Árijstvo a semitizmus

Nebudem robiť veľké úvahy. 

Len mi tak napadlo, ako často počujeme argument, že používať pojem "árijský" na nejakú nadnárodnú jednotu je umelé a falošné, pretože ten pojem je prevztaý z jazykovej terminológie a týka sa (len) určitého jazkovového spoločenstva severoindického. Nuž, niečo na tom je, aj keď každý v Európe vie a rozumie, čo znamená napríklad pojem aristo-kracia, teda evidentne bol koncept "arios" používaný  a jasný v celej bielej indoeurópskej spoločnosti.

Ale povedzme, že je tu určitá nezrovnalosť a nepresnosť, že to nie je zrovna prísne vedecké, takže pojem "árijský" už naozaj nepoužívame.

O to viac som sa pozastavil, keď som dnes napísal o štyroch zatknutých, že to boli "semiti". Viete, v prvom rade treba pripomenúť, že nejde o žiaden pojem prevzatý z nejakej etnickej či jazykovej reality, ale pojem z biblie. Teda pojem "semit" je púho-púhy náboženský, teda absolútny nevedecký výmysel. Opakujem - nikdy nežilo žiadne etnikum, ktoré by sa volalo "Semiti", ktoré by jeho susedia tak volali, nejestvoval žiaden jazyk semitština. Existuje len jedna jediná  vymyslená postava vo vymyslenom príbehu o potope sveta, postava Séma, syna Noeho. Toto meno sa používa len preto, lebo ešte pred pár storočiami vedci, čo sa  snažili národy a jazyky severnej Afriky a Blízkeho východu nejak zaradiť, tak tí ešte doslovne verili na bibliu, na Starý židovský zákon. Toto meno je teda v podstate ničím nepodložený novotvar.

Aha.

Nuž, na rozdiel od pojmu "árijský" je "semitský" očividne naozaj veľmi dobre a presne podložený vedecký pojem. Hech.

Samozrejme, jestvujú jazyky, ktoré majú spoločný pôvod a je oprávnené a praktické ich zaradiť pod jeden termín, len pripomínam s dešpektom, aké úbohe až smiešne je práve takéto mytologické a fabulózne pomenovanie. Racionálne by mali byť označované podľa nejakého svojho pôvodného jazyka či dominantného predstavitela. Ako sú napríklad jazyky "románske" označované podla Ríma, tak by sa tieto "semitské" jazyky nemali vedecky označovať podľa primitívneho fiktívneho nezmyslu, ale napríklad podla aabylonštiny, alebo podľa dominantného predstavitela, teda arabštiny. Podľa toho ale hebrejčina nie je nič iné, len odnož (pra)arabského jazyka. Nuž, zrejme tento fakt je dôvod, prečo sa doteraz používa tak zaťato primitívna biblická terminológia.

Táto úvaha nie je ale vonkoncom samoúčelná. Odkedy (odvčera?) platia tie rôzne zákony zakazujúce urážanie menšín, väčšín, a to dokonca vraj aj vtedy, ak takými ani nie sú (ak túto vetu presne nechápete, prečítajte si zákon), je dôvod zistiť, čo kde je kto aká skupina. Keďže som vo svojom článku použil ten biblický pojem "semita", mám obavu, či to nie je urážka, mám obavu, že keď niekoho nazvem "semitom", dopustím sa podľa zákona urážky, podobne, ako keď ho nazvem "žid".

Alebo ani to urážka nie je?

Ja samozrejme chápem, že pre niekoho môže byť urážlivé, ak ho nazvem "semita" , podobne, ako keď ho nazvem podla inej fiktívnej či reálnej postavy nejakej knihy, napríklad "adamita", "evita", "noeta", "abrahámita" "mojžišita", "ježita", "budhita", "mohamedita",  "praotecčechita", "lutherita", "svatoplukita", "leninita", "havloidný sráč" a podobne. Radšej som ich vybral čo najviac, aby ma neobvinili, že som niekoho vynechal. Keďže ale my, árijci, chceme veci pomenovávať presne a korektne, chcem sa vážne dozvedieť, či v tomto iracionálnom semitskom náboženskom bordeli dokáže mať niekto - aspoň zákonodarca - prehľad. 

Ach, pardon, od poslednej prehranej vojny nie sme árijci, ale len beloši, nordici. Ok, tak teda my, nordici, chceme mať vo veci jasno.

