Etická karma

Ďaleký východ bol, podobne ako niektoré podobné subkontinenty, raj na Zemi. Dostatok vody, vegetácie, ovocia a zeleniny, úroda ryže viackrát za rok. Mierne podnebie.

Vďaka nájazdom rôznych stepných či morských barbarov, ale aj vďaka premnoženiu tam neskôr nastali zlé obdobia. Samotné vojny viackrát rozbili poriadok a nastávali doslovne hladomory. A to aj v 20. storočí. Ľudia sa naučili jesť aj zvieratá, ktoré boli aj pre nich exotické, s ktorými nemajú oni a ich telá žiadne tisícročné  skúsenosti. Z umierania od hladu jedli potkany, žaby, netopiery.

Žiaľ, generácie vyrastené z biedy si nechávajú svoje zlozvyky, aj keď nutnosť už zanikne. Myslíte, že Francúzi začali jesť slimákov, žaby, lastúry a rôzne druhy ošípanými hľadaných korienkov z plezíru, lebo sú to naozaj ľahôdky?  

V minulosti mali ľudia reálnejšie  predstavy o živote.

Napríklad v roku 625, dynastia Tang, taosta Sun Simiao píše o mäse zvieraťa menom pangolín:

„Chutí trpko a považovalo sa za jedovaté. V našich žalúdkoch je to číra choroba. Nejedzte mäso z pangolínov, pretože by ich to mohlo spustiť a poškodiť nás.“

Li Shi Zhen (1518-93) – bylinkár, prírodovedec a lekár – varoval, že ľudia, ktorí jedia pangolína, môžu mať chronické hnačky, záchvaty a horúčky.

Napriek týmto varovaniam je v posledných desaťročiach mäso pangolína považované za „lahôdku“ a za majúce liečivé účinky (reumatizmus, kožné ochorenia a, ako vždy, erekcia ).

Dnes je konzumácia pangolína považovaná za príčinu pandémie Covid-19 (vírus SARS-CoV-2)

pangolín

 

V roku 2000 Čína vydala regulácie pre viac ako 1 700 chránených druhov, ktoré sa považujú za biologicky alebo vedecky hodnotné.

Nepomohlo. Aj keď sú chránené, jestvujú výnimky a samozrejme pašeráci.

Za posledné dve desaťročia sa počet malajských pangolinov znížil o 80 % a filipínskych a indických o 50 %.

Od minuloročného zákazu niektorých cibetiek, netopierov, svišťov a pangolínov – sa na čínskych sociálnych médiách pri hľadaní toho, čo z divokých zvierat sa ešte dá jesť, najviac vyhľadávajú ropuchy. Proste sú nepolepšiteľní.

 

Zdroj rozkladu

Zatiaľ je neisté, či vírus SARS-CoV-2 vznikol prirodzene. Je možné, že ho zosmolili v laboratóriách kombináciou a pokusmi. Mnohé globálne veľmoci by mohli mať záujem na takom prostriedku ničenia oponenta. Nemáme istotu, musíme hovoriť o pravdepodobnosti.

Je možné, že vírus je umelo zlepený pokus, ktorý nechtiac unikol z laboratórii.

Je dokonca možné, že ho Číňania, vlastniaci metódy na potlačenie Covid-19, vypustili u seba, vediac, že sa rozšíri do zahraničia.

Je možné, že ho vypustili Rusi – tí sú najmenej postihnutí

Je možné, že ho koncom roka 2019 v Číne vypustili Američania – tí sú najviac morálne prehnití a schopní takého činu, majú najväčší motív.

Všetko toto je možné a jestvuje mnoho ideologicky-kultovo-mocenských skupín, čo by čokoľvek z toho spravili. Ale len veľmi málo takých, čo by  naozaj technicky dokázali zosmoliť tak svinský vírus.

 

Najprirodzenejšia verzia

Jestvuje zásada zvaná Occamova britva, najprirodzenejšia verzia. Tá nemusí byť pravdivá, ale je dostačujúca. V tomto prípade je to preskočenie vírusu zo zvieraťa na človeka, plus jeho zmutovanie, alebo výskyt doteraz nepoznaných variant.

