Otrávená mediálna kaša XVI. – Exodus a príbuzné mýty

Genografia je veda, ktorá skúma strom príbuznosti ľudských populácií na základe porovnávania genetického materiálu desaťtisícov jedincov z celého sveta. Jedným z jej najdôležitejších zistení je princíp, podľa ktorého o genetickej blízkosti dvoch populácií viac rozhoduje geografická, než jazyková blízkosť. Viď napríklad populárna prednáška docenta Feráka:

http://ncpvat.cvtisr.sk/buxus/docs//Veda_v_CENTRE/VvC-2008/Geneticke_kor...

Docent Ferák tam uvádza aj názorný príklad z nášho prostredia: Maďari a Fíni sú si lingivisticky blízki, ale geograficky vzdialení a sú aj geneticky vzdialení. Naproti tomu Maďari a Slováci sú si lingvisticky vzdialení, ale geograficky blízki a aj geneticky blízki.

Ako ďalší príklad uvádza arabskú expanziu z rokov 632 – 800: na obrovskom území sa vymenila kultúra (jazyk, písmo, náboženstvo...), ale nie genofond. Podobných prípadov sa dá nájsť množstvo, pretože nie sú výnimkou, ale železným pravidlom, podľa ktorého sa odvíjala história – nie tá falšovaná, ale tá skutočná.

Že prečo sa vraciam k tomuto, exaktnou vedou dokázanému princípu?

Ešte v útlom detstve sme dostali informáciu, že Židia boli z Palestíny vyhnaní zlými Rimanmi a odvtedy blúdia nespravodlivým svetom, v ktorom im každý len ubližuje a je voči nim antisemitský. (Kua, koľko miliónov Slovanov ešte bude musieť zhynúť, aby sa konečne v médiách a v spoločenskom diskurze začal objavovať termín „antislávizmus“?) V detstve sme o tejto informácii nepochybovali a odvtedy väčšine z nás ani nenapadlo ju preverovať.

Avšak nedávno tu ktosi spomínal knihu izraelského historika menom Shlomo Sand „The Invention of the Jewish People“ (v ČR vyšla pod názvom „Jak byl vynalezen židovský národ“). Recenzia je tu: http://www.databazeknih.cz/knihy/jak-byl-vynalezen-zidovsky-narod-271387 . Autor v knihe, citujem tú recenziu: „ukazuje, že k žádnému násilnému vyhnání ze „země zaslíbené“ ve skutečnosti nikdy nedošlo. Římané totiž žádná masová vyhánění nepraktikovali a žádné důkazy o tom, že Židé masově opouštěli Palestinu a odcházeli do exilu, neexistují. Exil je mýtus, za jehož zrodem ostatně nestáli Židé, nýbrž křesťanská tradice.“

Skúsme sa v mysli vrátiť do tých čias. Áno, aj vtedy sa cestovalo, síce pomalšie ako dnes, ale rovnako intenzívne. Davy ľudí prúdili sem i tam, a áno, niektorí boli prenasledovaní, vyháňaní. Boli to stovky, tisíce udalostí, vojen, prúdov, rokov. Stovky, tisíce ríš a národov sa objavili a všetky zase zanikli. Vlastne nie celkom všetky. Okrem toho jedného. Tak nás to učili. A tiež to, že Rimania zo všetkých tých stoviek porobených národov špeciálne prenasledovali a napokon vydurili na druhý koniec Stredomoria práve len ten jeden.

Nuž, niekto tvrdí, že je to preto, že ten národ je iný, výnimočný. To by mohlo byť vysvetlenie.

Ale je tu ešte iné vysvetlenie, menej smrdiace klamstvom z orientálneho bazára. Vyššie spomínaná genografia ukazuje, že Židovský národ ako genetická entita vlastne neexistuje (napríklad tu, ale podobných zdrojov sa dá nájsť veľa:

http://www.patheos.com/blogs/epiphenom/2009/01/shared-genetic-heritage-o... ), a že Židia majú najrôznejšie gény, príbuzné vždy s obyvateľstvom toho regiónu, v ktorom žijú. A to pomerne presvedčivo súhlasí s tým, čo na základe svojho bádania na poli historickej vedy tvrdí vyššie spomenutý Izraelčan Šlomo.

No ale moment... To by znamenalo, že Židia vlastne nie sú Židia. Skutočnými, najžidovskejšími Židmi sú najviac Palestínčania či iní Levantínci. Takže vznik štátu Izrael bol vlastne obrovským činom antisemitizmu. Najväčším celovesmírnym prejavom antisemitizmu je genocída Palestínčanov v štáte Izrael, čiže genocída originál Židov európskymi a americkými okupantmi. Hm, celkom to začína dávať zmysel. Ale poďme ďalej: napríklad taký Kotleba nemôže byť antisemita. Dokonca ani Hitler nebol antisemita, ale naopak, najťažšími antisemitmi sú sionisti, čiže u nás šebejovci, hríbovci, demešovci a iní priatelia paštátu bez hraníc – ako ho pekne nazýva Ema. Titul Spravodlivý medzi národmi by si zaslúžili ľudia ako napríklad Bashar al Assad. A tých šesť miliónov... no ale fuj, skoro som sa nechal uniesť.

