svému životu smysl, není nutné vykonat něco světoborného. Spolková kancléřka, která zpronevěřila miliardy státních peněz, aby zachránila lačné banky, to v historii možná dotáhne k poznámce pod čarou. Dokázala však skutečně více než matka, která řádně vychovala jedno jediné dítě? Picasso může na aukcích stát klidně miliony, ale copak by Prokop Buben nemohl stejně tak milovat svého malířského koníčka? Malovat každý jednotlivý obraz s naprostou obětavostí, v aktu tvořivosti objevovat nové, rozšiřovat svůj horizont o netušené, nové zorné úhly?

Smyslem života je život sám. Veverka střádá zásoby, ikdyž ji už za hodinu sežere liška. Kos hlasitě píská svoji písničku ne proto, aby obšťastnil člověka, nýbrž aby oznámil: Tady jsem! Tady je můj revír! A kočka se připlazí, aby kosa chytla, ne z nenávisti, nýbrž proto, že je to její přirozenost. Zvířata nepřemýšlejí o tom, zda je nějaké jednání smysluplné, jednoduše tak činí. Rozmnožují se dále, druh zůstává zachován; ikdyž se někdy dějí katastrofy, které celé krajiny vylidní, tak tento druh přes toto přírodní síto opět vsákne a vezme si, co opuštěno leželo kolem. Může se zdát, že strom si jen tak bezvýznamě vegetí, on však vyrábí kyslík, čistí vzduch, svým stínem udržuje půdu vlhkou, mnoha zvířatům nabízí potravu a bezpečné útočiště ve svém větvoví. Tvoří vlastní malý ekosystém, ať už stojí jen tak sám na planině nebo uprostřed lesa.

Na tomto jednom stromě vidíme, že jeho existence je s jinými existencemi mnoha způsoby protknuta. I takový misantropický eremita působí na své bližní, třebaže dvakrát do týdne vyhubuje pošťákovi. Náš mozek, u kterého je každá buňka spojena se stovkami, tisícovkami dalších, je příkladem propojení i každého jednoho z nás. Působíte na lidi, které nikdy ve svém životě neuvidíte, se kterými si nikdy v životě nevyměníte ani jedno jediné slovo. Kupujete brambory, které kdosi někde zasadil. Tím zajišťujete chléb vezdejší sedlákovi, ale i mechanikovi v továrně na výrobu zemědělských strojů, řidiči kamionu, nákupčímu – za každým rozhodnutím k nákupu následuje téměř nekonečná řada lidí, kteří se nějakým způsobem podílí na tom, že vy si tuto věc můžete vytáhnout z regálu.

Vy jste jen kolečko v převodovce, jedno z mnoha… Ach ano, jistě, tohle rčení znáte. Ale fungovala by ta převodovka, kdyby kolečko chybělo? Každé kolečko v převodovce je důležité a nezbytné, aby vše fungovalo. Kdyby tomu tak nebylo, tak by kolečko dávno odpadlo jako nadbytečná nákladová položka. Tohle jsem nespočítal sám, ve fyzice totiž existuje jeden myšlenkový experiment. Vesmír se v něm skládá z biliárového stolu se dvěma koulemi a jedním jediným elektronem ve vzdálenosti deseti miliard světelných let. Koule se pohybují aniž by se otřely, neustále. Při 56. šťouchu zapůsobí tento jeden, nesmírně vzdálený elektron na dění na biliárovém stole. Dvě koule, jež jsou doslova nekonečně mnohem těžší než tento jeden elektron, byly ovlivněny ve své dráze. O kolik by tedy logicky mohl být větší Váš vliv, když žijete tak blízko svých bližních?

Bezvýznamný život neexistuje, existují však lidé, kteří se brání tomu, aby ve svém životě smysl viděli. Přitom pozor, abyste se smyslem nezaměňovali jiný pojem: Užitek. Když má můj život smysl, pak má tento smysl pro mě, jen pro mě samotného. Je-li však i užitečný, pak má užitek i pro ostatní. Užitečný život není zavrženíhodný; jako takový může dávat životu i smysl být k užitku pro druhé. Jenže z užitku samého ještě nevyvstává žádný smysl. Žijete především pro sebe sama. To není egoismus, nýbrž skutečnost v každém životě. Na konci svého života nelitoval dokonce ani ten nejhorlivější úředník, že už nestačil založit a zpracovat dalších 246 spisových značek.