Vírusy mutujú. Možné to je. V takom prípade teda dochádza k výskytu takýchto pandémii z dôvodu priblíženia sa nezdravo žijúceho premnoženého ľudstva do temných zákutí prírody. Do zakázaných miestnosti, kde jestvujú štruktúry (víry) o ktorých holá opica proste nič nevie.

Ani toľko pestovaná a ospevovaná moderná mechanicko-časopisová veda o nich nevie a nevie si s nimi reálne rýchlo poradiť. Veda zasa raz hnusne zlyhala.

 

Imanentná logika harmónie

A potom je tu aspekt, o ktorý sa ľudstvo nestará a takisto o ňom skoro nič nevie: eticko kauzálna rovina. Je to určitá potencionálna spravodlivosť, ktorá možno jestvuje a takto sa prejavila. Nejde teda len o kauzalitu, že ľudstvo žerie niečo, čo je preň ako piť zo stoky. To už vieme, že sa to nemá, len nedokážeme náš druh odnaučiť od takých prasačín.

Ide možno o to, že kvantita (ľudských) necitlivostí a sadizmu prekročila nejakú mieru. Tú mieru vôbec nevieme merať a ani si nevieme presne predstaviť, kde leží a ako sa systém potom bráni. Akoby sa niekde naozaj zhromažďovalo utrpenie, bolesť  a zúfalstvo bytostí tejto planéty a ako by to už pretieklo všetku mieru trpezlivosti. Nevieme o tom skoro nič - ale niečo také je plne možné v potenciálovom priestore tohto sveta.

Nie, nehovorím o bohu. Boha do všetkého pchá len južan. Aj keď je prekvapivé, že kresťania teraz pri tejto svetovej pandémii nekričia z plných úst, že toto je božia pomsta, trest za hriechy. Keď sa to týka ich samých, akoby sami neverili tomu, čo hlásajú.  Alebo sa zas raz cítia byť bez hriechov? Pápež už zo seba vytlačil niečo rozumné? Nie???

Hovorím o mechanike spravodlivosti, ktorá v jestvujúcich západných náboženstvách zachytená nie je. Proces, ktorý nemá zmysel nejako pomenovať. Je to neosobný systém, prirodzený, nie vedomý, ale plne racionálny. Podobne ako búrka, alebo príliv, vietor či pandémia. Proste príde jej doba.

Spomedzi jestvujúcich vied niečo možno nájsť vo vede o chaose a poriadku. Ale pozor: to, čo prichádza, nie je chaos, to je práve poriadok.

Keď sa pozriem na hrôzu miliárd bytostí vyvraždených holými opicami, nehovorím si, že nastala spravodlivosť. Ale tomu, čo sa deje, sa už menej čudujem. Vzbudzuje to u mňa menší pocit nespravodlivosti voči ľudstvu. Dokonca sa obávam, že to začínam chápať. 

 

0
Luko

Len úvahu troška doplním - v Antarktíde urobili do ľadu vrt do hĺbky, ktorá zodpovedá veku z pred 15 000 rokov. Vo vzorkách našli 36 vírusov, z ktorých 28 je dnes neznámych. Žiaľ, otepľuje sa, a rozmrazuje sa aj permafrost. Čo sa potom ešte nekontrolovane vyvalí z rozmrznutej zeme, aké ďalšie vírusy? Tým nepopieram možnosť, že ten dnešný hajzlík je umelého pôvodu.

Svetovú banku semien (postavenej v r. 2008) na súostroví Špicbergy nedávno čiastočne zatopilo preto, lebo je postavená na tej "večnej merzlote" a o kus sa prepadla (aj Slovensko tam pridalo 630 vzoriek a spolu má dnes banka cca 860 000 uložených vzoriek - celková kapacita banky je 4 500 000 vzoriek).

Keď už som spomenul otepľovanie - existujú staré (https://neveda.cz/nez-antarktidu-pokryl-led-nekdo-ji-zmapoval-do-nejmens...) kartografocké dôkazy o tom, že Antarktída bola kedysi bez ľadu a zalesnená, geologické dôkazy o tom istom a historické nálezy, vrátane písomných taktiež o tom istom. A to nehovorím o nepresvedčivých meraniach astronómov, podľa ktorých sa otepľujú aj ostatné planéty našej sústavy.
Dnes na otepľovaní ryžuje kde-kto, ale neexistuje jediný presvedčivý dôkaz o tom, že ho zapríčinil človek. Ale Gréta.