Nejako sa mi tá skromná poznámka predsa len rozrástla. Ale nemôžem si pomôcť, nové zákony pi. Žiťnanskej ponúkajú toľko otázok a toľko priestoru na flexibilnú interpretáciu, až ma to fascinuje.

 

 

 Ilustračná nevedecká mapa

 mayers map
0
Dreamer

"nejestvoval žiaden jazyk semitština"

Jestvuje semitská skupina jazykov

https://en.wikipedia.org/wiki/Semitic_languages#/media/File:Semitic_lang...

https://en.wikipedia.org/wiki/Semitic_languages#/media/File:Afroasiatic_...

Názvy pochádzajú z minulosti, v ktorej náboženstvo prakticky definovalo kultúru. Termín "Arijský" je prevzatý zo sankrtu - ārya (Devanāgarī: आर्य) je z védickej, teda tak isto náboženskej literatúry.

Pani Žitňanská pri tvorbe svojich zákonov nie je ani originálna a dokonca sa dá pochybovať aj o jej svojprávnosti v tejto oblasti.

http://aktualne.atlas.sk/zahranicie/europa/islamizacia-europy-dielom-kre...

Záchvat katolíckej sabakritiky ...

Približne od druhej poviny XX. storočia sa už nedá hovoriť v USA a Európe o dominantnej kresťanskej a dokonca ani judeokreťanskej kultúre, bol to rýchly úpadok.

Dokonca si myslím, že táto kríza dokonca zasiahla viac judaizmus, ako kresťanstvo

http://www.lookstein.org/articles/judaism_in_crisis.htm

Muslimovia na tom nie sú o moc lepšie, to čo predvádzajú sú hysterické kŕče ...

http://www.atimes.com/atimes/Front_Page/GK01Aa01.html

Stačí si uvedomiť, ako vyzerá Islam v Sauskej Arábii a Katare a porovnať ich prax s Koránom.

Je to koniec jednej civilizácie.

Ale náš pán prezident má iné problémy. Trápi ho, že na Internete kritizujú reči papagája v zlatej klietke...

Náhodný okoloidúci
Podľa môjho zdroja Herodotes pojmom Arjan označoval Peržanov a Médov. Aj názov štátu Irán je odvodený od základu Árjánám - krajina vznešených alebo Érán šahr - kráľovstvo Árijcov. Ten istý koreň sa uchoval v označení ironskej skupiny osetínskych nárečí. Ďalej na severozápad od Iránu leží Arménsko, staroiránsky Armina. Na západ od Gueit Buitein leží Írsko - Éire. Zasa ten istý základ. Z toho vyplýva, že védy pojem Árya len zdedili z čias hypotetickej praárijskej jednoty, ale nevytvorili ho.
Norman

aby si nepriviedol niekoho do omylu:
Názov "arijský" bol všeobecne používaný názov pre etniká a jazyky, v tej severnej Indii, ale aj v Iráne a zrejme aj v Európe (možno aj Írsko je etmylogicky z neho odvodené). To sme tu už písali - je to proste termín, ktorý nebol novoobjevený v moderných časoch, ale reálny všeobecne známy historický faktor a je absolútne nefér, ak sa ho dnes niekto pokúša potlačiť.
Naproti tomu všeobecný pojem "semitský" nejestvoval, až do roku 1770
The terminology was first used in the 1770s by members of the Göttingen School of History
https://en.wikipedia.org/wiki/Semitic_people
Dovtedy neexistoval taký zjednocujúci názov, nejestvovalo ani povedomie o jednote týchto národov, teda o inej, ako náboženskej, isláme. Nazvať to roku 1770 "semitské", podľa naivnej hlúpej mytológie biblie, bolo ale nevedecké a používať to doteraz je detinsky hlúpe. A podobne ak nie ešte horšie je to s "židovskou" identitou - židia mali jedinú identitu, ich kmeňouvú teokratickú ideológiu, nemali ani svoj vlastný živý jazyk.
Čiže záver je: nie árijstvo je vynález nejakých nacistov, ale naopak židovstvo je vynález sionistických extrémistov (vek nie viac ako nejakých 150 rokov).

Dúfam, že toto pochopí a zapamätá si čo najviac ľudí.

