Potláčanie slobody slova

Tento týždeň v médiách rezonovala iniciatíva predsedu parlamentu Andreja Danka, ktorou by chcel obmedziť imunitu, resp. slobodu slova poslancom NR SR, prijať osobitný zákon, ktorý by mal postihovať prejavy antisemitizmu (vrátane definície tohto pojmu) a tiež efektívnejšie potláčať a odhaľovať prejavy extrémizmu na webe.

Naozaj sa mi už nechce rozoberať túto, pre väčšinu Slovákov, dosť smiešnu postavičku, ale predsa len musím vysloviť počudovanie nad tým, ako veľmi sa v terajšej koalícii Dankovi takmer vo všetkom vyhovuje. Už Fico bol vo vzťahu k nemu nevhodne zhovievaný a nechal sa ním vydierať. Ale to, čo predvádza terajší premiér Pellegrini voči nemu mi pripadá už ako totálna submisivita. Miestami mám dojem, že premiérom je tu momentálne Danko, nie Pellegrini, resp. Fico. Netreba zabúdať, ako si Danko súčasného premiéra krátko po jeho zvolení, drzo zavolal na koberček a vytieral s ním podlahu za čo sa mu Pellegrini, ešte s jeho typicky sladkým úsmevom na tvári, ospravedlnil. Lenže vtedy sa aspoň zdalo, že Danko predsa len môže mať aspoň nejaké solídne pro-slovenské postoje a mohol by presadiť aspoň niečo pozitívne. Žiaľ, dlho to nevydržalo. Zdá sa, že jeho návšteva Izraela bola pre neho takpovediac osudová: odvtedy mu totiž preskakuje ako nikomu a ešte k tomu tým musel nakaziť aj zvyšok ostatných. Samozrejme chápem, že dobré vzťahy v koalícii je nevyhnutné udržiavať, ale tu mám dojem, že pri Dankovi sa už prestrelilo a podporí sa skoro každý jeho nezmysel.
 
Vskutku, Danko, Pellegrini, Fico, Blaha a spol. sa naozaj s tým veľmi nebabrú a v podstate dnes otvorene vystupujú ako komunistickí pohrobkovia vrátane typických boľševických, „papalášskych,“ manierov a prejavov. A značnej časti Slovákov to ešte bude imponovať (nuž, to je tá nostalgia). Koho potom môže prekvapovať Dankove a Blahove adorovanie Husáka, napríklad?
 
Jednoducho títo chlapci z toho dodnes nevyrástli a stále cítia potrebu hrať sa na partizánov v SNP, bojovať proti večnému démonovi fašizmu. A k tomu ani len náznak toho, že “ok, veď sme predsa dnes aj liberáli”. Nie, očividne hodnoty klasického liberalizmu a jeden z jeho zásadných princípov, sloboda slova, im zdá sa nič nehovoria. Je to škoda, pretože Smer a SNS by mali byť zaradení v kategórii „tí lepší“ alebo „aspoň menšie zlo“, event. aj „prípadný spojenec“, a preto má mrzí, že práve oni, a nie pro-americkí libtardi, sú teraz najväčšími iniciátormi potláčania tejto mimoriadne dôležitej slobody (ale možno to nie je až také prekvapivé. Veď napokon putinovské/neo-stalinistické Rusko, očividne ich vzor, má ešte tvrdšie zákony voči revizionizmu a slobode slova všeobecne ako „fašistický Západ“).
 
 
Neo - komunistickí papaláši v akcii. Smerácky "goldenboy" Pellegrini je očividne očarený "homofóbom roka" Dankom a rád splní všetky kapitánove želania.
 
 
 
Liberálna ikona o slobode slova
 
Ale poďme sa bližšie pozrieť práve na koncept slobody slova, primárnej témy tohto článku. Rád by som tu zosumarizoval to, čo nám k tomu povedala veľká liberálna ikona Christopher Hitchens. Citujúc troch veľkých mysliteľov (John Milton, Thomas Paine, John Stuart Mill) Hitchens uvádza :

„...sloboda slova nemá byť len právom osoby byť vypočutá, ale i právom každého z obecenstva túto reč si vypočuť. Vždy, keď niekoho umlčíte urobíte zo samého seba väzňa svojho vlastného činu, pretože upierate samému sebe právo niečo si vypočuť.”

Čiže sloboda slova nemá byť len ochranou proti zákonom regulujúcim jej prejav, ale je i právom rečníka dostať platformu, priestor na vypočutie a byť vypočutý. Je naozaj iritujúce následne počúvať reči niekoho ako je Danko o tom, že sloboda slova je garantovaná, ale každý musí niesť za svoje slová zodpovednosť. Ako môžeme hovoriť potom o slobode slova, keď tu hrozí akákoľvek forma sankcie?
 
Pochopiteľne základnou otázkou je, či toto právo sa naozaj musí vzťahovať ku každému. Čo napr. takí popierači holokaustu? Pravdepodobne najextrémnejší prípad zo všetkých. Poďme sa pozrieť, čo nám k tomu hovorí Hitchens:
 
„...takáto osoba (popierač holokaustu) nemá len právo hovoriť, ale právu takejto osoby hovoriť musí byť poskytnutá špeciálna ochrana, pretože to, čo chce vyjadriť si vyžaduje isté úsilie, môže obsahovať aspoň zrnko historickej pravdy a môže v každom prípade umožniť ľuďom premýšľať o tom, prečo títo ľudia tvrdia to čo tvrdia. Ako viem, že niečo naozaj viem s výnimkou, že ma to učili a nikdy som nepočul nič iné?“

Podľa liberála Hitchensa nemá popierač holokaustu len právo beztrestne hovoriť, ale z dôvodu, že to, čo hovorí je marginalizované, má spoločnosť povinnosť poskytnúť takémuto človeku špeciálnu ochranu a priestor, aby bolo zabezpečené, že to, čo chce povedať bude aj vypočuté.
 