Ako píšeš, prosto prišla a asi už tu aj je doba ... (a bude tady kázeň a pořádek!)

Náhodný okoloidúci

https://zemavek.sk/dalsie-dokazy-ze-virus-vznikol-v-usa/

 

Autor článku „COVID-19: Further Evidence that the Virus Originated in the US“ /„COVID-19: Ďalšie dôkazy, že vírus vznikol v USA“/ Larry Romanoff nadväzuje na svoj predošlý článok a pripomína, že japonskí a taiwanskí epidemiológovia a farmakológovia zistili, že nový koronavirus by mohol mať pôvod v USA, pretože je to jediný štát na svete, kde objavili všetkých päť typov vírusu. V čínskom Wuhane objavili len jeden z týchto typov, čo z Číny robí, ako uvádza autor, analógiu istej „vetvy“, ktorá nemôže existovať samostatne, ale musela vyrásť z nejakého „stromu“. Tým jasne dáva najavo, že koronavírus nemá pôvod v Číne, ale v USA a je iba jednou „vetvou“ vírusu, korene ktorého sa nachádzajú v Spojených štátoch, krajine pôvodu https://www.globalresearch.ca/covid-19-further-evidence-virus-originated... .

 

V biológii a genetike sa za centrum pôvodu pokladá oblasť s najväčšou diverzitou - druhovou alebo genetickou.

https://en.wikipedia.org/wiki/Center_of_origin

Norman

Nuž, ono to skôr naznačuje iné.
Wuhan (provincia Hubei) mal jeden typ, kmeň.
Potom vírus vo svete mierne mutoval.
Do USA sa nákaza dostáva z celého sveta, takže sa tam vyskytujú všetky formy.
Čína sa ale spätnej infekcii zo sveta úspešne bráni, takže má stále len ten jeden.

Tá posledná veta v tomto prípade proste neplatí, pretože v Číne bol tento vírus nie dlho. Hubei je krajina asi ako 2/3 Talianska, zvyšok Číny sa dosť držal a potlačil to rýchlo.
Tá veta platí pre model, kde sa doma gén dlhé obdobie rozmnožuje a teda aj mutuje. A potom prenikne len krátko jeho úzka verzia a preto je inde menšia diverzita. To s týmto corona vírusom bolo ináč.

A ešte:
To si ako myslia tí teoretici, že USA vypustili vo Wuhane jeden typ vírusu, ale doma všetkých päť?

Hypotéza, že to boli Američania, bola od začiatku tu a nič ju zatiaľ jednoznačne nevyvrátilo.
Ale takéto pokusy nie sú seriózne. Ja chápem, že Čínania hľadajú indície - ale tak, ako je to tam podané - to asi ťažko.

Náhodný okoloidúci

Ten Larry Romanoff citovaný v článku píše, že to bolo japonskí a taiwanskí epidemiológovia, nie pevninskí Číňania. Okrem toho genetika dokáže odhadnúť, ktorá mutácia je pôvodná a ktorá odvodená.

Keby som ja vyvíjal biologickú zbraň, dal by som si záležať na tom, aby sa nedala rozlíšiť od prírodného výtvoru a aby stopy smerovali k obeti a nie ku mne ako páchateľovi.

Norman

Pôvodná a odvodená mutácia - čo je pod tým myslené?

A ako to teda oni vysvetlujú, bez nejakej irónie:
v USA majú 5 mutácii, všetky medzi ľuďmi. Tie sa tam dostali ako? US tajné služby by ich predsa nevypustili.
Fakt tá teória, tak ako tu v skratke prenikla, má rozpory.

Súhlasím s tým krytím, ja som tu (v článku) dokonca napísal, že aj Číňania môžu byť pôvodcom a doma si to vypustili len ako krytie, pričom doma reagovali,tlmili a do zahraničia šírili. Konšpiračná logika sa ľahko nájde - nie vláda, ale skôr nejaká vnútorná "sekta". Ale neverím tomu.
Podobne ale neverím ani tej USA stope.

