Čo tvorí Európu? Ako hlboko siahajú jej korene? A čo teda treba robiť?

Situácia na kontinente je v komplikovanom nerovnovážnom stave. Mení sa demografia obyvateľstva, mocné svetové sily ju zrejme dokonca chcú meniť, domáce obyvateľstvo bude odporovať. Ako teda zachrániť Európu?

A dá sa to vôbec zistiť? Veď ak by sa dala spoznať pravda, ľudia vo svete by na to už dávno prišli a veci by sa podľa toho vylepšovali, nie?

V prvom rade si povedzme, že áno, dá sa zistiť pravda, nie je to až také zložité. Veci sa ale nevylepšujú, pretože ľudia nemenia svoje motívy a predsudky podľa nejakých racionálnych vysvetlení, ale riadia sa svojimi zažratými predstavami a pevnými motívmi. To je jednoduché, ale reálne vysvetlenie, prečo sa veci nemenia, aj keď je pravda v podstate jednoduchá a jasná.

Takže, čo je to Európa, v čom sa cítime my ohrození a čo chceme zachrániť?

Tu hneď na začiatku je skryté riešenie, dôvod rozporov. Pre časť ľudstva, pre nás, sú naše hodnoty, kultúra, ale aj ľudia, ich povaha, mentalita, krása ... Pre inú časť sú to len veci kultúrne, ktoré sa dajú naučiť, ktoré sa dajú dokonca meniť podľa nejakej historickej potreby. Toto, práve toto je základ rozdielnych svetonázorov, základ problémov, základ celej krízy. Problém je v tomto rozlišovaní hĺbky, je to jednoduché, ale to je celé.

Nemusíme sa teraz zaoberať tým, či ľudia došli ku svojim presvedčeniam zámernou indoktrináciou, alebo je to proste memetický komplex, ktorý sa tak samostatne vyvinul. Nemusíme teraz vysvetľovať, že na hlboké až biologické hodnoty veria ľudia s mentalitou nejakou skromnejšou, a naopak mladí ľudia túžiaci po novotách a bezlimitnej slobode prirodzene túžia veriť, že všetko na svete, aj na sebe a na spoločnosti môžu zmeniť. To všetko teraz vynechajme, podstatné je len si uvedomiť, že základný svetonázorový rozdiel je v chápaní hĺbky hodnôt a možnosti či nemožnosti zmeny.

Nebudem tu k tomu pristupovať tak, že sú to rovnocenné názory - jednoznačne som na strane toho, že rozdiel medzi ľuďmi, medzi etnikami, je hlboký a daný v základných hraniciach biológiou. To považujem za vedecky dokázané, respektíve dokázateľné. Je to prirodzené a je nenormálne predpokladať niečo iné, príroda robí meandre a fraktály, nie rovné plochy.

Hodnoty tohto kontinentu teda nie sú len spisy v knižniciach, vedecká a technická dokumentácia, architektúra katedrál, obrazy a symfónie - ale v prvom rade tie korene, ktoré toto všetko dokážu generovať.

Základná hodnota je nie v produktoch a odtlačkoch minulosti, i keď aj tie majú nevyčísliteľnú hodnotu, ale ešte viac v schopnosti ich generovať, v schopnosti myslieť. Myslieť inteligentne, myslieť morálne, myslieť esteticky, myslieť duchovne.

Túto schopnosť treba chrániť a tá je v ľuďoch. Nechcem chrániť Európanov preto, že sú pekne bieli a že sú naši príbuzní, ale preto, že sú nenahraditeľní. Že sú výsledok vývoja, ktorý sa nedá zopakovať. A že nejde len o knihy a veci, ale o ľudí.

To je základný racionalizmus, ktorý z nejakého dôvodu Európa stráca, ale musí ho znova nájsť.

 

Pre budúcnosť kontinentu je teda podstatné, nakoľko sa racionálny vedecký, o hlbšiu podstatu sa starajúci svetonázor presadí. Ak sa nepresadí, ak európska vzdelanosť upadne do povrchnosti a do myšlienky, že všetko sa dá ľahko prepísať a zmeniť, tak Európe, vcelku prirodzene, niet pomoci. Každý systém, ak zdementnie, zomrie. Upadne do barbarizmu a v ňom zotlie.

Preto je nevyhnutná podmienka, aby si toto uvedomili tie vrstvy spoločnosti, ktoré majú moc.

 

Riešenie

 

Toto dlhé vysvetľovanie bolo potrebné, lebo potom je ľahké odpovedať na otázku, čo treba robiť.

Padla otázka, či pomôže jednoducho to, že prisťahovalci z Afriky a Ázie nebudú motivovaní sociálnou pomocou. Samozrejme to nepomôže, ďalej by tu šírili kriminalitu a svoj druh spoločnosti. Pri povrchnom svetonázore by sa po čase asimilovali a pochopili. Pri hlbokom svetonázore ich treba usídliť do spoločnosti, ktorá je ich vlastná: naspäť do Afriky alebo Ázie. Toto je jediné reálne riešenie. Nehovorím teraz, či a ako je presaditeľné v mozgoch súčasných povrchných ľudí pri moci, alebo aj v mozgoch širokých omámených más - racionálne povedané, je toto jediné rozumné a fungujúce riešenie.