Neptejte se mě, prosím, na smysl VAŠEHO života. Ten, kdo zná váš život nejlépe, jste vy sami. Nevím, jestli vám může pomoci logoterapeut k tomu, abyste tento smysl nalezli. Ani on nezná VÁŠ život lépe než vy, dozví se od vás jen to, co mu prozradíte. Proč tedy tu věc nevezmete sami do vlastních rukou? Ach tak, chtěli jste učit děti a nedosáhli jste toho, stát se učitelem? No a? Ve sportovním klubu neustále hledají mladé trenéry! Chcete se nějak tvořitelsky realizovat, ale vše, na co se při tvorbě obrázků zmůžete, jsou jen odháněče tchýní? Tak někdy navštivte galerii moderního umění, zde najdete obrázky, proti kterým ty vaše působí atraktivně. Jediné umění těchto kolegů spočívá v tom, že se vedle jejich „umění“ pověsí cedulky s pěti, šesti nebo sedmimístnou kupní cenou.

Zní to tak pěkně racionálně, když navrhuji, abyste vy sami přišli na to, co rádi děláte. Přitom tento postup není racionální ani trochu, je to zaposlouchání se do vlastního nitra, respektování pocitů. Co děláte rádi, dává vašemu životu smysl, nikoli to, k čemu jste nuceni. Kromě toho je to i jednodušší cesta – udělat z hobby povolání, poslání. Konáním tvořivého plni zvědavosti a oddanosti se nacházíte v centru těch tří kruhů.

Opačně je to mnohem těžší. Učinit hobby z neoblíbeného povolání možné je. Můžete se bezustání věnovat otravnostem života, pořád se vztekat kvůli tomu, že vás dal otec do učení ke kameníkovi a vy teď, po čas svého života, musíte třískat kamení. Nikdo vám nebrání v tom abyste pozvedli zrak, nikdo kromě vás. Jakmile pozvednete zrak, jakmile uvidíte, že můžete postavit katedrálu, že se podílíte na díle pro celou věčnost, stanou se ony pitomé kameny pro tuto věčnost vaší vizitkou, vizitkou něčeho, co o vás bude svědčit i za několik staletí.

O smyslu a ne-smyslu rozhodujete jen vy sami. Vy jste pány svého života, vy můžete v kanceláři prohrábávat papíry a doma tvořit model železnice, tedy do jisté míry bohorovně vaši vlastní planetu. Stejně tak dobře však můžete vyprazdňovat jeden kastl piva za druhým. Tak z vás bude alespoň profitovat pivařský průmysl. Více než dost nezaměstnaných a důchodců žije bídným životem, protože v něm již nenachází žádný smysl, protože jim byly vzaty i ty kameny, do kterých poslední roky s otrávenou náladou třískali. Sedí ve svých vytopených bytech, dostávají peníze od státu a neví si se svým časem rady. Čas se dá výborně propíjet, neustále tu je vždy nový a nový čas a ještě více piva, které lze vypít. Hektolitry za měsíc – to je také měřitelný výkon, to nedokáže každý, vážně!

Při tom všem mají tito lidé jeden jediný problém: Není nikdo, kdo by jim řekl, co by měli dělat. A přitom by už jen na cestě k pivnímu nakladatelství byly nové věci k objevení, noví lidé k seznámení. Pro psa je přirozené pobíhat s nosem u země, neboť skrze svůj nos vnímá svět. Lidé svět vnímají především očima, proto je rozumné namířit oči na tento svět a nikoli na zem. Stačí uhánět světem pozorně a s otevřenýma očima, aby bylo možné změnit život, dostat se ze smyslové krize ven.

Neumíte nic vytvořit? Omyl! Sebe sama můžete vytvořit, každý den nanovo. Jakožto nezaměstnaný nemusíte ve většině veřejných knihoven platit nic, jako důchodce dostanete slevu. Celé světy tam na vás čekají! A pokud nechcete opouštět dům – počítače jsou dnes laciné, internet všudypřítomný. U mnoha děl světové literatury již ochrana autorských práv vypršela, tyto texty najdete v síti zadarmo. Tato data jsou dostatečně malá i při slabším připojení. Do dalekých zemí se podíváte pomocí pár kliknutí myši.