Hitchensova koncepcia slobody slova je teda veľmi inkluzívna a nechýba jej nuansa. A nevytvoril ju on, ale takáto koncepcia má omnoho hlbšie korene a tradíciu. Prvýkrát je takto sformuloval význačný britský filozof John Stuart Mill, v podstate jeden z prvých „slniečkárov“ (hoci s tými dnešnými by si veru veľmi nerozumel). Podľa jeho názoru sloboda slova presahuje čokoľvek, čo je garantované americkou ústavou. Do úvahy berie nielen legislatívne obmedzenia, ale aj spoločenské tlaky, ktoré môžu umlčiavať nonkonformistov a marginálne pohľady menej otvoreným, viac subtílnym, spôsobom, než je len zákon s jeho trestami.
 
 
 
 
Mali by sme podporovať slobodu slova?
 
Základná otázka, ktorú si niektorí z disidentskej pravice kladú je, či máme slobodu slova podporovať aj po prevzatí moci. Identitárny aktivista Richard Spencer sa nedávno otvorene vyjadril, že slobodu slova nepodporuje a po prevzatí moci, t.j. zmene systému, ju bude potláčať rovnako ako to robia dnešní globalisti. Dovtedy však musia byť nacionalisti radikálne pragmatickí a predstierať, že ju podporujú.
 
Nuž, ponechajme stranou, že len úplný idiot (a Spencer naozaj nie je nejako extra inteligentný, hoci sa to niekomu na prvý pohľad môže zdať. Jeho znalosti rôznych problematík sú celkom obmedzené, ale keďže je to „kecálek od prírody“ vie to dobre zakryť) by verejne prezrádzal, že v skutočnosti chce robiť to isté, čo mu robí terajší systém, ale musí verejne klamať, aby presadil svoju agendu. Druhá strana mince je, či je vôbec potláčanie slobody slova nevyhnutné a či sa tým v skutočnosti sami neobmedzujeme vo vývoji. Osobne sa prikláňam k postoju Ryana Folka (kanál a web Alternative Hypothethis), ktorý nedávno natočil video, v ktorom skritizoval Spencera za viaceré jeho prešľapy vrátane postoja k slobode slova. Parafrázujúc Alternative Hypothethis:

„Byť zástancom slobody slova je podobné ako byť zástancom evolučnej teórie alebo mutácie, transformácie z jednej podoby do druhej ako chameleón. K tomu, aby ste zásadne zmenili zákony štátu, potrebujete tiež zmeniť myslenie aspoň časti ľudí. A k tomu, aby ste boli schopní meniť myslenie ľudí, potrebujete naozaj robustný rozsah slobody slova, ktorá bude tiež dostatočne chránená, aby nemohla byť potlačená vplyvnými inštitúciami. Veď napokon celá pointa slobody slova je predsa zničiť mocenské inštitúcie a usmerňovať masívnu revíziu existujúcich inštitúcii a základných vier, tak aby bola možná transformácia mocenských štruktúr. A práve toto je jedna zo zásadných vecí, ktoré urobili Západ či Európu lepšou než zvyšok sveta. , t.j. schopnosť nepretržite transformovať samú seba, nezaspať na vavrínoch a vyvíjať sa.“


Video o viacerých prešľapoch Richarda Spencera vrátane jeho neuváženého a verejného odmietania slobody slova. Spencer je dobrý príklad na demonštráciu zlých stratégií pre nacionalistické hnutie. 
 
 
 
Záver
 
Potláčanie slobody slova dnešným systémom asi najlepšie demonštruje pokrytectvo “strážnych psov demokracie”, ktorí neustále kážu o tolerancii, zatiaľ čo potláčajú tie úplne najzákladnejšie slobody, ku ktorým sa európske spoločnosti dopracovali už v 18.storočí, aby tak podporovali de facto totalitárne režimy multikulturalizmu a globalizmu. Sú si totiž dobre vedomí, že ľudia sa zvyknú hromadnejšie prikloniť k pro-národným myšlienkam, pokiaľ tie dostanú v spoločnosti dostatočný priestor. Behom posledných rokov Európa zaznamenala množstvo reštrikcií slobody slova zo strany globalistických elít. Lenže naozaj majú tieto reštrikcie efekt, ktorý si želajú? Naozaj si Danko a tzv."experti" myslia, že zahrnutie nejakej definície anti-semitizmu do Trestného zákona povedie k zníženiu miery antisemitizmu v našej spoločnosti? Ak áno, prečo? Na základe čoho chcú argumentovať? Sú snáď k tomu nejaké relevantné štúdie? Ja si naopak dovolím povedať, že to môže mať skôr opačný efekt, že ľudia vycítia, že tu niekto zase robí zo Židov nevhodnú posvätnú kravu a dôjde k nárastu anti-semitizmu v spoločnosti. Good job pán kapitán a zvyšok boľševikov.

Okrem toho reštrikcia poslaneckej imunity zameraná na LSNS rovnako ako všeobecné sprísnenie legislatívy aj voči obyčajným ľuďom povedie len k tomu, že kotlebovci a iní disidenti sa naučia lepšie pracovať so slovami, inak povedané klamať či predstierať. Takto následne môžu získať ešte viac sympatizantov, ktorým dovtedy mohol vadiť ich príležitostne primitívnejší prejav a slovník. Navyše príklad USA demonštruje, že pokiaľ je kultúra a spoločnosť dostatočne “anti-fašistická” nemajú disidentské sily dostatok vplyvu ani pri relatívne širokej slobode slova, ktorú im garantuje miestna legislatíva. Istá forma reštrikcie tiež môže mať v podstate “eugenické” účinky na nacionalistické hnutia, lebo takto sa vypudia alebo umlčia ľudia s tými najhoršími prejavmi a stratégiami, ktorí majú potenciál akurát tak odpudzovať väčšinu spoločnosti. Nehovoriac o tom, že z prenasledovaných ľudí sa môžu následne ľahko vytvoriť martýri za slobodu slova.
 
Nech už teda Danko a spol. presadia čokoľvek, nebude to mať efekt aký si želajú. Pre nás je to win-win situácia. O tom nepochybujem. Čím viac budú obmedzovať západnú ideu slobodnej mysle a prejavu, tým viac sa budú vracať do temných vekov rigidných dogiem, ktorými oficiálne majú pohŕdať - a to im ľudia len tak ľahko nedarujú. Darmo sa budú pohoršovať, keď poukážeme na Sokrata, martýra Bruna, proces s Galileom či procesy s čarodejnicami v takom Saleme alebo na stalinistické čistky. Sú neschopní vidieť, že sa stali tým istým, čo zvyknú na minulosti tak ostro kritizovať.
 
