Matovič prevracia kabát

Matovič, po ktorého odstúpení už viac alebo menej volá väčšina národa, aj prozápadné elementy, dokonca svojím zbabelým spôsobom aj prezidentka, odstúpiť nemieni. Napriek tomu, že vyhlasoval, ako svoju funkciu nenávidí, je zrejme, že mu moc zachutila.

Po tom, ako tri mesiace terorizoval krajinu svojou atómovou zbraňou, plošným testovaním, až sa stalo jasné, čo to spôsobilo za tragédiu, podliak niekoľko dní zaliezol (ako Stalin, keď Nemci vtrhli do ZSSR). Ale od včera je jasné, že jeho chorá myseľ vygenerovala novú taktiku, je jasné, čo je jeho novým populistickým cieľom - podhodiť davu ruskú vakcínu Sputnik.

Matovič vlastne bez hanby prezlieka kabát. Keďže mu Západ neodobril jeho experimenty, začína teraz hrať ruskou kartou. Pripomína to Danka, ktorý nevediac kudy-kam to tiež takto skúšal. Tiež mu to nik nezožral.

Ruskú vakcínu treba, ale určite treba aj zabrániť, aby sa na ňu nalepil trnavský vrah. Dostať ruskú vakcínu nemôže byť až taký problém, či už priamo alebo teda aj s posvätením nejakej bruselskej komisie. Je to vec rutiny, nie zásluh. Na to všetko nepotrebujeme chichňajúceho sa psychopata. Tie tisíce mŕtvych, čo má Matovič na svedomí, nemôže odčiniť tým, že sa schová za ruskú vakcínu. Treba ho z tejto jeho novej ríše vytiahnuť ako potkana a vyhodiť do stoky.

Luko

Pokladáme za samozrejmé, že nakúpiť z Ruska Sputnik V nebude problém. Po všetkom tom halekaní o ruskom nepriateľovi, sankciách, vylučovaní zo spoločenstiev a nesmiernej štvanici na Rusa by to až tak samozrejmé nemuselo byť.
Jasné, že nám ju predajú, ale je fakt, že na jednej strane ich ponižujeme a na druhej od nich chceme pomoc. Dr. Galén by o tom vedel porozprávať.

Norman

To, že vzťah EU debilov a ich zástupov v SK voči Rusku je schizofrenický, je jasné. Za ruskú vakcínu treba zviesť určitý boj, určitú prácu.

Ale nemalo by sa dopustiť, aby sa tejto úlohy zmocnil Matovič. Bacha na jeho nehanebný populizmus.
Povedané na rovinu - mal by Smer, aj LSNS aj všetci národovci začať najneskôr teraz kričať, že chcú Sputnik . Vlastne to mali robiť už dávno - jasne a nahlas bojovať za Sputnik. To, že to doteraz neurobili, je ich ďalšia politická chyba. Ale možno ešte nie je neskoro.

Ergo: hlavný problém teraz je Matovič, vakcinácia až druhotný.

Lenže obávam sa, že sa ľudia nechajú zas oklamať. Zas prevládne "pozitívny cieľ", teda vakcína, a "negatívny cieľ" - spravodlivé potrestanie zla, bude odsunutý nabok a zabudne sa naň.
Kým sa ľudia nenaučia byť v tomto zmysle tvrdí a neústupní, budú stále trpieť.

Luko

Niet čo dôležité dodať.

Náhodný okoloidúci

Problém je v tejto vete pochádzajúcej z jednej všeobecne známej mantry - ... a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame našim vinníkom.

 

Nie je dôvod odpúšťať. Ale to sa ešte len musíme naučiť, stáročia výchovy k "odpúšťaniu" napáchali veľké škody.

Ľubov

Pozrela som si časť zločinov,za ktoré bol počas 42 ročnej vlády Chamurapiho trest smrti

PRÁVNE PRÍPA­DY , U KTORÝCH BO­LO ULO­ŽENÉ USMR­TE­NIE

1) Ob­vi­ne­nie z vraž­dy (uda­nie) - nep­reu­ká­že sa.

2) Ob­vi­ne­nie z ča­ro­dej­níc­tva (uda­nie) - nep­reu­ká­že sa.

3) Kri­vé sve­dec­tvo.

4) Krá­dež pa­lá­co­vé­ho ale­bo chrá­mo­vé­ho ma­jet­ku.

5) Krá­dež ve­cí bez zmluv­né­ho dok­la­du.

6) Krá­dež zvie­rat z pa­lá­co­vé­ho ale­bo chrá­mo­vé­ho ma­jet­ku.

7) Náj­de­nie ve­ci iné­ho (pris­vo­je­nie).

8) Pod­vod.

9) Krá­dež di­eťa­ťa.