Okrem iného to aj indikuje, ako tento árijsko-"semitský" konflikt skončí - či bude zničená tisícročná tradícia nordických belochov, alebo sa stratí dočasný novotvar podobný Jehovistom, Mormonom a iným sektám, ktoré sa snažia na starých biblických rozprávkach parazitovať ale ani s tými nemajú skoro nič spoločné.

Aman Againsttime

Norman, chcel by som sa pristaviť pri slove nordik, ktoré zvykneš používať (viď tvoje "my nordici").

Asi netreba ani písať, že archetypálny nordik je vysoký, atletický, moodroký a svetlovlasý. Nordické typy, subtypy či črty možno nájsť všade v Európe, pričom (ako už naznačuje i pojem nordický) najrozšírenejšie sú na severe Európy. Problém je však v tom, že nordici predstavujú len jednu vetvu z európskeho rasového stromu, ktorá nie je nejako viac autenticky európska ako iné.

Navyše, pokiaľ je mi známe, tak nie je dôvod si myslieť, že prví Európania boli zrovna nordici. Ak by sme sa napr. pozreli na územie Slovenska, tak cca polovica obyvateľstva je tvorená potomkami pôvodných obyvateľov Európy, ktorými neboli Slovania, Germáni, Kelti ani nijaký iný pra-árijský (či nordický) národ. Naopak, na základe archeologických nálezov možno konštatovať, že to boli prevažne ľudia skôr stredného až nižšieho vzrastu, s tmavšími vlasmi a okrúhlymi lebkami, ktorí sa venovali prevažne roľníctvu. Do Európy prišli začiatkom neolitu z oblasti Úrodného polmesiaca (sú teda vzdialene príbuzní aj "semitom"). Potomkovia týchto ľudí dodnes tvoria väčšinu obyvateľstva v južnej a juhovýchodnej Európe, najmenej v severnej Európe.

Pôvodní neárijskí Európania rozhodli neboli nejako podradní. Poľnohospodárstvo, keramika, spracovanie kovov, písmo, kalendár, astronómia, mestský život, monumentálna architektúra a sofistikované umenie - to všetko poznala už pred-árijská Európa. Veď prvé vyspelé civilizácie v Európe povstali okolo Stredozemného mora a jej tvorcov možno zaradiť do mediteránskeho rasového sybtypu, nie nordického (mykénska a mínojská civilizácia, Etruskovia...). Egyptská a mezopotámska civilizácie boli tiež vytvorené ľuďmi tohto typu. Árijci, ktorí sa postupne rozptýli po Európe boli ohromení kultúrou, ktorú našli a ľahko asimilovali (kultúrne a geneticky) pred-árijské obyvateľstvo v Európe. Dnešní Európania, resp. belosi sú teda zmiešaninou Árijcov a európskych Pred-Árijcov a len časť z nás možno zaradiť do nordického rasového sybtypu.

Čiže z tohto dôvodu mi ako najvhodnejšie príde používať výraz beloch a nie nordik (pričom je jasné, že pod pojem beloch zahŕňam len europoidnú vetvu tzv. kaukazoidnej rasy - čiže nie "semitov" a Indov).

Norman

Viem, samozrejme, to čo si napísal je jeden klasický výklad slova "nordik". Ale tu na portáli je to od začiatku používané v širšom kontexte, zahrňujúc nielen "európanov", ale aj "američanov" a "rusov". Zdôrazňujúc základný rozdiel medzi severom a juhom, a naopak trocha akcentujúc jednotu týhto troch severských celkov. Je to jeden zo základných ideových pilierov týchto stánok.

Dal som tomuto slovu prednosť pred tiež rôzne spochybňovaným a emočne zaťaženým slovom "arijec". Čo sa týka slova "beloch", to by mohlo byť, ale pripadá mi také predsa len moc všeobecné, a neisté, lebo často sa tam radia aj rasy či kultúry, ktoré fakticky nepatria do nami propagovaného celku.
A napokon, môj pojem "nordik" mieni v určitom zmysle zahrňať viac ako "arijské", teda "indoeurópske" civilizácie, jazyky. Je založený na určitom predpoklade, že severské hominidné rasy zahrňujú odlišnosti, ktoré sú od afrických rás oddelené ovela dávnejšie, ako sa dnes uznáva (v tomto sa približujem Varg Vikernesovi, napríklad). Preto tento pojem "nordik" zahrňuje v pohode aj predárijske, neolitické kultúry v Európe. Nie je až tak spojený s nejakou farbou vlasov (i keď tá belošskosť (napr. ryšavosť) tu je datovaná špecialiastami teraz do väčšej minulosti, ako bolo doteraz pripúšťané ideológmi).