Vždy bolo toto riešenie prijímané, vo všetkých úspešných spoločnostiach a kde nebolo, tam došlo k úpadku.

Áno, je to postoj, ktorý vyžaduje určité odhodlanie a môže spôsobovať trenice a nepríjemnosti. Ale to všetky deje v spoločnosti, nemožno nájsť riešenie, ktoré je bez treníc, možno nájsť len také, ktoré má najmenej zla. 

Áno, je to riešenie, ktoré definuje, že chráni niektorý typ rodu. Je na tom niečo zlé alebo neprirodzené? Ale aj tak by som nepovedal, že je to len nejaký stranícky postoj zameraný len na časť obyvateľstve Zeme. Nie, je to postoj, ktorý chráni celú Zem - ale podľa stupňa ohrozenia a dôležitosti. Najviac ohrozená je najzriedkavejšia, a preto najcennejšia forma, označovaná ako biela populácia. Tú treba chrániť predovšetkým, odsunúť z jej blízkosti čokoľvek nebezpečné a pre ňu jedovaté. To je prirodzené a nanajvýš humánne, humánnejšie, než čokoľvek iné.

Akékoľvek iné názory sú iracionálny extrémizmus, utopizmus a anarchia, neuznávanie hodnôt.

Je samozrejme úplne jedno, či sa tieto vedecké, ale aj duchovné závery poznania budú nejako dehonestujúco označovať, či sa budú priraďovať akýmkoľvek historickým udalostiam, od Ramzesa cez Alexandra až po Napoleona, od otroctva cez kapitalizmus až po komunizmus - žiadne slová a lacné nadávky nemôžu poprieť historickú pravdu tohto svetonázoru. Ešte raz: treba chrániť a nemiešať nielen knihy a obrazy, ale v prvom rade ľudí.

 

Záver

Pôvodne som naozaj chcel len odpovedať na otázku, kde vlastne sme a čo treba robiť, a či bude treba robiť akcie, ktoré idú viac do podstaty, ako je to dnes bežne predstaviteľné. Áno, bude treba. 

Nie, nie je to odpoveď, ako to presadiť. To je iná otázka, ale aj na to jestvujú pochopiteľné odpovede. Predtým, ako sa bude hovoriť, ako to presadiť, treba si vyjasniť tieto základné veci. Ba dá sa povedať, že hlavná metóda ako to presadiť,je práve vysvetliť ľuďom, že majú ľudskú spoločnosť vnímať do hĺbky, vnímať aj jej biologické korene, vnímať tú hlbokú podstatu, čo má každý v krvi, v srdci.

Trocha som zas prešiel do deklarácií a obávam sa, pre mňa až neobvyklého pátosu. Hlavne som použil to najtriviálnejšie až detinské vysvetľovanie, aby to naozaj každý mohol pochopiť. Ale to asi naposledy - lebo kto tieto veci stále nechápe, tak ich jednoducho len nechce pochopiť. Toto naozaj nie je vec inteligencie, toto je vec úprimnosti.

Toto je teda o tom, že vedieme konflikt s povrchnými ľuďmi. 

Nič viac a nič menej.

Ale nemôžem nedodať - ten konflikt je naozaj na život a na smrť.

0
Náhodný okoloidúci

Toto je pravá tvár Dankovych chránencov moslimov - smrteľná nenávisť voči všetkým ostatným.

https://www.hlavnespravy.sk/pila-z-vedra-vody-cim-ho-podla-moslimov-znec...

https://www.hlavnespravy.sk/oslobodena-krestanka-asija-bibi-planuje-odis...

Zrušenie trestu smrti je množné pokladať za menší zázrak, ako hovoríme my ateisti.

Náhodný okoloidúci

Toto nie je zlý vtip, tí psychopati to myslia vážne:
https://slobodnyvyber.sk/europa-vraj-pojme-podla-predstav-aktivistov-38-...

Ale ja viem, kam sa zmestí najviac migrantov. Do Antarktídy!

Norman

tu o tom písali skôr
https://www.hlavnespravy.sk/eu-studia-europa-vraj-moze-prijat-desiatky-a...

šialené a dlhodobé.

Tam v komentároch ktosi správne napísal, že žiaden strach, stredozemné more dokáže prijať aj miliardu migrantov.

Sinuhe

Zajtra o 1530 bude pred budovou Ministerstva zahraničných vecí na Hlbokej protestné zhromaždenie proti lajčákovsko-clintonovsko-obamovsko-sorosovskej Marakéšskej "dohode". Prídite aspoň protestovať, nech nemáte pocit, že ste proti tomuto zmdrdstvu nič neurobili.

nové