Nedávna konferencia z Košíc, o ktorej sa z médií nedozviete

Záznam konferencie 20 rokov Slovenskej štátnej samostatnosti, ktorá sa udiala 23.11.2013 v Košiciach. Materiály prináša internetový magazín Protiprudu.org. Konferencia sa uskutočnila v spolupráci s Politologickým odborom Matice slovenskej pod záštitou Združenia slovenskej inteligencie.

Program konferencie:

1. 20 ROKOV SLOVENSKEJ ŠTÁTNEJ SAMOSTATNOSTI
Akad. mal. Viliam Hornáček

2. ANALÝZA POLITICKÉHO VÝVOJA V SR V ROKOCH 1993 – 2013
Mgr. Roman Michelko

3. VÝVOJ EKONOMIKY V SÚČASNEJ SR POČAS 20-TICH ROKOV JEJ EXISTENCIE
Ing. Marián Vitkovič – neúčasť z vážnych rodinných dôvodov.
Jeho referát prečítal PhDr.Jozef Mižák

 

4. KRIMINALITA RÓMOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.

 

5. ZAČLENENIE RÓMSKYCH KOMUNÍT V MESTE KOŠICE
Mgr. Zuzana Sabová

6. ZÁMERY KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA V OBLASTI RIEŠENIA CHUDOBY RÓMOV A ICH ASOCIÁLNEHO SPRÁVANIA
Ing. Imrich Fűlőp

7. O CIGÁNSKOM PROBLÉME V ZAHRANIČÍ
Mgr. Vladimír Mohorita

8. SKÚSENOSTI MLADÝCH SLOVÁKOV S DISKRIMINÁCIOU
Radovan Novotný

slaven1

Na analýzu z konzervativnilisty.cz s názvom "Poněkud závažnější bagatela" upozornil Stwora:

Zatímco komunální representace na nejnižší úrovni, která se obětem frekventované „bagatelní“ (a dnes tedy stále více i té hrubší...) kriminality musí dívat denodenně do tváře, má přirozený zájem na tom, aby stát skutečně bezpečnost zajistil (ostatně jde i o ně samotné, o jejich blízké, o jejich majetky...), representace regionální je na tom jinak. Alespoň v Ústeckém kraji zcela určitě. I kdyby se nakrásně chtěla k celé věci postavit čelem, nemůže. Musela by se totiž prvně střetnout s levicovou lidskoprávní lobby, která má své silné zastoupení nejen v nevládním sektoru, ale i v médiích, v akademické sféře a v exekutivě, a která nepřipustí žádná řešení, která by neodpovídala jejím představám a nebyla v její režii. Z velké části je to pro tyto lidi „jejich chleba“, tak se není co divit, že si monopol na tuto problematiku žárlivě střeží. To proto je každý jiný názor, který se ve veřejné debatě na toto téma objeví, nálepkován jako „populitický“ – to v lepším případě, v tom horším rovnou jako „extremistický“ či přímo „rasistický“ nebo „neonacistický“.

slaven1

Záver troška naivný, pretože mafoši vládnu vo svete už dávno, ale inak veľmi dobré hodnotenie situácie v ČR. Zmena nepríde zo (západného) zahraničia, zmenu si musí ČR a SR zabezpečiť vo vlastnej réžii (či vzájomnou spoluprácou alebo z východu).