Americké bomby zabíjali aj v Čechách

 

Americké bomby zabíjely. Pravda o bombardování území ČR na konci války 

 

I když šlo „jen" o dva nálety na Prahu, o kterých se navíc dodnes už ví spíše méně než více, ve své době představovaly z hlediska vcelku poklidného života v protektorátní Praze skutečný šok.

- První nálet
 14. února byl údajně důsledkem navigační chyby. Bombardéry původně letící na Drážďany bombardovaly prý omylem Prahu. Útočilo 62 letounů B- 17, které shodily během pouhých pěti minut přes 152 tun bomb. Zahynulo na 700 osob, zničena byla velká část benediktinského opatství Na Slovanech (Emauzy), zasažena byla ale celá oblast na pravém břehu Vltavy směrem k Vinohradům, Nuslím a Vršovicím.
- Druhý nálet 25. března byl už záměrně cílený na Prahu, na průmyslové centrum na severovýchodě města. Provedlo ho více než 500 (!!) strojů B-17 a B-24 v celkem třech vlnách mezi 11.40 až 13.20. Při náletu byly těžce poškozeny vysočanské objekty Českomoravských strojíren (bývalá ČKD) a Pragy. Záměrem útoku bylo zabránit další výrobě lehkých stíhačů JgdPz 38 Hetzer v Českomoravských strojírnách. Bomby padaly ale i na letiště na okrajích Prahy, kam se stahovaly proudové letouny Me 262 Schwalbe. Celkem zahynulo při druhém náletu na 370 osob.
 
Únorový a březnový nálet na Prahu
 
Toho únorového dne - tedy 14. února 1945 se na nebi objevilo 62 spojeneckých letadel. Každé ve svých útrobách neslo šestnáct 227kilových bomb. Americká puma o hmotnosti 250 kq Důsledek bombardování byl katastrofální. Žádná z bomb nezasáhla fabriky na kraji Prahy, ale všechny dopadly do centra na obydlené domy. Přitom zahynulo 701 civilistů, 1184 bylo zraněno, 183 domů bylo zničeno, dvě stě bylo poškozeno. Nebyly ušetřeny ani památkové objekty. Již vzpomenuté únorové bombardování Prahy je označováno jako „omyl", piloti si „prý spletli" Prahu s Drážďany... Názor si udělejte sami.

Znovu začaly bomby padat na Prahu 25. března 1945. Bylo to za měsíc už podruhé - a lidé po minulé zkušenosti věděli, že Američané bombardují plošně. Březnový nálet byl naštěstí mnohem menší než ten, ke kterému došlo 14. února. Američané útočili přesněji, za cíl si vybrali především průmyslové čtvrti. Nejvíc bomb padalo v Libni a Vysočanech, kde tehdy stály rozsáhlé průmyslové komplexy vyrábějící zbraně. Bomby ale 25. března padaly také ve Kbelích a Letňanech, kde stála strategická letiště. Při tomto útoku bylo zabito dalších 235 osob a dalších 417 bylo zraněno.
Celkem bylo v Libni a Vysočanech zničeno nebo vážně poškozeno na šedesát továrních objektů. V sutiny se mj. Proměnily:
 
Českomoravské strojírny,
Českomoravská Kolben Daněk,
Vysočanská mlékárna,
hlavní sklady firmy Julius Meinl,
továrna na stroje bratří Prášilů,
Ottova chemická továrna,
libeňský lihovar,
parní mlýny Františka Odkolka nebo
továrna na celuloidové zboží a další.
škola fy Philips
 
Značná část zasažených továren sloužila německému zbrojařství, přesto se dodnes vede mezi historiky diskuse o motivaci a oprávněnosti akce takové intenzity na samém konci války.
Během půldruhé hodiny přes poledne dopadlo na Prahu 12 tisíc bomb o průměrné váze 250 kilogramů. Krutou daň si bombardování vybralo také mezi obyvateli obcí Letňany, Satalice, Kbely a Čakovice, které v roce 1945 ještě ležely za hranicemi Prahy. Tisk v následujících dnech nepřinesl o náletu žádné zpravodajství, což je možná jeden z důvodů, proč se na něj postupně zapomínalo a informace o něm se z různých zdrojů liší.
 
Plzeň - bombardování (nejen) Škodových závodů
(tento nepřátelský akt nesmí být nikdy zapomenut)
 
(14 dní před svým příchodem, 25. dubna 1945, byl tedy tento průmyslový gigant Američany fakticky zničen) Plzeň byla i díky Škodovým závodům jedním z nejdůležitějších měst v Československu. Společně s německými koncerny Krupp a Rheinmetall patřila mezi tři nejdůležitější zbrojní továrny, pracující v době války pro Třetí říši.