 

Satan Šofér

Autor okrem iného používa veľmi trefný termín POSTSIONIZMUS. Izraleský štát ako štát Židov je už vybojovaný a treba ešte definovať privilegovanú triedu na základe etnického princípu. Perličkou je, že pred jeho vznikom niektorí sionisti priznávali, že Palestínci sú pôvodné Židovské obyvateľstvo, ktoré sa živilo poľnohospodárstvom a ktoré z ekonomických dôvodov oportunisticky prijalo Islam. Je hlúpa predstava, podľa ktorej arabskí kočovníci z púšte sa odrazu usadili a venovali sa poľnohospodárstvu naviac v prírodných podmienkach, ktorým nerozumeli.

Ale z dôvodu etnokractického princípu budovania štátu, v ktorom rabinátom uznaní Židia tvoria privilegovanú triedu, bolo treba definovať Žida ako rasu. V knihe sa pekne opisuje, ako Sionisti preberali myšlienky Ariosofizmu a modifikovali ich na svoje ciele. :-D

Jeden obrovský podvod tejto teórie je popieranie judaistického proselytizmu.
https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/...

To, čo označujeme dnes ako Židov, bola pôvodne konvertovaná zmes rás a etník (Chazari sú krásny príklad podrobne popisovaný v tejto knihe), ktorá väčšinou oportunistických dôvodov konvertovala na Židovstvo.

Postsionistickí "genetici" podporovaní štátom Izrael znovu oživujú nehanebne rasistické teórie spôsobom, že by im závidel aj Alfred Ernst Rosenberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Rosenberg

Židovský rasizmus podporovaný štátom Izrael je politicky nekorektná téma ... :-D

Mimochodom, viete že iba 80% imigrantov z Ruska rabinát v Izraeli uznal za Židov? A že jedna z príčin malej imigrácie z USA je aj fakt, že väčšina tamojších židov by nedostala "národnosť židovskú"?

Buheh

za odporúčanie, je to iste zaujímavé čítanie, i keď nie príliš oblažujúce. Hoci inak by som nimranie sa v dejinách nejakého podvodu napovažoval za príliš zmysluplné, toto je iný prípad – tento podvod je totiž naozaj výnimočný a stojí za to porozumieť mu v širších súvislostiach.

Aman Againsttime

Bolo by už na čase raz a navždy vyjasniť túto pochybnú teóriu. Áškenázski Židia predstavujú medzistupeň medzi levatíncami a Európanmi a sú geneticky spriaznení s inými blízkovýchodnými židovskými skupinami. Dokonca by som sa nebál zakonšpirovať, že pretláčanie chazarskej teórie je v skutočnosti v ich prospech. V skutočnosti sa Židia na Západe radi prezentujú len ako náboženská skupina či kultúra, aby ostatných zmiatli a aby sa nediskutovalo o ich špecifickej genetike. Viac tu: http://www.theoccidentalobserver.net/2009/12/more-jewish-genetics-the-we...

Norman

Toto je samostatná téma. Vlastne dve témy.
Jednou je konflikt náboženstvo versus etnicita - židia si musia vybrať, ktorú z týchto dvoch charakteristík chcú mať. Pretože etnicita, zvlášť u takej roztrúsenej skupiny, je výrazne rozdielna, ja považujem "židovstvo" podľa definície, za náboženstvo - so všetkými výhodami aj nevýhodami z toho vyplývajúcimi.
Druhá téma, oveľa dôležitejšia, ako židovská etnicita, sú zásadné genetické skupiny, ktoré sa sformovali už v hľbokej minulosti, a ktorých vzájomné pôsobenie výrazne ovplyvňovalo vývoj ľudstva. Nie je to jednoduchá a jasná vec, hypotéz a fantazmagórií je veľa, faktov zatiaľ pomenej, ale okrem mnohých menej dôležitých trendov a rás je evidentne vidno jeden, ktorý pochádza z oblasti Blízkeho východu, Kaukazu a tamtých oblastí. Je dosť možné, že na tejto prekliatej križovatke sa vyvinul krížením niektorých predošlých rás. Ja ju pracovne nazývam asýrsky typ, niekedy spomínam pojem levantínec a podobne.
Nemožno to ale brať ako celý nemenný typ, ale len ako časť, ako určitý uzavretý komplex - určitý limitovaný balík vlastností, ktorý si udržuje svojú integritu a už oddávna sa rozlieval klasickou cestou do sveta a do iných národov. Nie je to "semitská rasa", lebo tá je na to príliš široký pojem, ani to nie je "židovská rasa", lebo aj židia sú príliš rôznorodí a ich množina nie je totožná s množinou nositelov týchto asýrskych fičúr - i keď mnohí, hovoriaci o "židoch", myslia v podstate na tento typ, na túto problematiku. Ale takto to zjednodušovať by bola prílišná nepresnosť.

Zopakujem, jedná sa o dva problémy, i keď akosi majú jeden pôvod.
V každom prípade ma asýrska problematika ovela väčšiu dôležitosť, ako chazarský vplyv, chazarský element, v tom s tebou súhlasím. Chazari, či východná Európa a Azia vniesli do východoeurópskeho židovstva určité výrazné prvky, ale tie sa asi týkajú viac kultúry, ako genetiky. Myslím, že chasidské baranice určite nenosili židia v subtropickom pásme.

