Islam ako mocenská ideológia

Ivan Poledník

Organizovaná invázia


Pripomeňme, že plány na rozbitie Európy ako historicky utvoreného priestoru zloženého z národných štátov pochádzajú už z dvadsiatych rokov 20. storočia. Ideovým „otcom“ Európskej únie bol rakúsky gróf Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi (1894 – 1972). O jeho pláne na vytvorenie „hybridnej rasy budúcnosti“ za účelom „zjednotenia“ európskych národov pod jedinou vládou sme už písali.

Plány mu do istej miery nabúral jeden nemecký kancelár, ktorý mal len trošku inú rasistickú koncepciu – ale inak veľmi podobný politický cieľ. Keď s ním nakoniec neuspel a boli pochované hekatomby ľudí zo všetkých kontinentov, ktorí tento „experiment“ neprežili, západní spoluvíťazi vojny sa k nemu vrátili v inej podobe a pomocou inej metódy. Potom, keď sa skončila aj vojna zvaná studená, nabralo ich úsilie novú dynamiku, ktorá vrcholí v chaose dnešných dní. Ale na zničení Európy v podobe, v akej ju poznali desiatky generácií našich predkov, už veľkí sociálni inžinieri nepracovali sami. A tento stav ďalej dramaticky akceleruje. A pomocníkov pribúda.

 

Plány islamistov


Len málo sa napríklad hovorí o tom, že už pred rokom vypracovala Al-Káida v spolupráci so svojimi partnerskými organizáciami plán na presadenie práva šaría v západných krajinách. Podľa tohto plánu vstupujeme do „fázy šesť“ (2016 – 2020), kedy má dôjsť k „totálnej konfrontácii“.

Po OSN druhá najväčšia medzivládna organizácia na svete – Organizácia islamskej spolupráce, ktorá združuje 57 krajín – vypracovala pred desiatimi rokmi akčný plán na presadenie kriminalizácie protiislamských postojov a islamofóbie v krajinách celého sveta. Tento akčný plán vyvrcholil začiatkom decembra 2015. Súčasne už od roku 1999 tlačila na OSN, aby prijala rezolúciu na túto tému (podarilo sa to v roku 2011). Úspešné splnenie tohto akčného plánu bohužiaľ pocítia nielen niektorí jedinci.


Trestuhodná naivita


Populačná divízia OSN (UNPD) uviedla už v roku 2000, že „Európa bude do roku 2025 potrebovať 159 miliónov imigrantov“. Projekt EÚ s názvom Euro-Mediterranean Partnership počíta s imigráciou 56 miliónov moslimov zo Stredozemia.

Mnohí európski politici a teoretici sociálneho inžinierstva v súlade s týmto úplne šialeným projektom argumentujú, že treba kompenzovať demografický úbytok obyvateľov kontinentu a s tým súvisiaci úbytok pracovných síl. Je to, samozrejme, nezmysel. Podobné „futurologické projekcie“ nemôžu ani omylom postihnúť realitu, ktorá sa vždy vyvíja inak, než plánovači predpokladajú.

Ale aj keby sme na túto „sci-fi tézu“ pracovne pristúpili, je zrejmé, že „riešenie“ v podobe „importu“ moslimských migrantov nie je práve najmúdrejšie. Z hospodárskeho hľadiska ani žiadnu masovú imigráciu v Európe nepotrebujeme. Nehovoriac o tom, že podľa doterajších dlhoročných skúseností predovšetkým z Nemecka a Francúzska sú to práve moslimskí imigranti, kto sa zapojí do „tvorby bohatstva“ hostiteľských krajín maximálne tak zo siedmich až deviatich percent. Ostatných živí domáca populácia zo svojich daní a ticho očakáva, kým sa moslimovia natoľko aklimatizujú, že začnú požadovať svoje „politické práva“ – a ak ich nedostanú, začnú padať hlavy.

Áno, väčšinu teroristov z ostatných dní naozaj tvorili moslimovia z druhej či tretej generácie imigrantov. Tí aktuálni „utečenci“ ich potom nielen doplňovali, ale predovšetkým organizovali a zásobovali zbraňami a logistikou. Že sa „integrovaných“ moslimov nemáme obávať, je preto rovnako hlúpy a naivný argument, ako že na Slovensko imigranti nechcú prísť, takže sa vlastne nemáme čoho báť. „Preliatie“ bude dielom okamihu. To sa týka všetkých utečencov. Tí islamskí však medzi nimi majú predsa len špeciálne postavenie.


Islam je nebezpečný zo samotnej podstaty


Trestuhodne naivné je totiž aj tvrdenie, že islam nie je svojou povahou zhubný pre našu civilizáciu a kultúru a môže s nami „mierumilovne“ koexistovať. Islam už zo samotnej podstaty nemá asimilačnú povahu. Jeho vyznávači sa musia usilovať o rozšírenie svojho učenia do celého sveta – dobytím území všetkými dostupnými prostriedkami. Tento „zákon“, ktorý jednoznačne vyplýva z Koránu aj z ústnej tradície, sa napokon uplatňuje v praxi v celých moslimských dejinách.