3
Roland Edvardsen

Keďže môj text o slobode slova očividne všetkých ohromne zaujal, budem musieť komentovať ako prvý. :-D

Musím len krútiť hlavou nad tým koľko málo ľudí, obzvlášť v politickom priestore, má obdobný prístup k veci ako Hitchens. Nemôžem napísať, že by to bol nejaký môj favorit, ideologicky bol niekde inde, ale predsa len to bol celkom autentický liberál a voľnomyšlienkár, na ktorého by sa aj tu na Slovensku chcelo hrať kdejaké hovno (ako napr. i Havran - čo je teda iný prúser).

Chcel som napísať, že aj toto je taká široká problematika, o ktorej by sa dalo písať donekonečna a ktorá sa dá poňať z rôznych uhlov. Isté limity musia fungovať aj pri slovách, ktoré vyslovíte. A podľa mňa by tým limitom malo byť vyzývanie k násiliu. A rovnako sa tiež netreba tváriť, že štát alebo systém nepotrebuje obmedzovať isté ideológie, ktoré pre neho predstavujú očividnú bezpečnostnú hrozbu.

A tým sa dostávam k podstatnému: čítal som, že Dankovi vraj vadí ako kotlebovci urážajú v pléne iné náboženstvá, a preto treba obmedziť ich slobodu slova. Aké iné náboženstvá? Lebo kresťanstvo to očividne nebude. :-)

Tu chcem napísať, že ja osobne koncept "hatespeech" vo všeobecnosti neuznávam, ale keď už, tak predsa len vnímam pomerne dosť podstatný rozdiel medzi takými atribútmi ako sú farba pleti, resp. rasa, etnicita, pohlavie, sex. orientácia, atď, atp., ktoré sú dané a náboženstvom/ideológiou.

Náboženstvo/ideológia je vedomá voľba, ktorú daný jedinec učinil (aj keď bol odmalička v tom vychováný má predsa slobodnú voľbu sa toho vzdať- ak teda nežije v náboženskej totalite typu Saudská Arábia), čiže prihlásenie sa k určitému balíku ideí, ktoré by určite nemali byť mimo kritiku a spochybňovanie. Na náboženstvo by sa nemala absolútne vzťahovať žiadna takáto špeciálna ochrana. Žiadne zavádzanie proti-rúhačských zákonov a obdobných vecí, ako to teraz totalitári skúšajú v Británii a inde. Nie, každý by mal mať voľnú ruku v tom, aby si bez problémov nakreslil a zverejnil karikatúru Abraháma, Krista i Mohameda.

Dobre teda vieme, kto si dnes túto špeciálnu ochranu v prvom rade uzurpuje - abrahámizmy, pričom obzvlášť v prípade islamu (na ktorý očividne narážal i Danko) je to najviac problematické. Islam je tiež odlišný právny systém a totalitárne politické hnutie (Salman Rushdie ho dobre popísal ako druh militarizovaného, vojnového náboženstva), ktoré by za normálnych okolností malo byť klasifikované ako očividný extrémizmus a postavené mimo zákon. Je to len militarizované hnutie a právo štruktúrované ako náboženstvo podobne ako bol marxizmus štylizovaný ako veda, hoci tiež ide len o politické hnutie (a pseudovedu podobne ako je islam pseudonáboženstvo).

Je to ten najväčší hnus, keď ľudia, ktorí majú plnú hubu slobody a demokracie na jednej strane prenasledujú ľudí, ktorí majú odlišný pohľad na niektoré historické udalosti a zároveň chcú chrániť totalitárnu politickú ideológiu, ktorá potláča základné ľudské práva a slobody a je v rozpore s našim právnym poriadkom. Absolútny grc toto:

Norman

Absolútna sloboda slova nikdy nemôže byť. Každý systém ma škálu hodnôt, ktorú si nenechá rušiť (podobne ako jednotlivec má veci, ktoré by už považoval za krvavú urážku, než by sa dialo čokoľvek).

To známe - hranicou by malo byť "vyzývanie k násiliu", to je tiež ilúzia. Nejestvuje možnosť definovať, čo je "vyzývanie", čo je "násilie". To nefunguje, ako vidíme už dnes.

Ale možno sú niektoré pravidlá, ktoré by pomohli:

1. Hranice slobody slova by mali byť čo najjasnejšie definované. Nechceme kritiku kapitalizmu? Tak to napíšte do zákona. Nechceme kritiku židov - tak to napíšte. Čo najviac a presne. Nechcete pozitívne vyjadrenia sa o komunistoch či nacionálnych socialistoch? Tak to dajte jasne do zákona, čoho sa bojíte.

2. Mať prípadne rôzne oblasti, kde je sloboda slova rôzna. Nech si systém chráni masmédia, tam som napríklad aj za zákaz reklamy alkoholu, bankových subjektov a podobne. Naopak, uzavrený kotol parlamentu - tam by som ja prenechal tú absolútnu slobodu slova (tak to nie je ani teraz, na poslancov sa vzťahujú už teraz všetky zákony o holokauste a podobne, len ich musí najprv parlament vydať justícii, že?). Ale podľa mňa žiaden systém ani v parlamente úplnú slobodu slova nepripustí (ak ju aj deklaruje formálne, prakticky taká nikdy nie je).
Podobne v školách - je prirodzené, že si systém bráni výchovu svojich detí. Prečo sa títo za to hanbia? (lebo nechcú ukázať, KTO tu vládne, ale to je už iná téma)
Takže: rôzne stupne slobody slova.

3. Určitá varianta predošlého bodu: možno by pomohla aj rozdelenie podľa ľudí. Poslanec - úplna sloboda slova. Povolená-registrovaná demonštrácia - určitá politická sloboda slova. Človek na ulici alebo novinár? Opatrne.