Aman Againsttime

Na túto tému sme sa už bavili. Ja by som v prípade židovstva skôr ako o náboženstve hovoril o mentalite. Výraz "mentálna rasa", ktorý používa Hervé Ryssen mi príde najvýstižnejší. Problém je totiž v tom, že značná časť Židov nevyznáva a nepraktikuje judaizmus (alebo lepšie povedané, hebrejské náboženstvo, keďže výraz judaizmus môžeme chápať vo viacerých rovinách - k tomu sa ešte dostanem).

V čom napr. spočíva židovstvo niekoho ako je Albrightová (ktorá je formálne anglikánka) alebo niekoho ako je Winona Ryder (tá zase vyznáva budhizmus)? O ateistických židoboľševikoch ani nehovorím.

Výraz sekta, ktorý zvykneš používať mi príde výstižný. Ale nemusí ísť striktne o sektu v takom tom tradičnom náboženskom zmysle.
Zjednodušil by som to: židovstvo je definované animozitou, negáciou. Keď sa pozrieš na väčšinu Židov tak vidíš, že sa stavajú nepriateľsky k etnickým záujmom gójskej majority. Zároveň si treba vyjasniť, čo presne je judaizmus. Judaizmus možno chápať v trojakom zmysle:
1. ako tradičné hebrejské (abrahámovské) náboženstvo spriaznené s kresťanstvom a islamom.
2. ako evolučnú stratégiu prežitia a rozvoja, tak ako ju definoval a perfektne vysvetlil K.MacDonald, ktorý sa zase na vec pozerá očami biológa.
3. A ako politický projekt, ktorý má za cieľ vytvoriť globalizované ľudstvo. Tu by som zase odkázal na spomínaného H.Ryssena: https://www.protiprudu.org/herve-ryssen-psychopatologia-judaizmu-i/

Ďalej by som dodal, že táto "sekta" má zároveň svoje etnicko-genetické jadro, s ktorým je spojené i isté národné či etnické povedomie (ktoré môže mať náboženské i nenáboženské formy). Toto "národné povedomie" sa rozšírilo ešte za spomínané židovské etnicko - genetické jadro (ktoré by sme,imho, kľudne mohli nazvať národom či etnikom) a asimilovalo ďalšie skupiny do veľkého židovského kolektívu. Preto sa i genetický nežid či položid (ako napr. náš Bránik) môže stať funkčným židom, napr. konverziou na judaizmus alebo na niektorú z ďalších židovských ideológií (napr. kresťanský sionizmus, marxizmus, neokonzervativizmus, objektivizmus, straussizmus, a pod.)

Buheh

Otázka židovskej identity... áno, zdá sa, že si sa dotkol podstaty.

Zdá sa, že to sú naozaj dve veci. Jednou je identita Židovstva, či už náboženská, genetická, politická, kultúrna... Kadekto o tom špekuluje, ale vlastne tie úvahy nikam nevedú. Nič z toho, čo je uchopiteľné, nevystihuje dobre samotný fenomén toho, čo intuitívne obyčajný človek cíti, keď sa povie "Židia". Samozrejme, nepochybne veľkú časť ich tajomného imidžu vytvára ich mytológia a propaganda, ale to je iba nabaľovanie snehovej gule, nevysvetľuje to podstatu.

A druhou vecou je identita konkrétneho skupinového parazita, ktorý ako nejaký studený hmyz parazituje na ľudstve a používa rôzne pretvárky a mimikry, vrátane viac či menej prázdnej schránky Židovstva. Aká je podstata a skutočná identita tejto skupiny ľudí, to je nepochybne veľmi starostlivo ukrývané v obláčiku najrôznejších bludov, konšpirácií, verejne prístupných právd či poloprávd a prísne strážených tajomstiev. Niekto tvrdí, že je to niekoľko vzájomne prepletených rodín, že je to línia tiahnuca sa sem ešte z čias pred starým Egyptom, niekto je presvedčený, že sú to nejakí mimozemskí jašteri s dlhým chvostom. Obávam sa však, že my, obyčajní slovenskí internetoví tzv. antisemiti a xenofóbi, nemáme inú možnosť, než tento fenomén skúmať len metódou čiernej skrinky, za použitia sedliackeho rozumu. Podľa príslovia, že strom sa pozná podľa toho, aké ovocie prináša.

Aman Againsttime

Áno, kľúčová je tu práve mentalita alebo povedomie. A tá presahuje spomínané genetické jadro a zahŕňa i množstvo židovských miešancov, ba i úplných nežidov. Dobré príklady sú napr. spomínaný Bránik a Romana Schlesinger.

Potom, čo sa Schlesinger v puberte dozvedela, že je židovským miešancom (po otcovi), tak sa začala identifikovať s extrémnou ľavicou (ktorá je jednoznačne židovským fenoménom). Prijala tak za svoju jednu z mnohých podôb židovskej identity.No a keďže momentálne sú buzny dosť v kurze, pričom ide o jednu z typických židovských agénd, tak sa Schlesinger krátko po prijatí židovskej identity rozhodla zakotviť práve v buzerantskej agende.