O povahe islamu svedčí nasledujúce video z moslimskej konferencie v Nórsku. Podobnosť s kresťanským konzervativizmom v niektorých mravných otázkach je len zdanlivá, pretože má úplne odlišný prístup a východiská. Je veľkou iróniou, že mnohí liberáli, ktorí šírenie islamu do Európy podporujú, by v prípade jeho nástupu k moci, ako sa ľudovo hovorí, „išli ako prví“...

 

krátke video s českými titulkami, z "mierovej konferencie" v Oslo 2013, ukazujúce všeobecnosť násilnej povahy tej ideológie.

 

 

Islam nerozlišuje medzi náboženstvom a politikou. Náboženský systém je súčasne politicko-právny a mocenský systém, je to politická ideológia. Náboženstvo stojí v službách moci, je pôvodnou zložkou štátu. Je v rozpore s prirodzeným morálnym zákonom a riadi sa heslom „účel svätí prostriedky“. Takže v rámci šírenia islamu je napríklad úplne „mravné“ klamať a podvádzať.

Agresívna a násilná povaha islamu je v Koráne jasne, jednoznačne a nespochybniteľne zakotvená. Neumožňuje interpretáciu sporných a protirečivých pasáží. Moslimskí teroristi a bojovníci Islamského štátu nie sú o nič horší autentickí vykonávatelia vôle Alaha ako všetci „umiernení“ moslimovia a ich „umiernené“ režimy. Momentálne len preferujú iné z povolenej škály metód. Táto proporcia sa môže kedykoľvek v budúcnosti podľa ich potreby zmeniť.

Preto je prakticky nemožné zhrnúť metódy a hrozivé aspekty moslimskej invázie do Európy naštartované v uplynulom roku.

 


Štyri fázy islamizácie


Odložme teda ružové okuliare distribuované rôznymi „neziskovkami“ a finančnými a ideologickými „bankami“, ktoré stoja v neviditeľnom prítmí za nimi. Racionálne si povedzme, čo západné krajiny – a medzi nimi nás – čaká, pokiaľ bude súčasný trend pokračovať.

Sú to už viackrát opísané štyri kroky islamizácie:

V nultej fáze sa iba kaviarensky debatuje nad tým, že islam je navzdory všetkým drastickým prejavom, ktorými o sebe dáva vedieť, v skutočnosti prevažne mierumilovné a pohostinné náboženstvo. Z toho vyplýva, že naša spoločnosť je aktuálne ešte len na pomedzí nultej a prvej fázy.

V prvej fáze už prebieha skrytá islamizácia. Pozícia „domácich“ moslimov je na otvorený boj zatiaľ príliš slabá. Navonok je „prvý výsadok“ moslimov tolerantný, vnútorne však liberálnu toleranciu nevyznávajú. Praktizujú taquiju – islamom povolené klamstvo, o ktorom bola reč predtým. Stavajú sa do úlohy obetí diskriminácie netolerantného domáceho etnika a pokúšajú sa získať legálnou cestou zvláštne privilégiá. V súčasnosti je v tejto fáze minimálne polovica krajín EÚ.

Druhou fázou je defenzívna islamizácia. Moslimovia sú už silní, nie však natoľko, aby si kompletne podrobili ostatných. Terorizujú nepriateľov, zabíjajú kritikov a už otvorene napádajú ostatné skupiny obyvateľstva. V tejto fáze sú už niektoré štvrte európskych veľkomiest či regióny s vysokým podielom imigrantov.

Treťou fázou je ofenzívna islamizácia. V taký čas už majú moslimovia dostatočnú prevahu, podrobujú si násilne verejný priestor a „čistia“ od „neveriacich“ všetky dôležité miesta. To je prípad mnohých regiónov Blízkeho východu. Kto nemá klapky na očiach, ten si to môže všimnúť.

 

Zbytočné strašenie?

Akékoľvek pokusy o bagatelizáciu problému – napríklad s poukazom na doposiaľ mizivé rozšírenie islamu a moslimov v našej krajine – preto nie sú len krátkozraké, ale popravde aj samovražedné. Moslimovia postupujú krok za krokom a okrem pevne postavenej a dobre stráženej hrádze – bez ohľadu na to, aká bude jej podoba – ich nič nezastaví.

Ak zaujmeme k tejto riadenej invázii iný postoj, zánik nášho sveta bude len otázkou času.

 

 

autor: Ivan Poledník, religionista, etnograf

zdroj: protiprud.sk  (mierne skrátené)

 

 

0
Grigoriy-Ilmoran

Futbalu ani hokeju sa vobec nerozumiem, a aj z poslednej olympiády som dokopy videl asi dve minúty - sledovanie akéhokoľvek športu ma nekonečne nudí. Nikto ma preto ešte za posledných päťdesiat rokov nevidel vstúpiť do akejkoľvek diskusie o športe.