Ten prípad, ktorý je už teraz u nás, že je úplne nepresne definované, čo je trestné, a čo nie, je ten najhorší spôsob despocie, aká môže byť. Prakticky tie gumenné zákony a slová o "expertoch" znamenajú, že občana možno trestať-šikanovať-zavrieť takmer za čokoľvek.

Ľubov

Dávam do pozornosti,pretože som sa s týmto slovom stretla za 12 hod. už dvakrát: od Ľ.Huďa aj od P.Hájka.
Tak nech to vieme aj my.má to s nami dosť súvislostí.

Stručne: stačilo 8 rokov,aby sloboda vyjadrovania na internete bola vážne ohrozená. Objavili sa filtre,udavači,hrozby pokút. Práve preto budeme musieť používať koalang-informácie zašifrovať pred chamraďou tak,aby nič nechápala a zároveň ich ale nechať zrozumiteľných pre našich. To sme robili ako deti,to ma bude baviť.-).
https://kechlibar.net/2018/09/16/rekni-to-jinak-at-te-nesmazou/ toto na zákl.zoznámenie, poprosím pozrite sa na to.
Aha,aby som nezabudla,dnes večer Norbert uverejní na Infovojne menný zoznam ogrciavačov prezidentského špeciálu. Aspoň včera toto info zaznelo, dúfam,že mu to niečo neprekazí.

Norman

výborný článok. Burger King :)))))

 

A ešte:

"Ach, rok 2010. Tehdy si to na síti rozdávali anonymové bez jakýchkoliv zábran ... "

To ma napĺňa určitou trpkou pýchou, lebo môžem povedať:

"Páni, to je prd. Ach, rok 2000, Vtedy neboli žiadne zábrany ... :-)"

 

Trpká pýcha. Hm, 2000, kto si napríklad ešte spomína na komédiu idiotov okolo tzv. 2K "problému"? To ale vlastne bol jasný dôkaz, že ľudstvo na to nemá, že to nechápe.

Ale vážne, mimo tému hračičiek s cenzúrou ... vývoj planetárneho internetu ... to je unikátna záležitosť, to nikdy nebolo ani prirodzene už nikdy znova nebude, ten prechod do "inej dimenzie". Už len toto jedno naplňa človeka posvätnou hrôzou. Pravda, ešte to nie je na konci ... ale ten proces bol unikátny jav, hodný desať životov. Proti nemú blednú do nepodstatnosti tieto prdolenia okolo zdochýňajúceho židoboľševizmu a iných podobných smradlavých  mastodontov.

 

 

Ľubov

Je to tak,už je tu zhruba 20 rokov. Spolu s mobilmi. Môžeme sa pomaly opýtať,dostali sme dar alebo úder pod pás... Napriek návštevám u starej mamy, (hej,mnohí jednoznačne degenerujú),internet nám dal niečo nepredstaviteľné.-). Možno rovnako ako vynález písma a kníhtlač,nie menej.

Ale už to nestačí. Veru je to málo,chceme viac.

Roland Edvardsen

He,he pozerám práve Ficov prejav ku dňu ústavy a opäť musím krútiť hlavou nad tým jeho nepraktickým a zarytým anti-fašizmom :-D: https://www.facebook.com/smersd/videos/593179991096592/?fb_dtsg_ag=AdyFl...

A nechápem, prečo sa pozastavuje nad tým, že Churchill je vo filme zobrazený ako tučné, lenivé, ožraté prasa a Hitler ako propagátor zdravého životného štýlu? Veď takto to presne bolo. Snáď nebudeme popierať jasné fakty? Neuveriteľné...

Pochopiteľne, som si vedomý čo za symbol je Hitler, ale Fica a iných ľavičiarov by občas mohlo napadnúť, že aj on bol predsa socialista. Veď nemá Smer-SD paradoxne predsa len
bližšie k umiernenému socializmu A.H. (v ekonomickej sfére) než ku komunistickému radikalizmu? A možno by sme našli podobnosti aj inde. :-)

Ale dobre, žarty bokom. Je to škoda, že títo ľudia sú takí dogmatickí. Rád zopakujem heslo Marine Le Pen z posledných fr. volieb, že toto nie je dnes boj medzi nejakou ľavicou a pravicou, ale medzi vlastencami a globalistami. Bodka. Mňa už naozaj toľko nezaujíma aký postoj má ten ktorý človek k nejakej osobnosti či udalosti z minulosti, ale to ako sa stavia k dnešným problémom a otázkam budúcnosti. Takže kľudne nech si Fico odmieta Hitlera a oslavuje SNP a ja si zase dovolím kritizovať jeho obľúbeného Che Guevaru alebo Castra, napríklad.

Ja naozaj beriem, že tento druh konzervatívneho ľavičiarstva často sa vyznačujúceho nostalgiou po minulom režime a pro-ruskosťou (či afinitou k slovanstvu či panslavizmu všeobecne) má v tomto našom priestore svoje miesto, že je dnes dominantný aj v rámci alternatívy (spolu s abrahámovským konzervativizmom) a predstavuje relevantný slovenský smer. Vzhľadom na jeho zastúpenie v spoločnosti nemôžem tento prúd teda ignorovať a som ochotný s ním dokonca i spolupracovať. Lenže ja som očividne v tomto anomália, keďže "ficisti" a iní "nostalgici" očividne pri "fašistoch" nechcú nijako povoliť. Mal by ich už niekto konečne vyliečiť z týchto detských chorôb.

Norman

haha, to stojí za to, ten Ficov prejav.
On je psychicky asi naozaj na dne a tieto archetypy - hitler, nacisti - sú základ jeho fixného svetonázoru. Očividne nie je schopný prekonať túto svoju posadnutosť . Pritom bol jeden z najtalentovanejších, mál všetko na dosah a v moci - ale zlyhal.
To, s akou emóciou sa vyjadroval o nejakých dvoch filmíkoch, či čo to bolo, je naozaj neuveriteľné. Ten chlap už naozaj pridlho nežije na zemi.