Bránik zase svoje židovstvo manifestuje skrz viac pravicové či konzervatívne formy židovstva (podpora Izraela, kresťanský sionizmus, neokonzervativizmus...).

Ale či už ide o židovskú "pravicu" alebo "ľavicu", tak spoločným identifikačným znakom je vyhraňovanie sa voči tzv. náckom, európskemu nacionalizmu či patriotizmu obecne, kult holokaustu, podpora globalizácie, pseudovedecké popieranie rasy, anti-eugenika, kult ideológie ľudských práv a pod. (určite by vás napadlo ešte množstvo ďalších spoločných znakov). V podstate by sa to celé dalo zhrnúť do vety, že židovstvo je definované v opozícii voči záujmom bielej rasy, na ktorej likvidácii postupne pracuje (či už vedome alebo nevedome).

Aman Againsttime

Počúvam teraz tento zaujímavý rozhovor o histórii židovského vplyvu: https://www.youtube.com/watch?v=Ts1aidG_hjk

Znova sa musím pozastaviť nad neinformovanosťou a naivitou ľudí ako sú Bránik (pokiaľ to teda nie je vedomá taktika), ktorí sústavne propagujú legendu, že nenávisť k Židom či židovstvu bola iracionálna a postavená na obyčajnej ľudskej závisti.

Rozhovor s akademikom o nepríjemnej pravde o židoch odporúčam v prvom rade a predovšetkým Bránikovi a jemu podobným. :-)

Truhlík

Momentálne je dosť veľký propagandistický tlak na Rusov ohľadne dopingu.
Tak sa išla redaktorka popýtať autora tejto propagandy. A nemecký kokot to nezvládol.
https://www.youtube.com/watch?v=AcULaj-64WA

Náhodný okoloidúci

Židia sa skrátka už od staroveku zhromažďovali v mestách okolo obchodných ciest, preto sú rozlezení všade.
Ďalším mýtom je údajné egyptské otroctvo, ku ktorému nikdy nedošlo, a tiež následné 40-ročné ničím nepodložené blúdenie po Sinajskom polostrove, ktoré taktiež existuje iba na papieri. Mýtom bez akejkoľvek opory v reálnych udalostiach je zrejme aj babylonské zajatie.
A ktovie, akú časť údajných židovských dejín predstavujú plagiáty sumerských a predsumerských mýtov a legiend (napríklad potopa sveta).

Buheh

spomínanej vyššie, a tiež podľa zistení genetikov Židia práveže nie sú rozlezení všade, tak ako sa tvrdí, ale sú sústredení na Blízkom východe a nazývajú sa Palestínčania. Tí, ktorí odtiaľ odišli, sa rozpustili v mori génov ostatných populácií, práve tak ako stovky iných historických národov, ktorých identita zanikla. A tí, ktorí sa v Európe či Amerike označujú za Židov, sú možno do určitej miery pozostatkami tohto prúdu, ale v oveľa väčšej miere sú to najskôr obyčajní pôvodní Európania, na ktorých sa v priebehu vekov nalepili nejaké chazarské či iné exotické gény a židovská identita a náboženstvo.

S tými ostatnými mýtmi, ktoré spomínaš, to najskôr bude tak nejako, ako vravíš.

Náhodný okoloidúci

Fyziognómiu neoklameš, tá ich je veľmi typická. Pôvodní Chazari boli turkoidné etnikum, takže najpravdepodobnejšie mali mongolské šikmé oči, výrazné lícne kosti a čierne hladké vlasy, my Európania sme myslím od nich dostatočne odlišní, ale keď sa pozrieš na chlpatého Schutza alebo na F. Gála, dostatočne zreteľne na nich vidíš blízkovýchodný pôvod, jednoznačne to nie sú šikmookí turkoidi. Samozrejme, nemám dôvod popierať určitý stupeň premiešania s bielymi Európanmi, modré oči a blond vlasy Aškenázov sú dostatočným dôkazom genetického vplyvu bielych Európanov (z tých známejších napríklad John Pilger alebo Paul Newman), ale na druhej strane je u Židov zvýšený počet dedičných chorôb súvisiacich s príbuzenskými sobášmi v uzavretých komunitách, ktoré zakazovali sobáše s nežidmi. Aj keď ten zákaz sa zjavne až tak nedodržiaval.
Dovolím si tvrdiť, že chazarská teória má len obmedzenú platnosť. Prijatie judaizmu je dostatočne podložený fakt (navyše prečo by mali prijímať kresťanstvo ako náboženstvo pre otrokov), ale je možné, že pôvodní Chazari boli následne čiastočne geneticky prevalcovaní prisťahovalcami skutočného židovského pôvodu a chazarské gény zaujímajú veľmi malý podiel, aj keď etnonymum Chazari ako označenie výslednej zmesi zostalo. Turkoidné nomádske stepné národy majú v porovnaní so Semitmi oveľa menšiu pôrodnosť, takže genetické prevalcovanie mohlo byť otázkou 3 - 4 generácií. Ale to už len teoretizujem.

