Tri podstatné faktory zdravej tradície

Predstavme si, že jestvuje určitý prúd znalostí, určitá "zdravá tradícia", ktorá sa ťahá s ľudstvom a neustále bojuje s bežným chaosom. Každý si pod tým v detailoch môže predstaviť niečo iné, a každý to pozná v trocha inej forme, ale niečo také tu povedzme jestvuje.

Chcel by som zosumarizovať tri také základní zložky a nástroje, ktoré skutočne zdravá tradícia a hnutie má.

 

1. Poznanie, vedomosti

Tradícia je zhrnutie čistého poznania ľudstva. Vedie ľudí k sebapoznaniu, ako k racionálnému základu poznania externého sveta. Kým mnohé iné ideologické smery sú založené na dogmatike, teda na skostnatených výrokoch, ktorých zmysel je mnohoznačný, reálna zdravá tradícia je živá a neustále overovaná. Už v hlbokej minulosti mala tento vedecký prístup. Preto v ohľade poznania má veľkú výhodu, výrazne lepší nástroj.

Prirodzene, ak naši oponenti s nami nesúhlasia, neznamená to automaticky ich zlú vôľu, alebo ich ťažký omyl, ale dosť často len nedostatok vzájomného porozumenia. S mnohými ľuďmi sa dá nakoniec dohodnúť, zjednotiť jazyk - len to chce čas a dobrú vôľu aj z ich strany.

Ale v mnohých prípadoch sa oni naozaj ťažko mýlia. Omyl je bežným javom v chaotickej prírode, nesmie nás prekvapovať, že sú mnohí ľudia mentálne zmrzačení, a že z toho omylu rezultuje ich zlovoľnosť a amorálnosť

Naše poznanie prirodzene tiež nie je dokonalé. Ale percentuálne máme oveľa lepšiu tradíciu poznať a pochopiť, ako konkurencia. Na našej strane sú schopnosti, metódy aj vzdelanie. Len si pripomeňme nepochybnú silu bielej vedy ktorá celý čas viedla ľudstvo - to je naša tradícia.

Preto zdravé hnutie sa nemôže nechať zatlačiť do pozície nejakých hlupákov z ulice, musí vždy mať intelektuálnu prevahu.

 

2. Morálka, etika.

Zdravá tradícia je na výrazne morálnejšej strane, ako oponentské svetonázory. Cieľom zdravej tradície nie sú prízemnosti, ale vyššie dobro, ušľachtilý vyšší človek. To je ideál, ciel, vždy sa o to pokúšali aj naši predkovia.

Ľudstvo sa samozrejme v minulosti opakovane dopúšťalo aj primitívností a krutostí. Nikdy to však nebolo z podnetu zdravej tradície, vždy to bola choroba zvonku. Rôzne tie archetypické zločiny minulosti, ktoré s dnes vyčítané ľuďom, nemajú nič spoločné so zdravou tradíciou. Napríklad tie chronicky známe, do veľkej miery umelo vytvorené mýty, ako rôzne tie "zabíjania kresťanov", alebo na druhej strane "upalovanie kacírov", rôzne tie "genocídy" a "holokausty", "útočné" či "obranné" vojny - nič z toho nemá nič spoločné so samotnou morálkou zdravej tradície. Tieto veci sú plodom historických zlomov a tragédií, zdravá tradícia ich nechce a nepodporuje, ale je do nich zatiahnutá ako loď na oceáne je občas zatiahnutá do búrok.

Hnutia založené na zdravej tradícii vždy šírili ako ideál čistotu a prirodzený poriadok. Nie dogmatickú krehkú skostnatenosť, ale organický overený prostý život. Tieto ideály sú napádané chaotikmi a anarchistami v najhoršom zmysle slova - ale o to viac je jednoznačné, že vyššia etika bola a je na strane zdravej tradície.

 

3. Moc, bohatstvo.

V tomto bode sa najviac prejavuje určitý defétizmus a obavy. Mnohým sa zdá, že čiernota ovláda väčšinu sveta a má viac bohatstva, ako zdravá tradícia.