Keď už, tak nejaká internacionálna sekta, a naozaj nemyslím teraz "židov", ale nejakých zelených radikálov. Nemyslím študentíkov, ale mocných psychopatov, ktorí vidia, že tento systém musel skončiť. Proste niekto, kto to zobral do ruky skôr, ako prozreteľnosť.
Ale ani tomu moc neverím - globálne mocné mafie jestvujú, ale NIE sú rafinované a nefungujú plánovite - je to horšie, je to prevažne banda kreténov.

Táto pandémia je zrejme prirodzená, boli už dve s podobným vírusom pred ňou, ľudstvo je proste poučiteľné iba ak sa opáli. Ba ani vtedy nie.

Náhodný okoloidúci

https://aeronet.cz/news/video-dalsi-traskave-svedectvi-reditel-italskeho...

Ředitel italského Institutu pro farmakologický výzkum šokovanému moderátorovi televize řekl, že italští lékaři zaznamenali případy Coronaviru již na počátku října minulého roku, skoro čtvrt roku před vypuknutím nákazy v čínském Wuhanu! Zdrojem mohli být opět američtí vojáci v místních barech jako ve Wuhanu? Lékaři podle jeho slov nikdy v životě předtím něco takového neviděli! Nákaza je prakticky nedetekovatelná a šla tehdy zjistit jen pomocí CT skenu a rentgenových snímků, které ukazovaly změny na plicích a tkáních, které neodpovídají projevům zápalu plic způsobeného běžnou chřipkou!

Norman

To, že v októbri bol už vírus v Taliansku nedáva zmysel. Sám by sa predsa nezastavil, vypukla by určitá epidémie. Taliani už proste nevedia, čo povedať, sú vyčerpaní a mimo.
A bolo to spomenuté lem mimochodom, to nie je žiadne reálne info.

A nesedi ani z mocenského hľadiska. Podľa týchto informácii sú proste samí US vojaci nositelia nejakého vírusu, ktorý im samým nejak neškodí. A uniká im viacmenej nechtiac.

Ja nechcem nasilu just oponovať, ale chcem nejaké kvalitnejšie teórie a hypotézy, to od Aeronetu je dosť o ničom.

Náhodný okoloidúci

Píše o tom aj český Seznam, nie iba Aeronet.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jak-dlouho-je-koronavirus-v-evrope-mo...

Taliani uvažujú o exhumácii prvých podozrivých obetí.

Ber do úvahy to, že vojaci sú väčšinou mladšie ročníky s dobrým zdravotným stavom, takže môžu byť bezpríznakoví prenášatelia.

A tu je ešte niečo k tejto téme:
https://www.biosferaklub.info/antibiotika-jedna-z-pricin-vysokej-umrtnos...

Norman

myslím, že Taliani hľadajú skôr nejaké vysvetlenie, aj podvedome, prečo to u nich tak vypuklo.
Ale nie je to presvedčivé.
Argument s mladosťou vojakov beriem, ale aj v tom člnku na Sezname sa spomína, že vírus by v Talianku už vtedy sa začal šíriť.
Okrem toho táto teória obviňuje Američanov len z akejsi nedbanlivosti.
Ak by toto zapríčinili Američania, tak zámerne a bez potreby armády.
A nie je jasné, prečo by sa zameriavali na Taliansko.

Nie, špecial Taliansko je nezmyselné, nezapadá do predstavy :)

vrbovčan

hovoril, že v tej oblasti pracuje 50 tis. Číňanov. V nejakých odevných fabrikách. Sú to fabriky kúpené Čínou a postupne osadené ľuďmi z Číny. Vraj ten kontajner s rúškami, čo sa našiel v čínskom veľkosklade v Česku mal na krabiciach text "Dar našim krajanom v Taliansku". Vraj to organizovala čínska ambasáda v Prahe, aby číňania žijúci v Česku vykupovali rúška v lekárňach. Na čínsky nový rok boli všetci doma. Neviem, ktorý to je dátum.

Náhodný okoloidúci

Viacero článkov (zrejme čerpajúcich z jedného zdroja) v tejto súvislosti zmieňuje biologické laboratórium v Marylande "preslávené" babráckymi bezpečnostnými opatreniami a možný únik z neho.