Aj napriek tomu, keby som chcel, vypotil by som zo seba zopár premúdrelých debilizmov, ktoré by dokonca niekoľko ludí málo znalých celej veci mohlo viesť k presvedčeniu, že som naslovovzatý odborník. Keby som teda aj ja bol hoštapler prvej triedy, akých dnes po internete chodí plná prdel.

Napríklad:

Relevantná analýza dát v odbornej literatúre explicitne dokazuje, že odchodom dobrosrdečných hráčov ako Joachim Backenbauer, Antonín Panenka alebo Lev Jašin zo scény európskeho futbalu, sa vytratil ofenzivno-kamuflážny charakter dynamizmu, čo dlhodobo ovplyvnilo návštevnosť a teda aj finančnú solventnosť klubov. V strede a juhu amerického kontinentu boli tendencie opačné, čo je dané odlišnými historickými a klimatickými podmienkami, či tradíciami a folklórom v danej postmodernej geopolitickej oblasti.

------
Hovorím to preto, že članok pána Poludnîka je napísaný presne v tomto duchu.
Som absolútne presvedčený, že pán študoval nejakú zbytočnosť na nejakej zbytočnej pseudouniverzite, diplomovku mu za 840 € +DPH napísala firma ODRB z Považskej Bystrice a teraz sa predvádza na internete.

Viem, že sa na mňa hneváte za nadmernú kritickosť, ale analyzujte si celý članok vetu po vete, a zistíte, že mám pravdu.

Ako návod na začiatok analýzy članku uvádzam, že rovnako, ako sa Backenbauer nevolá Joachim, dokonca ani Backenbauer, ale Franz, ten "vynikajuci" filozof sa nevolá Ján ale Jiři*. Povedzte si, či označiť filozofa za "vynikajúceho" nie je rovnaká sprostosť, ako spomenúť, že nejaký futbalista je dobrosrdečný. Vynikajúci budhista. Ako Vám to znie?

A, toto naozaj nemá chybu:
"západnú civilizáciu už teoreticky úspešne dobýjajú postmoderní** dediči takých mysliteľov, akými boli Occam, Machiavelli, Hume, Rousseau, Kant, Comte, Hegel, Nietzsche, Marx, Freud, Wittgenstein, Heidegger, Sartre..."

Chce sa mne ísť vetu po vete, a ukázať, aké exhibicionistické nezmysly ten Poludník žvásta?
Nechce, lebo ten, kto vie, vie, a blbci ma aj tak budú pokladať za neznášanlivého rýpala.

* všimli ste si niekedy, že všetky obete modernej spoločnosti a hlavne rozpadu rodiny, ktoré sú mentálne prispaté aj pripečené, nemajú schopnosť sústrediť sa ani na jednoduchú úlohu, a preto študujú politológiu, etnografiu alebo teológiu, a potom špekulujú ako sa zamestnať v nejakej štátnej inštitúcii, lebo žiadna súkromná firma si nemôže dovoliť platiť parazitických pripečencov?
Chce citovať "vynikajúceho" filozofa, a nevie si ani zapamätať jeho meno.

** slovo "postmoderný" je po slove "negociovať" hneď na druhom mieste v hierarchii výrazov, ktoré, keď ich počujem od Slováka (Bantu, Zulu alebo Albánca), chcem si nasadiť brnenie, a s mečom a bičom ísť do boja proti všetkým debilným hoštaplerom a naučiť ich na poriadok.
Ak sa to niekomu nepáči, nech mi tu vlastnými slovami vysvetlí, čo to ten "postmoderný" vôbec je.
Samozrejme, bez predchádzajúcej konzultácie s Wikipédiou, lebo tam si to môžem prečítať aj sám. Dokonca aj zistiť, že nikto presne nevie, čo to znamená, ale ľudia to používajú, lebo to znie tak múdro.

Norman

Ten prvý odstavec je pochybný, sám som rozmýšlal, či ho nevyhodím, "vynikajúci filozof" aj mňa zaujal. Nie som si istý, či to vôbec bol originál od Poledníka, akoby tam ten citát bol nalepený umelo ... myslitelia ako Marx, Freud, Wittgenstein, Heidegger, Sartre naozaj bijú do očí :-)
Po sekunde uvažovania som to tam nechal, lebo najlepšie je nič nerobiť, ale po tvojej reakcii vidno, že to ruší - tak ten prvý citát od nejakého Fuchsa vyhodím.

Zvyšok mi ale nepripadá nabubrelý, skôr naopak, ako stručný súpis faktov. Pre jedných až moc triviálny, pre niekoho ale naopak, vceľku stráviteľná a pochopiteľná pravda.

Čo sa týka "postmoderny", zväčša je tento termín používaný len ako nadávka, ako kritika prázdneho kecania, teda tak, ako ho chápeš aj ty, Grigory. No, ale to nie je náš hlavný problém.

Grigoriy-Ilmoran

ktoré človeka vynímajú z ríše zvierat, a ktoré nám svojim žvástaním ukradli hoštapleri, sú filozofia a umenie. Žvástajú, predvádzajú sa, a nútia nás, aby sme im za také zlodejstvo ešte aj platili.
A hanbu nemajú žiadnu.

