Jan Kozák: Gnostická tradice lidstva

 Video s Jánom Kozákom, samostatným teoretikom gnostiky.

 

 

Autor: 
téma: 
forma: 
Norman

Kozáka a jeho Bibliotecu Gnosticu sme tu spomínali viackrát, napríklad tu: Krene indoeurópskej tradície

 

Ján Kozák chápe veci veľmi triezvo a presne ( chváliť ho viac by bolo z mojej strany neslušnosť )

 

Tu je jeho prednáška pre Národnú Demokraciu, už je to rok, ale absolútne aktuálna.

Za povšimnutie dávam najmä, ako ho okolo 1 h 20 min chtiac nechtiac vyprovokoval jeden totálne zhypnotizovaný (vymletý) židokresťan. 

Ale odporúčam si to v kľude vypočuť celé (ak má k tomu človek afinitu)

 

 

 

Ľubov

Tak čo dodať? Hneď to prvé,my k Hadovi nepatríme,ani bohovi.My sme Indoeurópania,z Vnútrozemia!

Jednoznačne,raz vypočuť si to nestačí.Einmal ist keinmal.Tiež opatrnejšie budem používať moje oblúbené slovo zemitosť. Takže kult Hada sa dobre uchytil u semitských,prímorských.....zaujímavé,že čosi velmi podobné píše aj Icke.Táto babylonská stopa vedie postupne do západnej Európy a ovocím,po ktorom ju spoznávame,je jednoznačne pokrytectvo,farizejstvo. To oni prevrátili hodnoty naopak.
Niečo,čo má byť jednoznačne zlé,je pre vyznavačov Hada dobré. Majú na to špeciálne vyvinutú technológiu,len pre seba,samozrejme.A my,úbohí,sa potom utešujeme,že Pravda je relatívna.

Norman,vieš,čo by bolo užitočné? Iniciovať stretnutie P.Hájka a Jana Kozáka. Ako asi vieš,Petr Hájek sa vyjadril,že (v Manuáli,ako sa zachrániť) odhliadnuc od toho,aká je forma a obsah RCK,my ju jednoducho potrebujeme.Vysvetluje to pre mňa ťažko pochopiteľnými mystickými silami,ktoré je potrebné udržať v našom vedomí,aby nás kristovský princíp mohol zachrániť.Neviem,či som sa dobre vyjadrila,jednoducho,Cirkev,aj keď prehnitá má stále nejakú dôležitú úlohu.Ktovie,čo si o tom myslí Kozák,pre mňa je to patová situácia.Nemyslím,že sa stretnú.Sú to dva body jednej úsečky,stoja na opačnej strane. No a mne nezostáva iné,ako prekvapujúco opäť zopakovať slová toho krvilačného biskupa z Beziers,nech si nás preberú Tie Sily,Zdá sa,že Hadia aj Kristovská sú v rovnováhe a asi to tak má byť.

Norman

Áno, radšej viackrát vypočuť, viaceré debaty s Kozákom sú dnes na webe, veľmi dobre, aby človeku zostalo podstatné a vytratilo sa vedlajšie. A konieckoncov to je očividne Kozákov talent a výsledok jeho skúseností - že sa sústreďuje na podstatné, má už dobre vyselektovaný pojmový aparát.

Bolo by dobré Kozáka pozvať na Slovensko, možno aj chodí, teraz neviem. Ako vidno, strane ND v Ćechách to stálo za to zorganizovať jednoduchú prednášku - tu na Slovensku neviem, ktorý politický či spoločenský subjekt by to robil. V politickej oblasti sú to všetko dogmatickí kresťania.
Ale stačí na to, povedzme, aj jednotlivec, sám Kozák by vedel povedať najlepšie, čo by to stálo a chcelo. Ako vidíš, páni tu sú netrpezliví - týmto môžu začať robiť niečo pozitívne.

Čo sa týka Hájka, ja by som to nemiešal. Pozri, len krátko: každé náboženstvo je jazyk a každý z ľudí v nejakom vyrastal a vníma cezeň svet, čo mu aj pomáha aj škodí. V každom jazyku sa dá povedať aj dobré aj zlé. Každému, čo je jeho. Ale nie je dobré to miešať, skúšať súčasne hovoriť dvoma jazykmi - to je potom zmätok. Ak sa niekto učí bicyklovať, mal by to robiť na svojom vyskúšanom či obľúbenom, jemu úmernom stroji. Meniť ich počas výučby veci zťažuje a aj jazdenie na dvoch bicykloch súčasne, ak nie sú príslušne upravené, je asi len pre skúsených jazdcov.
Okrem toho stále platí - posthypnotická sugescia. To je to, na čo som upozorňoval aj na videu 1h 20 minút - posthypnotickú sugesciu si samozrejme daný pomazaný čiže hypnotizovaný neuvedomuje - akurát že v kritickom okamžiku zrazu nie je schopný jednať.

