Kvadratúra kruhu alebo talmudovčina trojuholníku?

Konzervatívny výber priniesol článok, preklad z portálu Frontpage. Volá sa Hoax o antisemitskej islamofóbií.

Ak ste z názvu nepochopili, o čo ide, máte pravdu - to je pointa, takmer nepochopiť. A na príčine nie je len to, že prekladateľ ponechal ťažký amerikanizmus "hoax" bez prekladu, ale hlavne to, že zámerom autora muselo byť, aby zahmlil to, čo vlastne chce povedať. A ak to nebolo zámerom amerického autora, tak to muselo byť zámerom toho, kto tento článok - plný odkazov na americkú kultovo-politickú scénu - prebral na slovenský portál.

Trocha mi to pripomína, ako určitý čas na PROPe dávali jeden preklad američanov za druhým, pričom občas nebrali ohľad na cudzosť ich kontextu. Tento článok to ale prekonáva výrazne, pretože je nielen cudzí pôvodom, on ho aj napísal zrejme sionista s typickým talmudistickým, teda rozoklaným jazykom. "Čierne je biele, iba ak by nebolo - jak já sem humorný a prešibaný žid, že".

Pritom je problém jasný: máme tri strany - bielu Európu, Sion a Islam. Tieto tri strany sa medzi sebou kopú a zároveň spolupracujú. A to je ten problém, že súčasna invázia islámu do Európy spôsobuje odpor voči islámu, ale to zároveň uľahčuje aj odpor voči sionizmu. Zároveň sionisti, minimálne časť z nich, tí nižší, ktorí si nemôžu dovoliť odísť si, kam sa im zachce, teda tí sú proti islámu, ale sú aj za terajšiu absurdnú náboženskú ochranu židov. A tieto tri strany sa majú sklbiť do binárneho videnia sveta - čo sa nedá.

Už je to jasné? No, to nevadí.

Tak to skúsme z druhej strany - autor článku sa hneď v prvej vete toho perexu vyjadril, že jeho prioritou je "boj proti antisemitizmu". A túto svoju prioritu, vystavenú ako zlaté vajce, ako nedotknutelný základ všetkého, dal do stredu a okolo toho sa motá jeho talmudistický kecovod - ako poprieť, že nemáme radi islam, ale tak, aby sme neboli "fóbovia".

Takmer by som povedal, že by sa od autora mohli nacisti učiť ako pluvať na židov bez toho, aby boli "antisemiti" - ale nepoviem to, pretože vskutočnosti je autorova metóda úplne neefektívna a kontraproduktívna.

Prečo vás teda týmito dalšími sračkami z Ameriky zaťažujem, keď sú ešte k tomu aj popletené?

Nezaťažujem vás tými americkými, ale len tými slovenskými. Chcem upozorniť na to, ako sa v Konzervatívnom výbere občas a čoraz častejšie ukazuje jeho skutočná, sionistická tvár.

Pre zopakovanie: sionizmus je rozsiahle politické hnutie založné na fiktívnej tzv. starozákonnej dogmatike a kmeňovej ideológii. Hnutie je mafisticky organizované, je cielene kryptokratické, teda v čo najvyššej miere utajené, svoje formálne centrá má  v USA a Izraeli. Je to jedno z najzločinnejších politických hnutí moderných čias, jeho existencia má na svedomí nielen zločiny Izraela, ale v absolútne väčšinovej miere aj zločiny boševistického Sovietskeho zväzu, ale aj mnoho zločinov USA či Západu ako takého.

Ideológia súčasného systému v USA (a teda aj jeho súčasnej kolónii Európe) je bez výhrad sionistická. Napriek tomu sa údajne alternatívne médium Konzervatívny výber stavia plne na jeho stranu.

Čo to znamená je jasné.

 

 
Dreamer

Keď jeho filozofický inšpirátor Karl Popper sleduje jeho výčiny v poslednej dobe, musí sa obracať v hrobe!

Začnime Sorosom ako investorom. Ukážka stupňa jeho senilného zhlúpnutia je napr. táto správa:
http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii/891135-soros-sa-zmyli...
Tak takéto čosi v časoch, keď bol ešte pri zdravom rozume, sa mu nemohlo stať.

Ale poďme k prešľapom jeho „Ministerstva Pravdy“, ktoré pracuje v Orwellovskom štýle newspeaku. Únik dokumentov demaskujúci činnosť Open Society Foundations (ďalej iba OSF) svedčí o tom, že zamestnáva lenivcov a debilov, ktorí si nedokážu ochrániť životne dôležité dáta.
http://www.mintpressnews.com/george-soros-hacked-revealing-connections-g...
Dokumenty týkajúce sa Európy nájdete na
http://soros.dcleaks.com/view?div=europe
Nie je náhoda, že najviac pikantérií sa týka Maďarska, Ukrajiny a Moldavska.