Satan Šofér

"Pôvodní Chazari boli turkoidné etnikum, takže najpravdepodobnejšie mali mongolské šikmé oči, výrazné lícne kosti a čierne hladké vlasy... "

Prečítaj si čo je to "turkoidný" a pozri si obrázky:

https://en.wikipedia.org/wiki/Turkic_peoples
https://www.google.sk/search?q=turkic+ethnic+group&biw=1280&bih=602&sour...

Šebej má šikmejšie oči, tvoji "turkoidní" potomkovia. :-D

O výzore pôvodných Chazarov vieme veľké prd!
https://en.wikipedia.org/wiki/Khazars

Takto vyzerajú tváre ich (vraj) potomkov:
https://www.google.sk/search?q=turkic+ethnic+group&biw=1280&bih=602&sour...

Náhodný okoloidúci

Na tých obrázkoch "ot the turkic peoples" vyhľadaných cez gúgla vidím množstvo euro-ázijských miešancov. Napríklad súčasní Tatári majú výrazný podiel R1a, veľa z nich má modré oči a svetlé vlasy, ale to sa týka práve až tých súčasných. Keby nedošlo k miešaniu, Tatári by vyzerali inak, ako Mongoli. Takisto súčasní Ujguri sú miešanci - pohltili árijských Tocharov, preto sa u nich vyskytujú svetlé vlasy a modré alebo zelené oči.
V mojom príspevku bola reč o pôvodných "turkoidoch".
Čo sa týka Šebeja, tak ten by aj mohol mať gény pôvodných Chazarov :D

A čo sa týka turkického pôvodu Chazarov, ja to beriem tak, že síce preň nie sú priame dôkazy napríklad vo forme písomností, ale naznačujú ho početné indície a ich zaradenie (mám na mysli tých naozaj pôvodných ešte nepremiešaných) medzi turkické národy je výsledkom vedeckého konsenzu.

Len tak pre zaujímavosť - tu máš Самые красивые женщины тюркских народов. Niektoré z nich sú typické Aziatky, ale menšia časť sú miešanky s belošským vplyvom a výrazne to na nich vidno, napríklad na Čuvaške alebo na Krymskej Tatárke.
http://top-antropos.com/rating/item/1007-tjurchanki

Keď sa tam pohrabeš v článkoch, nájdeš aj Kazašky, Uzbečky alebo Azerbajdžanky.

Buheh

:D Presne títo dvaja aj pre mňa boli vždy etalónom vyvolenosti (a ešte Mesežnikov a zopár ďalších). Ale takýchto jasne rozpoznateľných typov je menšina. Väčšia časť slovenských Židov je vizuálne neodlíšiteľná od ostatného obyvateľstva. Výskyt typov ako Schutz a Gál nemusí potvrdzovať odlišnosť židovskej genetiky, ale môže byť aj štatistickým prejavom „semitských“ génov, ktoré tvoria nezanedbateľnú prímes v každej európskej populácie (semitských, ktoré však vôbec nemusia byť od biblických Palestínčanov – lebo veď tým sa debata začala: nejde o semitské gény dnešných Židov ako také, ale o ich o príbuznosť s pôvodným palestínskym biblickým Židovstvom). A že sa títo ľudia ťahajú za peniazmi, médiami a mocou ako kura za dážďovkou, nuž aj v tom môže mať prsty práve tá ich genetika (samozrejme, popri príslušnosti k obrezanému spoločenstvu a z toho vyplývajúcich úloh).

Genetika je sviňa: človek nikdy nevie, aké gény spred x generácií sa v ďalšej generácii vyplavia na povrch... to som si minule opäť raz uvedomil, keď som sa nedávno pozeral na kamarátkinho syna. Obidvaja rodičia Slováčiskovia ako repa a syn s kučeravými vlasmi, ohnutým XXL raťafákom a tendenciou k talmudistickému filozofovaniu, no ako keby samotný Gál v ješive oplodnil Schutza (ale chlapec zároveň nezaprie v sebe svojho oficiálneho otca, keby azda niekto začal konšpirovať).

A napokon, myslím že aj na opačnom názore bude kúsok pravdy. Kontinuita židovskej identity tu nesporne je (i keď je otázka, či je stará tisíce rokov a bez prerušenia), a dá sa predpokladať, že do určitej miery bude existovať aj genetická kontinuita. Otázkou je, koľko je to „do určitej miery“. Ak uveríme genetikom, tak ten podiel nie je veľký a môžeme tvrdiť, že geneticky dnešní Židia majú len veľmi málo spoločné s tými biblickými.

Norman

no, nejaká určite je..., , genetická kontinuita židovstva je totožná s levantským, "semitským" etnikom - ale to je to, čo sionisti prudko popierajú - svoju totožnosť s Arabmi.