Do Talianska vírus mohli zavliecť tak americkí vojaci pôsobiaci na základniach v Lombardii (ako píše Aeronet) alebo Číňania (ktorí to mohli tiež dostať od americkým vojakov počas športových armádnych hier práve vo Wuchane), lebo v Miláne žije veľká čínska komunita.
No a ten vírus sa mohol dlhodobo nepozorovane šíriť práve počas chrípkovej sezóny, lebo niektoré príznaky infekcie pripomínajú chrípku. Aj v Číne a v USA sa mohol šíriť práve počas pravidelnej chrípkovej sezóny, preto unikal odhaleniu.

Viacero článkov tiež spomína sekvencie vírusu HIV obsiahnuté v tomto koronavíruse, čo samo osebe môže znamenať genetickú manipuláciu. Teda ak je to pravda.

A ešte jedna vec, vojaci bývajú očkovaní proti kadejakým pľuhavstvám.
Kamarát mi spomínal, že keď bol na ZVS, dostávali nejakú multivakcínu a doteraz "trpí" asi tak, že prakticky nebýva chorý a na tropických dovolenkách, kde jeho parťáci a frajerka hnačkujú ostošesť, on je úplne v pohode.

Norman

ale o je ten problém, že tie články len osi naznačujú.
Nejaký "profesor" povie dve vety v TV a to stačí na články - o čom?
1.Rozhodili to amíci zámerne.
2.Rozšírili to amícky vojaci nechtiac?
3. Rozšírili to v taliansku predsa len Čínania?

Celá téma bola, či už minulý rok to bolo v Taliansku a to je nepravdepodobné, až nemožné. Taká hypotéza len zakrýva odpoveď na výber z týchto troch verzií.

Ja sa stále príkláňam bežnej čínskej verzii.
Ale to s US armádou je tiež možné. Nielen že dostávajú sami tia vakcíny, ako píšeš, a potom sú nositeľmi ktovie čoho, lebo sú ciastocne imúnny. Navyše sa na vojakoch (možno) stále skúšajú rôzne "lieky" - ináč povedané bio zbrane. Veď konieckoncov aj obranná zbraň je zbraň. A ak sa také experimenty konajú, sú prísne tajné a vyberané sú na to osádky v zahraničí, to som si istý (pre mnoho dôvodov).
Vojaci -pokusní králici- to samozrejme podpíšu, nevediac, čo robia , alebo aj bez ich podpisu.
Ako sa to potom vyvinie, to je iná vec. Vedci mohli mať "úplne dokázané", že ten nový vir nie je nebezpečný, skúšali ho u vojakov a nič sa nestalo. Až kým nejaký taký oddiel či len jedinec , plný nových vírov, ale ináč zdravý ako americký neger, išiel na vojenské hry do Číny.
To je plausibilná verzia. Ale moc jej neverím, tak 10%.

Ale aj tak, opakujem, je hlavne Taliansko nezaujímavé. Nemali to tam skôr, minulý rok, len boli prví náhodou z Európy v januári. Teraz je to rovnako v Španielsku, Francúzsku a inde.

Náhodný okoloidúci

Príznaky popisované u obetí z októbra 2019 podľa toho doktora zodpovedajú poškodeniu spôsobenému novým vírusom, ale jediný spoľahlivý spôsob ako to zistiť je exhumácia a dôkladný výskum obetí. A to isté platí pre podozrivé vlaňajšie úmrtia v USA.

Náhodný okoloidúci

No, ide o to, ktorá mutácia bola skôr a ktorá vznikla ďalším zmutovaním tej pôvodnej. A takto vznikne celý rodostrom mutácií.

My to tu nevyriešime, to musia výskumníci. Samozrejme, je aj taká možnosť, že to ľudí preskočilo zo zvierat, ale údaje uvedené v tom článku by sa mali brať do úvahy.
Ale do psychologicko-psychiatrického profilu Amíkov by mi koronavírus ako biologická zbraň dokonale zapadol. Nemusí byť príliš smrteľný, postačí, aby geopolitického protivníka oslabil a skompromitoval.