Nedokázal byť dosť tvrdý, keď mal byť, nedokázal si ustrážiť stranu pred lajčákmi a kažimírmi, keď mal. Ani to, že do neho stále kopa globalistická svoloč nie je znakom jeho použiteľnosti - globalistická svoloč kope zásadne najmä do slabých a váhavých.
Dostať sa z toho svrabu môže len a len tvrdosťou. Popravde, nemôže ani odísť, lebo by ho roztrhali horšie, ako Mečiara. Z politiky sa neodchádza, podobne ako z mafie - odtiaľ sú ľudia odídení. Ak nebude hrýzť, bude históriou odsúdený (hm, dopustil som sa týmto výzvy na násilie, alebo nie? asi ani nie - ale mala to byť výzva, aby použil aj politické násilie )

Ale, podobne ako píšeš v poslednom odstavci, on a podobní symbolizujú určitú výraznú silu, ani by som nehovoril, že v alternatíve, ale úplne relevantnú a vážnu politickú silu. A tá sila je pozitívna. Z jej "ľavičiarstva" si hlavu nerobím, tento režim tak zničil dolné pracujúce vrstvy, že nastáva zas ich čas (ale história sa nebude opakovať, to sa netreba až tak báť). A orientáciu "na Rusko" či na Slovanstvo by som tiež videl ako problém len v tom, že sú to oslabujúce ilúzie. Rusko je momentálne na akotak správnej strane - ale nebude sa o nás starať a pomáhať nám. Konieckoncov, nik nám nebude pomáhať.
A podobné platí pre religiózne hnutia (ako sme tu už x krát hovorili - je to len slabý prevarený čaj).

Roland Edvardsen

Nuž, nie je na tom dobre už dlhodobo. Nebolo veru pekné vidieť ho rozklepaného a dezorientovaného na tlačovke. Smial som sa viackrát z Radičovej aká to bola labilná hysterka, ale treba povedať, že politika dokáže zamávať aj s inak silnými mužmi. Netreba zabúdať ako tvrdil, že v r. 2014 ho už v politike neuvidíme, he he.

Veď napokon on sám chcel skončiť ako premiér a plánoval ísť do prezidentského dôchodku. Ale takýto šokujúci odchod si veru nepredstavoval, proste sa nechce zmieriť s takouto pochybnou, neférovou porážkou, takže ešte nejaký ten čas bude štekať - lenže to je ten problém: že pes, ktorý breše nehryzie. Keď mohol hrýzť (v čase parlamentnej väčšiny), tak nehrýzol, teraz mu ostáva len ten štekot. Ale či sa mu ešte nejaký radikálny obrat podarí, tak to si naozaj netrúfam odhadnúť. Asi už nie. Jeho popularita prudko klesla a dokonca v jeho strane zazneli šumy, či by už nemal odísť z pozície predsedu strany (Maďarič). No a výsledky volieb sú síce neisté, ale mám celkom dojem, že napriek všetkým tým urážkam, ktoré si Danko vymieňa so Sulíkom v rámci politického teátra, budú títo dvaja v skutočnosti ochotní ísť spolu do koalície, ak sa naskytne možnosť. Koniec koncov Danko je momentálne asi najuniverzálnejší politik na Slovensku: môže ísť aj s konzervatívcami, aj so slniečkármi, aj s Maďarmi, aj s Rusmi či Američanmi a Izraelcami. Všetkým sa vie pichnúť do riti (toto je inak jeho stratégia, ktorú aj otvorene priznáva) - samozrejme okrem "fašistov", no. :-)

K tomu, že si Fico pustil k telu takých ako Lajčák alebo Kažimír: nuž, toto sa nestalo len jemu. Veď aj Tiso mal obdobný problém, keď mu chýbali dostatočne kvalifikovaní ľudia ľudáckeho presvedčenia, tak obsadzoval posty aj ľuďmi, ktorí ideologicky boli niekde úplne inde. Asi netreba spomínať slobodomurára Karvaša, napríklad. Takýto ľudia boli neskôr oporou odboja a SNP. Neviem aké možnosti mal v danom čase presne Fico, či zvažoval aj iných alebo či ho niekto neovplyvnil ísť týmto zlým smerom. Nevidím do zákulisia, ale asi by som Fica v tomto nakoniec až tak tvrdo nesúdil. Možno nebolo z čoho vyberať.

Ten spomínaný ľavicový smer je tu dnes silnejší ako napr. také "ľudáctvo" (úvodzovky sú naozaj na mieste), má tu svoju historickú tradíciu a jeho výhodou je aj celková pestrosť. Aj v tomto treba oceniť Ficov um robiť takú politiku, ktorá, na rozdiel od niekoho ako Kotleba s jeho marginalizujúcimi tendenciami napr. aj smerom k zbytočnej bigotnosti, mala potenciál spájať, zjednocovať národ. Bol to a je to kovaný populista - a to je u mňa veľký kompliment.

Norman

Nie je to žiadna výnimka ani žiadna tragédia, tak to normálne chodí, nemožno by stále hore. Názory nejakého Maďariča sú zaujímavé len do tej miery, že je neuveriteľné, že Maďarič nie je už dávno zo strany vyhodený. Ak ani to Fico nedokáže, tak je čas na vnútrostrannícku vojnu, alebo na rozpad strany, alebo teda osobný odchod, ako to spravil napríklad pred desťročím Zeman - to nie je nič neobvyklé ani tragické.
Ale z politiky sa aj psychologicky ťažko odchádza. A ako svedčí aj prípad Zemana, ale aj Mečiara - niekedy sa vzdá, že je všetko preč, ale ono je tam vždy dosť potenciálu. Kým človek nie je príliš starý ... a to Fico ešte nie je.
Samozrejme, nikdy sa nevstúpi dvakrát do tej istej rieky. Časy mohutnej väčšiny ľavicovej strednej triedy s vierou v Európu - to už nebude. To bol gýč. No ale bude iné, aj keď nie také mocné. Hovorím, nič nemôže byť stále hore.

Veru, Fico bol ovela bližšie skutočnej ľudovej prirodzenej forme politiky, ako sa zdalo, ako nejaký kotleba. Tak ale nemôže všetko vyjsť na 100 %, museli by sme mať viac šťastia. Slovensko je politické posraté batoľa, čo nevie ešte ani chodiť. Bol to jeden z prvých pokusov.