Jen pokud se sami vzdáte, tak jste prohráli. Jste prohráli? Nebo bych měl raději říci: jste ztraceni. Och, i poté co jste ztraceni, jste užiteční, neboť sloužíte jako odstrašující příklad, jako vzor toho, jak by se to nemělo dělat.

Čímž se pomalu dostáváme k Ježíši Kristu. Ten kajícnému hříšníkovi neuložil, aby se za současného lamentování posypával popelem, modlil se 300 růženců a okamžitě všechny zpronevěřené miliony na daních daroval potřebnému biskupství v Limburgu, ale dal mu naprosto jednoduchou radu: Běž a už nehřeš!

Můžete kdykoli přestat považovat svůj život za smyslu prostý. Musíte pouze změnit myšlení, propůjčit svému životu smysl. Můžete to i vy, protože tohle může každý. Když se rozběhnete se zavázanýma očima, tak zakopnete o kořen, proběhnete kopřivami, zarazíte se o strom a skončíte v pichlavém křovisku. Když si pásku z očí sundáte, nic z toho se nestane, zato si však les užijete v celé jeho nádheře. Takže, pro co se rozhodnete? Pro pásku nebo svobodu?

Neboť nevíte, co činíte… Kvůli vám muselo zabrzdit auto, jen pro to, že jako magor letíte přes ulici k automatu na cigarety, místo aby jste použil přechod pro chodce. Nic se nestalo. Opravdu ne? Kvůli vám, a jen kvůli vám, dorazí teď toto auto o dvě sekundy později na určitou křižovatku. Ten náklaďák se zkapalněným plynem, do kterého by toto auto napálilo, už projel. Žádná exploze se nekoná, tucty domů zůstanou nepoškozeny, četní lidé nezraněni, nikdo neumřel. Jen proto, že jste za každou cenu museli mít svoje špinky!

Je to přitažené za vlasy? Ano! Je to nepravděpodobné? Rovněž! Je to nemožné? Ne, ani v nejmenším. Zachránili jste život, protože se nic nestalo. Nikdo, kdo se děje účastnil, to ani nepostřehl. Přesto by se bez vás udály věci zcela jinak. Jste součástí gigantické sítě, visíte na nespočtech nití, za které taháte a které hýbou zase s vámi. Není života bezesmyslu, jsou jen lidé, kteří se zdráhají smysl svého života rozpoznat.

Vy jste mistrem svého života, neboť rozhodujete, zda budete třískat do kamení, nebo stavět katedrálu, zda budete pobíhat s nosem u země, anebo hledět do světa se zdviženou hlavou. Když vás zasáhne úder osudu s nosem na zemi, zatlačí váš obličej hluboko do pozůstalosti pouliční kočky. Zasáhne-li vás se zdviženou hlavou, bude to bolet také, ale setřesete jej. Třebaže je váš obličej celý od kočíčích výkalů, můžete se rozhodnout, zda se v budoucnu budete chtít plazit ještě níže a zkuhrat, nebo ten hnus smyjete a napříště ponecháte více odstupu mezi vaším obličejem a špínou ulice.

Neříkám, že je to jednoduché. Říkám jen, že to bude pro Vás lepší, že to vašemu životu odlehčí a dá vám to sílu tento život nejen snést, ale dokonce si jej trochu i užít. Můžete světu dát vše, co vytvoříte. Můžete tímto světem projít se zvědavostí a s otevřenýma očima, stále poznávat a prozkoumávat něco nového. A můžete to, co děláte, dělat s láskou a oddaností, ať už z toho vzejde jen malý květináč na balkóně plný kytek, ten malinký chomáček plný barev uprostřed fádní šedi velkoměsta.