Před válkou továrnu vlastnila francouzská společnost Schneider Creuzot a americká Morganova kapitálová skupina. Po tři předchozí roky byla Škodovka terčem celkem 6 spojeneckých náletů, aniž by došlo k většímu poškození. Zřejmě ani o to nebyl zájem. Spojenci si mysleli, že po válce Škodovku získají oni, takže „si ji přece nebudou ničit".

Proč se však, pouhých dvacet dní po vyhlášení Košického vládního programu, 25. dubna 1945, stala plzeňská Škodovka terčem jednoho z posledních spojeneckých náletů, si lze snadno a jen těžko vysvětlit jinak, než jako snahu oslabit český poválečný průmysl. Tento nepřátelský akt nesmí být nikdy zapomenut. Tak to diktují fakta a historická pravda.

Americkému velkokapitálu šlo především o zničení významného centra naší ekonomiky - Škodových závodů v Plzni a v dané oblasti. Fašistické Německo v březnu 1939 tyto závody zabralo a využívalo je pro svůj válečný zbrojní program, a to až do konce války v roce 1945.

Americký velkokapitál, vojáci a zbrojaři vedení vztekem a nervozitou z toho, že uvedené centrum naší ekonomiky nebudou ovládat, přistoupili ke zničení závodů v Plzni.

25. 4. 1945 se uskutečnilo poslední masové a tentokrát skutečně zničující bombardování Škodovky. Bylo to skutečně poslední bombardování v Evropě.

500 bombardérů USAF svrhlo na uvedený závod 5000 tříštivých, fosforových a zápalných bomb. 29 objektů Škodovky bylo totálně zničeno, 21 těžce poškozeno... nebyl elektrický proud, komunikační a celková infrastruktura byla zničena.

Americký zločin - bombardování Plzně na konci války- neměl už žádný strategický význam z hlediska dokončování válečné porážky fašistického Německa. Byl to jen cílený nepřátelský záměr proti nové osvobozené Československé republice, proti její vládě a proti strategické orientaci na SSSR v poválečném období. Američanům šlo o rozbití průmyslové a ekonomické základny ČSR.

USA bombardovaly ještě Nové Zámky, Nitru, Pardubice, Zlín, ČKD-Praha 25. 3. 1945 a další místa. 17. 4. 1945 bombardovaly dělnické čtvrti Škvrňany a Karlov.

Bylo zabito 624 Čechů, 453 jich bylo zraněno. Američané zničili 505 budov, seřaďovací nádraží a další objekty. Americký generál Patton, když si prohlížel ruiny Škodovky, prohlásil: »Dobrá práce, jsem spokojený!«

Předtím (17. dubna 1945) americké bomby zabíjely v dělnických čtvrtích Škvrňany a Karlov, které byly téměř zničeny, fakticky zničeno bylo plzeňské seřaďovací nádraží. Přes těžké ztráty na majetku se podařilo již v květnu 1945 obnovit některé základní funkce Škodovky, na něž později navázal další rozvoj výroby.
 
Pohled do jednoho policejního hlášení
 
Pod č.j. 400 pres./1945 bylo uváděno mj. toto: »Po obsazení Plzně americkou armádou vznikla řada nesnází, které se postupem času vyvinuly v problémy. Američtí vojáci obsazují samovolně opuštěné byty bez ohledu na jejich zajištění, vnikají do nich i násilím... na otevřených táborech německého vojska v okolí Ejpovic naskýtá se týž obraz. Zde byly národnímu hospodářství způsobeny milionové škody, hlavně na motorových vozidlech, na kterých se přijela vzdát německá armáda, ustupující od Prahy. Američané velkou část vozidel zničili«

A pokračuje se dále:
- U Ejpovic Američané zničili velké zásoby prádla a potravin.
- Za starou hrnčírnou v Plzni do obrovské jámy svážela americká nákladní auta velké zásoby potravin, konzerv, nábytku. to polévali benzínem a zapalovali.
- V Chebu zničili Američané velké sklady látek, psacích strojů, radiopřijímačů, konzerv a automobilů.
- V Kraslicích zničili vojáci USA sklady hudebních nástrojů.
- Na zámku Pozorka u Kladrub bylo velké skladiště hlídáno československými hlídkami. Američané hrozící zbraněmi naše hlídky vytlačili, skladiště polili benzínem a zapálili.
- Z Aše bylo do Mnichova uneseno pět odborníků na výrobu technického porcelánu.
- Z tachovského muzea zmizely cenné památky - olejomalby, staré zbraně vykládané stříbrem. S tím vším zmizel také major armády USA Hoower.
- Ve Stodě se americké vojenské velitelství zmocnilo násilím 40 vagonů látek, zabavených Němcům, tyto zásoby Američané spálili.
- Národní výbor v Chebu 14. 5. 1945 oznámil, že americké vojenské velitelství nařídilo odvézt 45 vagonů obilí do Německa.
 
