Nový rok v energii

Nastal Nový rok, a tak želáme všetkým, vrátane nás samých, aby sme sa v ňom niesli dokonale obalení vo svojej aurore borealis. 

 
slaven1

Aby sme sa tu takto zišli aj o rok.

Dusanbe

Tak veru, tiež želám všetkým veľa pozitívnej energie !

horyslav

všetko dobré v Novom roku, veľa zaujímavých tém a analýz...

nové