Holokaust bol ešte horší, ako sme si mysleli

Pred trinástimi rokmi začali historici z amerického Múzea a pamätníku holokaustu počítať miesta, kde prebiehal holokaust, a v týchto dňoch sa dopočítali. Predpokladali, že ich bude okolo 7 000, ale napočítali ich 42 500.

Výsledok ich vraj šokoval. Ba dokonca sa našli takí, ako napríklad nejaký Hartmut Berghoff z washingtonského Nemeckého historického inštitútu, ktorí sa vyjadrili, že "... takéto čísla sú neuveriteľné".  Ale sú uveritelné, pán "washingtonský nemecký" inštitút, ba sú aj rozpísané:

"koncentračné tábory (980), pracovné tábory (30–tisíc), židovské getá (1150), tábory vojnových zajatcov (1000), nevestince (500), kde väzenkyne nedobrovoľne poskytovali služby nacistickým dôstojníkom a tisícky tranzitných táborov, centrá ,,eutanázie“ , „kliniky“, kde robili potraty rasovo „nevhodným“  ženám či ženám s rôznymi formami postihnutia, aj inštitúcie na „očistu“ nemeckej rasy a „germanizáciu“  zajatcov".

Je jasné, že každé obydlie židov treba označiť za miesto holokaustu, ako aj každú fabriku či dieľňu, nemocnicu, domov pre postihnutých ako aj bordel a noclahárne. Mierne nejasné mne osobne pripadajú tie miesta, kde dochádzalo ku "germanizácii zajatcov" - ale nemožno podceňvať výdobytky vtedajšieho satanského nemeckého génového inžinierstva.

A neverím len ja. Náš ľud tiež verí, a ako ukážku vyberiem príspevok z diskusie, ktorý by sa mal vytesať do žuly a dať pred všetky tábory:

---

Holokaust bol tragédiou obrovských rozmerov, ktorá v histórii nemá obdobu. Možno sa v budúcnosti dozvieme že počet zavraždených ľudí v koncentračných táboroch bol ešte omnoho väčší ako doteraz. Možno sa objavia aj nejaké pokračovania denníkov Anny Frankovej.

autor: Šmejd de Miletitch

---

Náš ľud je múdry a dobre vie, ako to bolo.

zdroj: smeti

 
 

 

Autor: 
Kristína
Toto je ďalší člán... kúsok propagandy: Na juhu Slovenska máme zabudnutý holokaust, pondelok 4. 3. 2013 20:05 | Mikuláš Jesenský. Vlastníci pravdepodobne "vyberajú dividendy".
N

Poskytnutím finančných prostriedkov na výučbový materiál z oblasti vzdelávania o holokauste rezort školstva podporí výučbu tejto témy medzi mladými ľuďmi.

Výučbový materiál budú tvoriť metodické listy pre učiteľov a pracovné zošity pre študentov stredných škôl a gymnázií, ktoré sa budú využívať v rámci vzdelávacích seminárov na pracovisku Slovenského národného múzea - Múzea židovskej kultúry v Bratislave.
Organizátorom podujatia bude občianske združenie EDAH, pričom vzdelávanie bude prebiehať v Slovenskom národnom múzeu - Múzeu židovskej kultúry v Bratislave, ktoré je akreditovaným pracoviskom ministerstva školstva. Nový výučbový materiál vychádza z publikácií z edície múzea židovskej kultúry a dostupný bude od druhého polroka r. 2013.
Múzeum židovskej kultúry okrem spomínaných vzdelávacích seminárov ponúka aj iné aktivity pre mladých ľudí za účelom získania ďalších informácií o holokauste. Organizuje odborné prednášky, sprievodné podujatia k aktuálnym výstavám a sviatkom či spomienkové akcie ku dňu Pamiatky obetí holokaustu. Sprevádzané sú prednáškami, besedami, spomienkovými stret­nutiami, príp. multimediálnymi prezentáciami a koncertnými vystúpeniami. Umožňujú tak zefektívniť spôsob, ako aj obsah výučby na školách venovaný tomuto tragickému obdobiu v dejinách ľudstva.
Rezort školstva považuje takéto aktivity za mimoriadne prínosné a aj preto vníma poskytnuté finančné prostriedky ako vysoko účelný nástroj podpory vzdelávania o obetiach holokaustu.

Zdroj: http://afinabul.blog.cz/,

http://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-financne-podpori-vzdelavanie-...