Vrchol bezočivosti sú ale dokumenty, usvedčujúce nadáciu z toho, že veľmi dobre vie o reálnej situácii, čo je v ostrom rozpore s vyhláseniami pre verejnosť.

Ale nebudem nudiť podrobnosťami, upozorním na jeho veľmi čerstvý článok
http://www.livemint.com/Opinion/txsegG2t73G71irxQowKrM/George-Soros--Ope...
v ktorom veľmi otvorene usvedčuje sám seba z porušovania princípov otvorenej spoločnosti, ktorú hlása. Konštatuje úpadok vplyvu OSF a jeho analýza príčin je naozaj na smiech. Okrem výhovoriek na objektívne príčiny treba pozorne zaznamenať nasledovné nehorázne myšlienky:

„But the US will be preoccupied with internal struggles in the near future, and targeted minorities will suffer. The US will be unable to protect and promote democracy in the rest of the world.“

Má obavy z toho, že USA bude zaneprázdnená vnútornými spormi a NEBUDE SCHOPNÁ OCHRAŇOVAŤ A „PROMOTE“ (teraz Vám predkladám preklad slova promote - propagovať, podporovať, podporiť, pomáhať, povýšiť, založiť, napomáhať, povzbudiť, nastoliť, usporiadať, premeniť, zvýšiť (úroveň), uviesť do života, pomôcť presadiť, predložiť návrh zákona, presadzovať – teda prakticky vo väčšine významov je to priama intervencia do vnútorných záležitostí krajiny) DEMOKRACIU VO SVETE.
Pán Veľký Majiteľ Pravdy vie, že v USA je demokracia. O tom či je to naozaj demokracia prebehla diskusia v predvolebnej kampani a poznáme výsledok. Ako vyzerá to „promote“ v podaní OSF svedčí nasledujúci dokument:
http://linkis.com/sli.mg/a/Dvev5
Pozrite si náplň OSF Slovensko a Transparency International - pogrciate sa! Otvorené zasahovanie do vnútorných záležitostí krajín aj s finančnými čiastkami pre AGENTOV!

A tento človek má tú drzosť ukazovať prstom na Putina ...

Ak človek dosiahne 70 rokov, mal by vo vlastnom záujme intenzívne sledovať mieru svojho stareckého hlúpnutia. George Soros túto povinnosť evidentne zanedbal.

Dreamer

je ukážkou toho, že v médiách sú ochotní obhajovať debiliny už iba vyslovení idioti, platení starým senilným hlupákom.

Hoax je možné írečito po slovensky preložiť ako švindeľ.

Hlúposť autora nemá s Talmudom naozaj nič spoločné!

Talmud sa snaží presne definovať používané pojmy a často je práve definícia pojmov centrom diskusie.

Chucpe Daniel Greenfield si vôbec nerobí starosti s definíciami islamofóbie a antisemitizmu. Dáva rovnítko medzi dva pojmy, ktorých presný význam je veľmi ťažké definovať.

Kopí jednu na druhú udalosti bez analýzy príčin a následkov. Kľúčom k jeho "múdrosti" je nasledovná veta :

"Indeed the campaign against Islamophobia has, among its agendas, the legitimization of Islamic terrorism."

Kampaň proti islamofóbii má medzi inými agendami legimitizáciu islamského terorizmu.

K tejto kolosálnej blbosti niet čo dodať.

Aman Againsttime

Neviem, či by som Konzervatívny výber nazval vyslovene sionistickým. Každopádne by si mal ujasniť, či je paleokonzervatívnym alebo neokonzervatívnym webom (a skutočnosť ako boli reálni konzervatívci vytlačení na okraj práve neokonmi). Bohužiaľ, podpora ba až obdiv k Izraelu je častá úchylka mnohých konzervatívcov i tu na Slovensku, pričom ide o dedičstvo židoamerického neokonzervatívneho hnutia.

Myslím, že na tomto portáli asi netreba bližšie vypisovať, čo je to neokonzervativizmus a aké boli jeho ciele, ale kedže opakovanie je matkou múdrosti, tak ešte raz stručne: Neokonzervativizmus je jedno z mnohých židovských hnutí (popri napr. freudizme, komunizme, objektivizme, druhej vlne feminizmu, Frankfurtskej škole, atď.). Ide o falošnú, veľmi liberálnu formu "konzervativizmu" kombinovanú s mimoriadne agresívnym sionizmom a intervencionizmom. Neokoni sú de facto bývalí trockisti, ktorí infiltrovali republikánsku stranu či konzervatívne strany/hnutia obecne. Ide len o ďalšiu hlavu židovskej, ľavicovo -globalistickej hydry, ktorá si však rafinovane adoptovala zopár symbolických konzervatívnych postojov ako napr. odpor proti potratom či homomanželstvám. Na Slovenskou je najhlasnejšou trúbou neokonzervativizmu Hríbov Týždeň.