Lev Tolstoj pred viac ako storočím napísal jednu esej o umení, a všetci príživníci, ktorí sa takzvaným umením živia, takú esej dobre pred nami schovali, hoci by bolo potrebné, aby každý, kto o takej veci chce vynášať súdy, esej prečítal.
Našiel som v pražskom antikvariáte české vydanie z roku 1903. Vydané J. Ottom s titulom:
Co jest umění?
Neviem, či taká vec niekedy bola v slovenčine vydaná, ale práve dnes by taká kniha bola nanajvýš potrebná. Aj keď, možno je už aj tak neskoro. Príliš veľa ludi sa živí tým, že klamú o umení aj filozofii.
V zásade Tolstoj piše to, čo by každému dnes už malo by jasné, ale ani zďaleka nie je. Vďaka hoštaplerom. Väčšina toho, čo sa za umenie vydáva, je len humbug a podvod.

Rovnako aj filozofia, hlavne "vynikajúca" filozofia. To je tiež len žvástanie a podvod.

Neviem o tom, že by niekto niekedy bol preložil do slovenčiny alebo češtiny čokoľvek z diela Chuang-tzu. Keď budem mat čas aj chuť, preložím sem to, čo pokladám za najlepšie od neho. Nech ten, kto takú vec vie oceniť, vidí, čo hovoril filozof, ktorý ani nevedel o tom, že bol filozofom, ale vyslovil myšlienky, ktoré vždy boli platné, a ktoré budú platné až dokedy bude človek na tejto planéte.
O Chuang-tzu alebo Epictetovi dnes sotva niekto vie, zato podvodnici a hoštapleri sa predbiehajú v citovaní Woodyho Alena, Lévy-Straussa a Václava Havla. Na Slovensku bude o dvadsať rokov prvým dvorným filozofom Pišťánek a Hardoš so Smatanom a Havranom.

To bolo len vysvetlenie, prečo nemám rád podvodníkov a hoštaplerov umenia a filozofie.

Norman

niečo vyšlo

Jiří Navrátil: O nebeském a lidském.
http://www.martinus.sk/?uItem=47264

str 127 - 187

Aman Againsttime

"západnú civilizáciu už teoreticky úspešne dobýjajú postmoderní** dediči takých mysliteľov, akými boli Occam, Machiavelli, Hume, Rousseau, Kant, Comte, Hegel, Nietzsche, Marx, Freud, Wittgenstein, Heidegger, Sartre..."

Je pochopiteľné, že Poledník bude mať uvedených mysliteľov v žalúdku, keďže je očividné, že ide o silne bigotného katolíka (tu sú nejaké jeho "skvosty" z protiprudu: http://www.protiprud.sk/duchovny-svet/1750.htm, http://www.protiprud.sk/duchovny-svet/1720.htm). Vždy ma bude fascinovať, ako dokáže abrahámovské náboženstvo inak vzdelaného a racionálneho človeka pripraviť o súdnosť.

Tento text je však na jeho pomery dosť dobrý.

Norman

pozrel som aj ja, že je to tvrdá hlava.
Ale ten text je len jednoduché, ale ostré zosumarizovanie. To som chcel aj vyššie spomenúť - samozrejme, že nie s každým, koho text tu založíme, by sme sa zhodli, a ani oni s nami.
Ale načo písať niečo, čo dostatočne dobre napísal už niekto iný.
Kľudne sa dá poslúžiť aj cudzou hlavou, pri rozbíjaní brány:)

Nemožnosť spolužitia s islamom, jeho dobyvačný totalitný charakter, jeho zhubný vplyv na európske pomery, spoločnosť. Ok.

Aman Againsttime

Súhlasím, že ten text je dosť ok, hoci autor je taký aký je...Protiprud by bol veľmi fajn nebyť tej katolíckej iracionality, ktorá skrátka zákonite vyvoláva úsmev na tvári :-). Našich katolíckych priateľov treba v tomto smere usmerňovať, aby toľko neplašili potencionálnych sympatizantov. :-)

lecce

krasna hudba, krasny pocit - pomylene slovne spojenia

str 50
Что же такое это странное понятие красоты, которое кажется таким понятным тем, которые не думают о том, что говорят, а в определении которого не могут сойтись в продолжение полутора века все самого разнообразного направления философы разных народов? Что такое понятие красоты, на котором основано царствующее учение об искусстве?

Под словом «красота» по-русски мы разумеем только то, что нравится нашему зрению. Хотя в последнее время и начали говорить: «некрасивый поступок», «красивая музыка», но это не по-русски.

Русский человек из народа, не знающий иностранных языков, не поймет вас, если вы скажете ему, что человек, который отдал другому последнюю одежду или что-нибудь подобное, поступил «красиво», или, обманув другого, поступил «некрасиво», или что песня «красива». По-русски поступок может быть добрый, хороший или недобрый и нехороший; музыка может быть приятная и хорошая, и неприятная и нехорошая, но ни красивою, ни некрасивою музыка быть не может.

