Ideologická klamárka Uličianska

Nádor slovenských masmédií zvaný Smetiareň obsahuje viacero exemplárov psychopatov. Dnes si predstavíme či zaevidujeme jeden z nich, ktorý sa opakovane prejavuje ako zdroj ideológie nenávisti a klamstiev propagandy.

Zuzana Uličianska. Vzdelanie - stavebná fakulta v Košiciach, ale to jej nevoňalo - venuje sa kultúrnym témam. Aká je teda jej skutočná kvalifikácia? Absolvovala výplach mozgu - krátky polročný kurz politológie a kulturológie na Birbeck College v Londýne. To je to podstatné, to stačí.

A následky sa prejavujú. Doteraz pani Uličianska poctivo slúži svojim pánom. Pravideľne uverejňuje biľakovčiny, niekedy akoby kultúrne neutrálne, ale takmer vždy preložené predsudkami a štvavou propagandou.

Napríklad v týchto dňoch jej uverejnili článok o nemeckom filme Titanic. Dobre, nech si kopú do svojich kolegov, tých zlých nacistických propagandistov. Žial, na konci Uličianska zablúdila na tému nie filmu, ale skutočnej smrti. A tam už jej hlúposti nemožno tolerovať.

Zaoceánska loď Cap Arcona, ktorá slúžila filmárom, mala svoj vlastný viac ako tragický osud. Rozobral som ho v samostatnom článku - podstata je ale v tom, že 3. mája 1945 britské letectvo rozbombardovalo loď Cap Arcona a loď Thielbeck na padrť, pritom v nich za živa upálilo 7800 ľudí, paradoxne hlavne väzňov z rôznych európskych krajín, antifašistov.

Ako o tejto tragédii píše ženská z východného Slovenska?

 

"Medzi mŕtvymi boli väčšinou židovskí zajatci z rôznych koncentračných táborov"

Hovorí sa, že naša spoločnosť nezisťuje rasovú či náboženskú príslušnosť - neviem, akým právom s takou drzosťou to Uličianska tak nehanebne robí. Hlavne však pochybujem o pravdivosti tejto vety - medzi vezňami boli skôr nežidia, hlavne politické osobnosti z rôznych krajín Európy, vojnoví zajatci.

 

"Tých, čo došli až k moru, posadili na loď Arcona a poslali do vojnovej zóny s diabolským plánom. Plavidlo sa malo stať skutočným Titanicom"

Toto je vyslovená lož, respektíve LOŽ. V serióznejších materiáloch je doložené, že väzni mali byť skôr odvážaní do pokojného Švédska (viď aj osud lode Athene, po ktorej Briti síce pálil z diel, ale ktorá to ustála a nikomu z jej osadenstva žiaden Nemec neskrivil ani vlas na hlave) a nie je najmenší dôvod si myslieť, že by Nemci chceli Cap Arconu alebo iné lode potopiť.

 

"Britské kráľovské letectvo loď podľa očakávania Nemcov zbombardovalo"

Toto už je výkvet talmudistickej drzosti. Táto jedna veta stačí, aby sa navždy zapísala do histórie spravodlivosti. Nie Briti sú vinní - tí, ktorí vynaložili nemalé úsilie na zničenie nechránených civilných lodí. Nie, na vine sú vraj Nemci, ktorí neznámym, asi parapsychologickým spôsobom odhahli túto skrytú zverskosť v duši Britov, odhalili, že Briti budú vraždiť ako besní priam pár dní pred všeobecnou kapituláciou. Britské letectvo - nie besné, ale len také naivné a hlúpe.

 

"Vojaci na rozdiel od väzňov skákali do vody vo vestách a prišli si po nich aj na člnoch. Znie to až neuveriteľne, ale Nemci strieľali aj po tých väzňoch, ktorým sa podarilo doplávať na breh."

Väčšina vojakov na tých lodiach boli rôzni 50-roční pomocníci, ktorí nahradili pôvodnych strážcov SS. Z týchto takzvaných vojakov sa nezachránil azda ani jeden. A kým je dosvedčené, že po ľuďoch vo vode pálili britské stíhačky, jediné, čo stovke zachránených pomohlo, boli práve Nemci z pobrežia, rybári a podobne, ktorí doslovne s nasadením vlastného života ich vyťahovali z mora. Nebyť nich, neprežije asi nik. To, čo aj blbá Uličianska označuje ako "neuveritelné", že Nemci strielali po väzňoch, je samozrejme len typické holokaustovské klamstvo bez akejkoľvek logiky. Je to typická čierna projekcia vlastnej talmudistickej duše, nech už ju autorka odpísala od kohokoľvek.

 

zuzana uličianska

Možno si niekto povie, že nejde o veľa, že ľudí ako Uličianska môžeme ignorovať, mávnuť rukou. Ale mýlia sa, týchto biľakovských ideológov nemožno tolerovať, v nich začína všetko to svinstvo, čo je okolo vás. Uličianska je len jedna z mnohých stoviek tých ksindlov, ale zároveň aj jedna z najhnusnejších. Dobre si ju pozrite, veľmi dobre si zapamätajte aj jej meno. Klamať o smrti tisícov, to sa nedá tolerovať, to je vážna vec. To je trestné - čiže, za to je trest.