Musím len priamo k téme upozorniť, že to, čo spomína Kozák, nie je len nejaký "kult" hada, čiže niečo, čo tu nejako metafyzicky vzniklo či priniesol to nejaký "had" - ako poznáme zvulgarizované formy týchto myšlienok. Ten termín "chtonické náboženstvo", to v iných prácach, pravdepodobne aj v Kozákových, v tých, kde má viac miesta na vysvetlenie, odráža aj určitú prirodzenosť týchto tendencií. Je to určitý spôsob mentality, povedzme vývojovo prvší, ale aj keď vývoj vynecháme, tak proste určitý jednoduchší a prvoplánovejší spôsob reagovabia, života. Preto aj Kozák spomína, že sa to nedá nejako trvalo poraziť, to by bolo utopické myslenie. Nedá sa to poraziť, ako sa nedajú ani inštinkty odstrániť - ale dajú sa ovládať, upraviť...
Nejde ale len o dôsledok nejakého (náhodného) vývoja mozgu (spomína sa občas tzv. jašterí, zadný mozog). Je to hlbšie, prevažne sú tieto veci univerzálnejšie tendencie, univerzálne dôvody či zákony, a teda aj tá mozgová anatómia, aj tie kulty aj rôzne spoločenské formy (plutokracia) sú toho až druhotným odrazom, následkom.
Svet potrebuje aj džungle a v džungliach sú naozaj jedovaté hady a nepríjemné beštie - tak je to z nejakých príčin prirodzené a tak je to aj asi dobre. Zlo vzniká len ak nejaká zložka neúmerne nádorovito rastie, či dokonca metastázuje tam, kam nemá (s jedovatými hadmi pod posteľou sa proste žiť nedá)

Vango Tango

na záchranu. Pochybujem, či nám Slovákom pomôže štúdium Véd!

Na to aby sme prežili, potrebujeme konať konkrétne kroky v tomto materiálnom svete. Rýchlo a premyslene.

Gnostici boli do seba uzavretá komunita, typické elity s patentom na rozum a pravdu. Živili sa žobrotou.

Synergický efekt migračnej vlny a explózie finančnej krízy vyžaduje prestať sa pozerať do hviezd a hľadať odpovede v ďalekej budúcnosti.

Treba sa naučiť pestovať zemiaky, kapustu, mrkvu. V Rusku na tejto strave prežili generácie. Naučiť sa žiť bez elektrickej energie s vlastným zdrojom pitnej vody. Dokázať sa ubrániť rozbesneným bandám, čo sa nedokázali pripraviť na kritickú dobu.

Nakoľko je zima, začnime kúrením.

http://zelenawiki.sosna.sk/index.php/Rusk%C3%A1_pec

http://sosna.sk/node/83

Treba vytvárať komunity, ktoré sa dokážu spoločne obrániť pred okolitým svetom.

Toto je môj návrh na IV. dôchodkový pilier.

Ema

Ruský recept na raňajky, obed a večeru: Uvaríme, ošúpeme a pokrájame zemiaky, uvaríme, očistíme a pokrájame cvikľu, ošúpeme a pokrájame cibuľu, trochu posekáme kyslú kapustu a všetko zmiešame.
Koľko čoho? Koľko čoho je v špajzi a pivnici.

Norman

Rob si svoje, nik ti nebráni, zemiaky, kapusta, fazula. Ale nehovor o tom, o čom nemáš poňatia.

Vango Tango

Pri pohľade na moju (prečítanú) knižnicu sa môžem iba pousmiať.

Položím Ti pár jednoduchých otázok.

Z textov čo píšeš mi je jasný Tvoj pragmatický postoj k problematike imigrácie a finančnej oligarchie.

1. Čo myslíš, kde a kedy zaznejú na hranici EÚ prvé výstrely?
2. Za akých podmienok môže odolať vláda SR tlakom na akceptovanie imigrantov?
3. Ako dlho bude ešte môžné emitovať € nekryté reálnymi hodnotami bez ohľadu na formu, ako sa to robí?
4. Čo nastane, ako nastane synergická explózia oboch problémov?
5. Aké možnosti obrany má občan SR?
6. Ako mu pri riešení týchto problémov pomôže štúdium gnózy a Véd?
7. Koľko % Slovákov majú vôbec dispozíciu a čas to študovať?
8. Necítiš zásadný rozpor medzi Tvojimi pragmatickými postojmi a lietaním v nadpozemských sférach samospasiteľných majiteľov pravdy?