Tento omyl pramení z pomerne častej predstavy, že jestvuje nejaký záverečný stav, v ktorom svetlo prevládne nad tmou. A ten omyl je zas spôsobený nezrelosťou svetonázoru. Akákoľvek civilizácia ovláda iba kus sveta, ten zvyšok, veľká väčšina, je vždy temná džungla. Aj akékoľvek ideály ťažko obsiahnu celý známy svet, takmer vždy sú len určitá menšina. Jestvujú v zákutiach pralesa alebo oceánu mocné, nebezpečné či jedovaté monštrá? Nuž áno, je to ich oblasť, načo vynakladať úsilie a snažiť sa všetko kontrolovať? To sa ani nedá, na to naozaj nemáme silu.

Zdravej tradícii musí stačiť, že jestvuje vo svojej oblasti, že civilizačnú štruktúru vo svojej lokalite. To, že jestvuje mocný nepriateľ za hranicami, že je nebezpečný a že sa o nezbavíme, je síce nepríjemné, ale nesmie to spôsobiť nejaký neustály život v strese, strachu, nervozite. Nesmie to spôsobovať pochybnosti v tom, či je pravda na našej strane. Existencia zla na zemi je prirodzená základná vec a bez neho by nemalo ani dobro svoju energiu a svoju kvalitu.


Záver

Toto sú tri oblasti zdravej tradície. Ak ich porovnáme s našimi národnými hnutiami, je jasné, že chybujú v otázke autority poznania, v otázke prevahy svojej morálky, ale aj v otázke moci - vo všetkých sú neistí a ani sami nechápu, že majú prevahu.
Slovensko je politicky mladé, jeho samostatnosť v moderných dobách má len 28 rokov a je prirodzene, že začalo nie zrovna šikovne. Musí sa ale už naučiť chodiť a my sme tu našli tieto tri body, ktoré musia národné hnutia spĺňať. Ak nie, budú stále marginálne. Budú stále trpieť komplexom menejcennosti, mylnou sebazničujúcou predstavou, že sú len nejaká hlúpa menšina.

Pravda, dali by sa napísať aj ďalšie body, ďalšie vlastnosti, čo chýbajú. To už nechám na vás, aby ste tu doplnili, čo sa vám zdá, že národným hnutiam ešte chýba.

 

 

 

0
Ľubov

Eve Pilarovej je už lepšie. Možno to tam teraz,pri stretnutí , takto vyzerá:
https://www.youtube.com/watch?v=PKvsWdjH2i4&list=PL2D47078ABEC986A1&index=5

Norman

Je nebezpečné dotálat sa hvezd na zem spadlých,
je nebezpečné dotákat se cehokoli,
https://www.youtube.com/watch?v=_hOP08KT4L0
:)

Ľubov

mám takú prosbu k Tebe. Ty chodíš aj na tie americké stránky pre našich,či by si sa nemohol na niečo pozrieť.
Teraz na Veľkú noc by mal mať premiéru Gibsonov film Vzkriesenie Krista,čiža 10.apríla. A nikde nič,len obrovské ticho. Matne si spomínam,že Gibson niečo povedal o dž.,potom to rýchlo zamietol pod koberec,že vraj bol opitý. Ale vyzerá to tak,že skončil,neexistuje,nepíše sa o filme,v ktorom Kristus aramejsky zvolá"Moja krv na vaše hlavy"

Tak Ťa chcem poprosť,či by s vedel zistiť,či tá premiéra bude,alebo čo sa vlastne stalo s Melom Gibsonom...dííík

Roland Edvardsen

Na túto Veľkú noc určite film Vzkriesenie Krista premiéru mať nebude, lebo ešte sa len bude natáčať. Naplánovaný je až na rok 2021. Release Date: 31 March 2021 (USA)
https://www.imdb.com/title/tt5795232/

Ale či sa to naozaj podarí natočiť, či to neuviazne...to je vo hviezdach.