Fico sa vôbec moc rozčuluje, aj na tlačovkách. Nečudo, že je vyčerpaný, myslí si, že behaním a klikami bude zdravý? heh. Čo ho vlastne serie? Najlepšie zdravie mu dodá zničeni enepriateľa, jedného po druhom :-) A keby sa vykašlal na to strašidlo, čo obchádza Európu a Ficovi nedá spať, ten fašistický fašizmus, tak by mal zdravie a pohodu zaistenú. To platí aj pre ostatných marxistov. :-)

S Dankom máš (tiež) pravdu. Je to fakt magor schopný všetkého, taký chief Wiggum, mierne preliezajúci až po mayora Quimbiho. Samozrejme, že so Sulíkom dajú koalíciu hockedy. A zvyšok si vyberú. keď sa kapitán-mayor spamätá z izraelského šoku, ak by bolo treba, aj s Kotlebom. Veď vieš "Kotleba nie je to, čo mu bolo roky podsúvané ... jeho hriechy mladosti sú minulosť a v novej politickej situácii je ĽSNS stabilnejšia strana, ako noví radikáli ...". Takéto veci už z histórie poznáme, x krát.

No ale načo sa baviť o bábkach. Podstatné je to, že tu, v Európe, bude hrať silnú rolu lokálna patriotická sila a treba nových inteligentných mužov. Nie hercov, ale mužov. Predpokladám, že už pomaly dôjde zas na skutočných chlapov. že dostanú príležitosť - heh.

Ľubov

Norman,máš dar, talent slova. Raz Ti Baloo povedal" sensei" a zdalo sa mi to vtedy prehnané.-),ale nebolo.

Čiže si učiteľ. Bolo by dobre mať viac žiakov v triede.

Norman

To Baloo nepovedal k textu, ale vtedy, keď som sem dal ten dynamický obrázok pavúka s menami mafianov, čo tak pekne plávali a dali sa posúvať ... to bolo zaujímavé, a on na okamih podľahol omylu, že som to nejak sam celé vymyslel a naprogramoval, že to je celé moja myšlienka. Potom rýchlo pochopil, že to tak nie je. Ale jeho pozitívne hodnotenie ma povzbudilo a tak som potom dobrých pár týždňov robil na tých pavúkoch, čo by mapovali slovenskú politickú mafiu... Pár mesiacov? Ako dnes vidíme, všetka tá námaha úplne k ničomu. Asi tak na to sú dobré povzbudívé slová.

Mimochodom, nedávno som s Baloom po čase prehodil pár slov ma FB. Má sa fajn, žije už v tom Maďarlande (to je vraj niekde pri Bratislave) a nechal vás pozdravovať, pýtal sa, ako sa máte.)

 

Čo sa týka žiakov, to by na mňa platilo to známe: druhým pomáha a sebe nemôže. A to už tu bolo, nie? Dokonca mnohokrát :( Tak to nefunguje, veď pozri, výsledok je mizerný :( Tie najpodstatnejšie a najcennejšie veci totiž musí každý pochopiť sám. Sám a sám musí vyliezť na horu. 

 

No ale nejaké tie hlbšie ale ešte stráviteľné veci som sem práve nedávno dal. Tu a tu. Tým považujem témy školenia vtomto storočí za vyťažené.  Ľudstvo je proste fenomén, ktorému zrejme nepatrí ani vlastná evolúcia. Stvorenia bez vlastnej duše. Auch, hrôza, zbytočné, to nedokážu akceptovať :(

Ľubov

Tak to ma potešilo,že Ballo je doma a všetko v poriadku.Čo je doma,to sa počíta.

K posledným článkom o evolúcii som si pomyslela,že lepšie urobím,keď budem ticho.-). A či som mohla napísať nad čím špekulujem?

Je to príliš tenký ľad,to naše stvorenie. V krajnom prípade sme mimozemšťania,no a čo? Už sa toľko netráp!

Norman

Nie, nie mimozemšťania, ale skôr vyliate pomyje. Prinajlepšom pes Aibo.

Ale aj tak tam ten emotikon smútku mal byť nie preto, že ma to trápi, ale preto, že to ľudia zrejme nie sú schopni akceptovať - mal to byť výraz ich postoja k podobným otázkam.

Ľubov

Objektívne stojí proti presile. Nie,žeby som ho ľutovala,alebo niečo také,len uvažujem,ako v 90 tich rokoch odpálili Mečiara a tiež musel kapitulovať.

Tie sily,čo sem dosadili koncentrované zlo,Kisku a kol.,budú porazené až vtedy,keď padne Merkelka,Brusel,zrejme aj Vatikán. Hej,potom to už pôjde rýchlo.

Roland Edvardsen

Ja ho práveže aj celkom ľutujem. Bol to najúspešnejší politik v novodobej slovenskej histórii. To, čo Smer dosiahol vo voľbách v r. 2012 sa nepodarilo nikomu - ani HSĽS v čase, kedy ľudia nežili v takom informačnom veku s mediálnym monopolom, ktorý by bol tak agresívny voči strane. Nemusíme ho mať nejako extra radi, ale už čisto z hľadiska pochopenia mechanizmu moci a úspechu by aj tí rôzni "národovci", ktorí ho vkuse opľúvajú ako "prospechára, korupčníka, zlodeja, atď.", keďže očividne sami nie sú dostatočne imúnni voči židovskej propagande, mali brať aspoň ako študijný prípad, príklad ako by sa to malo robiť.
Ale Orbán a Salvini sú ešte lepšie študijné materiály, to áno. :-)

Ľubov

ohľadom HSĽS (rodina nepustí.-)).

Popularita Andreka Hlinku je pre nás,"moderných" ľudí určite nepochopiteľná,mám dve autentické spomienky od príbuzenstva a to na dve udalosti.

Výstup na Nitriansku kalváriu 1933,pri príležitosti osláv CM.Účasť bez podpory médií -100 000 ľudí.
Pohreb AH v Ružomberku 1938-rovnaký počet prítomných.Mám to zo spomienok p.V.ktorý mal v tom čase 16 rokov.Hovoril mi,že otec ho vzal vlakom. Vieme si dnes predstaviť niečo podobné? Pri účasti 20 000 poslušných sa opozícia skoro zadrhla blahom.-).