 
Uriel

Výstižný a vecný komentár, žial v tomto ž. plátku sú desiatky redaktorov typu Uličianska. Bohvie co by povedali na taky clanok vlastnik SME ?; Ale asi nic, potom co som si precital historiu vlastnikov SME - Rheinsche Post Mediengruppe: http://www.rheinischepostmediengruppe.de/eng/Home2/Company/History

boris
tá stránka nefunguje
Ema

Karl Arnold (1901-1958)

Key fig­ure in the po­lit­i­cal de­vel­op­ment of West Ger­many af­ter 1945. He was one of the founders of the CDU, may­or of Düssel­dorf, lat­er the first elect­ed Prime Min­is­ter of North Rhine-West­phalia and the first Pres­i­dent of the Bun­desrat – the Up­per House of the Ger­man Par­lia­ment. Dur­ing the Nazi pe­ri­od Arnold had con­sort­ed with the re­sis­tance move­ment and, due to his cred­i­bil­i­ty, he was a li­ai­son of­fi­cer of the British oc­cu­py­ing forces and well suit­ed to help­ing shape the demo­crat­ic new be­gin­ning.

 

Dr. An­ton Betz (1893-1984)

Betz was ar­rest­ed in 1933 on ac­count of his be­liefs and fol­low­ing his re­lease he was per­se­cut­ed up un­til the end of war. Dr. An­ton Betz was one of the pub­lish­ers to whom the British mil­i­tary gov­ern­ment of­fered the found­ing of new Ger­man news­pa­pers.

 

Dr. Erich Wen­deroth (1896-1993)

The British mil­i­tary gov­ern­ment em­ployed him to ad­min­is­ter and liq­ui­date the Nazi par­ty’s as­sets. His mo­tive for the es­tab­lish­ment of the Rhei­ni­sche Post was to cre­ate a new free news­pa­per that would ac­com­pa­ny, pro­mote and strength­en the demo­crat­ic re­con­struc­tion.

N

 

Vynájdenie pästného klinu obsiahlo niekoľko generácií, podobne kolesa, kladky...

Obdobie zmeny vývoja nových technológii  bolo oveľa dlhšie, ako obdobie zmeny generácii. Keď sa v 13. storočí naučil doktor púšťať žilou a prikladať pijavice, vystačil si s tým celý život. Porovnajte to s dnešným lekárom...

Celé generácie mohli mať pocit, že sa nič  nemení. Čo sa človek naučil od deda, používal celý život. Dnes  je situácia kompletne iná s patričnými sociálnymi dôsledkami. Od začiatku 20 stor. nastala rezonancia -výsledok = 2.svet. vojny, generačné konflikty 60.,70.,80.,90.rokov,  - nenastalo zničenie, ale zmena . Teraz je opačné garde ako pri kolese, každá generácia je vystavená rýchlej zmene vo vývoji technológií.

Dôsledky začínajú byť hmatateľné. Všetky Uličianske si plody svojej činnosti ponesú samé, aj s rodinami. Nie detné deti, nie siedma generácia, ony samy si to vypijú.

Ako dobre, že nie som s nimi v príbuzenstve. ..

 

Túto situáciu predpokladali už pred pár tisícročiami egyptskí Hierofanti, kňazi, žreci. Nemohli ju plne pochopiť. Nazvali ju apokalypsa.

slaven1

Apokalypsa to bola možno pre starých prdov. Pre každú novú generáciu je "to" normálne, lebo sa do "toho" narodila a nepozná iné. Zvyknú si aj na také "to", v ktorom sa veci zrýchľujú. Ostatne, všetci si povinne zvykneme (alebo nebudeme). Odkaz na článok I Have Seven Jobs and I Love It. Here’s Why You Will Too.

V skratke: Starý otec mal za celý život jednu prácu. Ja budem mať sedem. A moje vnúčence sedem naraz (a bude sa im to páčiť - menšia závyslosť od jedného zdroju peňazí,...).

N

Teší ma. že tvoje deti hravo zvládajú najnovšie typy tabletov, ajpadov, ajfónov (otázka je, či ich to posunie v chápaní a v snahe stať sa Človekom), "teší ma" , že tvoje vnúčatá si budú zarábať na chlieb v siedmych zamestnaniach (to už pripomína biblické-v pote tváre...) a budú sa z toho tešiť. To naozaj nie je katastrofa - z tvojej točky zrenia.

Napriek tomu si prečítaj text znovu, prípadne si pozri všetky lekcie Petrova, nielen úvodnú.

 

Dnešná doba, predpovedaná podľa záznamov z kňazských hrobiek už pred cca. 3. tisícročiami, bola ne-pochopená ako apokalypsa. (holywúdom vysielané obrazy apokalypsy sú o inom a na iný účel vytvárané symboly).

So zrýchľovaním sociálneho času dochádza k sociálnej hygiene a k iným soc. dôsledkom. Preto by si mali tiežnovinári a ostatní poskoci Voldemortov dávať pozor.

 

 

slaven1

"Túto situáciu predpokladali už pred pár tisícročiami egyptskí Hierofanti, kňazi, žreci. Nemohli ju plne pochopiť. Nazvali ju apokalypsa." - hej, má to logiku. Áno, Petrova ešte si musim dopozerať.

Zatial pekné video - "Mladí komunikujú":

nové