Ľubov

Pretože informácie pred rokom hovorili,že premiéra bude tento rok.
https://www.hlavnespravy.sk/vo-svatom-tyzdni-pride-kin-film-mela-gibsona...

Písalo sa o tom,a zrazu,akoby uťal.Ešte raz dík.-),škoda,tento rok by to mohlo by/t obzvlášť zaujímavé.No,niečo na tom škrípe....Gibsona zrejme odpísali

Roland Edvardsen

Hej, to je správa z r. 2019. Vtedy sa plánovalo, že by to mohli stihnúť natočiť už v r. 2020, ale ako vidíš proces sa spomalil. Takýchto projektov, ktoré sa mali natočiť už bolo...Gibson istú dobu chcel nakrútiť napr. veľkofilm o Júdovi Makabejskom. Scenár mu mal napísať Joe Eszterhas (Flashdance, Základný inštinkt, Showgirls), ale z projektu nakoniec nič nebolo. Tí dvaja sa dostali do konfliktu, keďže z Eszterhasa sa vykľul pekný zmrd, ktorý sa očividne chcel priživiť na legende antisemitizmu či celkovo bulvárnej senzácii. Dokonca Gibsona tajne nahral, keď bol opitý či v psycho fáze (Gibson je tiež duševne chorý, trpí bi-polárnou poruchou + je aj alkoholik) obdobne ako tá jeho ex-priateľka, "golddigging whore" z Ruska: https://www.youtube.com/watch?v=kEAO9j4MWH4

Tona Nagua

Ľudia sa snažia o niečo "bojovať" avšak vo väčšine ich túžby "nie sú vypočuté". Prečo? Pre nepochopenie podstaty mechanizmu a tak to človeka zaveje niekedy ani nevie kam, kam ani nechcel. Mám rada ten model hodín, nakoľko sú tu tri energetické štruktúry, ktoré ovplyvňujú životy ľudí. A tu sa od narodenia až po smrť pohybujeme. Akoby taký program. Sú majstri, ktorí sa z tohto vedia dostať. Majstri na strane "dobra ako aj majstri na strane zla". Tak ako fungujú hodiny, sekundová ručička ako záujmový labyrint ak prerastie do závislosti príde do bodu a pohne sa minnútová ručička, labyrint udalostí, ktorý sa zmení, ktorý tiež keď prekročí ten bod pohne hodinovom ručičkou labyrintom života a život sa zmení. Labyrint má tendenciu rásť. Škoda, že toto najviac využíva tá druhá strana, ktorú nazývame "zlo" či "temná strana". Sú tu veci, ktoré človek nenájde v knihách, pretože sa iba ústne podávali a podávajú. Ako poznáme homo sapiens, rýchlo dokáže všetko zneužiť. Javí sa to tak, že sme sa dostali do nerovnováhy teda strana "zla" stala sa dominantnou. A tu je zase diléma problém, ako "bojovať" proti tomu zlu. Tu je už veľké množstvo názorov od veľkého množstva kultúr. Mnohí sa predsa neznížia k tomu aby potrestali nejakou formou zla aby sa "karmicky nezaťažili" či "bojovníci svetla" mudrujú filozofické témy a keď sa pozrieme na svet vidíme koľko nevinných detí stále trpí, umiera pretože dospelý homo sapiens má tu večnú dilému či niečo urobiť a keď tak ako. No keď nemá tie správne "vedomosti" lebo sa o ne nezaujíma, prednosť majú iné veci, tak asi ďaleko nezájde.Samozrejme druhá strana za tie veky nadobudla takú dokonalosť, že tento boj je lepšie prenechať "majstrom" ale človek by mohol aspoň pouvažovať o tom modely hodín a potom sa rozhúpať a robiť niečo s tými labyrintami a so strachom zo smrti, pretože človek sa veľmi bojí, že zomrie a tak sa iba schováva a vníma sa ako obeť. Pozrieť sa na túto tému z rôznych uhlov pohľadu. Ak bude predo mnou stáť nepriateľ a bude ma chcieť - zvolím to tvrdšie ako príklad - zabiť sú len dve možnosti, zabi alebo sa nechaj zabiť, či nechaj zabiť svojich blízkych. Biť nepriateľa jeho zbraňami to je umenie a techniky veľkých majstrov. Tieto techniky nie sú preto pre "verejnosť" pretože človek ako tvor stále slabý rýchlo vpustí do svojho srdca na jeho ihrisku, petože väčšinou tam sa boj odohráva zlo a tak sa pridá na stranu zla alebo padne. poznanie, vedomosti, moc.