Páleš by asi povedal,že národ mal svojho ducha,dnes to očividne fláka,ten náš duch.Alebo spí.-(.

Roland,úprimne,trochu mi chýba ten pocit,mať "svojho" politika.Ako moji starí rodičia zbožňovali Hlinku a mali dušu na mieste.

Roland Edvardsen

V čom sa akože mýlim? Píšem predsa o volebnom výsledku. No a ty zase spomínaš náboženské púte. Áno, na ne aj dnes chodia obrovské počty ľudí, to je pravda. Aj na tých nedávnych pochodoch za život (keď už chceme vybrať niečo čo má byť aj politické) boli iné kvantá. A ovplyvnili niečo? Nie, pretože nie celkom odrážajú postoje národa. Je to len istá menšia časť, ktorá sa pod iniciatívou cirkvi vie dobre zmobilizovať, to je všetko.

Hlinku moderná myseľ už veľmi chápať nebude, to je pravda, keďže bol známy svojim spiatočníctvom (taktiež málo čítal a niektorým oblastiam jednoducho dobre nerozumel - od ekonomiky až po zahraničnú politiku, napríklad). Tiso bol vzdelanejší a kultivovanejší človek, napríklad.

Norman

To je presne to, Roland, že ty máš očividne zmysel pre moc.
Na rozdieľ od spomínaných tuctových idiotov po webe, ale aj v politike, ty oceňuješ to umenie moci, čo Fico predviedol. Si zatiaľ asi jediný, čo to napísal otvorene, aj keď len tu.
Toto ľuďom chýba, nemajú zmysel pre rozoznanie podstatného od nepodstatného. Nemajú zmysel pre politickú moc. (niektorí tak maximálne pre ekonomickú moc a peniaze, tým svinstvom sa dusia)

A ten posledný odstavec je tiež pravda. Naozaj, nielen že "národovci" nemajú zmysel pre taktiku a kompromis (so Smerom), oni ani nechápu, že tými naozaj primitívnymi kecami o "kradnutí, korupcii", ktoré priraďujú jednej strane, akoby to nebola základná črta CELEHO systému - že tým naozaj presne podliehajú anglosionistickej, židovskej, bankárskej propagande.

Čo sa týka Orbána a Salviniho, len malé upresnenie: tam sa už ani niet čo učiť o moci, lebo moc Fico dosiahol rovnako dobre - čo týchto dvoch (a ich spolupracovníkov, lebo oni nie sú sami) odlišuje od slovenského politického póvlu, je CHARAKTER. A charakteru sa bohužiaľ človek nenaučí. To musí mať od mala - a na Slovensku ho má očividne iba príliš málo ľudí. My dvaja to holt zatiaľ nevytrhneme :)

Roland Edvardsen

Áno, moc a jej získanie je presne to na čo sa ja primárne orientujem. Sledoval som teraz nejaké posledné video od Magáta a spomína tam, že systém sa nezmení, dokým nedôjde k radikálnej revízii histórie.

Nuž, toto je ich základné nepochopenie kauzality. K radikálnej revízii histórie, a k zmene systému, bude môcť dôjsť až potom, čo dôjde k získaniu politickej moci a následne k ovládnutiu vzdelávacích inšitúcií, akademickej sféry, školstva, atď. Dovtedy by mali, skôr ako riešiť nejakú revíziu, uvažovať nad tým, ako tú moc získať. Ale očividne natáčať videá o revizionizme a nudnom, proti-vládnom, sťažovaní sa, je predsa len jednoduchšie.

Priznám sa, že stále musím krútiť hlavou nad tým, koľko málo ľudí uvažuje spôsobom obdobným ako ja. Povedal by som, že je to v skutočnosti ich vlastná pohodlnosť - snívať o nejakých utópiách, večne sa iba sťažovať na všetko a mať zo samého seba dobrý pocit, pretože som za každú cenu idealista a moralista, keď idem hlavou proti múru. Tí ľudí nevedia nohami stáť pevne na zemi, nevedia a nechcú sa zmieriť s realitou, ktorá si jednoducho vyžaduje istý stupeň pragmatizmu: boja sa toho, sú slabí.

Norman

uvažovať o moci je pre nich nebezpečné, preto je to tabu a je zakázané sa tomu venovať. každé uvažovanie o moci je proste ničené. Namiesto toho sa cielene podporujú, a to aj v alternatíve alebo francúzsko-talianskom neofašizme a podobne, rôzne tie romantizmy, sentimentalita a všeobecne nepragmatičnosť.

Prirodzene, sú ľudia aj v alternatíve, čo uvažujú pragmaticky o moci, ale nie je o tom zatiaľ žiaden očividný racionálny normálny "diskurz". A tak to každý v alternatíve skúša ako vie a ľudia sú často ako malé deti.

Ľubov

Putin máva pravideľne také programy,dávajú mu otázky ľudia a on odpovedá. Píšem Ti to,aj keď viem,že tvoj vzor práve nie je. .-) uvádzam to ako príklad .

Práve nedávno sa ho mladý muž,snáď len chlapec opýtal,ako vo výkone svojej funkcie prezidenta využil to,že bol roky členom rozviedky. Bola to dosťodvážna,možno provokatívna otázka.Putin s úsmevom odpovedal,že dodnes analyzuje všetky informácie,ktoré "ráno dostáva na stôl"od svojich kolegov.Že mu to veľmi pomáha,tá skúsenosť .

O tom to je.O kvalite informácií,ktoré politik dostáva,ale páčilo sa mi aj Orbánovo "je potrebné mať chrbticu z ocele". Ten je viac emotívny,možno je to hra,ktovie,ale účel plní.

Myslím,že to treba konečne povedať,politika môže byť veľmi vzrušujúce dobrodružstvo.A toto dobrodružstvo môže byť niekedy cieľom,táto hra na moc.

Roland Edvardsen

Politika môže byť dobrodružstvo, len tu ide o to, že ju mnohí tí nacionálne orientovaní chlapci vlastne inak ani neberú, nepristupujú k nej s primeranou vážnosťou. Proste len tak námatkovo skúšajú a dúfajú, že sa snáď niečo zadarí. Nedávno mi voliči LSNS odpovedali obdobne, že "ich cesta je nepraktická a málo pochopiteľná, ale možno niečo z toho bude." Áno, "možno niečo z toho bude" je jednoducho štandardná viera asi tak na úrovni jehovizmu a jeho apokalypsy.