Kontinuita náboženská, kultúrna? Práve pred pár dnami bol v TV oficiálny samozrejme pozitívny dokument o židovstve na východe Európy, na Ukrajine - keď si vezmeš akékoľvek fakty, je to fakticky NOVA sektárska tradícia 18. a 19. storočia, a keď si pozrieš ich akékoľvek reálie - klobúky, oblečenie, tanečky,pajézy, heblanie sa pri modlení - tak vidno, že to je bližšie nejakej stepnej šamansko mongolsko-turkico až tibetskejj tradícii, ako čomukoľvek z mezopotámie.
Tak aká tradícia.
(toto nie je dehonestácia, ja osobne považujem šamanskú tradíciu (a o tibetskej tradícii ani nehovoriac) za zaujímavý zdroj informácií)

Čo sa týka syna tvojej známej - naozaj by som sa radšej pozrel, s kým trtkala buď ona, alebo jej matka. Žiadne "prekvapivé" "vyplavenie na povrch" génov totiž až také časté nie je - práveže gény prinášajú jasnú a presnú odpoveď na identitu. V čom je v tom kukačom vajci nejaké prekvapenie?

Buheh

Že by to napokon boli Tibeťania? :D

No veď v podstate píšeš to čo ja: ich semitské gény sú semitské. A tie ostatné sú lokálne.

Kultúrna identita Aškenázov, vrátane ich nemeckých mien, na pohľad naozaj nemá nič spoločné s Blízkym východom. Ale dajme tomu, že tam okrem náboženstva nejaké súvislosti predsa len sú. To ich kšeftovanie, talmudizovanie... no ale neštudoval som to do takej hĺbky ako Ty, nebudem sa hádať.

A tá typológia... všimni si, aké vysoké percento bežnej slovenskej populácie má úzku tvár a výrazný nos. Jednoducho tie gény tu sú – odkiaľ prišli a za koho sa považovali ľudia, ktorí ich priniesli, to je teraz vedľajšie. Ale keď sa nad tým zamyslíš, tak na hociktorej slovenskej dedine nájdeš nejakého rodáka s veľkým orlím nosom a hlbokými vráskami na lícach, ktorý, keď si nechá narásť divokú bradu a strapaté pračlovečie vlasy a potrundží sa pálenkou, aby mu oči lepšie blčali nepríčetným púštnym ohňom, tak bude na nerozoznanie od vyššie spomenutého košického, prepytujem, žurnalistu.

Ľubov

čo by si povedal na malú prácičku:)).Už kašlime na chazarov,si mladý,napadlo ma,že by si sa mohol vybrať na malú exurziu na Pohodu,celkom by si bol nenápadný,007.A nemáš to ďaleko.

Taká reportáž priamo spod minaretu,to by bolo čítanie.Si vnímavý,ide o to,že budeš môcť informovať aj o tých veciach,ktoré sa samozrejme nikde nedozvieme.O tom fluide,aké tam bude. Však si rozumieme,iba na pár hodín sa tam indokrinovať.
Ale nie že sa Ti tam zapáči :) !

Náhodný okoloidúci

Ďakujem za návrh, síce to znie zaujímavo a aj ma Tvoj nápad pobavil :D, ale nechystám sa tam. Určite sa dozvieme, čo sa tam deje, bude to všade omieľané, vo všetých sionomédiách, a nebude sa tomu dať vyhnúť, a do zákulisia by som aj tak neprenikol.
Na Pohode som bol raz, ešte v jej začiatkoch, keď to ešte nebol festival politickej piesne, aj to iba na jeden deň, a práve vtedy tam vystupoval Zóna A a hrali okrem iného "Cigánsky problém". Teraz by im to neprešlo :D
Takže - ani najmenej ma to neláka, nie som masochista, a ako sa poznám, asi by som sa tam s niekým pohádal.
Ale zdvihla si mi kútiky úst dohora :)

P.S. Jeden známy lovec konšpirátorov a ruských agentov sa onehdy vyjadril, že do debaty s konpširátormi nepôjde, lebo by ich tým legitimizoval. A ja zasa nemienim svojou účasťou legitimizovať aliens-vítačov a vlastizradcov :D Ba skôr naopak - od rána uvažujem o tom, že by sa mala zverejniť výzva na bojkot Pohody a na vracanie lístkov na protest proti vymývaniu mozgov multikulti a islamskou propagandou.

Satan Šofér

Postsionistickí rasisti sa snažia modernizovať ariosofizmus a upravíť argumentáciu pseudovedeckou argumentáciou.

Sú dnešní Palestínci potomkovia Pelištejcov/Filištíncov, alebo sú to Židia konvertovaní na Islam?

Pôvodný sionizmus v západnej Európe v pripúšťal oba (!) varianty ... :-D

Sú Aškenázski Židia prevažne proselyti?

Ben Cijon Dinur, otec izraelskej historiografie a bývalý minister školstva nazýval Chazarsko "matkou diaspory, matkou jednej z najvýznamnejších diaspory - diaspory Izraela v Rusku, na Litve a v Polsku".

Velký historik Marc Bloch definoval Židov "ako skupinu veriacich, ktorí kedysi pochádzali z celého stredomorského, turkochazarského a slovanského sveta". Ja osobne s ním súhlasím.

Rasizmus treba nazvať rasizmom, aj keď ho pestuje vyvolená postsionistická elita Izraelu, podporovaná médiami. Ak sa mu väčšina Židov dôrazne nepostaví na odpor, vráti sa im ako bumerang. Nikto môže použiť postsionistami kultivovanú "genetiku" proti jej pôvodcom!