Toto je otázka používania základného "sloganového" pojmu, takže tu nejde až tak o to, ako bol daný pojem používaný v iných oboroch a v minulosti. Môže byť výrazný rozdieľ v tom, ako ten ktorý pojem používa biológia alebo genetika, história, kultúra ... aj v tom, ako ho použije súčasná naša politická terminológia. Takisto si môžeme nadefinovať rôzne alternatívy: "nordik", "norman" ... je to len naše rozhodnutie, nejestvuje žiadne objektívne stanovenie, ktoré by nám v tom bránilo.

Na druhej strane prirodzene jestvuje nebezpečenstvo, že by to ľudia mohli chápať v tom zúženom klasickom zmysle, ako si to popísal. Neviem, nakoľko to naozaj hrozí, ale azda nie moc, iba propaganda nepriateľov tvrdila aj o eugenikoch minulého storočia, že uznávajú len bloňďákov s modrými očami. To je proste vulgarizácia, takých ľudí je pomenej, je ich najviac v Pobaltí a pravdu povediac ich mentalita má svoje problémy, nie sú to žiadne ideály :-)
Ale máš pravdu, že treba pamätať na to, ako to ľudia môžu chápať.

Náhodný okoloidúci

Ruský genetik občas žijúci v USA, Anatolij Kljosov, vytvoril vlastnú teóriu týkajúcu sa vzniku a šírenia základných árijských genotypov R1a a R1b. Pre R1a používa zaužívaný pojem "Árijci", pre R1b si vytvoril pracovné označenie "Arbinci". Niektorí ho obviňujú, že vymyslel neexistujúce etnikum, ale prehliadajú fakt, že to je naozaj len jeho pracovný názov, tak ako sa napríklad dostal do užívania čisto pracovný názov "Indoeurópania". A celkovo jeho práce mnohým "nevoňajú", asi sa dotkol chúlostivej témy a niekomu siahol na samovyvolenosť.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%91%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%...

https://en.wikipedia.org/wiki/Anatole_Klyosov

Jeho preložené články aj s množstvom odkazov sú tu:

https://sarmatia.wordpress.com/2013/04/09/arbinci-a-arijci-bili-tvurci-v...

https://sarmatia.wordpress.com/2013/04/17/arbinci-a-arijci-bili-tvurci-v...

https://sarmatia.wordpress.com/2013/04/23/iii-arbinci-a-arijci-tvurci-kl...

https://sarmatia.wordpress.com/2013/04/29/iv-uspechy-a-elity-islamskeho-...

https://sarmatia.wordpress.com/2013/05/08/v-rozsirujici-vyklad-dve-odlis...

Norman

často je v podobných systémoch zbytočne veľa detailov a až zbytočne všetko vysvetlujúcich detailov. Ale v princípe sú, ako sa hovorí, rovnako dobré, ak nie lepšie, ako súčasné ideologické ničnehovoriace teórie "out of africa".
Genetika je dnes prekvapivo a nepopierateľne exaktná a postupne prevráti svet naruby, aj keď sa klamári budú brániť.

Ja by som sem zarchivoval jednu časť:
Korelace výskytu haplogrupy v populaci s jejími kognitivními schopnostmi:
I1 – 0.57
I2b – 0.56
R1b – 0.47
R1a – 0.38

hm, radšej to ale nebudem nejako vysvetlovať:)

Náhodný okoloidúci

Autormi predmetnej štúdie sú nejakí Rindermann, Woodley a Startford, čiže typickí západniari. Oháňajú sa tým, že u nás údajne bol nejaký komunizmus. Ale ja si pamätám len socializmus.

Norman

Oháňajú sa socializmom, lebo v ich metodike toho jedného parametra vychádzajú tieto krajiny zle - napriek tomu, že tu žijú geneticky pozitívni ľudia. Takže to myslia s nami dobre, bez irónie. Tam nejde o kritiku socializmu, ale skôr o to, že podľa ich meradiel žijeme v biede. Nuž, a asi aj žijeme. Čiže žijeme v neprimeranej biede, práve my, vo východnej Európe.