Před jednou pastí bych vás chtěl přeci jen varovat: před zítřkem. Ve španělštině existuje výraz mañana. Kdo nezná finesy tohoto jazyka, domnívá se, že to znamená „zítra“. Ve skutečnosti to znamená: dnes ne. Takže pokud chcete udělat „zítra“ všechno jinak, tak si sami řeknete mañana. Pak to neuděláte dnes. Neuděláte to TEĎ. Což často dopadne tak, že to neuděláte nikdy. Potom zanikne svět bez toho malého, čerstvě zasazeného ovocného stromu. Svět s tím žít dokáže. Jen vy, jen vy jste tu šanci na kousíček věčnosti nenávratně promarnili.

 
Lubov
Áno,my všetci   sme starí Nitrančania, rolníci,podľa uhlíkovej  z kostí,čo sa stále  a stále nachádzajú v našom kraji minimálne 11 000 rokov,pokojne ale aj 30 000(dna).Takže nie je čo riešiť,musíme sa vrátiť pekne krásne na polia.Pekné čítanie inak.Mersííííííí....za to,že si !
Truhlík
Celý tento text je ezoterický blábol Budhu a Višnu. Možno je to dobré pre šikmookých či opálených ale nie pre árijcov. Európu stvorilo Fidei et Ratio.  
Norman
Nie je to v rozpore? Fidei v čo? V Jahveho? V zlého chlpatého hnevlivého bôžika zlostiaceho sa na zlých hriešníkov?   (ps. v tom texte nevidím žiadne odkazy na Východnú mystiku, ani formálne ani skutočné, vidím tam spomínať nejakého Ježiša ... myslíš, že to bol nejaký Buddhov avátar?)
Truhlík
Nezhodneme sa. Viem zistiť ideologické pozadie autora textu z toho čo píše.  
Norman
Buddha bol beloch, v pravom zmysle slova árijec. Celkovo to, čo by si asi aj ty nazval pantheistická mystika, je výrazne pestovaná a doložená u belochov, árijcov. Ty k tomu zrejme nemáš pozitívny postoj. Kresťanstvo je zložené z dvoch zložiek. Živej belošskej duchovnosti a sionistickej pasce. Je to ťažká dilema, lebo mnohí poznajú len tú pozitívnu časť, ale ak je potrava otrávená len sčasti, je smrtelná vlastne celá. Článok začína spomínaním Viktora Frankla. To bol -podľa mňa- klasický freudovský hochštapler,  jeho "učenie" považujem za lacný podvod, po vojne staval hlavne na holokaust industrie. Ale Winkler ho spomenul, možno si cení jeho pozitívne črty, nedokážem rozlíšiť, čo je Winklerove a čo Franklove, ale nevadí mi to. V duchovnej sfére platí určitá objektivita, ako vo fyzike. Aj tam Einstein ukradol pre seba určité poznatky a spravila sa na nich falošná kampaň, ale objektívita je len jedna. ---- Hlavný problém je postoj ku kresťanstvu a belošskej mystike. Nezhodneme sa, nevyriešime to, ale je to dôležitá otázka, ktorá rozdeluje belošskú komunitu.  
Lubov
...ezoteriku v tom necítim.Tá by ma nezaujala. Toto je čistá sociálna psychológia o liečbe prácou.A  Varenie ako mágia všedného dňa.Aby sa tá nezaújmavá rutina stala príjemnejšou,takto jednoducho som to pochopila ja,kuchárka.
Le Bleu
A že vraj tento portál nie je o varení.:) (Inak, poznate nadhlad.sk?)
Norman
tak je to dobrá otázka - čo tým chcel básnik povedať? Tá modrá gulička je pekná, ale nejaká plesnivá, nie?
nick88