Norman

Ktorú časť knižnice máš na mysli? Pochopil si vlastne, na čo narážam? Radšej ti to napíšem po lopate: na to, že nepoznáš Kozáka ani podobné nové vyjasňovania (gnostickej) tradície. Preto by si sa nemal vyjadrovať tak drzo o tom, čomu tu dávame priestor, ako si to urobil. Chápeš svoju nevychovanosť?
Čo sa týka tvojho úsmevu nad tvojou knižnicou - mám obavu, že by si mal skôr nad sebou zaplakať.

K tým otázkam - dobre, tie si položil. Asi si musel, alebo čo. Ale skúšacie testovacie otázky tu nekladiem ani ja, asi nie je nikomu jasné, ako ti to pomohlo :) Iba ak by sme to chápali tak, že sú to otázky, na ktoré máš ty odpovedať. Keď na ne nájdeš odpoveď, potom sa môžeme rozprávať.

To si ty Yahve, zas si zabudeol heslo, alebo je to iný zablúdený avátar?

Vango Tango

Pán magister sa veľmi autoritatívne vyjadruje k teologickým problémom katolíckej cirkvi, o ktorých nemá evidetne ani potuchy. Ľutujem jeho menovca na FF UK ... Jeho kritika reči Tomáša Halíka pri preberaní Templetonovej ceny je neuveriteľne stupídna, rovnako ako jeho predstavy o katolíckej teológii prvotného hriechu. Ja chápem, že ako majiteľ konečnej gnostickej pravdy nemôže pochopiť myšlienku z jeho prejavu:

"Nedávno jsem četl duchovní deník Matky Terezy z Kalkaty, první nositelky Templetonovy ceny. Předtím jsem věděl, co vyplňovalo její dny – služba těm nejchudším, nemocným a umírajícím. Nyní vím, jak vypadaly její noci: procházela těžkými zkouškami náboženských pochybností, temných nocí ducha, zkušenosti Božího mlčení. Nesla kříž dvojí solidarity. Ve dne byla sestrou těch, kdo potřebují léčit rány těla a tišit hlad prázdného břicha. V noci sdílela temnoty těch, kdo se cítí být daleko od Božího světla a trpí prázdnotou ducha."

http://halik.cz/cs/tvorba/proslovy-kazani/proslov/46/

Norman, po Rusku takýchto nových prorokov pobehuje toľko, ako keby ich sám Lucifer /Svetlonoš :-D/ nasral ako trest za komunizmus.

Prečítaj si elementárne fakty o komunite z Nag Hammádí:

http://www.martinus.sk/?uItem=49411

v tom linku sú aj knihy, ktoré mám v knižnici.

Až potom keď si to prečítaš, urob si sám názor ma "objavy" Mgr. Kozáka ...

Kozák veľmi arogantne zhovadil prakticky všetky svetové náboženstvá. Kto je nevychovaný?

Milujem podobných "majiteľov" pravdy! Opakujem v Rusku a najmä v USA je ich ako nasraných! Je veľmi ťažko odlíšiť vyslovených bláznov od nehanebných podvodníkov! Ale toto je zábava vhodná pre Slovákov v dnešnej kritickej dobe? Komu to pomôže?

Norman

Každý máme nejaký svetonázor a málokedy sa na počkanie dohodneme.
Nerád veci tak na plocho vysvetlujem, je to nuda - ale aby bolo jasno, niekoľko faktov
Existuje kultúrnohistorický, duchovný prúd, ktorý veci dokáže ucelene a racionálne vysvetliť. Kozák je jeden z mála, ak nie jediný v CS, ktorý sa pokúša tieto veci učiť a prednásať o nich. Určite sú aj iní, čo sa v tom vyznajú - ale tí sa neprejavujú verejne.
Po rokoch praxe si vyselektoval slovník, ktorý je zrejme najpraktickejší. určite nie je najakademickejší, ale to ani nie je jeho cieľ, je dostatočný. Hovorí k ľuďom a tak musí používa určité termíny, ktoré sú len skratkou pre abstraktné myšlienky, ale môžu sa stať háčikom pre tých, čo nechcú reálny dohovor (napr. termín "védy", "gnosticizmus" alebo ktorýkoľvek iný). Každý popis týchto vecí je len určitá skratka. Ale povedať, že nemá páru o teologických problémoch katolíckej církve je dobrá blbosť. To je ako povedať, že niekto nemá páru o zložitom robení báboviek na pieskovisku. Tie teologické katolícke problémy sa nám totiž pchajú všetkým od malička pod nos a nohy, denne sa o ne a o problémy tej církve potkýňame (votrelosťou sa tomu vyrovná už len ich starší brat, židovská církev).
Never tomu, že takých ľudí ako Kozák behá po Rusku hromada - zas dokazuješ, že len kecáš, lebo v tom nedokážeš rozlišovať. A len preto vyťahuješ Rusko, lebo je od nás ďaleko a nemám o nich dostatok správ. Nájdi ale ľudí v CS a môžeme si povedať, v čom sú a v čom nie sú v porovnaní hodnotní alebo bezcenní.