Stručně závěrem
 
Nejsem historik a rozhodně nehodlám jejich práci a hodnocení nahrazovat. Vybral jsem z historických análů jen některé příklady, zdaleka nejsou všechny.

Je faktem, že „spojenecké" jednotky osvobodily nejzápadnější část území tehdejší ČSR - tedy asi (pouze) jednu desetinu celkového území ČSR. Při osvobozování českého území padlo 116 Američanů. Zbytek osvobodila Rudá armáda, přičemž zde padlo 140 000 jejich vojáků.

Ale jejich „působení,, provází řada bezohledných náletů, které celkem stály životy tisíce našich občanů - převážně civilistů. Spojenci podnikali nálety v době, kdy už bylo jasné, že Německo válku prohraje.

Spíše se zdá, že po vyhlášení Košického vládního programu bylo Američanům jasné, že v ČSR žádnou fabriku nezískají, že tyto podniky budou znárodněny. Proto postupovali taktikou spálené země: vše, co bude zničeno, nebude konkurovat západním průmyslovým podnikům. A na lidech jim (nikdy) nezáleželo.

Dalo by se tedy říci, že „spojenci" (potažmo Američané) udělali na našem území na konci války v roce 1945 více škody než užitku. Na našem území zabili (zejména při bombardování) mnohem více českých obyvatel, než německých fašistů. Naopak s Němci Američané zacházeli „jak v rukavičkách". Proto snem každého německého vojáka na konci války bylo vzdát se Američanům.
 
Epilog

Tak, jako v později v srpnu 1945 odpálili Američané dvě atomové bomby nad zcela civilními městy Hirošimou a Nagasaki a zavraždili kolem milionu civilních obyvatel, tak po více než dalších padesáti letech odpálili newyorská „dvojčata" a přitom zavraždili více než 4 tisíce svých vlastních občanů, jen proto, aby mohli zahájit celosvětové tažení - tedy znásilňování těch států a národů, které „netančí podle not USA".

Zdroje:
Fakta a některé údaje jsou použity z textů K. Bartošky a K. Pichlíka »Pokus o hospodářskou kolonizaci ČSR«, Praha 1969, str. 11 a další.
http://www.vhu.cz/takhle-vypadala-praha-po-nejvetsim-bombardovani-v-hist...


Zdroj: http://www.voltaire.netkosice.sk/index2.html

21.3.2017

 
0
afík

Nikto tomu nevenoval pozornosť, vykuchali občanov toho času Tzechie či ako volajú ten protektorát na západe, a nikto nič:
https://www.youtube.com/watch?v=JfFVfrghfCw

mat4

Jaltska konferencia o rozdeleni sfer vplyvu v Europe sa konala od 4. do 11 Februara 1945

Tak a teraz vidite spojenie preco sa zacalo bombardovat v CSR prave az po tejto konferencii.

afík
Buheh

Neviem kam to prilepiť, ale sem sa to hodí:

http://www.novarepublika.cz/2017/03/vybuchuje-jeden-z-nejvetsich.html

Pekne sa na to díva a človek má aj dobrý pocit, že to nelietalo na Donbas, ale len takto pre potešenie.

Náhodný okoloidúci

Tak sa zakrývajú krádeže zbraní. Po takom ohňostroji nikto nikdy nezistí, čo zmizlo a koľko toho bolo a kam/komu sa to presunulo. Takže toto je ešte len začiatok zabíjania, sa obávam.

Norman

to by v tamtých krajoch museli byť už všetky sklady zbraní už dávno vybuchnuté.