možno si mal na večeru plesnivý syr. Niekto položí otázku a ten druhý myslí si, že je nutná odpoved prostredníctvom slov. Odpoved je tu, vždy, len sa dívame na ňu očami, chceme ju počuť ušami, chceme sa jej dotýkať, chceme jej rozumieť aby sme vyzerali rozumne a preto sa pýtame. Ale dnes naučili sme sa pýtať rafinovane a to tak bez otáznika, že začneme rozumovať, argumentovať, presadzovať to svoje čo vyjde von, tak aby druhí videli, že my nepotrebujeme otázku lebo otázka v ktorej "nevieme" je pre ego neznesiteľná alebo použijeme otázku za účelom zranenia druhého aby ego verilo že stále žije a čakáme potvrdenie z druhej strany o svojej správnosti ako odpoved. Ak neprichádza či nie je po našom nutne je to druhé zlé.  Ale odpoved prichádza inak. Len ju prekrylo množstvo otázok. Otázka vyvstane ako prúd  ľudských myšlienok alebo zareagujeme na niečo vonkajšie čo nám nerezonuje lebo sa to nie blahodárne dotklo našej nepružnej dogmatickej štruktúry. A tak nechám ju plynúť, lebo básnik tu podal toľko veľa preveľa slov a slov o tom ako to je a čo je zmysel, ale povedal len svoju pravdu, svoj zmysel žitia pre neho samého ako svoju výpoved o sebe nám. V tomto časopriestore sa učíme každý nejak "chodiť" a aj dieťa pri prvých krokoch spadne ale len preto že je to nové a musí prispôsobiť svoje telo k chodeniu. Odpoved príde v tichu, spontánne-bez úsilia a nevnucuje sa druhým a preto ani potajomky nehodnotí, neposudzuje, nekritizuje a tak viem to je tá správna odpoved.  A otázka sa vyparí. Lebo ten, čo zabudol si spomenul, znovuobjavil sa vdaka tomu druhému. Ale občas sa pýtame len tak, aby sme nadviazali kontakt, snád preto, že stratili sme prepojenie alebo chceme toho druhého objavovať v sebe samom ale sme tu a tu je to všetko o vzťahoch v ktorých hlavne nachádzame seba samých. Tak nikto nie je lepší a nikto horší - možno máme len súperov tak prečo tvoriť nepriateľov či byť nepriateľom a tak ked nie je ako je on tak ten číňaň či budhista, či taoista nutne musí byť horší a nepriateľ.  Ale ked si to neuvedomíme tak pri tej spúste otázok a slov, prekryly sme nadhlad. Ale to sa stáva tu každému. Aj mne. Tak som sa opýtala a v tichu prišla odpoved. Patrí mne. Každý si ju musí nájsť sám. Básnik možno odpovedal sám sebe o čom bol "jeho" život , ja som sa v jeho slovách najprv stratila a pýtala som sa pre svoje znovuobjavenie. je to ako vlnka alebo ponorenie sa a vynorenie, to je to čo je v tomto čase a priestore. vynoríme sa a objavujeme a tak občas pýtame sa, ponoríme sa a znovu sa objavíme vo svojej podstate v odpovedi a tak nesúdime že ten je číňan, budhista, taoista a ja som nejaký lepší, lebo pravidlo je že ten lepší vo svojom zabudnutí sa znovuzrodí ako číňaň a zase mu bude vadiť ten lepší až kým raz nenájde rovnováhu. Tá gulička je krásna.
jardo b
Autor je rodeny filozof.. Podla mna tymi uvahami ide na to dobre, ale nie je tam povedane vela dolezitych a zaludnych veci.. Ovela dokonalejsie a putavou formou je o filozofii zivota napisane v nasledujucich knihach.. Je tam mozne pochopit velmi vela. Davam link na pdf aj audio formu, pre tych ktory maju chut a cas. http://ulozto.sk/soubory/jardob/dokumenty/v-megre/ http://www.uloz.to/xJh7QLPh/v-megre-anastasia-cz-10audioknih-mp3-normaln...
1488
Ako uvariť život. Trocha rozpálenej gravitácie, pár molekúl vody v meteoritoch, nejaké aminokyseliny z vesmíru a miešať a miešať... Video má peknú vizualizáciu, má medzery v poznaní, ale k Winklerovým slovám na dnes postačuje. http://www.youtube.com/watch?v=uYe_zqbokQk
--- nepodpísaný ---
Norman