Ja dodnes u mnohých týchto ľudí ani neviem, čo vlastne chcú? Aký typ systému, napríklad? Stavovský štát, ako to mal raz Kotleba v programe SP? Priamu demokraciu, o ktorej básni Rostas? Návrat do komunistického režimu? Alebo do stredoveku? Proste častokrát neviem, lebo len štandardný, 1000x omieľaný "pičung" na vládu, "zlodejov" v parlamente, mimovládky, Kisku, Ameriku, chazarov a pod. mi veru veľa neprezradí.

Ľubov

momentálne je to tak,ako hovoríš.a čas sa už minul. Čo chceme? Výborná otázka.

Z seba,chcela by som vládu pevnej ruky,podporenú armádou,ktorá by chránila väčšinu pred menšinou Predtým som taká nebola,teraz už som.

Roland Edvardsen

Môj ideálny systém? Predovšetkým treba mať na pamäti, že taký nikdy existovať nebude. To by najprv ľudia museli byť ideálni, že áno. A v každom systéme nájdeš širší segment ľudí, ktorí budú frflať naň a brojiť proti nemu. Musíme sa naučiť prestať myslieť toľko na utópie :-) Z tých skôr realistických, európskych a takých, u ktorých by bol aký taký spoločenský konsenzus jednoznačne Švajčiarsko - malá, homogénna, nezávislá a lokálne organizovaná krajina s priamou demokraciou, kde každý človek má právo nosiť zbraň, ale nemá univerzálnu milíciu (žiadne NATO).

Ale možno, že to až také realistické nie je. Švajčiarsko je z rôznych dôvodov unikát a asi si ho dovoliť nemôžeme. Tak aspoň Orbánovu iliberálnu demokraciu (či kresťanskú demokraciu, ako ju on zvykne nazývať), nejaký ten kompromis medzi liberálnou demokraciou a "fašizmom" či "zmiešaný" systém :-). Každopádne vojenská diktatúra, ktorú si žiadaš, dáva najväčší zmysel, ako už názov napovedá, počas vojny alebo nejakej katastrofy. A práveže tomu by som sa rád vyhol. Keď už, tak tie diktatúry nastúpia ako prvé v západnej Európe, ak sa nepodarí vyriešiť problém s hnedoidmi humánnymi a demokratickými prostriedkami. Nastanú nepokoje, ekonomický prepad, teror, možno občianska vojna s džihádistami a situáciu vyrieši len silný diktátor a armáda - a taký tvrdší systém sa možno bude po istú dobu udržiavať, kým sa opäť situácia nestabilizuje a nenastane opäť blahobyt a všeobecný kľud, potom sa možno krajina opäť vráti k demokracii a slobode. Ono je to taký základný historický cyklus: ťažké časy stvoria silných mužov, silní muži vytvoria dobré časy a dobré časy stvoria slabých mužov a tí vytvoria ťažké časy, atď, atp. :-)

Ľubov

je spoločná,porovnávať Hlinku s Ficom nie je dobrý nápad.

Hneď som si spomenula na Šrobára,pre neho bol Hlinka niečo ako primitívny kmeňový náčelník. Jasne,ale to už nespomenul,ako urobil medicínu s odretými ušami a kolko mu to trvalo.Ech,škoda slov.

Ostane otázkou,či Fico mohol zabrániť niektorým fatálnym chybám,ktoré sa otočili proti nemu.Predovšetkým výber niektorých "partnerov",napr. Lajčáka.Prečo dal 30 miliónov mimovládkam. Čo sa týka pozitív,hlavným je určite to,že oficiálne sme stále proti kvótam.

Roland Edvardsen

Nič prekvapivé. Koalícia s Hídom jednoznačne poškodila stranu Smer-SD, rovnako ako aj prítomnosť Danka. Títo dvaja jednoducho permanentne vytvárali a vytvárajú tlaky a iniciatívy, ktoré vzďalujú vládu od pro-národného kurzu. Smer bol nacionalistickejší v čase, keď vládol so Slotom a Mečiarom, pretože vtedy viac - menej začal preberať ich agendu až ich pohltil.
Nevadí. Dúfajme, že Bugár pôjde po parlamentných voľbách už konečne tam, kde mal byť už dávno - na smetisko dejín.

mino

pomohli recyklovať, t.j. dostať do parlamentu, inak nezvoliteľných bývalých Šorošovcov z OKS a SDKU.
Asi to nebolo zadarmo. Nejak to musia odpracovať.

Roland Edvardsen

Tých dvoch by som veľmi neporovnával. To už skôr vidno paralely medzi Hlinkom a Mečiarom, lebo "otec národa" a "výbušná povaha". Ale Šrobár ho teda poohováral riadne, to áno. Veď to boli takpovediac politické protiklady (liberál vs. konzervatívec, čechoslovakista vs. autonomista). Politické boje aj vtedy vedeli byť veľmi špinavé.

Pochopiteľne, že Fico mohol isté veci riešiť inak, lepšie, ale nad rozliatym mliekom je zbytočné plakať. S tými mimovládkami je to tak, že bude potrebné pozmeniť zákony. Uvidíme kam sa to posune v septembri...Hlavné pozitívum Smeru okrem tých spomenutých kvót, je relatívne sociálne zmierlivá politika. Je to samozrejme aj o tom, či človek vidí pohár poloplný alebo poloprázdny, ale situácia sa od čias bezohľadných, anti-sociálnych experimentov dzurindovcov naozaj reálne zlepšila. Aj teraz počúvam video s Kopáčom s takými tými štandardnými kecami o tom, ako Smer robí všetko zle, ako má zlú ekonomickú politiku. Však fajn, aj ja viem dobre kritizovať. Ale už by som strašne chcel vidieť kam by nás ekonomicky posunuli rôzni títo "silní" chlapci, lebo očividne oni tomu rozumejú vždy najlepšie, toto sú tí najväčší experti skoro ako dnešná soros-opozícia. :-)