Красивым может быть человек, лошадь, дом, вид, движение, но про поступки, мысли, характер, музыку, если они нам очень нравятся, мы можем сказать, что они хороши и нехороши, если они нам не нравятся; «красиво» же можно сказать только о том, что нравится зрению. Так что слово и понятие «хороший» включает в себе понятие «красивого», но не наоборот: понятие «красивого» не покрывает понятия «хорошего». Если мы говорим «хороший» о предмете, который ценится по своему внешнему виду, то мы этим говорим и то, что предмет этот красивый; но если мы говорим «красивый», то это совсем не означает того, чтобы предмет этот был хорошим.

Таково значение, приписываемое русским языком — стало быть, русским народным смыслом — словам и понятиям — хороший и красивый.

Во всех же европейских языках, в языках тех народов, среди которых распространено учение о красоте, как сущности искусства, слова «beau», «schön», «beautiful», «bello», удержав значение красоты формы, стали означать и хорошество — доброту, то есть стали заменять слово «хороший».

Так что в этих языках уже совершенно естественно употребляются выражения, как «belle âme, schöne Gedanken, beautiful deed»1, для определения же красоты формы языки эти не имеют соответствующего слова, и они должны употреблять соединение слов «beau par la forme»1 и т. п.

1 Прекрасная душа, прекрасные мысли, прекрасный поступок (фр., нем., англ.).

Наблюдение над тем значением, которое имеет слово «красота», «красивый»: в нашем языке, так же как и в языках народов, среди которых установилась эстетическая теория, показывает нам, что слову «красота» придано этими народами какое-то особенное значение, именно — значение хорошего.

Замечательно при этом то, что с тех пор, как мы, русские, ближе и ближе усвоиваем европейские взгляды на искусство, и в нашем языке начинается совершаться та же эволюция, и, уже совершенно уверенно и никого не удивляя, говорят и пишут о красивой музыке и некрасивых поступках и даже мыслях, тогда как 40 лет тому назад, в моей молодости, выражения «красивая музыка» и «некрасивые поступки» были не только не употребительны, но непонятны. Очевидно, это новое, придаваемое европейскою мыслью красоте значение начинает усвоиваться и русским обществом.

В чем же состоит это значение? Что же такое красота, как ее понимают европейские народы?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, выпишу здесь хоть маленькую часть тех определений красоты, которые наиболее распространены в существующих эстетиках. Очень прошу читателя не поскучать и прочесть эти выписки или, что было бы еще лучше, прочесть хоть какую-нибудь ученую эстетику. Не говоря о пространных эстетиках немцев, для этой цели очень хороша немецкая книга Кралика, английская Найта и французская Левека. Прочесть же какую-нибудь ученую эстетику необходимо для того, чтобы самому составить себе понятие о разнообразии суждений и о той ужасающей неясности, которая царствует в этой области суждений, а не верить в этом важном вопросе на слово другому.

http://rvb.ru/tolstoy/01text/vol_15/01text/0327.htm

Ľubov

Už niekoľko dní ,Lecce,špekulujem nad týmto Tvojím príspevkom a aj keď zrejme poruším bod 4,pravidiel(otázky mimo témy),ja sa Ťa musím spýtať,ako si to myslel.
Myslím,že viacerí Ťa tu máme za hudobníka,že si proste od fachu,možno zvukár,možno skladateľ,veď to aj tak poprieš.:).Nevadí,hovoríš,že Tolstoj tieto dve veci,dva pojmy (krásna hudba,krásny pocit)odmietal? Že krása musí vždy súvisieť predovšetkým s kvalitou duše? Ale veď to je čistá kalokagathia,nie? Už spomínané ruské ľudové:Na človeku má byť prekrásna duša aj topánky, o tom dosť napovedá.
ps. http://www.velikepoledne.wbs.cz/Co-pro-me-neni-umeni.html toto píše mladý chlapčisko,trocha extravagantný,chodím za ním kvôli fotografiám.

lecce

takto to myslel -
(google russian to slovak translation)

Čo je to za podivné poňatie krásy , ktorá sa zdá byť tak zrejmé tým, ktorí nemajú premýšľať o tom , čo hovoria , a pri určovaní , ktoré nemôžu zísť v priebehu pol storočia , všetci rôznych oblastiach filozofov rôznych národov ? Čo je to krása , ktorá je založená na panujúce doktríny umenia ?

V ruštine slovo " krása " , máme na mysli len to , čo teší našu víziu . Aj keď v posledných rokoch , a my sme začali hovoriť : " urážka " (nekrasny cin) , " krásnu hudbu " , ale to nie je v ruštine .
Ruská muž z ľudu , kto nepozná cudzie jazyky , nebude rozumieť , ak mu povedať , že ten , kto dal iný posledných oblečenie alebo niečo také , robil " krásne " , alebo klame druhý vstúpil " škaredé " , alebo pieseň " krásny . " V ruskom akcia by mohla byť láskavý , dobrý alebo zlý , a zlé ; Hudba môže byť príjemné a dobré a zlé a nepríjemné , ale ani krásny , ani škaredá hudba nie je možné.