je zaujímavé, že v súčasnom svete sa to cielene alebo náhodne domrvilo tak, že takzvaní neonacisti generujú a propagujú takzvanú negerskú takzvanú hudbu.

Takzvaní takzvanú.

Ak aj je to náhoda, tak je to pre systém pohodlné. Opozíciu systému má tvoriť skupina  nedisciplinovaných sfetovaných negrofilov. Odnož punkerov.  Wagner by vás  zavrel do suda a poslal rovno do helheimu.

 

1488

Netakzvaní nemajú na fetovanie negrofílie čas, arbeiterklasse si taký prepych nemôže dovoliť.

Lubov
Nevedela som ja trúba,že Wagner je takýto. Je to prekrásne ,fakt dík.
Norman
je to sprostredkovanie tých síl a priestorov v duši človeka, ktoré nám zámerne zatajili. Zámerne zatajili. Zatajili nám naše vlastné ja.
nick88
Ved toto je úžasná vesmírná hra v ktorej tvorčí proces vytvára radu oblastííííí s rôznymi charakteristikami a každá ponúka jedinečné možnosti rôznych dobrodružstiev VEDOMIA. A kto ti bráni spomenúť si na seba. Kto ti bráni vyjsť cestou slobody,  kde sloboda je absolútne vedomie. či azda až tak si sa stotožnil s roľou herca "ja Norman" a nevidíš, že v hlbke podstaty toho Absolutna, ten neger si ty sám? Na koho sa spoliehaš na nejakého spasiteľa, ale Norman to nie je potom hra. Každý musí na to prísť sám. To sa cení a potom môžeš odletieť kam chceš. a čo je teda zlo - žeby snád tento "vhľad" ? " Cokoli, co se zrodí,   aby existovalo, musí být vyváženo svým   protikladem. Z tohoto pohledu je existence   polarit všeho druhu naprosto nezbytným   předpokladem stvoření světa jevů. Tato   skutečnost má svou obdobu ve spekulacích   některých moderních fyziků o hmotě a   antihmotě. Někteří z nich věří, že v prvních   okamžicích vzniku vesmíru si byly částice a   antičástice svým počtem rovny.   Již dříve jsme uvedli, že jedním z „motivů"   stvoření je zřejmě „potřeba tvůrčího   principu poznat sebe sama", aby „Bůh   spatřil Boha" nebo aby „Tvář mohla patřit   na Tvář". Pokud by Božství tvořilo, aby   prozkoumalo vlastní vnitřní potenciál a   neprojevilo by celý jeho rozsah, znamenalo   by to neúplné sebepoznání.   Umělci neomezují svá díla jen na ta, jež jsou   krásná, mravní a povznášející. Zobrazují   jakékoli stránky života, jsou-li schopny   nabídnout zajímavé obrazy nebo předložit   poutavé příběhy.   Existence stinné stránky stvoření dává   vyniknout jejím světlým složkám, neboť   navozuje kontrast a propůjčuje   univerzálnímu dramatu bohatost a hloubku - BODKA" Takže ani nie zlo ale produkty nevedomých to je to čo tu máme - a to sú tie bolesti utrpenia čo si vzájomne sami vytvárame a nie "ONI". ľudia sa tu žerú a vyciciavajú sami navzájom a kto povedal že pravda je že,človek je na vrchole potravinového reťazca. Tak sa nedajte chránte si energiu. A že ako? Norman a ty to nevieš?           
Norman
Som rád, že sa zaujímaš o mystiku a že o nej dokážeš hovoriť. Ale zámerne ma chytáš za slovo a hovoríš v inej rovine. Existuje kultúra a tá sa predáva tradíciou. Žiaden človek na všetko neprišiel sám a ak sa novým ľuďom kultúra neodovzda, alebo sa im podá zmrzačená, je to škoda, sťažuje to ich cestu. Ak sa to deje zámerne, je to zločin. Len chcem poukázať, že píšeš o slobode a nespoliehaní sa na spasiteľa - s čím úplne súhlasím - ale zároveň odniekiaľ skopíruješ akýsi cudzí príhovor. Tak ako - niekedy je cudzia pomoc vhodná, nie?
nick88