Také hodnotenia sa dobre hodia na porovnanie života Európy versus živit v Afrike či Ázii, proste krajín normálnych a krajín prost enenormálnych, kde ľudia žijú životom nedôstojným človeka.

Ja som sem dal tú časť s kognitívnymi schopnosťami, porovnanie Árijcov a Arbincov so skupinami I - hm, kto sú to vlastne. To je téma na úplne samostatnú debatu, ktorou tu prahdzujem ako horúci zemiak, už pár rokov dozadu. Objav skupiny I (explicitne moderný genetický objav, o tejto skupine pred 30 čo ešte 20 rokmi nebola žiadna ani náznaková informácia) totiž indikuje, že títo nie R Európania, pôvodnejší obyvatelia Európy (v zmysle prví po poslednej dobe ľadovej, ak také niečo ľadové bolo) zrejme pretrvali kvôli tomu, že boli zásobisko pozitívnych, lepších génov.
To je zaujímava téma a možno aj klúč ku mnohému.

Náhodný okoloidúci

...pred 30 čo ešte 20 rokmi nebola žiadna ani náznaková informácia... To vyznelo, ako keby o iných haploskupinách bola :D

Ale je tu istá nezrovnalosť, predovšetkým časová.
Na jednej strane máme haploskupinu R1a, nositeľmi ktorej sú pôvodne len Balti, Slovania, Iránci, Indovia. Reč je o pôvodných národoch, ešte pred starovekým, prípadne stredovekým alebo novovekým miešaním s inými národmi. Pre majiteľov R1a sú typické satemové jazyky s archaickou gramatikou so zložitým pádovým systémom, pričom satemová vetva indoeurópskych jazykov mala vzniknúť "satemizáciou" - zmäkčením z pôvodnejšej kentumovej skupiny.
Iné jazykové skupiny síce tiež majú R1a (Kirgizi, Uzbekovia atď.), ale to je stredoveká a novoveká prímes a genetický drift.
Vznik R1a sa datuje rôzne, väčšinou takých 16 - 20 000 rokov dozadu.
Na druhej strane máme haploskupinu R1b, nositeľmi ktorej sú germánska, románska, keltská a zaniknutá tocharská jazyková skupina s kentumovými jazykmi, pričom kentumový hláskový systém jazykovedci pokladajú za pôvodnejší, ale zároveň majú kentumové jazyky výrazne odlišnú gramatiku prakticky bez pádového systému.
ALE - R1b s majú aj Baskovia, ktorí po jazykovej stránke nemajú s indoeurópskymi národmi nič spoločné, sú úplne mimo. A pritom u nich je R1b zrejme pôvodná, nie primiešaná, majú svoju vlastnú unikátnu mutáciu.
Vznik R1b sa kladie tiež nejakých tých 20 000 rokov do minulosti.

Delenie ja R1a a R1b je zaujímavé nielen preto, lebo R1a koreluje so satemovými jazykmi a R1b s kentumovými a aj neindoeurópskymi, ale aj preto, lebo podľa odhadovanej rýchlosti zmien v jazykoch (odhadovanej s využitím písomných záznamoch z rôznych období vývoja rôznych jazykov) malo k rozpadu hypotetickej praindoeurópskej jednoty dôjsť niekedy pred 6000 rokmi (realistickejší odhad je skôr 8 - 9 000 rokov), čo je ani nie polovica času, pred ktorým mali vzniknúť R1a a R1b.
Buď je niekde chyba vo výpočtoch a odhadoch alebo muselo dôjsť k výraznému prekrytiu jednej jazykovej skupiny inou + kreolizácia.

A ešte k tomu tá záhadná haploskupina I vo viacerých variantoch.

Takže - čím viac o svete vieme, tým viac záhad sa vynára.