Norman

Tento článok bol napísaný tématicky k politickým hnutiam, teda ku politickej realite, nie až tak ku nejakej teórii. Proste súčasné patriotické a realistické politické hnutia nedokážu byť elitné na poli sebavedomia, moci a na poli morálnej prevahy .

Ale k tým "temným stránkam" patrí fakt, že si takto nordické etniká nechali zobrať zásadné zbrane. Táto "obava z temnoty", ktorá bola vnútená severu, je hlavná príčina jeho slabosti. Dočasnej slabosti, prirodzene sa jej môže zbaviť.

Čo sa týka "karmického zaťaženia" - veru, kto sa toho obáva, mal by si prečítať aspoň Bhagavadgítu, ak už nie niečo lepšie. Gíta sa venuje predsa presne tomuto problému a dáva jednoznačnú odpoveď. Kedže nemožno čakať, že dnešný lenivý človek siahne po tom spise, napíšem tu podstatu tej odpovede jednou vetou: Samozrejme že nemožno zabíjať, ale to, čo nevzniklo, nemožno zahubiť a to , čo vzniklo, musí zaniknúť - tak bojuj, lebo veci tak musia byť.

Ale nejde len o to, či boj alebo nie boj, ide aj o to, ako - a tu samozrejme sa vedie boj práve v čiernej duchovnej/duševnej oblasti. Žiaľ, renesancia väčšiny severských a slovanských národov špeciál je akoby limitovaná farebným bledučkým folklórom a naivnou chorobnou otvorenosťou. To je omyl, ktorý bol na nich hodený ako sieť a s ktorým teraz zápasia, nevediac sa ho zbaviť.

Len pre zhrnutie zopakujem pointu článku:
1. poznanie, lebo to je základná moc
2. morálka, lebo tá nás povyšuje a nepriateľa ponižuje
3. moc v užšom slova zmysle, hlavne teda tá mentálna
Toto tu proste chýba. Namiesto poznania sa operuje Jahvem pod iným menom, namiesto morálky sa nechali zahnať do akéhosi fašizmu, a do tretice moc - tu proste nepoznajú ako ľudia nepoznali aplikovanú elektrinu pred Teslovými vynálezmi.

Tona Nagua

si nechali vziať svoj "príbeh-historiu". Práve tu by som pripomenula, že práve veľmi sa šermuje so slovom morálka a to tak, že jej skutočný význam a tak aj jej sila sa vytráca a pridelilo sa k nej niečo úplne iné čo oberá o silu a bezchybnosť, kde bezchybnosť je to, že pri činoch nestrácame energiu, stráca sa len v prípade ak konáme proti vlastnej prirodzenosti. Ľudia moralizujú a to tak, že odsudzujú, závidia a boja sa a získavajú sa navzájom vyprávaním si svojích drám. Vytratili sa mravné zásady spojené s krásou. A tak nielen nordické etniká strácajú strategický plán a nevedia uplatniť atribúty "bojovníka" a ich tyran má nad nimi moc. Každý otec by mal viesť syna k atribútom. Sú to tie, ktoré sa vzťahujú k vnútornému stavu a to je sebaovládanie a kázeň ako aj druhé dva atribúty a to trpezlivosť a zmysel pre správnu chvílľu, ktoré už patria do ríše človeka poznania. Ľudia sa začali brať strašne vážne, nemajú žiadnu premyslenú stratégiu, ktorú by mohli potom uplatniť v pravý čas. Chýba naladenia sa na Ducha - to je ovládanie. Poznať silné stránky a slabiny. Trpezlivo vyčkávať až príde ten správny čas. Ardžuna dobre si spomenul, nechcel bojovať až kým nepochopil o čo ide po rozhovore s Kršnom. Vedieť sa naladiť to je umenie. https://www.youtube.com/watch?v=4iBE_NVJMIw