aby sme mohli občas komunikovať . Ale prepáč, ja sa so svojími vlastnými prežitými skutočnosťami, zážitkami nezverejňujem na verejnej stránke - stráca sa tým esencia ver tomu. Na to mám svojho priateľa, a  tak občas aj cudzie príhovory a možno skús čítať medzi riadkami a možno príde k tebe čosi a pod nánosom slov nájdeš to čarovné a povieš AHA - a to bude to tvoje, tá tvoja pravda o tebe ako moja pravda je len o mne. Taká milá hra. človek príde na všetko sám tomu ver, ak odhodí svoju masku, to čo je v nástroji človeka aj ked je to skreslene povedané je veľmi silné a magické. Pomôcky ako barličky a možno práve to citované je zámerom a niekto nájde sa čo len citované hľadá a tie slová čo šli by zo mňa neboli by mu prípustné. Ved nehľadá mňa ale seba či sme tu náhodou.  Každý to potrebuje inak ,zo začiatku možno ale raz ich treba odhodiť tak že budeme jedna kultúra na Zemi a popritom vážiť si budeme kultúry predkov a raz surfovať po šírom vesmíre.  Možno som ťa klepla kladivom ale len tak jemne.  Tak aj tu politiku tak s humorom vyvážiť je krásne. Ale je to fakt hra pre silných tí neveria, že niekto príde a spasí ich takto sa to nerobí. Slovo má silu nevieš kto sem príde. Aj ked to už bude jeho príbeh ale my nie sme škodoradostní a ked tak len trošku máličko. Všetko je tu pre nás a my skladáme puzzle života. Barlička na začiatku nie je na škodu len nesmie byť práchnivá.
Norman
Ja s tebou úplne súhlasim. Človek musí isť sám a dôkazy má v sebe, ale ... je rovina spoločnosti, kultúry a tam platí alebo minimálne trvám na platnosti toho vážneho obvinenia, čo som napísal: "...je to sprostredkovanie tých síl a priestorov v duši človeka, ktoré nám zámerne zatajili."   Je to o tom, ako zámerne je mrzačená kultúra, a hlavne, ako zámerne je zatajované poznanie. (Mňa v škole naučili tzv. pytagorovu vetu. Možno by som na ňu prišiel aj sám...hm, ťažko, ale možno, ale takto to bolo lepšie)
nick
je pravda, že máme duše do pneumatík. toľko sa tu hovorí o duši jaj zase ma budú milovať, hľa koľko biznisu v duchovne v ezoterike prečo? človek chce všetko podať na tanieri a tak zožiere všetko čo mu druhí podajú na tanieri a ešte zaplatí a podakuje služobníček,služobníček. čo sa to tak bojí vykročiť do neznáma? kto to v tebe obviňuje a vážne, čo to za hru kto hrá. Nedaj sa Norman. Tak ked je niečo pokazené či zmrzačené a trápi ťa to tak daj sa do práce. poznanie sa nedá zatajiť to len niektorí v tom svojom egu zatajovali staré praktiky rituály mágiu kvôli moci nad druhými pre peniaze a niektorí to robili aby sa to nedostalo "do nepovolaných rúk" s tým že to tým pripraveným odhalia - lebo sú rôzne poznania. podľa toho čo si vyberieš, čo práve potrebuješ poznať a podľa toho ako si otvorený, no ked je niekto zahádzaný rôznymi politickými názormi a názormi nato a nato lebo tu sa to tak nosí  že "ježiš ty nemáš na to názor, preboha" tak či pod tou spústou názorov, presvedčení je ešte priestor na poznanie? či všetko vsádza sa len na horizontálu.  to čo sa učíme v spoločnosti sú len vzorce, a tak tvoríme skrze ne filtre a filtrujeme ten je dobrý, ten moc tučný, ten koktá, ten smrdí, tak nech sa nevryjú hlboko pod kožu tie vzorce. predstav si že letíš si tak vesmírom a stretneš nejakú sebauvedomujúcu sa energiu mocné vedomie a ty "zvoláš" hrdo "ja viem pytagorovu vetu" . no a tá energia naproti  spraví "ham". ako nerobím si srandu je to môj spôsob vyjadrovania sa, občas ma také srandy chytia, takže žiadne sorry. on fakt je ten vesmír dravčí ale Norman ty určite nato prídeš. tak čo ja tu trepem.
nick88