Norman

No, nebolo poňatie o takom delení uprostred Európy:) Že sú tu nejaký aRijci sa vedelo :-))

To spojenie jazykového delenia s genetickým nesedí, preto sa aj to delenie jazykov na kentumové a satémové radšej opustilo (aj ďalekovýchodná Tocharština je vraj výrazne kentumový jazyk). Hlavne tie západné jazyky sú jav máločo prezrádzajúci: latinčina je jazyk rozšírený "modernou" Rímskou ríšou. Prevalcoval substrátové jazyky tak, že po nich nezostalo skoro nič. Ale povodne latinské jazyky boli možno malá nepodstatná vetvička. Velština, írčina a iné "keltské" jazyky možno vôbec nie sú keltské, ale len ozvena predindoeurópsky hovoriacich etník (poôvodne hovoriacich vasconic languages , teda "Baskov"). A germánština je možno prejav substrátu jazyky etník skupiny I - pôvodne dosť malé územie, rozšírené až relatívne nedávno - v rannom stredoveku, keď si tieto etnika osvojili "cisárstvo", ako metódu šírenia svojho vplyvu, svojho rastu.
Ergo - povodne prevládala po Európe dosť jednotná indoeurópština, až na nerozoznanie podobná starslovanštine.
To píšem preto, lebo to tak vychádza - vieš, že ja nie som žiaden veľký slavianofil. Vychádza mi, že pred 3 tisícročiami tu bola veľká drevná kultúra, ktorá sa práve začala deformovať železnými technológiami. No a celé to bolo ešte prudšie zdeformované prevalením sa určitého kultúrneho blesku, nie zákonite pozitívneho, skôr naopak, ako už blesk býva, skôr ničiaceho, aj keď na prvý pohľad akoby veľkolepého svetla a hrmotu - teda blesku Kemet-Helada-Rím. Po páde Ríma ten blesk odoznel a udržovali sa len trápne napodobeniny, až kým v 15. storočí neprišla akoby druhá vlna, ale to už je priam súčasnosť.

Tieto tebou spomínané západné jazyky, teda ani tie germánske, neboli také "bezpádové", teda analytické, ako sú dnes. To je dokázateľne len vývoj posledného tisícročia, predtým to boli jazyky flexné takmer rovnako, ako staroslovenčina či latinčina.
Čo sa týka Baskov a ich R1b, to sme tu spomínali, to je absolútne ťažký oriešok. Nedá sa ani povedať, či to znamená veľa alebo nič - ale každá anomália z teórie znamená skôr veľa. Ale to teraz je mimo dosah či záujem tejto debaty.
V podstate je podľa mňa teda neisté, či R1b pri príchode do západnej Európy hovorili niečím ako indoeurópština, mohlo to byť niečo oveľa staršie a ich jazykové poindoeuropenštenie je až neskoršie.
Jazyky ako také sa naozaj možno ľahšie prenášajú, ako sa ešte nedávno zdalo. Kým nebola DNA analýza, boli jazyky jedno z mála faktov, ktoré sa dali analyzovať a robiť podľa nich modely. Preto o nich vedci tvrdili, že podliehajú tvrdým zákonom a že z nich dokážu čítať minulosť. Dnes, keď je DNA, to už vyzerá dosť prehnané tvrdenie. Na základné veci sú jazyky dobré, ale "moderné dejiny", teda posledných 2 tisíc rokov, a s tým spojená centralizovaná spoločnosť, veľa vecí zakryly a zničili.

Takže vlastne odpoveď na tvoju otázku je:
áno, došlo k výrazným prekrytiam jazykových skupín (najmä tej vasconic, etruskej a jazykov haploskupiny I . U tej poslednej došlo možno pod vplyvom ich fonetických tendencií ku kreolizácii a vytvoreníu "germánskeho" jazyka.

Niečo som vynechal? :)

Náhodný okoloidúci

V severozápadnej Číne boli nedávno objavenú ruiny doteraz neznámeho mesta, ležiaceho 57 km južne od známeho starovekého Loulanu.
Pripomínam , že v Loulane boli objavené tocharské múmie - Tochari boli najvýchodnejšia vetva bielych árijských národov a ako postupovali rôzne migračné vlny, boli "prevrstvení" turkoidnými národmi a z tohto zmiešania národov vznikli dnešní Ujguri, u ktorých napriek turkickému jazyku sú bežné modré alebo zelené oči a čiastočne europoidné tváre.
Takže zrejme je na svete ďalšie staroveké árijské mesto, pochované v piesku púšte.

https://cz.sputniknews.com/svet/201703315020739-cina-ruiny-staroveke-mesto/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tocharov%C3%A9

https://en.wikipedia.org/wiki/Tarim_mummies

A tu je niečo o "Kráske z Loulanu":
http://listverse.com/2012/11/01/the-sleeping-beauty-of-loulan/