Buheh

"...skupinu veriacich, ktorí kedysi pochádzali z celého stredomorského, turkochazarského a slovanského sveta"

Asi tak nejako.

Norman

ja rozlišujem dve veci a odporúčam taký pohľad na politiku,
Za prvé je to, že židovstvo je náboženstvo, a basta. Žiaden národ. Nejestvuje národ kresťanov ani moslimov, ani židov.

Za druhé to, že v minulosti posledných tisícročí rozhodovali o behu histórie toky a konflikty rás. A že ľudský druh dodnes nie je a ani nebude homogénny, ale sú v ňom výrazné biologické rozdiely, biologické dedičné determinanty. Presne tak, ako biologický determinizmus platí pre levy, gazely a opice, tak isto platí aj pre človeka. Ten chuchvalec neurónov navyše v gebuli holú opicu z prírody a z prírodných zákonov nevytrhne.

Čo sa týka slova "rasizmus", je otázne, čo je pod tým predstavuješ, Satan Šofér. Treba pripomenúť, že rasový realizmus je prístup, ktorý je na týchto stránkach presadzovaný ako základ riešenia mnohých problémov ľudstva. Alebo ináč povedané - rasovým nerealizmom vznikajú mnohé základné problémy súčasnosti.

Ľubov

Norman,opäť máš hosťa.Musel si ho celkom očariť:).Pán Bránik,Vy ste ako malé decko.O čo Vám vlastne ide? Zosmiešniť mojich kolegov?

Takže teraz,keď padá veľký Izrael,matka bude velká Chazária.....dobre,nech je tak:).Napokon,pravdu máš,že medzi východnými Slovanmi a Chazarmi niečo je,také ode et amo.Aj sa nenávidieť,aj sa milovať.Ale to nie je naša vec.
My sme Starí Nitrančania.Všetci.Vypočuje už niekto moje volanie ?

Satan Šofér

"Takže teraz,keď padá veľký Izrael,matka bude velká Chazária ... "

Práve si popísala model, o ktorom sa vcelku oficiálne bavili ukrajinskí Chazarskí Kagani s oficiálnou návštevou Izralela! Neveríš? Nájdi si na Internete ... :-D

Alebo považuješ za náhodu, že v Odese sa počas nepokojov podarilo turistom (!) vyfotografovať bandy v maskáčoch, vyzbrojené samopalmi UZI a automatickými puškami Galil made in Izrael?

Ľubov

Vieš čo,nerob sa :),indície sú jasné.Čo sa týka bratstva medzi ukrajincami,chazarmi a občanmi Izraela,netreba hľadať,ten pocit ,alebo ak chceš intuícia je tu dávno,odkedy som sa osobne spoznala s istým ukrajincom,jeho mentalita,to je čistá ,zbesilá nenávisť ku všetkému ruskému a obdiv a túžba k mamonu."Veď ja pôjdem do Nemecka a všetko budem mať značkové".Asi tak:(. Preboha,len dúfam,že nie sú všetci takí.
Prečo chazari nenávidia ruských? Lebo sa ich boja, ale trochu aj obdivujú ,pozrime si Slovo o pluku Igorovom.
Genetická pamäť je dar aj trest.
Len opäť skromne pripomínam,že my sme tu,v strede EÚ a tá sa rozpadá,čo nás čaká napr.do septembra...aspoň odhad.

Satan Šofér

Mohol by som uviesť knihy a citovať z nich, v ktorých sa postsionistickí teoretici vážne zaoberajú eugenikou.

V skutočnosti ju štát Izrael pestuje už pomerne dlho a premyslene.

Každý občan Izraela má okrem svojho občianstva v dokladoch ja národnosť.

https://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_nationality_law

V stručnosti :

Izraelské právo odlišuje národnosť (le’om) a občianstvo (ezrahut).

http://web.law.columbia.edu/open-university-project/curricula/citizenshi...

O národnosti sa rozhoduje v súlade s náboženským právom Halakha (Niečo ako Islamská šária) :-D.

Prečítaiej si a budete žasnúť :

https://en.wikipedia.org/wiki/Halakha

Občania Izreala nie sú si rovní - rovnejší sú tí, ktorých uzná rabín ako židov!

Napriek snahe postsionistov, mlčky sa uzáva, že nie všetci takto uznaní "Židia" musia mať židovské gény. Uznáva sa aj dnes skôr dedičnosť náboženských a etnických tradícií predkov (teda zjednosušene ich obriezka), lebo genetika napriek zúfalej snahe "vedcov" postsionistov zlyháva metodicky aj teoreticky.

Je to podobné ako pri šlachtení psích plemien. Nie všetci potomci sú uznaní ... :-D Nerozhoduje ani genetika, ani vzhľad! Rozhodujú vlastnosti predkov, ktoré sa musia priebežne kultivovať výcvikom a prirodzeným výberom (hodnotením v súťaži)! Nakoniec väčšina plemien sú umelo pestované "kultivary", pestované výcvikom a následnou selekeciou.