Pokiaľ ide o preklady na Prope (očividne narážaš na mňa), tak nevidím v tom problém. Ako som písal už veľakrát predtým, mnohé texty sú predsa edukačné a mali o.i. za cieľ čitateľom priblížiť situáciu v USA. Mnohé texty boli vyslovene pre čitateľov s IQ nad 105. Takýto čitatelia by preto nemali mať problém vydolovať i z "amerického" textu to podstatné a preniesť to do slovenského kontextu.

Norman

Len mi to pripomenulo tento problém.
Nemienil som na Prop a už vôbec nie na teba útočiť, len som chcel dať explicitnú skúsenosť, že tieto americké zdroje - to je ak nie nepriechodná, tak nevďačná cesta. Mám dojem, že sa Prop cez to dostal. Ale ja ani nemienim Prop nejako hodnotiť, a ak, tak len v dobrom, na rozdiel od hodnotenia Konzervatívneho výberu. Možno som Prop spomenul skôr ako pozitívny príklad, kdežto KV je evidentne ... no, otrávené jablko.
Môj názor.

afinabul

Lze být antisemitou, který popírá holocaust, a přitom obdivovat Izrael, protože „si umí poradit s muslimy“? Podle všeho ano.
http://www.ztis.cz/rubrika/izrael/clanek/nemecti-popiraci-holocaustu-nav...

Norman

skombinovať je možné všetko, ale ja by som NIKDY nepovedal, že si Izrael dokáže poradiť s Arabmi.
Za prvé, je to Izrael ktorý izraelský problem začal a vyživuje, Ako obdivovať zdroj zla?
Za druhé, izraelský konflikt podnietil celú tú radikalizáciu islámskeho sveta. Aj obsadenie a zničenie Iraku bolo robené pre izraelské strategické ciele. Takže prečo obdivovať niečo, čo je zdrojom našich problémov
Za tretie, Izrael v tejto vojne vyhral nejaké bitky, ale vojna sa neskončila a v žiadnom prípade nie je možné, aby ju Izrael vyhral. Takže ako obdivovať nešikovného?

Norman

tí. čo "popierajú holokaust" vôbec nemusia byť antisemiti.
Sú to len ľudia, ktorí veľmi škodia súčasnému izraelskému náboženstvu. To je to, čo ovláda Západ - Ameriku aj Európu.

Je to podobne, ako s kresťanstvom. Na dogme o poprave Ježiša stáli všetky církve a mohol si byť stokrát morálny človek a duchovne založený mystik, ak si túto dogmu poprel, zabili ťa. Dnes je to to isté, len v židovskom balení. Oni to náboženstvo potrebujú a pokúsia sa zničiť každého, kto by im ho chcel zobrať.
Ale nepodarí sa im to. Už teraz je ten "holly cast in holly wood" na smiech.

Náhodný okoloidúci

Sputnik priniesol zaujímavú správu - dúfam, že vás pobaví rovnako ako mňa :D
Pôvodný zdroj nie je uvedený.

https://cz.sputniknews.com/svet/201703154931227-obama-senat-vysetrovani-...

Skupina senátorů za republikánskou stranu odeslala dopis ministrovi zahraničních věcí Rexu Tillersonovi s prosbou vyšetřit pokusy administrativy prezidenta Baracka Obamy vměšovat se do voleb v řadě zemí Evropy, Afriky a Latinské Ameriky skrze financování politických stran.

Iniciátorem dopisu se stal senátor Mike Lee, jehož podpořili Jim Inhofe, Thom Tillis, Ted Cruz, David Perdue a Bill Cassidy.

V dokumentu se hovoří o tom, že pokusy o ovlivnění voleb z prostředků daňových poplatníků se odehrálo v Makedonii, Albánii, dále „v řadě zemí Afriky a Latinské Ameriky".

Finanční pomoc „levo-centrálním skupinám" byla odesílána po linii ministerstva zahraničí a Agentury USA pro mezinárodní rozvoj (USAID) a předávala se také přes Fond Otevřená společnost George Sorose.

„Podobné politické favorizování našich (diplomatických) misí po celém světě je nepřípustné a ohrožuje naše vzájemné vztahy," myslí si senátoři.

Senátoři kvůli tomu požadují „začít s okamžitým vyšetřováním" toho, jak „kontraproduktivně" se utráceli peníze amerických daňových poplatníků, a také přehodnotit odpovídající programy USA.