Alex

Nechápem, prečo ešte stále riešite Taliansko. To už predsa nedávno jasne vysvetlil Pjakin. Taliansko je zaujímavé tým, že sa v ňom nachádza Vatikán. A ako je známe, jeden odtrhnutý list sa najlepšie schová pod popadaným lístím. Takže sa javilo byť veľmi jednoduché odstrániť pápeža, keďže všade okolo zúril koronavírus. Lenže Bergoglio s nimi vybabral a "vykonal manéver v podobe odberu na vykonanie analýzy na prítomnosť koronavírusu a výsledky boli negatívne." A ešte ako odplatu otvoril archívy súvisiace s II. svetovou vojnou.


Nie, toto nie je paródia na Pjakina. Toto je originál Pjakin...

Ema

Kolabuje Taliansko, nie Vatikán. Asi tam Pjakin nedovidí, či čo.

Norman

je to výsmech Pjakina.
Vo videu pôsobí ešte horšie, ako, nech sa nehnevá, ako napríklad Vasky alebo iný viacmenej komik (pripomína ho tými bielymi vlasmi).

Mnohí títo ľudia škodia nezávislým myšlienkam. Sú to proste hochštapleri, podvodníci.

Ivan Kochman

Koho je vlastne dcérou veda? Nepoznáš vari porekadlo aká matka taká Katka? Súčasná veda má svoj počiatok v cirkvi a ako narástla tak aj narástla jej arogancia i pýcha, presne tak isto aká bola arogancia a pýcha jej matky v čase jej zrodu. A ak naozaj nad tým porozmýšľaš tak možno aj pochopíš ako jeden hriech voči Bohu plodí ešte šesťkrát väčší hriech. A odmysli si skúmanie vecí, to nie je hriech lebo dieťa hrabajúce sa v otcovej dielni sa aj učí na čom otec pracuje. Boha z tohto nemôžeš vynechať, no dieťa ktoré si nectí otca aj zomrie lebo robí to čo sa otcovi nepáči a ak niečo zakázal tak len preto aby to dieťa nezomrelo. A to je základným hriechom všetkých cirkví, včetne tej mediálnej aj keď ju tak teraz nevnímaš. Takže prečo je od čias Mojžiša prikazované čo môžeš jesť a čo nemôžeš? Divíš sa tej posadnutosti? Ja nie! Boh má svojho Syna ktorý ho miluje a ten krstí duchom a zabiť ho nemôžete lebo je tam kde naňho zo zeme nik nedosiahne a ani ho nezhodí. Mali by ste ozaj počúvať čo je v písme napísané.
A novinári? Nuž pre nich platí jedno- Učeník Ježišov pred nejakým časom bol postavený v tme pred Toho ktorý mu prikázal aby zaviazal novinárov prísahou, presne tak isto akou bol zaviazaný Šimei syn Géru pred kráľom Šalamúnom. Ak vyjdeš z Jeruzalema sem alebo tam zomrieš! Učeník povedal- nemôžem ich zaviazať prísahou lebo Učiteľ nám prikázal aby sme neprisahali a tak nemôžem porušiť slovo učiteľa i vydal svedectvo sám o sebe že mnoho krát niečo a sľúbil a nedodržal to, tak ako to môže žiadať po iných. Vtedy Ten čo prikazoval o novinároch odišiel lebo ten učeník položil svoju dušu za novinárske ovce a mal svoju prácu i ich učil tak ako mu bolo v daný čas hovorené. A v tomto čase mu tichým hlasom bolo povedané že ho tie ovce nechcú počúvať a tak učeník vzal svoju položenú dušu od tých oviec lebo sa naučil od svojho učiteľa že ten čo dobrovoľne položí svoju dušu za iných má právo aj svoju položenú dušu vziať späť.
Takže aby ste rozumeli! Tí čo si zaviazali novinárov zmluvou i platom, tak tí im vezmú aj život lebo im novinári nedajú to čo im sľúbili a na čo sa pri nich spoliehali. A ako a kedy sa to stane? Ten čo sa učí od Ježiša vie že o také sa nemá starať. Tak prečo sa trápiš ako vzniklo to o tom víruse a ako to dopadne lebo ja viem jedno a to ako to napokon dopadne lebo naučenia o ľudskej inštrumentalite nie sú od Ježiša ale vábnička pre tých čo sa na to ulakomia.

nové