zabudla som dať pri odpovedi nick88 - ab nevzniklo že mám 2 x nick
Norman
ešte si zabudla dať pointu.
Internetový ana...
Ak ty píšeš hlúpe, zmätené, nezmyselné, múdro sa tváriace, pritom prázdne príspevky, môžeš očakávať, že výsledkom budú takéto reakcie: A) Pritiahneš mentálne dezorientovaných-tvoj vlastný obraz v zrkadle (Prasiatko, nick88, Štefan, ...) B) Ľútosť priateľov, ktorí síce majú na to, aby rozoznali tvoju úbohosť, ale nechcú ťa raniť, takže na tvoje debilizmy nikdy nereagujú (Ema, ...) C) Jedinci, ktorí síce tušia, že s tebou niečo nie je v poriadku, ale vyhovuje im, že sem-tam tu môžu niečo napísať (baloo). D) Môžeš vyvolať prudké reakcie agresivity u tých, ktorí ťa rýchlo prekuknú. (Koľkokrát si sa už s niekým do krvi pohádal? Nikdy však to nebolo o niečom konkrétnom, ale len o to, že niekto už nemohol čítať tvoje sprostosti a zdrbal ťa.) Dokonca aj s halfwitom buhehom ste sa už neraz pochytili. E) Máš tu tiež neutrálov-prosťáčikov, ktorí sú ti vdační, že si im vytvoril priestor, aby sem niekedy mohli pridať nejaký link na niečo, čo zaujalo ich slabú myseľ na internete (na viac sa nezmôžu), aby sa potom tešili, že aj oni majú na to, aby "publikovali".
Norman
Čo ta do toho?
Lubov
 Konečne som sa našla,kategória E,aj keď dosť splýva s Céčkom:prostá heterosexuálna  žena ,ktorá však nemôže ani pomyslieť na výšiny,v ktorých sa pohybuje i.a. A navyše nemám k ruke ani nijaký link,ktorý by zaujal moju slabú mysel.  Norman,chcela som sa vrátiť dnes ráno k téme,len ma zaskočila tá miera arogancie voči Tebe  aj ostatným. Myslela som si,že tento spôsob jednania majú už iba anglosasi voči slovanom,ale vidím,že to stále ešte existuje aj bežne medzi ľuďmi. To ma mrzí.
Norman
svet je naspravodlivý a krutý:) Naozaj blbé je to, že keďže z rôznych dôvodov nemôže zraniť mňa, tak uráža ľudí okolo. Pravdupovedac, aj som sa potešil, že niekto nový nám prezradí, čo ho irituje - ale ako tak teraz pozerám, vyzerá to na starého známeho. Zabudol ešte napísať, že väčšinu hádok vyprovokujem ja sám, čo je tiež znakom mojej nenormálnosti ( veľmi odfláknuté, nepresná diagnóza, to už som si sám naordinoval aj presnejšie). Ináč ku kategórii E ti gratulujem, ja síce sám sebe patrím do všetkých, ale v tej sa mi najviac páči. "Slabá mysľ, ktorá sa na viac nezmôže a potom sa teší, že tiež publikuje". Kto chce či potrebuje viac? :-)
Lubov
 Tak dík,predsa len by som sa chcela posunúť do toho céčka,aspoň nejakú podskupinu obsadiť  c/c1 .Len čo na to baloo,hmm,hmmm
Norman
to sa ale musíš spýtať Internetového Analytika. Čo sa môjho názoru týka, kľudne na teba platí aj skupina B. I keď ty zatiaľ "nerozoznávaš moju úbohosť" - no, ale to sa môže rýchlo zmeniť - stačí, keď budeš ďalej sledovať. Cečko je pre tých, čo akože majú z portálu nejaký potencionálny úžitok, pre politicky zameraných  - no ale ty nemáš politické ciele.  
Buheh
aj ja som sa tam našiel, aj ja. Ináč, tiež si myslím, že viem odkiaľ vietor fúka. Aspoň vieme, že to ešte neurobil.
Norman
Ten čas, 4:38, to neveští nič dobré.
Buheh
:)
Norman
Hore som použl slovko neger, hlavne asi pre to, lebo kedysi tak určitý typ hudby bol označovanýi - a historicky oprávnene. Zároveň to ale nie je urážka černochov - neger je predsa už len taká abstraktná nadávka a dá sa povedať, že sa vzťahuje na čierne živočíšno, ktoré je naozaj v každom z nás. Veď tie zvuky, ktoré kritizujem, to by naozaj černoši v Afrike neprodukovali a nepočúvali.

nové