10) Po­moc k úte­ku ot­ro­ka z mes­ta.

11) Neoz­ná­me­nie úte­ku ot­ro­ka pa­lá­ca ale­bo muš­ké­na.

12) Uk­rý­va­nie ot­ro­ka na úte­ku.

13) Ná­sil­né vnik­nu­tie do do­mu iné­ho.

14) Lú­pež.

15) Krá­dež pri po­žia­ri.

-16) Nespl­ne­nie po­vo­la­cie­ho roz­ka­zu vo­jaka pokr.

Je ich (zločinov trestaných štátom) 38. Dosť drsné,ale tomuto pritvrdeniu predchádzal mäkkší Mannov zákoník (do češtiny priamo zo sanskritu preložil Jan Kozák),ten mal predovšetkým ochraňovať hierarchiu kást, ale očividne neochránil. A potom prišlo ono "Oko za oko,zub za zub."

Roland Edvardsen

Áno, veľmi prísne sa trestala v týchto časoch hlavne majetková kriminalita. Inak už som o tom písal v jednom príspevku: kriminalizácia nutne neznamenala, že by boli ľudia aj hneď aktívne perzekvovaní alebo že by boli trestaní smrťou (a nie napríklad pokutou, pokáním či nejakou inou formou miernejšieho trestania). A niekedy aj v prípadoch, kedy z formálnych prameňov vyplýva, že niekto dostal trest smrti, netreba si hneď myslieť, že bol aj nakoniec popravený, lebo niekedy dochádzalo k tomu, že niekto dostal de lege trest smrti, ale de facto dostal napr. len pokutu (to je pre historikov hlavne problém práce s prameňmi, som nedávno čítal jeden textík od historika, kde sa spomínala práva takáto chybná interpretácia prameňov).

Roland Edvardsen

Typický Matovič: totálne fiasko sa snaží prekryť nejakou ďalšou agendou s bombastickým nádychom. A tentokrát hrá aj na pro-ruský sentiment. Matovič zneužije a vykradne kohokoľvek a čokoľvek, len aby mu to v danej chvíli poslúžilo: od slniečkárstva až po náboženských fanatikov či pro-rusov, čokoľvek.

Matovič je desne kontraproduktívny a ak sa nalepí na nejaké pozitívne sentimenty či ciele, ktoré sa bude snažiť zneužiť pre svoje osobné ciele, tak len a len uškodí . Napr. už v zárodku dodrbal tú tému podpory matiek (úplne v nevhodnom čase a tupým spôsobom, ako je pre neho už typické, nadhodenú). A obávam sa, že podobne to môže dopadnúť aj so Sputnikom. Ale však dobre, aspoň si užije nejaké trenice s fanatickými atlanticistami ako vemeno Remišová, ktorá sa už stihla pri tejto téme zhovadiť.

slaven1

Súd v Holandsku zrušil zákaz vychádzania, pretože:

The curfew is a far-reaching violation of the right to freedom of movement and privacy and (indirectly) limits, among other things, the right to freedom of assembly and demonstration.

Zákaz vychádzania [domáca basa, lockdown] je ďalekosiahle porušenie práva slobody pohybu a súkromia a (značne) obmedzuje, medzi inými, právo na slobodu zhromažďovania a protest.

Tak Česi zrušili výnimočný stav (aj oni mali nočný zákaz vychádzania lebo korona útočí v noci od 23:00 do 04:59) a na Slovensku nevládna vláda ďalej vytvára a udržuje "open-space" basu, keď na pohyb po krajine, povedzme v piatok, vyžaduje licenciu, kde je napísané, že ste v pondelok boli "zdravý".

Paru nebolo kde vypustiť, hrozila strata moci režimu alias Holanďania protiústavné zákazy zrušili hlavne pre tento záver článku:

Holandská vláda čelila niekoľkým nociam protestov proti zákazu vychádzania, ktoré vyústili do podpálenia áut, vyrabovaných obchodov, stretou s políciou a stovkami zatknutých [za chôdzu po ulici].

Informácia zrovna o tomto incidente rezonovala aj na stretnutí Borrell-Lavrov v Moskve, kde ho Lavrov poučujúcemu euro-úradníkovi oplieskal verejne o papulu. Alebo bola rozbitá hlava Češky spomínaná až v Lavrovovom rozhovore pre Soloviova? Neviem teraz..

-

Len tak medzi nami, porovnajte si tieto dva články k rovnakej udalosti:

1. https://www.rt.com/news/515699-hague-court-dutch-covid-curfew/
2. https://www.aljazeera.com/news/2021/2/16/lift-covid-night-time-curfew-co...

Ktorá redakcia dosahuje väčšiu kvalitu v ucelenosti informovania?

nové