Toto je skôr obyčajný šlendrián. Metóda od buka do buka, sloboda nepozná predpisy a zásady bezpečnosti - a Ukrajinci sú teraz asi najslobodnejší národ na Zemi. Počuť to ešte aj v tých komentároch pri nakrúcaní. Sú ti ľudia opilí alebo je naozaj TOTO stále ich bežný prístup k životu?
https://www.youtube.com/watch?v=OQLXGWNjkdY

Náhodný okoloidúci

Tieto dve možnosti - maskovanie krádeží a šlendrián - sa predsa navzájom nevylučujú :D

balu

kuknite na to:
http://althistory.wikia.com/wiki/Second_Hungary-Slovakia_War
:-D Poznáte geniálny film Keď chvost vrtí psom? Parádne je to napísané, má hlavu a pätu. Úplne si viem predstaviť, že keby to vyšlo v médiach tak tomu každý uverí (na západe). Tak som si uvedomil, že vlastne aké je ľahké vykonštruovať "fake news". Vlastne sme tu zopár aj videli počnúc tonkinským zálivom, irackými vojakmi čo hádzali o stenu novorodence a pod.

Sinuhe

aký magor a nepriateľ Slovákov aj Maďarov už len mohol vypotiť takú volovinu?

balu

myšlienkou. Možno to bol tréning, seminárna práca študenta novinárčiny. "Vymislite a detailne opíšte nejaký reálne vyzerajúci scenár". Niekto možno vyfasoval rozpad Ukrajiny ako tému. Neviem kto to napísal, ale má chlapec talent, veštím mu veľkú budúcnosť v nejakých serióznych meinstreamových médiach.

Norman

Tá vojna je na naše pomery opísaná moc dynamicky. A okrem toho, Slovensko nemá 8 stíhačiek.
A kto nakoniec vyhral?

balu

armáda... ako zvalcuje Slovensko s tými 20 tankami :-) Ale dávnejšie "vážne" strašili maďarsko-slovenskou vojnou. To už tiež vidím, ako rozvášnení pešťania zaútočia na slovenské veľvyslanectvo :-) max. ak by pálili vlajky a zapálili tiež pár sviečok pre obete, ako to kultúrni jevrópania robá. A že fanúšici SNS zaútočia :-) no za Slotu boli dostatočne oblbnutí, ale v 2010?!?! "the Hungarian Army began an assault along much of its border with Slovakia" :-D tak na tomto som odpadol. "were mostly welcomed as liberators" ani tomu moc neverím, vždy je čo vylepšiť ale nemajú sa zle a vojnu už vonkoncom nechcú. Možno za Slotu ale aj to pochybujem.
Vot zdes, ungarische armija:
https://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_Ground_Forces
až 29 tankov máme, sorry, na 600 km hraničný úsek viac než dosť :-) každých 20 km jeden - už sa boijíte? Frontal assault :-D "Slovakian tanks and anti tank rockets destroyed 12 Hungarian armoured vehicles in only ten minutes" a sme v prdeli pane hrabě, za 10 min. polovica tankov je v riti.

Kto vyhral... EU sprostredkovala mier :-))) a pričlenili nejaké oblasti z juhu k Maďarsku. Ak je to výhra... Vážnym nedostatkom scenára je, že keby sa Maďarsko pustilo do Slovenska, tak rumuni ako to majú v náture okamžite napadnú Maďarsko do chrbta a Maďarsko by mohlo akurát vyjednávať, či môže mať aspoň jeden malinký prístav pri Tise. Ako vieme, Szolnok napr. je prastaré rumunské mesto (a Pécs srbské, Sopron slovenské).

Nejde o samotnú fantazmagóriu (ja som sa ináč dobre bavil) ale o to, ako naoko reálne sa dajú podať takéto "fake news". A kwa o koľkých už odstupom času vieme ale o koľkých nie?

Buheh

Totiž autor zabudol, že do konfliktu by sa takmer s určitosťou zapojila aj molvánska armáda, a najmä stíhačky Molvánie. Odporúčam pozorne preštudovať tento zdroj:

http://www.molvania.com/molvania/

Mimochodom, odporúčam vypočuť si molvánsku hymnu, stojí za to.

balu

náš osvietený vodca, Viktor I. už dávno uzavrel tajnú dohodu s Molvániou. To by som nepovedal, že sp naši spojenci, lebo to u nich človek nikdy nevie ale aspoň nebudú nepriatelia. Veď dovážajú do Maďarska vrchnáky na PET fľaše, embargo by ich zruinovalo.

Norman

maďar armáda je teraz stečená na juh a tak to aj dlho zostane. Nebude veru sa voda liať do kopca.

Hm, vlastne by sme mali pouvažovať, či teraz neoslobodíme opustenú Budapešť
Nuž ale maďarský agent Slota si išiel podobne ako predošlý Moric vyberať svoj d§chodok za poctivé provokačné služby, nemá kto.

Ešte že tam máte tých čašníkov v tých pekných vestičkách, čo to založil ten žid :-)

nové