Krásny môže byť človek, kôň, dom, pohľad, prevádzku, ale o akciách, myšlienky, znak, hudba, ak chceme, môžeme povedať, že sú dobré a nie sú dobré, ak sa nám nepáči; "Krásne" Môžete iba povedať, že rovnako ako vízie. Tak, že slovo a pojem "dobrá" zahŕňa pojem "krásny", ale nie naopak: pojem "krásny" nezahŕňa pojem "dobrá". Ak hovoríme "dobré" o orgáne, ktorý je cenený pre jeho vzhľad, hovoríme o, a to je to, čo tento krásny objekt; ale keď povieme "krásny", neznamená to, že to bola dobrá vec.
To je význam pripisovaný ruskému jazyku - teda ruskej národnej zmysel - slová a pojmy - dobré a krásne .

Vo všetkých európskych jazykoch , jazykov tých národov , medzi ktorými spoločná doktrína krásy ako esencia umenie , slová " nápadník " , " schön " , " krásny " , "Bella » , zachováva hodnotu kráse formy , sa stala strednej a horoshestvo - láskavosť to znamená, že začal nahradiť slovo " dobré " .
Takže v týchto jazykoch prirodzene používajú výrazy ako " belle Ame , schöne Gedanken , krásny skutok » 1 , stanoviť formu kozmetických jazykov nemajú príslušné slová , a musí používať zložené slovo « Beau par la forme » 1 a m . p .

1 Krásna duša , krásne myšlienky , krásny akt ( fr . , It . , Angl . ) .

Pozorovanie významu, ktorý má slovo " krása " , " krásny " : v našom jazyku , rovnako ako v jazykoch národov , vrátane zavedeného estetické teórie nám ukazuje , že slovo " krása " odovzdával tieto národy nejaký zvláštny hodnoty , to je - dobrá hodnota .
Je pozoruhodné, v tom je , že od tej doby sme sa , rusky, bližšie usvoivaem európske pohľady na umenie , av našom jazyku začína dávať rovnaký vývoj , a už pomerne istý a nikto prekvapujúce , hovoriť a písať o krásnej hudby a škaredé činy a dokonca aj myšlienky , zatiaľ čo pred 40 rokmi , v mladosti sa výrazom "krásna hudba " a " škaredé činy " boli nielen bežne používané , ale nie rozumel . Je zrejmé , že ide o nový , pripojený k Európskej myšlienke krásy a hodnota začne usvoivatsya ruskej spoločnosti .

Takže to , čo je hodnota ? Čo je krása , ako ho chápe európskych národov ?

Na účely odpovede na túto otázku , píšeme tu aspoň malú časť definície krásy , ktoré sú najviac prevláda v existujúcej estetika . Žiadam čitateľ nebude nudiť a čítať tieto výroky , alebo že by bolo ešte lepšie prečítať aspoň niektoré akademické estetiku . Nehovoriac o dlhé estetiku Nemcov , pre tento účel je veľmi dobrá nemecká kniha Kralik , anglický a francúzsky rytier Levequeová . Čítajte tiež niektoré vedecké estetiku , je nutné, aby sa samotná predstava rôznorodosti názorov a hrozným zmätku , ktorý vládne v oblasti úsudku a neverí každé slovo v tejto dôležitej záležitosti inak .

Norman

prečo, Lecce, ten preklad nedokončíš?
Najprv sem dáš ruštinu, v azbuke - ale to je v poriadku, veď je to pre ľudí, čo po rusky vedia a majú záujem o špecifický sémantickú tému.
Ale keď už spravíš preklad - automatický - prečo to aspoň trocha neprebehneš a nedokončíš? To ti za to tí ľudia nestoja?
Ty si umelec?

Grigoriy-Ilmoran

lebo celá esej, vrátanie troch prídavkov, má asi 190 strán.

Grigoriy-Ilmoran

V takmer každom meste alebo dedine na Slovensku (Maďarsku, Rakúsku, v Čechach, v Poľsku...) sú pamätníky s menami ľudí, mladých mužov s *1892 - +1916 alebo *1920 - +1944. Napríklad. Dnes si to však už málokto aj všíma, málokoho to aj zaujíma.
Milióny osudov utrpenia, strádania a smrti. K tomu milióny sirôt, vdov a invalidov.
Všetko vraj pre VLASŤ, lebo zomrieť pre ňu je najvyššou obetou, ktorú človek nielen môže, ale aj musí priniesť.

Až do tej miery, že ak sa talianskym generálom zdalo, že vojaci nebojovali dostatočne chrabro pri rieke Isonzo, že nezabili dosť Slovákov, Slovincov, Rakúšanov alebo Čechov, nechali v tradícii rímskych légií pred očami spolubojovníkov postrielať každého desiateho vojaka. Pre výstrahu. Bez zľutovania. Vlastných na oltár VLASTI.
Koniec: žiaden život, žiadne deti, manželka, milenka, rodičia, šťastie, priatelia - NIČ. Len slzy a večný koniec. Zakopať do hrobu.
Za VLASŤ.