Neviem, čo dokázal nejaký Ján Kozák na FFUK, ale ak máme byť slušní, radšej by som ho sem neplietol. Ináč by som musel povedať, koľko je hodná celá FF UK. Ja to tam síce nepoznám konkrétne, ale ako bčan štátu môžem povedať, že skôr my by sme sa my mali hanbiť za takú "filozofickú fakultu".

Ako povedal český Kozák aj vo vysielaní SV (ten prvý link od Afinabula) - je samozrejmé, že ho katolíci neznášajú. No a?
Čiže Tomáš Halík. Všetci vieme, čo je to za typa a nie zbytočne ho Kozák dal za princíp čiernej podlej duše. Možeš sa tisíckrát hnevať či namietať, to si o Halíkoví myslí mnoho ľudí a majú konkrétne mnohopočetné dôvody.Ak je niekto "majitel pravdy" tak je to Halík, alebo jemu podobné obludy, vrátane súčasného pápeža. Ako môžeš Kozákovi vyčítať, že je "majiteľ pravdy", keď nosnou myšlienkou tých filozofií je poznanie, je hľadanie a overovanie (v podstate je gnosticizmus základ vedy ako ju definuje aj moderná doba).

K tomu Halíkovmu citátu:
katolícka kultúra často zamieta duchovnosť s duševným utrpením, respektíve chorobou. Zamieňať tieto dve veci je ťažká chyba a láka do spoločenstva respektíve jeho riadenia ľudí pochybných, vychýlených až perverzných. História nám to potvrdzuje.

Predposledné - nespomínaj Slovákov, ty vemeno. Keby sme boli Američania, tiež povieš "ale to je zábava pre Američanov"? Samozrejme že je to zábava aj pre Slovákov, a možno výrazne, pretože sme v strede najstaršieho kultúrneho kontinentu, na území a v tradícii podunajských kultúr, Vestonicami začínajúc. Samozrejme, že je to problematika pre nás - kto ju má riešiť, čierne hovado z Konga, sfetované hovado z NewYorku alebo chudák z Pakistánu?

A na záver "kritickú dobu" a "komu to pomôže": Je mi jedno, aká je doba a či to niekomu pomôže - to, čo pre nedostatok iného názvu sa volá duchovná znalosť je rovnako dôležité ako dýchanie. Ak to nejakí blázni nevedia, tak zomrú.

afinabul

Nie, to nie je nejaké Indiánske meno, je to o zabíjaní kohúta, traumatizácii dieťaťa a hadovi. Aby som to sťažil, tomu čo to tu iba "navštevuje" je to strana 264 z tejto knihy:
http://www.databazeknih.cz/knihy/myty-zapadu-20088

Náhodný okoloidúci

Nedávno som natrafil na zaujímavú stránku, venovanú slovanským a iným hradiskám na Slovensku a je to zaujímavé aj poučné čítanie.
http://www.hradiska.sk/
Na hlavnej strane vpravo je zoznam všetkých článkov.

Ľubov

Ešte dnes to pošlem všetkým mojim kamarátkam (sú dve),viem,ako sa potešia.Vďaka !

Ľubov

ešte ma normálne napadlo,že tam sa zas vrátime.No,že tak budeme žiť v budúcnosti,ochranné valy budú chrániť nás,aj úrodu a dobytok.Všetko je možné,ako sa hovorí...

Náhodný okoloidúci

Aj taká možnosť je, ale dúfam, že nebude potrebná. Ale - zbohatlíci ich už majú. Betónové, zamrežované, s kamerami a besnými psiskami, čo jedným chňapnutím býkovi hlavu odhryznú. Tak sa o seba boja.
A pozri si poštu.

Buheh

dávnovekí oligarchovia si stavali hradiská či hrady a tí dnešní to robia úplne rovnako.

Tonnag

Ako na zaciatku p.Kozak povedal, že ma naštudovane "kult hada" tak zjavne iba niečo co sa mu hodí, skuseností v tom nema čo potvrdil, ze iba nastudovane a tak sa nediva hlbsie a prezentuje 20 % pravdu ako 100 %. Hovori tu iba o aztekoch a nejakych sektach a tak do jedneho vreca strčil aj životný princíp. Skutocny hľadač vie o com píšem a tak kto nevie nech hľadá cez skúsenosť a ak na to pride bude mat cistu radosť z poznania a získa silu a pokračovanie. Poznaj sam seba skrze seba a nie skreslenych negativnych ponuknutych obrazov. Čitať vie kazdý tak si Vedy moze v tichu precitať a rozjimať o com to všetko je.

Buheh

pre mňa nie je autorita. Stačí si pozrieť napríklad video, viď dolenižšie priložený link, a človek si urobí názor na jeho kult hada:

https://www.youtube.com/watch?v=c7A8kCmy-B8