Norman

morálka je zbraň, ako každá iná.
Samozrejme, pod tiahou skostnatenej morálky poloudusení filozofi 19. storočia sa búrili, bojovali so svojmi imprintami z detstva ... ale to, že morálka im zlámala údy neznamená, že sa máme od morálky distancovať.
Morálka je proste (naša) stupnica hodnôt a prirodzene, je vhodné ju mať dobre zostavenú, takže ju treba opatrne vylepšovať - to ale neznamená, že si každý vyšinutý potrat bude robiť svoju morálku a prípadne ju ešte vnucovať celej spoločnosti.

Toto sa nedá nijako obísť, nech by s morálnou anarchiou špekulovali akokoľvek, túto jednoduchú matematiku proste neoklamú. Každý má nejakú prísnu morálku a kto tvrdí, že ju nemá, ten má dogmy najväčšie - lebo ich nedokáže vidieť (prípadne klame, že ich nevidí, čo je rovnako zlé!.

Mimochodom, spomenul som, že morálku treba aplikovať hlavne na nepriateľov? Priateľom to niekedy tiež pomôže, ale tí sú aj tak dostatočne etickí, respektíve majú kompas v sebe. Morálku teda treba aplikovať a požadovať najmä od našej opozície. To nieje pokrytectvo, to nie je farizejstvo, proste prať treba to, čo je najviac špinavé.

Ale pozri - spísať všetkými možnými slovami, čo chýba ľuďom, tiež nikam nevedie. problémy sú proste labyrint a hovoriť ľuďom stále "je to veľké zamotané nedobré klbo" - to nikam moc nevedie. Na nájdenie cesty musíš dať ľuďom do ruky koniec ten správnej nite, jeden jediný, ktorý keď zatiahnu, tak sa im to rozpletie. Ak im dávaš čokoľvek iné, všeobecné rady a prípadne ich kritizuješ, hodnotíš ich úbohý stav, tak im moc nepomôžeš.

(tu na portáli sa síce tiež často často výrazne kritizuje, ale tu nie sme primárne na pomáhanie, tento portál nie je žiadna duchovná škola, okrem toho kritizujeme hlavne nepriateľov )

Tona Nagua

Nejde o kritizovanie ale trochu prísnosti na zobudenie sa z toho hypnotického stavu v ktorom sa časť ľudstva nachádza a tým strháva inú časť. Ukázať či pripomenúť smer. A potom nech si každý sám kráča a hlavne praktikuje. A vieme, že dnes už aj každodenný život je tiež také praktikovanie a do neho treba vniesť ten "postoj" či iné. Možno to niekoho zavedie k gita č k bushido kodexu či shaolinským zákonom, či inému lebo vieme, že spoločnosť, skupiny si vytvárajú vlastné morálne hodnoty čo je správne a nesprávne a chcú aby to prevzali aj ostatní. Ale na mysli teraz mám tie univerzálne morálne hodnoty a rešpekt, ktoré nezávisia od kultúry etnicity teda a tu patrí už to spomínané. Samozrejme nejde o vynucovanie týchto univerzálnych morálnych hodnôt je to dobrovoľné, tu neexistujú nejaké tie súdy a trestanie je to len smer k dosiahnutiu "vlastného rastu", ktorý na poli tejto reality vnesie harmoniu do spoločnosti. Pre politikov by som vytvorila zákony a keby porušili čo i len jeden museli by byť za to zodpovedný a samozrejme pole politiky by museli opustiť.

nové