To na jednej strane. Na druhej strane všetci vieme, kto profitoval na dodávkach pre armádu, kto síce tvrdil, že aj on je Nemec, Talian alebo Maďar, ale bratranec-notár ho z asentírky za úplatok vymazal, aby namiesto obrany vlasti (ktorú on za vlasť nikdy naozaj nepokladal) mohol kšeftovať a zarábať na vojne. Tak vznikla legenda a povesť o šikovnosti. Naši im tú šikovnosť mohli len závidieť. A nenávidieť.

Ani ich vnuci dnes nemajú žiadnej úcty k obetiam bojovníkov za VLASŤ, a agitujú za odovzdanie tažko vybojovanej VLASTI negrom a mohamedánom. Dobrovoľne, bez boja, dokonca radostne.

Grigoriy-Ilmoran

... if man is still alive..."

https://m.youtube.com/watch?v=yesyhQkYrQM

Áno, reč je o 2050, a netreba čakať do 2525.

Predpokladám, že v tej dobe budú na svete už len dve krajiny, kde väčšina obyvateľstva bude biela, kde sa ešte bude dať žiť: Argentína a Chile.

A vedia to aj oni, tak sa na takú vec už dnes pripravujú. Veď žiť s bielou rasou ja taká fantastická vec.

Treba si dať do Google "jews buying land in Patagonia", a študovať.

Vidíte, to Vám nepovedia, ale Pohoda, Woody Allen, Pussy Riot, Conchita Wurst alebo Krym, takými vecami vás každodenne otravujú.

Náhodný okoloidúci

Sedí Ahmed v Berlíne pri rieke, špinavý, v roztrhaných šatách, s pokazenými zubami. Chytí zlatú rybku. Klasika - tri želania.
Ahmed sa zamyslí a povie: "Rybička, chcel by som mať krásne zuby ako ľudia tu." "Blik!" A sedí v zubárskom kresle a zubár usilovne pracuje. Ahmed mu hovorí, že nemá peniaze, zubár na to, že je to platené z európskych fondov.
Ako druhé želanie má, že nechal doma svoje ženy, deti a rodičov, chcel by s nimi pekne bývať. "Blik!" Sedí v obývacej izbe vybavenej vily a na stole čaká na jeho podpis zmluva, že vilu, ktorú preberá do užívania, má hradenú z fondov EU pre utečencov v rámci "programu zlučovania rodín".
Ahmed sa zamyslí a ako tretie želanie povie "Chcel by som byť modrooký blondiak ako Nemci." "Blik!" Z Ahmeda je modrooký blondiak s pokazenými zubami a sedí v roztrhaných šatách v Berlíne pri rieke. Pýta sa rybičky, čo to má znamenať? Rybka mu odpovedá: "Si biely, tak sa o seba staraj sám!"

Aman Againsttime

Dám to pod tento článok o islame, nech nie som veľmi off topic. Naozaj mám prirodzené zábrany urážať invalidných ľudí, ale čo je veľa toho je príliš. Toto sa normálnym ľudským mozgom proste nedá pochopiť: http://echo24.cz/a/wGGPK/slovenska-poslankyne-si-vzala-uprchlika-ceka-vb...

Už toľkokrát boli všade rozoberané tieto tragické manželstvá európskych žien s moslimami, už toľko smutných príbehov sme mohli počuť a čítať, ale nie a nie sa z toho poučiť. Každá normálna baba by dnes už mala vedieť, že moslimovi sa treba vyhýbať veľkým oblúkom, nič si s takýmito mužmi nezačínať.

Veď ani táto ochechula snáď nemôže veriť tomu, že by si nejaký privandrovalec z Pakistanu zobral tučnú, starú invalidku z veľkej lásky? Ona dobre vie ako to v skutočnosti je, ale hlavne, že je vydatá, že? Ale čo sa tu vôbec čudujem? Vidno, že Matovič má skrátka "čuch" na magorov, na extrémne typy.

Náhodný okoloidúci

My muži sme biologicky naprogramovaní hľadať si zdravé a plodné partnerky. To je skrátka biologický fakt daný snahou šíriť gény, moralizovanie na tom nič nezmení.
Dotyčná osoba ako vozíčkarka je zrejme rada, že sa o ňu vôbec niekto zaujíma, aj keď ja osobne za tým vidím len jeho snahu získať občianstvo ľubovoľnej európskej krajiny a môcť tu legálne zostať.

Ale ako poznám baby, tie majú mokro až v topánkach, keď sa na ne usmeje "taliansky typ" a niektoré z nich pomerne rýchlo dostanú chuť na čiernu klobásu a vtedy mozog nepracuje, rozmýšľajú inou časťou tela, aj keď všeobecne sa to tvrdí len o mužoch.

„Varovala jsem ho, že Slovensko není moc přátelské k cizincům.“ Samozrejme, že nie je, a história nám na to dala dostatočné množstvo dôvodov.