Židovská eugenika, pestovaná rabínmi a postsionistami, sa snaží podobne ako nacisti o niečo podobné na vyvolenom národe. :-D A na toto som chcel upozorniť!

Norman

V poriadku, tu sa informáciam či postojom z vonku nebránime. Ale je prirodzené, že každý nezotročený národ tak či onak sleduje svoje etniocké a genetické zloženie, ak to robia aj Izraelci. Robia to aj iné národy napríklad Ázie, nie je to nič až tak výnimočné.
Nacisti sa zas až tak o nič nesnažili, nemali čas - ich idea bol reálny veľký národ, resp. rasa, ktorý nepotrebuje žiadne zásahy, len torcha čistity a imunitnej izolácie. S Izraelcami - teda rôznorodej to a relatívne malej populácie, takáto samovolná eugenika nefunguje. Preto je ich politika založená na sektárstve a moci, nie na reálnych biologických danostiach - tie nie sú vôbec dobré (napriek rôznym zámerným umelým povestiam).

Satan Šofér

zaplakala Brunhilde

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/d5/02/34/d50234d6b8912a7c21968...

pri pohľade na mutti Angelu Merkel

http://static6.uk.businessinsider.com/image/545b1cdb82e985bc1e387212-120...

Mein lieber Herr Gesangsverein!

To je súčasný "vodca" Nemecka ... :-D

Aman Againsttime

Na Shlomo Sanda by som sa naozaj neodvolával. Ten človek je historik, nie genetik a je silne ideologicky predpojatý. Ide o bývalého komunistu a v súčasnosti radikálneho (kultúrneho) ľavičiara/marxistu bojujúceho proti všetkému čo zaváňa nacionalizmom. Jednoducho povedané, niektorí Židia svoju židovskú identitu manifestujú radikálnym anti-nacionalizmom, ktorý sa v konečnom dôsledku obracia i proti nim samotným (Romana Schlesinger alebo Tamara Moyzes sú zase obdobné prípady zo Slovenska. Moyzes napr. usporadúvala pro-palestínske a pro-moslimské akcie v Izraeli). Činnosť takýchto ľudí nemožno vnímať inak než negatívne, pretože de facto chcú ponechať židovskú diaspóru a zároveň si želajú zánik Izraela, čo by znamenalo import vyše 6000 000 Židov do bieleho sveta. Toto snáď chceme?

clovek

Myslim si, ze sa tu triafa dost mimo misu. Ludia, o ktorych sa pise v prispevkoch nemaju zaklad v krestanstve, judaizme, islame ani v zidovstve, narodnosti ci genetike. Spaja ich nieco uplne. Su privrzencami Mesacneho kultu, kultu Svetlonosa.

Krestansky Jezis sa narodil tri dni po zimnom slnovrate, ked sa Slnko naraz strati z oblohy, aby sa po troch dnoch znova objavilo. Tomu sa vsak stale prizera Mesiac, ktory svieti aj bez Slnka. Poprava Krista sa zasa datuje isty pocet dni po prvom splne po rovnodennosti. Obe tieto veci nieco spaja. Jezis Kristus ako personifikacia Slnka a jeho pokorenie Mesiacom, pokorenie Slnecneho kultu. Mesiac je najvacsim viditelnym svetlonosom. Svieti ale nie je zdrojom svetla, len ho nesie. A to je podstatou svetlonosa. Niest svetlo, niest ooznanie a zaroven nebyt jeho zdrojom, pretoze tym zdrojom je Slnko.

Nie je nahoda, ze Islam zalozil svoju risu v krajine polmesiaca.

Mesacny kult uz velmi dlhu dobu bojuje proti slnecnemu kultu. V podstate ho prdmohol a premenil Slnecny kult na kult Mesacny, plne v zmysle nebyt zdrojom len nositelom. Svetlonosi nemozu nic vymyslat, mozu len menit existujuce. Oni nikdy nic nevymysleli, len menili to, co priniesol niekto iny.

Ich vzorom bol Prometheus, svetlonos, ktory ukradol bohom svetlo, aby ho dal ludom. Za to bol pribity ku skale, aby orol v svojich 12tich pokoleniach zil z jeho pecene. Tak orol alebo orlica? Rimska alebo nemecka?

Zakladnou chybou je hrabat sa nejakych pochybnych textoch a zbytocne odvracat pozornost od do oci bijucich skutocnosti.

Su to svetlonosi,zlodeji poznania, nic viac. Ziadny narod, genetika, nabozenstvo, len ideologia, ze clovek nemoze zaskakovat za boha a menit svet podla seba. Moze menit len to, co mu priniesol boh a to bez ohladu ako a cez koho to priniesol.

Mesacny kult je kultom temnoty, kultom zla a je zo zasady proti cloveku, ktory je zdrojom poznania. Symbol kriza v krestanstve s telom Krista, nie je nicim inym ako mementom, ze kazdy privrzenec Slnecneho kultu, kazdy skutocny krestan bude zit v mukach. Ale to sz netyka ken krestanov, tyka sa to aj nas Slovanov, ktori sme tiez potomkami Slnecneho kultu a zdrojom poznania, ktore nam po dlhudobu kradli a stale kradnu paraziti svetlonosi.