Norman

chcel som to nejak vygrcať do textu, ale predbehli ste ma. Ale berie mi to dych.
Ten český link je prirodzene ešte výsmešnejší, ako naše slovenské články.:)

Samozrejme, že tá osoba je nielen telesne, ale aj mentálne postihnutá. Ak by to bola zdravá žena, dá sa hovoriť, ako vyššie Okoloidúci, že rozmýšla orgánulou, ale takto je jasné, že proste nevie NIČ o svete. Nie je to jej vina, je to jej postihnutie a v podstate si naozaj zaslúži súcit - ale preboha, prečo je tak dementné zaostalé čudo v parlamente? Čo je toto za systém, ktorý takýchto chudákov dáva na kritické miesta?
Iba ak by teda to neboli vôbec podstatné miesta, ten parlament.

Ale nedá mi to, musím vyniesť ťažké obvinenie voči rodine tej chudery. Môžu sa hanbiť a ich susedia by ich mali na počkanie oplúvať. Práve kvôli jej (budúcemu) osudu.

Ema

s lokálnymi kurvami zo susedstva azylového lágra a všetci kamaráti mu závidia.
- Hej, to nebolo len tak, zadarmo. Som si to musel rok a pol odsedieť pri počítači.

Aman Againsttime

Predovšetkým táto škatuľa kompletne dehonestuje inštitúciu manželstva ako takého: http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/podivna-svadba-politicky-zenich-sva...

Prosím pekne, tak kakaovník ani nebol na svadba, jej rodina ho vlastne nepozná a stretávajú sa raz do mesiaca...Toto je fakt veľmi choré.

Práve takéto prípady pekne ukazujú, že bude potrebné kompletne re-definovať inštitút manželstva. Manželstvo musí byť seriózna vec a posvätná inštitúcia a nie niečo, čo pripomína nákup v Bille.

Grigoriy-Ilmoran

"Na Slovensku však dnes ľudia veľmi citlivo vnímajú cudzincov a nový pár by sa tak nemusel vždy stretnúť len s pozitívnymi ohlasmi. „Určite sa bojím o svojho manžela. Ľudia sú veľmi negatívne naladení a pritom ani nevedia prečo," uzavrela.

Nevedia prečo!!!???

Ja napríklad viem veľmi dobre: Keby veci záležali len na mne, v Európe by nežil NIKTO, kto nie je biely, v Európe narodený beloch. Dokonca by sme s inými rasami nemali ani spoločné športové zapolenia alebo olympiády. Nesmeli by študovať na našich univerzitách. Nič!
Tak, ako sa niektorí z vás narodili ľaváci, alebo máte kučeravé vlasy, ja som sa narodil rasista a xenofób; som za absolútne separátny vývoj ľudských rás, miešanie rás pokladám za zločin proti prírode aj Bohu. Som síce neveriaci, ale úplne súhlasím s biblickou židovskou ideou zachovávania čistej krvi, nemiešania sa s inými etnikami a rasami. Podobne, ako pravoverný Žid nerád vidí miešané manželstva svojich s cudzincami, aj ja, keď vidím belošku s negrom, som z toho veľmi smutný. Je to pre mňa rovnaká tragédia, ako keď oznámia, že vyhynul další druh dravca, antilopy alebo gazely.

Podľa môjho názoru, Židia ovládli, zmonopolizovali a prisvojili si vedecký odbor antropológie (ako takmer všetky odbory spoločenských vied vrátane histórie), prehlásili, že existuje len jeden ľudský druh, dokonca tvrdia, že ani rasa neexistuje, že je to len kultúrny a sociálny konstrukt.
Urobili to preto, aby násilným miešaním rás vymazali z povrchu zemského jedinú rasu, ktorá má dosť inteligencie, tvorivosti a životnej sily, aby im bola prekážkou k totálnemu zotročeniu ľudstva. Dokonca si dôvodne myslím, že sú už tisícročia agentom nejakej mimozemskej, ľudstvu nepriateľskej entity. Preto som už dávnejšie povedal, že židovstvo je kozmický problém.
Predpokladám, že sa im to do konca tohto storočia podarí. Aj vďaka tomu, ako sa im podarilo za posledných dvesto rokov elity Árijcov zdecimovať vo vojnách, revolúciách a sociálnych experimentoch. Najnovším sociálnym experimentom je masová migrácia negrov do srdca svetového arijstva - do Nemecka.
A nemajú ani štipku hanby využívať k tomu aj úbohých invalidov na vozíčku.

Náhodný okoloidúci

Nájazdníci a votrelci sa snažia zavádzať v Európe / v Nemecku / svoje pravidlá:

http://aktualne.atlas.sk/zahranicie/europa/nemecko-riesi-dalsi-problem-u...

Len aby to nedopadlo tak, že šaríja-súdy na území bývalého Nemecka, aktuálne Berlínskeho pašaliku alebo kalifátu budú riešiť problém, že 9-ročné blonďavé Nemky sa nechcú vydávať za 50-ročných Arabov a černochov.

nové